: : : :

Arbetstagarledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1929

( 227 förordnade och 126 som dömt sedan 1993 )

Arbetstagarledamöter i Arbetsdomstolen

Det finns sju ordinarie arbetstagarledamöter, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie arbetstagarledamot har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt 21 förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 126 personer har dömt som arbetstagarledamot i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

FörordnandeAntal personer
Ordinarie arbetstagarledamöter
54 st.
Förordnade ersättare för arbetstagarledamot
157 st.
Tillfälliga ersättare för arbetstagarledamot
59 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Arbetstagarledamöter som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter

Arbetstagarledamöter som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 126 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa arbetstagarledamöter som dömt ett visst år