Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarMåltyper / Avgörandetyper / Sammansättningar

Måltyper :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter måltyp
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i direktstämda respektive överklagade mål per år sedan 1993

Avgörandetyper :

  • Domar ( 1 433 st., 89,2% )
  • Beslut ( 172 st., 10,7% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Sammansättningar :

» Förklaringar till de olika sammansättningarna

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i olika sammansättningar per år sedan 1993

År 2009 infördes en särskild diskrimineringssammansättning med fem ledamöter för mål om diskriminering.