: : : : :

Arbetsdomstolens domarKarin Fiala

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Karin Fiala
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2003–2005 ( 2 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Karin Fiala har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
9 ledamöter ♀ 2 ♂ 7
5 parter
4 ombud ♀ 1 ♂ 3

Karin Fiala har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Michaël Koch ( 2 st. ) varit ordförande

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Karin Fiala som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 84 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Till byggnadsavtalet hör bl.a. ett avtal med särskilda bestämmelser för byggnadsföretag med speciell verksamhetsinriktning, S-avtalet. I tvist om tillämpning av avtalet uppkommer huvudsakligen följande frågor:

1. Får den fasta lönedelen vid lön i annan form enligt S-avtalet bestämmas till ett fast belopp per månad, eller skall den bestämmas som en timersättning?

2. Får lön i annan form enligt S-avtalet bestämmas individuellt mellan arbetsgivaren och en enskild arbetstagare?

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 84

Parter ( Privata sektorn ) : Interoc Specialföretag Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Ola Brinnen & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Bengt Huldt, Karl Olof Stenqvist, Gunilla Kevdal och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Karin Fiala

Dela :

2003 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 109 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter tingsrättens dom. Taleändringen har inte ansetts tillåten.

Fråga om arbetsgivaren vid ett telefonsamtal med en provanställd arbetstagare har avbrutit anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 109

Lagrum : 13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740) | 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Lindéns Skog och Linjearbeten Aktiebolag & M.R.

Ombud : Björn Gärde & Caisa Andersson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Ander och Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Karin Fiala

Dela :