Hem: Föredrag av Sören Öman:

Hållna föredrag

( 538 st. sedan 2004 – 7 072 åhörare sedan 2014 )

Sören Öman anlitas ofta som före­drags­hållare/ut­bildare av både professionella utbildnings­organ, såsom kurs­företag och akademiska institutioner, och privata företag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, statliga myndigheter, kommuner och regioner samt intresse­organisationer. Han har sedan 2004 hållit 538 föredrag i flera olika juridiska ämnen, med 7 072 åhörare sedan 2014.

För muspekaren över föredragets titel (med länk) för att se kort information om föredraget (fungerar inte med pekskärm).

Dagens datum: 2022-09-24 (Totalt 538 föredrag sedan 2004 – 7 072 åhörare sedan 2014)

2022 ( 0 st. hittills )

2022-09-15 Det nya anställ­nings­skyddet ( Göteborg Advokatbyrå ) [ slutet ]

2022-08-25 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2022-05-31 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2022-05-23 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Kommun / Landsting / Region ) [ slutet ]

2022-05-03 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2022-04-07 Det nya anställ­nings­skyddet ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2022-03-29 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2022-03-22 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2022-02-01 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2021 ( 12 st. med 231 åhörare )

2021-12-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2021-12-02 Yttrandefriheten i arbetslivet ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2021-11-09 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2021-10-26 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2021-10-19 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2021-08-31 Bisysslor ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2021-08-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2021-05-05 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2021-04-28 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2021-03-23 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2021-03-18 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2021-01-21 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2020 ( 6 st. med 134 åhörare )

2020-11-10 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2020-10-20 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2020-09-18 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2020-04-28 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2020-02-13 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2020-02-06 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2019 ( 13 st. med 261 åhörare )

2019-12-04 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2019-11-14 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2019-10-24 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-10-15 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-09-19 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2019-09-05 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2019-06-11 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2019-06-04 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-04-25 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2019-03-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-03-06 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2019-02-12 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2019-02-11 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018 ( 22 st. med 456 åhörare )

2018-12-11 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-26 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-15 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-08 Integriteten och GDPR i arbetslivet ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2018-11-06 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2018-10-19 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-10-11 Konkurensklausuler och den nya företagshemlighetslagen ( Västervik Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund ) [ slutet ]

2018-09-19 Det nya direktivet om ändringar i utstationeringsdirektivet ( Stockholm Institutet för social civilrätt ) [ publikt ]

2018-09-04 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2018-08-30 Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida ) [ publikt ]

2018-05-29 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-05-22 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2018-05-03 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2018-04-19 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2018-04-19 Dataskyddsförordningen och arbetsrätt ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2018-04-13 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-03-28 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-03-21 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2018-02-20 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2018-02-14 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017 ( 34 st. med 1 302 åhörare )

2017-12-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-12-06 Dataskyddsförordningen och arbetsrätten ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen » Hemsida ) [ publikt ]

2017-11-10 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2017-11-09 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2017-11-07 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-11-02 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2017-10-25 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-10-18 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2017-10-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2017-10-11 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

2017-10-05 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-10-04 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2017-09-28 Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida ) [ publikt ]

2017-09-14 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-09-11 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2017-09-06 Arbetsrätt – Avslutande av anställning och konkurrens från tidigare medarbetare ( Lund Lunds domarakademi ) [ publikt ]

2017-08-30 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-06-16 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2017-06-14 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-06-08 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-05-31 PuL och dataskyddsförordningen i det nämndadministrativa arbetet – vad är nytt och hur förbereder du dig? ( Stockholm Ability Partner » Hemsida ) [ publikt ]

2017-05-30 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2017-05-24 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-04-27 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-04-04 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2017-03-29 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2017-03-28 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-03-14 Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida ) [ publikt ]

2017-03-09 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2017-02-21 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-02-06 Den nationella anpassningen till dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå & Företag ) [ slutet ]

2017-01-31 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2017-01-30 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2017-01-25 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2016 ( 28 st. med 1 293 åhörare )

2016-12-14 Person­uppgifts­lagen (PUL) för privata sektorn ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2016-11-30 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2016-11-23 EU:s data­skydds­förord­ning ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2016-11-21 När skyddet för företags­hemlig­heter får be­tydelse för integritets­skyddet ( Stockholm Akademin för Immaterial- Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) » Hemsida ) [ publikt ]

2016-11-17 Person­uppgifts­lagen för offentliga sektorn ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2016-11-09 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2016-10-12 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2016-10-05 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2016-09-28 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2016-09-26 EU:s nya dataskyddsförordning ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2016-09-20 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2016-09-13 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2016-08-30 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2016-06-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2016-06-02 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2016-05-31 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2016-05-27 Personuppgiftslagen – praxis och nyheter inom området ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2016-05-20 Arbetsrättsliga nyheter 2016 ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2016-05-12 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2016-05-11 Juridik och ny teknik ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2016-04-28 Person­uppgifts­lagen för offentliga sektorn ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2016-04-05 EU:s data­skydds­förord­ning ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2016-02-04 Utstationerings­kommitténs betänkande ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2016-02-02 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2016-01-28 Skadestånd inom arbetsrätten ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2016-01-27 Översyn av lex Laval ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen » Hemsida ) [ publikt ]

2016-01-21 Nya rättsfall om arbetsrätt ( Göteborg Advokatbyrå ) [ slutet ]

2016-01-20 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015 ( 49 st. med 1 666 åhörare )

2015-12-16 Person­uppgifts­lagen (PUL) för privata sektorn ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2015-12-10 Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2015-12-09 Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Hemsida ) [ publikt ]

2015-12-03 Personuppgiftslagen för statliga myndigheter ( Sundsvall Statlig myndighet » Hemsida ) [ publikt ]

2015-11-26 Konkurrensklausuler ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2015-11-24 Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2015-11-23 Översyn av lex Laval ( Stockholm Svenska ilera-föreningen (International Labour and Employment Relations Association) ) [ publikt ]

2015-11-20 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-11-17 Personuppgiftslagen för offentliga sektorn ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) ) [ publikt ]

2015-11-16 Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-11-05 Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-10-23 Personuppgifts­behandling och ny myndighets­datalag ( Jönköping Kommun / Landsting / Region » Hemsida ) [ publikt ]

2015-10-20 Arbetsrättsliga nyheter 2015 ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2015-10-19 Utstationeringskommitténs betänkande ( Stockholm Institutet för social civilrätt » Hemsida ) [ publikt ]

2015-10-15 Information disclosure regulation trend in Sweden ( Seoul (Sydkorea) Korea Legislation Research Institute ) [ publikt ]

2015-10-13 Avslutande av anställning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2015-10-12 Konkurrens­klausuler, företags­hemligheter och processen i AD ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-10-05 Den nya kamera­övervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgifts­skydd ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-10-01 EU-förslaget till dataskydds­förordning ( Stockholm SIPU » Hemsida ) [ publikt ]

2015-09-29 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-09-22 Nya rättsfall inom arbetsrätt ( Stockholm InfoTorg Juridik / Bisnode » Hemsida ) [ publikt ]

2015-09-15 Personuppgifts­lagen – Praxis och praktik ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-09-14 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-09-11 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-09-04 Ny myndighetsdatalag och andra nyheter om personuppgiftsskydd för offentlig sektor ( Stockholm JP Infonet » Hemsida ) [ publikt ]

2015-09-03 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-09-02 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-08-27 Nordiska domstolars hållning till instanserna i Luxemburg ( Köpenhamn Københavns Universitet & Nordiska nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt » Hemsida ) [ publikt ]

2015-05-27 Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet ( Göteborg Göteborgsregionens kommunalförbund & Kommun / Landsting / Region » Hemsida ) [ publikt ]

2015-05-26 Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-05-19 Nya rättsfall om övergång av verksamhet ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2015-05-06 Arbetsrättsliga nyheter 2015 ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2015-04-09 Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2015-04-08 Personuppgiftslagen för offentliga sektorn ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2015-03-18 Juridiken vid upphörande av anställning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida ) [ publikt ]

2015-03-13 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Dans och Cirkushögskolan ) [ slutet ]

2015-03-12 Europakonventionen och svensk arbetsrätt ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-03-05 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-03-04 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-02-25 Lavalfrågan ( Stockholm STAR (Stockholms arbetsrättare) ) [ publikt ]

2015-02-17 Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-02-16 Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2015-02-09 Den nya kameraövervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgiftsskydd ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-02-06 Särskilda registerförfattningar för myndigheter – Myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-02-02 Personuppgiftslagen – Praxis och praktik ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2015-01-30 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-01-27 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2015-01-20 Integritesskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-01-19 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2014 ( 51 st. med 1 729 åhörare )

2014-12-18 Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2014-11-26 Skadestånd inom arbetsrätten ( Malmö Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2014-11-12 Den nya kameraövervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgiftsskydd ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2014-11-11 Föreningsrätt & Stridsåtgärder ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2014-11-08 Nya viktiga domar från Arbetsdomstolen ( Båstad Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige ) [ publikt ]

2014-11-07 Omplacering och omreglering av anställningsvillkor & Konkurrensklausuler ( Båstad Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige ) [ publikt ]

2014-11-03 Personuppgiftslagen ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2014-10-29 Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2014-10-17 Skadestånd inom arbetsrätten ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]