: : : :

Arbetsdomstolens domarMåltyper / Avgörandetyper / Sammansättningar

Måltyper :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter måltyp
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i direktstämda respektive överklagade mål per år sedan 1993

Andel 2018 : Direktstämda mål 80,0% ( 16 st. ) | Överklagade mål 20,0% ( 4 st. )

Avgörandetyper :

  • Domar ( 1 326 st., 89,5% )
  • Beslut ( 156 st., 10,5% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2018 : Domar 95,0% ( 19 st. ) | Beslut 5,0% ( 1 st. )

Sammansättningar :

» Förklaringar till de olika sammansättningarna

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i olika sammansättningar per år sedan 1993

Andel 2018 : 7 ledamöter 75,0% ( 15 st. ) | 3 ledamöter 0,0% ( 0 st. ) | Diskrimineringssammansättning 15,0% ( 3 st. ) | Juristsammansättning 5,0% ( 1 st. ) | Övriga 5,0% ( 1 st. )

År 2009 infördes en särskild diskrimineringssammansättning med fem ledamöter för mål om diskriminering.