: : : :

Arbetsdomstolens domarMåltyper / Avgörandetyper / Sammansättningar

Måltyper :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter måltyp
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i direktstämda respektive överklagade mål per år sedan 1993

Andel 2018 : Direktstämda mål 77,8% ( 7 st. ) | Överklagade mål 22,2% ( 2 st. )

Avgörandetyper :

  • Domar ( 1 315 st., 89,4% )
  • Beslut ( 156 st., 10,6% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2018 : Domar 88,9% ( 8 st. ) | Beslut 11,1% ( 1 st. )

Sammansättningar :

» Förklaringar till de olika sammansättningarna

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i olika sammansättningar per år sedan 1993

Andel 2018 : 7 ledamöter 44,4% ( 4 st. ) | 3 ledamöter 0,0% ( 0 st. ) | Diskrimineringssammansättning 11,1% ( 1 st. ) | Juristsammansättning 11,1% ( 1 st. ) | Övriga 33,3% ( 3 st. )

År 2009 infördes en särskild diskrimineringssammansättning med fem ledamöter för mål om diskriminering.