: : : :

Måltyper / Avgörandetyper / Sammansättningar

Måltyper :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter måltyp
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i direktstämda respektive överklagade mål per år sedan 1993

Andel 2018 : Direktstämda mål 66,7% ( 4 st. ) | Överklagade mål 33,3% ( 2 st. )

Avgörandetyper :

  • Domar ( 1 312 st., 89,4% )
  • Beslut ( 156 st., 10,6% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2018 : Domar 83,3% ( 5 st. ) | Beslut 16,7% ( 1 st. )

Sammansättningar :

» Förklaringar till de olika sammansättningarna

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i olika sammansättningar per år sedan 1993

Andel 2018 : 7 ledamöter 66,7% ( 4 st. ) | 3 ledamöter 0,0% ( 0 st. ) | Diskrimineringssammansättning 16,7% ( 1 st. ) | Juristsammansättning 16,7% ( 1 st. ) | Övriga 0,0% ( 0 st. )

År 2009 infördes en särskild diskrimineringssammansättning med fem ledamöter för mål om diskriminering.