Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarMåltyper / Avgörandetyper / Sammansättningar

Måltyper :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter måltyp
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i direktstämda respektive överklagade mål per år sedan 1993

Andel 2020 : Direktstämda mål 45,5% ( 10 st. ) | Överklagade mål 54,5% ( 12 st. )

Avgörandetyper :

  • Domar ( 1 382 st., 89,2% )
  • Beslut ( 167 st., 10,8% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2020 : Domar 77,3% ( 17 st. ) | Beslut 22,7% ( 5 st. )

Sammansättningar :

» Förklaringar till de olika sammansättningarna

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i olika sammansättningar per år sedan 1993

Andel 2020 : 7 ledamöter 63,6% ( 14 st. ) | 3 ledamöter 4,5% ( 1 st. ) | Diskrimineringssammansättning 13,6% ( 3 st. ) | Juristsammansättning 13,6% ( 3 st. ) | Övriga 4,5% ( 1 st. )

År 2009 infördes en särskild diskrimineringssammansättning med fem ledamöter för mål om diskriminering.