Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarBirgitta Kihlberg

( 23 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Arbetstagarledamot ]

Sök kontaktuppgifter till Birgitta Kihlberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Birgitta Kihlberg
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
23 st.1993–2010

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 8,7% ( 2 / 23 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 13,0% ( 3 / 23 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 33,3% ( 1 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 55,5%

Underinstanser ( 3 st. ) : Umeå tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Malmö tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Umeå tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Malmö tingsrätt

Birgitta Kihlberg har dömt refererade avgöranden med :
83 ledamöter ♀ 30 ♂ 53
16 sekreterare ♀ 12 ♂ 4
52 parter
27 ombud ♀ 3 ♂ 24

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Birgitta Kihlberg
( 5 st. ♀ 1 ♂ 4 vid 5 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Er­sättare för arbets­tagar­ledamot1989-07-012001-06-3012 år
Arbets­tagar­ledamot2001-07-012006-02-224 år 7 mån 22 dgr
Förordnad i sammanlagt 16 år 7 månader och 22 dagar.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i fyra avgöranden ( 17,4% av alla refererade avgöranden med Birgitta Kihlberg sedan 1993 ), första gången den 14 juni 2006 och senast den 20 oktober 2010.
Titel för Birgitta Kihlberg som tillfällig ersättare : F.d. förbundsordförande i Hotell och Restaurang Facket.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Birgitta Kihlberg som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 1,3 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Birgitta Kihlberg som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Birgitta Kihlberg dömt sedan 1993 ( 23 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2010 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag, som bedrev verksamhet vid två driftsenheter, träffade avtal med förbundets klubbar vid driftsenheterna om att införa en ny lönemodell. Sedan arbetet med lönemodellen blivit försenat har bolaget vid två tillfällen betalat ut engångsbelopp till förbundets medlemmar vid driftsenheterna. Fråga om de utbetalade beloppen är semesterlönegrundande.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 73

Parter ( Privata sektorn ) : Industri och KemiGruppen & Industrifacket Metall & Preem Aktiebolag

Ombud : Henric Ask & Pia Wiséen Wernblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Britt Angleryd, Charlott Richardson, Björn Müntzing, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Birgitta Kihlberg (f.d. förbundsordföranden i Hotell och Restaurang Facket; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Marie-Louise Collin

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 41 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En kvinnlig pressoperatör sade upp sig från sin anställning efter det att hon genom sina lokala fackliga företrädare fått information om att arbetsgivaren avsåg att avskeda henne och av dessa fått rådet att i stället säga upp sig själv. Efter ca två veckor kontaktade hon arbetsgivaren och ville ta tillbaka uppsägningen. Fråga om hon varit bunden av sin uppsägning eller inte. Arbetsdomstolen har funnit att hennes uppsägning inte är att jämställa med en åtgärd från arbetsgivarens sida och att hon inte heller har haft rätt att återta den.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 41

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.E. & Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Ombud : Adam Grabavac & John Wahlstedt

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Cecilia Tallkvist (revisionssekreteraren i Högsta domstolen; tillfällig ersättare), Eva Plogeus, Claes Frankhammar, Anders Hagman, Birgitta Kihlberg (f.d. förbundsordföranden i Hotell och Restaurang Facket; tillfällig ersättare) och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Martin Ulfving

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 37 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om ogiltigförklaring av avskedande av en arbetstagare som enligt arbetsgivaren har gjort sig skyldig till hot om och försök till misshandel på arbetsplatsen.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 37

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Attendo Care Aktiebolag & Föreningen Vårdföretagarna & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Antje Dedering & Henric Ask

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Peter Syrén, Mårten Holmström, Gunnar Göthberg, Rigmor von Zweigbergk, Birgitta Kihlberg (f.d. förbundsordföranden i Hotell och Restaurang Facket; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.
Sekreterare : Björn Länsisyrjä

Dela :

2006 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 72 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetsgivare har stadigvarande förflyttat en arbetstagare inom den kommunala måltidsenheten från ett skolkök till ett annat. Fråga om arbetstagaren har samtyckt till att bli förflyttad. Sedan den frågan besvarats nekande har prövats om det har funnits sådana vägande skäl som enligt bestämmelserna i 8 § mom.1 i AB 01 krävs för en stadigvarande förflyttning mot arbetstagarens önskan.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 72

Parter ( Kommunala sektorn ) : Österåkers kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Göran Söderlöf & Jonas Wiberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Håkan Lundquist (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingrid Lyberg, Bengt Huldt, Agnes Günther, Birgitta Kihlberg (f.d. förbundsordföranden i Hotell och Restaurang Facket; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 13 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare på ett försäkringsbolags avdelning för s.k. back-office har dels ringt ett stort antal privata samtal på arbetsgivarens bekostnad, bl.a. till utlandet och till mobiltelefoner, dels vid ett tillfälle lämnat arbetsplatsen före arbetstidens utgång trots att arbetsgivaren hade avslagit hennes begäran om att få vara ledig. Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 13

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation & Försäkringstjänstemannaförbundet & Tennant Försäkringsaktiebolag

Ombud : Jonas Wiberg & Sven Rosqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Mårten Holmström, Kerstin Brodowsky, Ylva Tengblad, Birgitta Kihlberg och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Vid ett företag bedrevs arbete bland annat i tvåskift. I samband med påskhelgen 2004 utfördes inget arbete på långfredagen eftersom det var en helgdag. Förmiddagsskiftet fick därigenom en kortare arbetstid än normalt den veckan medan eftermiddagsskiftet arbetade full veckoarbetstid. Fråga om de arbetstagare som tillhörde eftermiddagsskiftet var berättigade till kompensation för detta enligt det tillämpliga kollektivavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 9

Parter ( Privata sektorn ) : Diab Aktiebolag & Industri och KemiGruppen & Industrifacket

Ombud : Anne Alfredson & Lars Sydolf

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulrika Stenbeck Gustavson, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Björn Müntzing, Birgitta Kihlberg och Ronny Wenngren. Enhälligt.
Sekreterare : Stefan Lundstig

Dela :

2005 ( 2 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 126 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En kommun har annonserat ut en ledig anställning vid miljöförvaltningen. Fråga om en man av jugoslavisk härkomst blivit utsatt för etnisk diskriminering genom att han inte blev kallad till anställningsintervju. I målet är tvistigt vilket underlag som kommunen haft tillgång till för bedömningen av hans kvalifikationer.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 126

Lagrum : 8 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Parter ( Kommunala sektorn ) : Klippans kommun & Sveriges Civilingenjörsförbund

Ombud : Björn-Erik Björck & Gunnar Bergström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Sören Öman, Berndt Molin, Kerstin Brodowsky, Ylva Tengblad, Birgitta Kihlberg och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 75 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Tillräckliga kvalifikationer? Fråga bl.a. om två montörer hade tillräckliga kunskaper i engelska språket för arbete som servicetekniker i ett företag som till stor del utför arbeten utomlands.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 75

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hedemora Diesel Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Teknikarbetsgivarna

Ombud : Bo Villner & Hans Lindberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Ulla Erlandsson, Ingrid Lyberg, Charlott Richardson, Monica Johanson, Birgitta Kihlberg och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Karin Hellmont

Dela :

2003 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 17 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om bestämmande av allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalsregler om högsta tillåtna uttag av övertid. Arbetsdomstolen uttalar att det allmänna skadeståndet på grund av sådant avtalsbrott som regel bör bestämmas med arbetstidslagens regler om övertidsavgift som allmän utgångspunkt.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 17

Parter ( Kommunala sektorn ) : Arbetsgivarförbundet KFF & Södertörns brandförsvarsförbund & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Bo Ericson & Lars-Håkan Lindkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Maj Johansson, Karin Isacsson, Agnes Günther, Kent Johansson, Birgitta Kihlberg och Ulrika Värnskog. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 6 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 15 § i Allmänt Pensionsavtal 1974 (PA-SPR) värdesäkrades tjänstepensionerna på det statliga området genom en knytning till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. När den bestämmelsen tillkom var basbeloppet knutet till konsumentprisindex. Genom riksdagsbeslut har beräkningen av basbeloppet sedermera förändrats så att det inte längre är knutet till konsumentprisindex. Fråga om pensionsavtalet inneburit att de statliga tjänstepensionerna har värdesäkrats genom ett basbelopp knutet till konsumentprisindex.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 6

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : E.W. & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Karl Pfeifer & Kenneth Lewis

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Klas Lohmander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Ola Bengtson, Birgitta Kihlberg och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Kvarnsjö

Dela :

2002 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 126 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare vid en statlig myndighet fick besked om att på grund av arbetsbrist skulle hennes tidsbegränsade anställning inte komma att fortsätta och blev därvid underrättad om att hon hade företrädesrätt till återanställning under viss tid. Efter det att andra anställts under denna tid väckte hon talan mot arbetsgivaren och yrkade skadestånd under påstående att brott mot hennes företrädesrätt hade skett. Fråga om arbetstvistlagen skall tillämpas på en sådan talan.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 126

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 1 kap. 2 § andra stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : S.G. & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ombud : Jöran Gundmark & Mats Edsgården

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Göran Gräslund och Birgitta Kihlberg. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare sade år 1998 upp sig från sin anställning sedan överenskommelse om avgångsvederlag träffats med arbetsgivaren. Han yrkade därefter ersättning för under anställningen inte uttagen kompensationsledighet som han enligt ett särskilt avtal tillerkänts år 1979. Fråga om preskription av kravet på ersättning. Även fråga om ersättningen fick anses inkluderad i avgångsvederlaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 49

Lagrum : 1 § och 5 § preskriptionslagen (1981:130)

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Kvällstidningen Expressen & Svenska Journalistförbundet & Tidningsutgivarna

Ombud : Henric Ask & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Virdesten, Inga Britt Lagerlöf, Mats Holmgren, Anders Hagman, Birgitta Kihlberg och Leif Åkerblom. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2002 nr 35 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om laga grund för avskedande av en arbetstagare som trots arbetsgivarens besked om att han inte beviljades ledighet gav sig iväg på en månadslång semesterresa till Australien. Vidare fråga om arbetsgivaren brutit mot reglerna om underrättelse och varsel i 30 § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 35

Lagrum : 18 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Medie & Informationsarbetsgivarna & Mentor Sales i Helsingborg Aktiebolag & Säljarnas Riksförbund

Ombud : Albert Malmberg & Björn Liberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Sören Öman, Karin Isacsson, Peter Ander, Anders Hagman, Birgitta Kihlberg och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

Prejudikat : AD 2002 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En kyrklig samfällighet beslutade – mot bakgrund av svåra personalproblem som förelåg i en församling – att erbjuda församlingens personal att vara hemma med full lön i två veckor. Fråga om samfälligheten uteslutit ett regionalt skyddsombud från den process som ledde fram till detta beslut på ett sådant sätt att skyddsombudet skall anses ha hindrats från att fullgöra sina uppgifter. – Även fråga om det förekommit brott mot förtroendemannalagen och medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 9

Lagrum : 6 kap. 4 §, 6 §, 10 § och 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160) | 1 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen | 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Kyrkans Akademikerförbund & Rödön Näskott Aspås och Ås församlingars kyrkliga samfällighet & Svenska kyrkans Församlingsförbund

Ombud : Robert Svec & Roger Gåvsten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Anders Sandgren, Göran Gräslund, Birgitta Kihlberg och Annika Borg. Enhälligt.
Sekreterare : Katarina Mannerbrink

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 32 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett vårdbiträde har avskedats sedan han underlåtit att vidta åtgärder med anledning av att en äldre vårdtagare via sitt trygghetslarm i hemmet larmat vårdbiträdets tjänsteställe 99 gånger. Fråga om det förelegat laga grund för avskedandet. I målet tar Arbetsdomstolen ställning till om arbetsgivaren, genom att vid en förhandling med anledning av det inträffade ingå en överenskommelse med vårdbiträdet om sänkt sysselsättningsgrad för denne, är förhindrad att därefter lägga enbart händelsen med larmen till grund för att skilja honom från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 32

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Övertorneå kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Håkan Torén & Ulf Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gudmund Toijer, Siv Kimbré, Peter Ander, Anders Hagman, Birgitta Kihlberg och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Tommy Larsson

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 1999 nr 127 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett avtal om anställningsskydd upphör arbetstagarens anställning utan någon åtgärd från arbetsgivarens sida när arbetstagaren får rätt till hel förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Fråga hur avtalet skall tillämpas med avseende på en arbetstagare som genom beslut med retroaktiv verkan beviljas hel förtidspension.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 127

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & JM Byggnadsaktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Sören Öman (skiljaktig), Margit Strandberg, Mats Holmgren (skiljaktig), Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Birgitta Kihlberg och Maud Jansson
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

1998 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en veckotidning har varit att betrakta som arbetstagare eller som uppdragstagare.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 138

Parter ( Privata sektorn ) : Allers Förlag Aktiebolag & Förlags- och Medieförbundet & Svenska Journalistförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Leif Haglund, Eva Frunk Lind, Birgitta Kihlberg och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 100 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare, som har ett antal sparade semesterdagar, har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren har inte ansetts ha rätt att mot arbetstagarens vilja lägga ut den sparade semestern under tid före anställningens upphörande.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 100

Lagrum : 20 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Karin Isacsson, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Birgitta Kihlberg och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 66 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om lönediskriminering uppkommer vid prövningen huruvida arbetsgivaren tillämpat lägre lön för vissa arbetstagare än för en annan arbetstagare fråga huruvida ersättning för obekväm arbetstid och värdet av arbetstidsförkortning skall ingå i underlaget för lönejämförelsen. Arbetsdomstolen har beslutat att enligt artikel 177 i Romfördraget inhämta EG-domstolens förhandsavgörande i frågan.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 66

Lagrum : 18 § jämställdhetslagen (1991:433) | Artikel 177 i Romfördraget

Parter ( Kommunala sektorn ) : Jämställdhetsombudsmannen & Örebro läns landsting

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Christer Måhl, Rolf Hugert (direktör i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Birgitta Kihlberg och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 46 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Vid skiftarbete utgår enligt verkstadsavtalet skiftformstillägg i procent på lönen. Övertidsarbete ersätts dels med särskilt övertidstillägg, dels med ersättning för den arbetade tiden. Fråga om en skiftarbetande arbetstagare som arbetade övertid i anslutning till skiftets slut är berättigad till skiftformstillägg för övertidsarbetet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 46

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Birgitta Kihlberg och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 85 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En manlig syo-konsulent vid en högstadieskola har avskedats från sin anställning. Som grund för avskedandet har åberopats att syo-konsulenten skulle ha utsatt kvinnliga elever för sexuella trakasserier vid ett flertal tillfällen under arbete som syo-konsulent. Arbetsdomstolen finner att avskedandet har varit lagligen grundat.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 85

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Bollnäs kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Karin Isacsson, Olof Nordenfelt, Ola Bengtson, Birgitta Kihlberg och Erik Adolfsson (utredningschef vid Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

1994 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 95 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetsledare som enligt arbetsgivaren visat oförmåga att rätta sig efter föreskrifter om arbetets utförande.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 95

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Industritjänstemannaförbundet & Tetus Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Göran Karlstedt, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Hans Holmberg, Marika Fröberg, Birgitta Kihlberg och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

1993 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 213 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I det till byggnadsavtalet hörande avtalet om anställningsskydd finns en sexmånadersregel rörande tidsbegränsade anställningar. Regeln innehåller att överenskommelse om anställning för viss tid eller visst arbete kan träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare vid anställning som beräknas pågå höst sex månader. Tvist om innebörden av sexmånadersregeln.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 213

Lagrum : 5 § första punkten lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Bygg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Marianne Eliason, Margit Strandberg, Christian Tydén, Bengt Huldt, Göran Karlsson och Birgitta Kihlberg. Enhälligt.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :