Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarGöran Söderlöf

( 101 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Arbetsgivarledamot | Ombud ]

Sök kontaktuppgifter till Göran Söderlöf på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Göran Söderlöf
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2006–2013 ( 16 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 6,3% ( 1 / 16 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 16 st. )

Antal avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st.

Göran Söderlöf har varit ombud vid refererade avgöranden med :
63 ledamöter ♀ 30 ♂ 33
13 sekreterare ♀ 8 ♂ 5
24 parter
21 ombud ♀ 10 ♂ 11

Göran Söderlöf
Aktivitet som arbetsgivarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
101 st. 4 st. 4,0% 1998–2022

89 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 14,9% ( 15 / 101 st. )
[ i 4 / 15 fall ( 26,7% ) har Göran Söderlöf själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 27,7% ( 28 / 101 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 78,6% ( 22 / 28 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,8%

Underinstanser ( 21 st. ) : Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Gävle tingsrätt | Malmö tingsrätt | Kalmar tingsrätt | Uppsala tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Varbergs tingsrätt | Uddevalla tingsrätt | Attunda tingsrätt | Västmanlands tingsrätt | Jönköpings tingsrätt | Sundsvalls tingsrätt | Luleå tingsrätt | Solna tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Lunds tingsrätt | Ängelholms tingsrätt | Skövde tingsrätt | Eslövs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 7 st. ( senaste gången 2021-12-01, för 1 år 1 mån 30 dgr sedan )

Göran Söderlöf har dömt refererade avgöranden med :
130 ledamöter ♀ 55 ♂ 75
42 sekreterare ♀ 27 ♂ 15
194 parter
169 ombud ♀ 55 ♂ 114

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Göran Söderlöf
( 35 st. ♀ 16 ♂ 19 vid 42 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Er­sättare för arbets­givar­ledamot1998-07-012004-06-306 år
Arbets­givar­ledamot2013-07-019 år 6 mån 30 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 15 år 6 månader och 30 dagar hittills.

Utsedd efter förslag av Svenska Kommunförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Göran Söderlöf som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 4,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Göran Söderlöf som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Göran Söderlöf dömt sedan 1993 ( 101 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2022 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2022 nr 34 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare med sjukdomen multipel skleros (MS) har blivit uppsagd från sin anställning som administratör vid polismyndigheten på den grunden, att hon inte har någon arbetsförmåga av betydelse för anställning där. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen har varit sakligt grundad och inte i strid med diskrimineringslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2022 nr 34

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 1 kap. 4 § och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567)

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Carl-Axel Holmberg & Jenny Ekenstierna & Jenny Lindmark

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Göran Söderlöf och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
[ Diskrimineringssammansättning ]
Rättssekreterare : Martina Sjölund

Dela :

Prejudikat : AD 2022 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Polismyndigheten beslutade att en hos myndigheten anställd polis inte längre var godkänd för placering i säkerhetsklassat arbete. Polisen avskedades därefter. Enligt Polismyndigheten har polisen bl.a. förtigit information och lämnat oriktiga uppgifter om samröre med kriminella personer vid de två säkerhetsprövningar han gått igenom åren 2015 och 2019. Fråga om det förelegat laga skäl för avskedandet alternativt saklig grund för uppsägning, och därvid även om Polismyndigheten agerat i strid med tvåmånadersregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 2022 nr 3

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Polisförbundet & Staten genom Polismyndigheten

Ombud : Fredrik Westin & Jonas Wiberg & Julia Damerau Malmström & Ola Svensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Ari Kirvesniemi, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare : Klara Hedlund

Dela :

2021 ( 11 st. )