Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Arbetsdomstolens domarMåltyper / Avgörandetyper / Sammansättningar

Måltyper :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter måltyp
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i direktstämda respektive överklagade mål per år sedan 1993

Andel 2021 : Direktstämda mål 53,8% ( 7 st. ) | Överklagade mål 46,2% ( 6 st. )

Avgörandetyper :

  • Domar ( 1 403 st., 89,2% )
  • Beslut ( 170 st., 10,8% )
Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter typ av avgörande
Andel domar respektive beslut av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2021 : Domar 92,3% ( 12 st. ) | Beslut 7,7% ( 1 st. )

Sammansättningar :

» Förklaringar till de olika sammansättningarna

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter sammansättning
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen i olika sammansättningar per år sedan 1993

Andel 2021 : 7 ledamöter 76,9% ( 10 st. ) | 3 ledamöter 0,0% ( 0 st. ) | Diskrimineringssammansättning 0,0% ( 0 st. ) | Juristsammansättning 7,7% ( 1 st. ) | Övriga 15,4% ( 2 st. )

År 2009 infördes en särskild diskrimineringssammansättning med fem ledamöter för mål om diskriminering.