: :

Hållna föredrag

( 507 st. sedan 2004 – 6 563 åhörare sedan 2014 )

Sören Öman anlitas ofta som före­drags­hållare/ut­bildare av både professionella utbildnings­organ, såsom kurs­företag och akademiska institutioner, och privata företag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, statliga myndigheter, kommuner och landsting samt intresse­organisationer. Han har sedan 2004 hållit 507 föredrag i flera olika juridiska ämnen, med 6 563 åhörare sedan 2014.

För muspekaren över föredragets titel (med länk) för att se kort information om föredraget (fungerar inte med pekskärm).

Dagens datum: 2019-09-20 (Totalt 507 föredrag sedan 2004 – 6 563 åhörare sedan 2014)

2019-09-05 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2018 ( 22 st. med 456 åhörare )

2018-11-08 Integriteten och GDPR i arbetslivet ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2017 ( 34 st. med 1 302 åhörare )

2017-10-18 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2017-10-11 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

2017-09-11 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2017-02-06 Den nationella anpassningen till dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå & Företag ) [ slutet ]

2017-01-30 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2016 ( 28 st. med 1 293 åhörare )

2016-09-26 EU:s nya dataskyddsförordning ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2016-09-13 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2016-08-30 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2016-05-11 Juridik och ny teknik ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2016-02-04 Utstationerings­kommitténs betänkande ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2016-02-02 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2016-01-21 Nya rättsfall om arbetsrätt ( Göteborg Advokatbyrå ) [ slutet ]

2016-01-20 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015 ( 49 st. med 1 666 åhörare )

2015-11-26 Konkurrensklausuler ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2015-11-24 Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2015-09-29 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-09-14 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-09-11 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-09-03 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-09-02 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-03-13 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Dans och Cirkushögskolan ) [ slutet ]

2015-03-05 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-03-04 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-02-16 Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2015-01-30 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-01-27 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2015-01-20 Integritesskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2015-01-19 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2014 ( 51 st. med 1 729 åhörare )

2014-11-11 Föreningsrätt & Stridsåtgärder ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2014-11-03 Personuppgiftslagen ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2014-10-29 Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2014-10-14 Skadestånd inom arbetsrätten ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2014-10-13 Skadestånd inom arbetsrätten ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2014-09-30 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2014-09-29 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2014-09-23 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2014-09-16 Personuppgiftslagen och Databaslagen – tillåten och icke tillåten behandling av uppgifter – nu och framöver ( Stockholm Föreningen Sveriges Kronofogdar ) [ slutet ]

2014-09-08 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2014-09-01 Att arbeta i en kommitté ( Stockholm Regeringskansliet ) [ slutet ]

2014-08-29 Avslutande av anställning & Arbetstagares yttrandefrihet och användning av sociala medier ( Göteborg Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2014-04-22 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2014-04-07 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2014-04-01 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet ) [ slutet ]

2014-03-07 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2014-02-17 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2014-02-14 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2014-02-12 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2014-02-06 Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2014-02-03 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ slutet ]

2014-02-03 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2013-11-22 Lex Lavalfrågan ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2013-11-20 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2013-11-19 Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2013-10-18 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2013-09-16 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2013-09-11 Sekretess- och konkurrensklausuler, omplacering och omreglering, uthyrning av arbetskraft ( Göteborg Advokatbyrå ) [ slutet ]

2013-04-26 Personuppgiftslagen och praxis ( Stockholm Förbundsjurister ) [ slutet ]

2013-04-22 Uppsägning på grund av sjukdom och illojalitet ( Stockholm Blendow Lexnova ) [ slutet ]

2013-04-18 Känsliga personuppgifter ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2013-04-17 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2013-04-15 Personuppgiftslagen ( Stockholm Kommun / Landsting & Kommunjurister ) [ slutet ]

2013-03-21 Arbetstagares yttrandefrihet – meddelarskydd, företagshemligheter och lojalitetsplikt ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2013-03-20 Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2013-03-11 Gallring av personuppgifter ( Stockholm Forum för dataskydd ) [ publikt ]

2013-02-25 Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2013-01-23 Personuppgiftslagen – Tillämpning i stiftelser ( Stockholm Nätverk för stiftelser ) [ slutet ]

2013-01-11 Nyare arbetsrättsliga rättsfall ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

2012 ( 31 st. )

2012-12-17 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2012-12-12 Arbetsrätt och sociala medier ( Stockholm Kommun / Landsting & Sveriges Kommuner och Landsting ) [ slutet ]

2012-11-19 Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2012-10-23 Rättegången i Arbetsdomstolen ( Stockholm Föredrag för domare & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2012-09-21 Konkurrensklausuler ( Malmö Advokatbyrå ) [ slutet ]

2012-08-29 Data Protection in the 21st Century – Appropriate Regulations for Private Individuals and ”Ordinary Data Processing” (co-chair) ( Berlin (Tyskland) Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft & Bundesministerium des Innern ) [ slutet ]

2012-06-08 Yttrandefrihet för anställda i välfärdsföretag ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2012-05-23 Arbetsrättsliga aspekter på statliga arbetsgivares hantering av frågor om statsanställdas sexköp, konsumtion av pornografi m.m. i samband med tjänsten ( Stockholm Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten) & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2012-05-11 Arbetsrätt och sociala medier ( Stockholm Föredrag för organisation & Nordiska jurister ) [ slutet ]

2012-05-10 Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2012-05-09 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2012-03-30 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet ) [ slutet ]

2011 ( 35 st. )

2011-12-13 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2011-11-28 Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2011-11-25 Sociala medier och arbetsrätt ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2011-10-27 Privat på jobbet – Vad säger arbetsrätten om porrkonsumtion och sexköp i statlig tjänst? ( Stockholm Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten) & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2011-09-15 ( Stockholm Fakultetskurser »  ) [ publikt ]

2011-05-30 Vad är lagligt – anställdas grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till arbetsgivaren ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2011-05-10 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2011-05-09 Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2011-04-28 Arbetsrätt och sociala medier ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen ) [ publikt ]

2011-04-12 Arbetsrätten ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

2011-04-10 Behandling av personuppgifter inom privat bedriven assistansverksamhet ( Stockholm Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) ) [ publikt ]

2011-03-29 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet ) [ slutet ]

2011-03-10 Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet ( Malmö Kommun / Landsting & Kommunförbundet Skåne ) [ publikt ]

2011-02-22 Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet ( Göteborg Göteborgsregionens kommunalförbund & Kommun / Landsting ) [ publikt ]

2011-01-03 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2010 ( 24 st. )

2010-12-17 Rättsutvecklingen och arbetsrätten ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2010-11-30 ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2010-11-25 Anställningsskyddet och integriteten i senare AD-praxis ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2010-11-02 Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2010-11-01 Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Personalchefer m.fl. ) [ slutet ]

2010-09-24 Personuppgifter i arbetslivet ( Santa Ponsa, Mallorca (Spanien) Institutet för social civilrätt ) [ publikt ]

2010-06-01 Sekretess med hänsyn till personuppgiftslagen (21:7 offentlighets- och sekretesslagen, tidigare 7:16 sekretesslagen) – Vad gäller i dag och förslaget till ändring ( Stockholm Dokumentinfo ) [ publikt ]

2010-05-24 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2010-05-19 ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2010-05-18 Personuppgiftslagen, offentlighetsprincipen och sekretess ( Stockholm EDP Consult ) [ publikt ]

2010-04-14 Flyttningsbidrag och unionsrätten ( Stockholm Arbetsmarknadsdepartementet & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2010-04-09 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet ) [ slutet ]

2010-01-04 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2009-12-11 Leveransplikt för elektroniska dokument ( Stockholm Kungl. biblioteket & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2009-12-07 Leveransplikt för elektroniska dokument ( Stockholm Kungl. biblioteket & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2009-11-23 Personlig integritet för arbetstagare (moderator) ( Stockholm Arenagruppen ) [ publikt ]

2009-11-19 ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2009-11-13 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ publikt ]

2009-11-06 Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2009-10-20 ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2009-06-11 Pliktleverans av elektroniska dokument ( Stockholm Kungl. biblioteket ) [ slutet ]

2009-06-11 Integritetsskydd i arbetslivet ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

2009-06-03 Integritetsskydd i arbetslivet ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2009-05-28 ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2009-05-26 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2009-05-25 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer & Webbpublicering ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2009-05-11 Pliktleverans av elektroniska dokument ( Stockholm Kungl. biblioteket & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2009-05-06 Pliktleverans av elektroniska dokument ( Stockholm Kungl. biblioteket & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2009-04-24 Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2009-04-22 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ publikt ]

2009-03-30 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet ) [ publikt ]

2009-03-24 Personuppgiftslagen ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2009-03-13 Europakonventionen och Arbetsdomstolen m.m. ( Örebro Örebro universitet ) [ slutet ]

2009-01-09 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2009-01-08 Personlig integritet i arbetslivet ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2008 ( 36 st. )

2008-12-09 Arbetslivets juridik: Förslag om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och om ändringar i lagen om skydd för företagshemligheter samt arbetet med en lagstiftning om integritetsskydd i arbetslivet ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2008-12-08 Legal Counsel Summit 2008: Ensuring Compliance With Nordic Data Protection Law When Handling Information ( Stockholm Konferensföretaget IQPC ) [ publikt ]

2008-12-01 Arbetslöshetsförsäkring ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2008-11-26 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ publikt ]

2008-11-19 How to build privacy protection. Means, needs and difficulties. Lessons learned from lawmaking ( Stockholm XXIII:e Nordiska konferensen i rättsinformatik ) [ publikt ]

2008-11-10 Personuppgiftslagen ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2008-11-06 Informationshantering, register och samkörning ( Stockholm Svensk Inkasso ) [ publikt ]

2008-09-23 Personuppgiftslagen ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2008-09-12 Personuppgiftslagen ( Eskilstuna Energimarknadsinspektionen & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2008-09-11 Personuppgiftslagen ( Uppsala Surveyföreningen (Svenska Statistikfrämjandet) ) [ publikt ]

2008-05-29 E-förvaltningens juridik: IT som redskap för anställda och arbetsgivare ( Östersund Fakultetskurser ) [ publikt ]

2008-05-27 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm AFA Försäkring ) [ publikt ]

2008-05-26 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2008-05-22 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ publikt ]

2008-05-20 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm Arbetsmarknadsutskottet & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2008-05-14 Skyddet för den personliga integriteten (debattledare) ( Stockholm Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ ) [ publikt ]

2008-04-07 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet ) [ slutet ]

2008-03-17 Europakonventionen och Arbetsdomstolen m.m. ( Örebro Örebro universitet ) [ publikt ]

2008-03-11 E-förvaltningens juridik: IT som redskap för anställda och arbetsgivare ( Luleå Centek & Fakultetskurser ) [ publikt ]

2008-02-29 Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2008-02-18 Personuppgiftslagen och vissa särskilda registerförfattningar ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

2008-02-12 Särskilda registerförfattningar ( Stockholm Kronofogdemyndigheten & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2008-02-05 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2008-01-30 Personuppgiftslagen ( Stockholm Kronofogdemyndigheten & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2008-01-25 Personuppgiftslagen, internationella överföringar m.m. ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

2008-01-14 Behandling av personuppgifter, allmänna handlingar, sekretess m.m. ( Stockholm Kommun / Landsting & Kommuner i södra Stockholm ) [ slutet ]

2008-01-10 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ publikt ]

2008-01-10 Personlig integritet i arbetslivet ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2007 ( 33 st. )

2007-12-12 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2007-11-29 Personuppgiftslagen – senaste nytt ( Stockholm Arbetsgivarföreningen KFO ) [ slutet ]

2007-11-28 Personuppgiftslagen ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2007-11-07 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ publikt ]

2007-11-06 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ publikt ]

2007-10-15 Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2007-10-09 Skyddet för den personliga integriteten ( Stockholm Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ ) [ publikt ]

2007-10-02 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2007-09-26 Mastersutbildning på engelska i IT & Law: Privacy ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2007-09-18 Arbetsgivarens affärshemligheter (tystnadsplikt, skydd för företagshemligheter, skadestånd, konkurrensklausuler) ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2007-09-17 Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2007-09-07 Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2007-09-05 Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2007-05-30 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2007-05-24 Personuppgiftslagen II – Personuppgifter i näringsliv och offentlig förvaltning ( Stockholm VJS / Karnov Group ) [ publikt ]

2007-04-18 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ publikt ]

2007-04-17 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ publikt ]

2007-04-02 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Företagshemligheter och anställda & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet ) [ slutet ]

2007-03-12 Elektroniskt informationsutbyte och utvecklingen av e-förvaltningen ( Stockholm Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ ) [ publikt ]

2007-03-02 Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet & Personuppgiftslagen i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2007-01-12 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2006-11-29 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2006-11-16 Personuppgiftslagen ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2006-11-15 Personuppgiftslagen ( Stockholm Riksdagsförvaltningen & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2006-11-09 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ publikt ]

2006-11-08 Personuppgiftslagen ( Stockholm Jure Utbildning ) [ publikt ]

2006-10-19 Anställdas integritet och yttrandefrihet ( Stockholm Folkuniversitetet ) [ slutet ]

2006-10-12 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2006-10-10 Personuppgiftslagen ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

2006-09-28 Mastersutbildning på engelska i IT & Law: Privacy ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2006-09-22 Skiljeförfarande i anställningsskyddstvister ( Almuñécar (Spanien) Institutet för social civilrätt ) [ publikt ]

2006-09-13 Integritet och effektivitet – balanserade avvägningar ( Stockholm Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ ) [ publikt ]

2006-09-11 Workshop: Confidential Information of Enterprises: Confidential information and departing employees – Swedish experiences ( Oslo (Norge) Universitetet i Oslo ) [ slutet ]

2006-06-12 Den framtida arbetsrätten ( Lund Advokatbyrå & PA Konsult Bertil Rasmusson AB ) [ slutet ]

2006-06-05 Rättsinformatik (seminarier): Personuppgiftslagen ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2006-06-01 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2006-05-18 KFS-dagarna: Integriteten i arbetslivet ( Skellefteå Kommun / Landsting & Kommunala Företagens Samorganisation ) [ publikt ]

2006-05-10 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2006-05-04 Personuppgiftslagen II – Personuppgifter i näringsliv och offentlig förvaltning ( Stockholm VJS / Karnov Group ) [ publikt ]

2006-05-03 Personuppgiftslagen I – Personuppgiftlagen i dag ( Stockholm VJS / Karnov Group ) [ publikt ]

2006-04-27 Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2006-04-04 Personuppgiftslagen ( Stockholm Jure Utbildning ) [ publikt ]

2006-03-31 Arbetsmiljörätt: Kollektivavtal, tolkningsföreträde och stridsåtgärder ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2006-03-29 Den juridiska litteraturens betydelse i rättstillämpning och lagstiftningsprocess ( Stockholm Juridisk tidskrift ) [ publikt ]

2006-03-16 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2006-03-06 Avidentifierade ansökningshandlingar ( Stockholm Regeringskansliet ) [ slutet ]

2005 ( 21 st. )

2005-12-15 Behandling av personuppgifter för sjukvård och läkemedelshantering ( Stockholm Advokatbyrå & Företag ) [ slutet ]

2005-11-29 Personuppgiftslagen ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2005-11-10 Arbetstvistlagen ( Stockholm Norstedts Juridik ) [ publikt ]

2005-11-09 Personuppgiftslagen ( Stockholm Jure Utbildning ) [ publikt ]

2005-10-27 Bloggar – Lagligt och olagligt? ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ slutet ]

2005-10-18 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2005-09-30 Mastersutbildning på engelska i IT & Law: Privacy ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2005-09-29 Juridiska aspekter på samledarskap ( Stockholm Arbetslivsinstitutet ) [ publikt ]

2005-09-28 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ publikt ]

2005-09-21 Behandling av personuppgifter i internationella koncerner ( Stockholm Företagsjurister ) [ slutet ]

2005-09-21 Personuppgiftslagen för storföretag ( Stockholm Företagsjurister ) [ slutet ]

2005-09-20 Personuppgiftslagen ( Stockholm VJS / Karnov Group ) [ publikt ]

2005-05-27 Yttrandefrihet i arbetslivet ( Oslo (Norge) Nordiskt arbetsrättsligt möte i Oslo ) [ publikt ]

2005-05-26 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2005-05-24 Personuppgiftslagen ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2005-05-10 Känsliga personuppgifter i forskningen ( Uppsala Uppsala universitet ) [ slutet ]

2005-04-29 Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2005-03-23 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2005-03-09 Personuppgiftslagen ( Stockholm Jure Utbildning ) [ publikt ]

2005-03-07 Personlig integritet i arbetslivet ( Stockholm Företag ) [ slutet ]

2004 ( 18 st. )

2004-12-07 Personuppgiftslagen ( Stockholm Jure Utbildning ) [ publikt ]

2004-10-26 Personuppgiftslagen, sekretesslagen och offentlighetsprincipen ( Stockholm Datainspektionen & Statlig myndighet ) [ publikt ]

2004-10-18 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2004-10-04 Personuppgiftslagen ( Stockholm Företag ) [ slutet ]

2004-09-21 Mastersutbildning på engelska i IT & Law: Privacy ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2004-09-16 Personuppgiftslagen ( Stockholm VJS / Karnov Group ) [ publikt ]

2004-05-26 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2004-05-17 Översyn av personuppgiftslagen ( Helsingfors (Finland) Nordiskt Administrativt Förbund ) [ publikt ]

2004-05-10 Föredrag på engelska för europeiska advokater: Nytt sätt att se på lagstiftning om personuppgifter ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

2004-05-06 Översyn av personuppgiftslagen ( Stockholm Justitieombudsmannen & Statlig myndighet ) [ slutet ]

2004-04-27 Personuppgiftslagen ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

2004-04-19 Översyn av personuppgiftslagen ( Göteborg Kommun / Landsting ) [ slutet ]

2004-03-15 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

2004-02-27 Integritet i arbetslivet m.m. ( Umeå Umeå universitet ) [ slutet ]

2004-02-26 Översyn av personuppgiftslagen ( Stockholm Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ ) [ publikt ]

2004-02-18 Arbetslivets juridik: Uppsägning av personliga skäl och avskedande ( Stockholm Fakultetskurser ) [ publikt ]

» Kontakta Sören Öman om föredrag

» Kommande föredrag av Sören Öman ( 11 st. )

» Kalender

» Exempel på föredrag av Sören Öman

» För kursdeltagare [ Lösen krävs ]

» Hållna föredrag av Sören Öman ( 505 st. sedan 2004 )

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman