Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarBo Jangenäs

( 23 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ ”Tredje man” ]

Sök kontaktuppgifter till Bo Jangenäs på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Bo Jangenäs
Aktivitet som ”tredje man” i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­den Skilj­aktig me­ning An­del skilj­akt­iga Aktiv år
23 st. 1993–2003

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 17,4% ( 4 / 23 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,2%

Andel överklagade mål: 26,1% ( 6 / 23 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,3%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 4 / 6 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 56,1%

Underinstanser ( 5 st. ) : Sundsvalls tingsrätt | Norrtälje tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Umeå tingsrätt | Lidköpings tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 4 st. ( senaste gången 1995-10-25, för 24 år 11 mån 6 dgr sedan )

Bo Jangenäs har dömt refererade avgöranden med :
73 ledamöter ♀ 19 ♂ 54
18 sekreterare ♀ 11 ♂ 7
57 parter
9 ombud ♀ 2 ♂ 7

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Bo Jangenäs
( 6 st. ♀ 0 ♂ 6 vid 7 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tion Till­trädde Av­gick Längd
Er­sättare för tredje man1992-07-012004-06-3012 år
Förordnad i sammanlagt 12 år.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Bo Jangenäs som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,1 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Bo Jangenäs som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Bo Jangenäs dömt sedan 1993 ( 23 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2003 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 63 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En muslimsk kvinna som bär huvudduk har per telefon sökt arbete som demonstratris och fått besked om vissa lediga uppdrag. Vid personligt möte dagen därpå har bolagets representant fällt vissa uttalanden som gjort att sökanden lämnat platsen. Tvist har uppkommit om huruvida bolaget har diskriminerat sökanden genom att avbryta anställningsförfarandet på grund av hennes etniska tillhörighet och/eller kön samt genom att göra vissa uttalanden. Även fråga om talerätten för ombudsmannen mot etnisk diskriminering i tvist angående jämställdhetslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 63

Lagrum : 8 § och 9 §, 10 § 1 p och 37 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet | 16 § och 17 § 1 p jämställdhetslagen (1991:433) | 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Parter ( Privata sektorn ) : DemÅplock i Göteborg Aktiebolag & Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Ombud : Martin Agell & Martin Svensson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Carl Magnus Pontén, Ola Bengtson, Hans Wahlström och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetssökande diabetiker har haft sakliga förutsättningar för arbete som driftoperatör och om ett beslut att inte anställa honom har utgjort ett brott mot lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 47

Lagrum : 3 § och 5 § första punkten lagen (1999:132) om förbud av diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Skandinaviska Raffinaderi Aktiebolag Scanraff & Svenska Metallindustriarbetareförbundet

Ombud : Anders Elmér & Bo Villner

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karina Hellrup (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Mats Holmgren, Ylva Tengblad, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Berglund Siegbahn

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare blivit avskedad från sin tillsvidareanställning eller självmant lämnat den.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 13

Lagrum : 4 §, 18 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 28 §, 30 § och 32 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Tensta Tobak – Bröderna SHJK Aktiebolag

Ombud : Mario Ashman & Solveig Sörlien

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Marianne Jenryd, Bo Jangenäs, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Catrine Björkman

Dela :

2000 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet, Transportavtalet, föreskrivs bl.a. följande. På därigenom i förväg gjord framställning från Svenska Transportarbetareförbundet är arbetsgivaren skyldig, att då anledning därtill föreligger, förete avlöningslistor, arbetstidskort, arbetstidsschema samt andra handlingar, som organisationen behöver för att tillvarata arbetstagarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Fråga i visst fall om arbetsgivaren varit skyldig att förete sådana handlingar.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 100

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Blondie Fjärr i Kungsbacka Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Sofie Rehnström & Stefan Ruben

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Gudmund Toijer, Bo Jangenäs, Bengt Huldt, Mats Holmgren, Maud Jansson och Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om förvärvaren av en verksamhet är bunden enligt 28 § medbestämmandelagen av det kollektivavtal som överlåtaren var bunden av. I målet behandlas frågan om bundenheten till följd av regeln i 28 § tredje stycket medbestämmandelagen varit tidsbegränsad till högst ett år från verksamhetsövergången.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 8

Lagrum : 28 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Transportarbetareförbundet & Trans Cargo i Kalmar AB

Ombud : Rolf Greger Höglund & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Bo Jangenäs, Carl Magnus Pontén, Ylva Tengblad, Lilian Hindersson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

1999 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 149 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i det s.k. installationsavtalet har arbetstagare rätt till traktamente vid arbete utanför hemorten vid bortavaro i minst 12 timmar. Tvisten i målet gällde om montörer med hemort i Västerås hade rätt till traktamente när de utförde arbete i Berbol, något norr om Arlanda. Av betydelse för tvisten var därvid om det i bortavaron skall inräknas tid för ombyten och dusch samt en extra tidsmarginal för att arbetstagarna skall vara säkra på att komma i tid till arbetet, s.k. bufferttid.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 149

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet & Västmanlands Elektriska Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Per Virdesten, Bo Jangenäs, Anders Sandgren (skiljaktig), Olof Nordenfelt (skiljaktig), Inger Öhrn Karlsson och Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som i många år hade varit anställd vid ett textilföretag som verkstadsmekaniker och sedermera – efter omplacering till följd av avveckling av delar av verksamheten – som lagerarbetare och fastighetsskötare blev uppsagd på grund av arbetsbrist. All företagets verksamhet på orten hade då avvecklats förutom den försäljning av tyger m.m. som ägde rum i företagets särskilda s.k. fabriksbutik. Fråga om arbetstagaren hade haft tillräckliga kvalifikationer för arbete i butiken.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 98

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket & Strömma Textil Aktiebolag & TEKOindustrierna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Rolf Hugert, Tage Persson, Gunnar Ericson och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 1 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av arbetstagare vars redovisning av arbete med kassatjänst företett brister.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 1

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå & M.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Bo Jangenäs, Björn Müntzing, Ulf Perbeck, Jörgen Andersson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1998 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 112 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Kollektivavtalstolkning. Innebär en avtalsbestämmelse i ett kollektivavtal för tidningsdistributörer ett förbud mot att anlita entreprenör för detaljdistribution av tidningar? – Även fråga om avtalsbestämmelsen är ogiltig enligt 7 § konkurrenslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 112

Lagrum : 7 § konkurrenslagen (1993:20)

Parter ( Privata sektorn ) : Skånsk Tidningsdistribution Aktiebolag & Co & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Svenska Transportarbetareförbundet & Tidningsbärarna Kommanditbolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Bo Jangenäs, Bengt Huldt (skiljaktig), Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig), Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare), Lilian Hindersson (förbundssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1997 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 147 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett vaktbolag haft rätt att skilja en hallvakt på Arlanda flygplats från hennes anställning sedan vakten omkring tio minuter före tjänstgöringens slut underlåtit att bege sig på ett s.k. läkarutrop.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 147

Lagrum : 18 §, 35 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.N. & Falck Security Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Bestämmelsen i 10 § andra stycket anställningsskyddslagen om att uppsägning anses ha skett tio dagar efter det att uppsägningsbesked i rekommenderat brev har lämnats till posten för befordran har inte ansetts analogiskt tillämplig vid uppsägning av en arbetstagare som anvisats skyddat arbete.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 109

Lagrum : 10 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.H. & Samhall Avebe Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Lennart Andersson och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett företag har sagt upp en arbetstagare sedan denne vid utpasseringskontroll har vägrat att på anmaning öppna sin väska. Tvist huruvida företaget haft saklig grund för uppsägningen och om arbetstagarens vägran att efterkomma anmaningen utgjort ett kollektivavtalsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 29

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : SAAB Automobile Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Tage Persson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 19 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett aktiebolags konkursbo har inträtt som arbetsgivare i förhållande till två arbetstagare i konkursbolaget och därmed blivit skyldigt att utge lön m.m. under uppsägningstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 19

Parter ( Privata sektorn ) : Bison Consult Aktiebolags konkursbo & Svenska Industritjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Maria Nygren, Anders Hagman, Göte Larsson och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 112 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt bestämmelse i kollektivavtal skall part som vill yrka skadestånd påkalla förhandling inom fyra månader från det att han fått kännedom om den omständighet som kravet grundas på. I målet uppkommer fråga om part har fått kännedom om den omständighet som kravet grundas på vid sådan tidpunkt att kravet har preskriberats.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 112

Parter ( Privata sektorn ) : Dansk Pilotforening & Norske SAS-Flygeres Forening & Scandinavian Airlines System & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Solveig Paulsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 52 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket anställningsskyddslagen (1982:80) – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. – Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på en byråsekreterare vid en länsskattemyndighet.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 52

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : G.S. & Staten genom Riksskatteverket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Bo Jangenäs, Ola Bengtson, Ulf Perbeck, Lennart Andersson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 13 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare och en arbetstagare kommer under anställningstiden skriftligen överens om ändrade lönevillkor. Fråga bl.a. om arbetsgivaren senare sagt upp denna överenskommelse och därmed också anställningsförhållandet. Även fråga vilken betydelse det har att arbetsgivaren ensidigt bestämmer en annan, lägre lön och också börjar betala ut endast den lägre lönen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Öhrlings Coopers & Lybrand Aktiebolag & P.B.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Hans Blyme, Bo Jangenäs, Ulf Göran Liljebladh, Inger Mattsson Kasserud, Jörgen Andersson och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1995 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 134 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

I mål vid arbetsdomstolen angående ogiltigförklaring av avskedande m.m. är tvistigt huruvida övergång av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen har ägt rum. Part har yrkat att till ledning för tvistens prövning förhandsavgörande från EG-domstolen skall inhämtas i vissa närmare angivna frågor rörande tolkningen av det s.k. överlåtelsedirektivet. – Arbetsdomstolen finner att fråga visserligen uppkommer i målen om att tolka överlåtelsedirektivet. Enligt domstolens mening ger dock tidigare domar från EG-domstolen tillräcklig vägledning för bedömningen av de EG-rättsliga tolkningsfrågor som måste lösas för att målen skall kunna avgöras. Yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande avslås.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 134

Lagrum : Artikel 177 i Romfördraget

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Linjebuss Sverige Aktiebolag & Ödåkra Buss Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet & Swebus Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Bo Jangenäs, Peter Ander, Ola Bengtson, Göte Larsson (skiljaktig) och Sune Israelsson (skiljaktig).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 133 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en avdelningsföreståndare som arbetat vid en vårdcentral avstängts från arbetet i strid mot kollektivavtal och senare avskedats utan laga grund eller i vart fall förflyttats i strid mot avtalet genom att omplaceras till en tjänst som sjuksköterska.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 133

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Vårdförbundet SHSTF & Västerbottens läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Bo Jangenäs, Lars Ahlvarsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 120 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsdomstolen är behörig att pröva en tvist av internationell karaktär. – Talan har väckts mot ett i Danmark registrerat aktiebolag med yrkande om skadestånd till vissa arbetstagare under påstående att bolaget inte har iakttagit deras på bestämmelser i anställningsskyddslagen grundade företrädesrätt till återanställning. Bolaget har invänt att bolaget har hemvist i Danmark och att svensk domstol därför saknar domsrätt i tvisten. – Arbetsdomstolen finner att domsrätt för svensk domstol föreligger. För att komma till denna slutsats har domstolen beaktat vissa bestämmelser i Luganokonventionen, vilken inte är direkt tillämplig i tvisten.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 120

Parter ( Privata sektorn ) : E.H.A. & Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Michaël Koch, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Ylva Tengblad, Gunnar Ericson och Björn Rosengren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 94 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en kommun haft saklig grund för att säga upp en arbetstagare som anställts med lönebidrag.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 94

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : I.G. & Skara kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Lars Johan Eklund, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Björn Qvarnström, Leif Pettersson (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Anne-Christine Maderud

Dela :

1993 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 214 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vid ett regemente företas uppsägningar av civilanställd personal på grund av arbetsbrist. Frågan i målet är om det förelegat saklig grund för uppsägningarna. Ett skäl för uppsägningarna var att myndigheten räknade med att tilldelas en ny kategori värnpliktiga för tjänstgöring i mobiliserings- och förplägnadsförband. Arbetsdomstolen kommer bl.a. in på frågan vilken betydelse en order från Chefen för armén hade för myndighetens beslut om uppsägningarna och frågan om betydelsen av att regeringen vid tiden för uppsägningarna avlämnat propositioner som rörde den aktuella, nya typen av värnpliktstjänstgöring men att propositionerna då ännu inte hade behandlats av riksdagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 214

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Försvarets Civilförvaltning & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Karl-Ingvar Rundqvist, Bo Jangenäs, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig), Lennart Grudevall, Inge Janérus och Bo Almgren.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 70 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida uppsägning av arbetstagare var sakligt grundad. Bevisfråga. Har obestyrkta uppgifter om visst handlande från arbetstagares sida med hänsyn till uppgifternas art och naturen hos arbetsgivarens ifrågavarande verksamhet kunnat läggas till grund för uppsägning?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 70

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Uppsala län & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Karl-Ingvar Rundqvist, Bo Jangenäs, Peter Ander, Ola Bengtson, Alf Karlsson och Ingvar Seregard (förre ordföranden i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett rederi haft rätt att avskeda två befälhavare och två överstyrmän som påstås ha planerat och vidtagit förberedelser för etablerandet av en med rederiet konkurrerande verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 12

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Rederiaktiebolaget Öresund & Sveriges Arbetsledareförbund & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Bo Jangenäs, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :