Hem: Om Sören Öman:

Sören Ömans arbetsplatser genom åren

» Föredrag av Sören Öman
( 9 st. kommande & 543 st. hållna sedan 2004, med 7 453 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2023-01-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-02-21 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-03-30 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2023-04-20 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

» Sören Ömans meritförteckning / CV

Sören Öman har genom åren haft arbetsplats på flera olika ställen i Stockholm för skilda upp­drags­givare. I dag har han arbets­plats på Arbets­domstolen i Ryningska palatset på Stora Nygatan 2 A–B i Gamla stan och i hemma­kontoret på Valhallavägen 102.

Sören Öman jobbar helst i palatsliknande miljöer i centrala Stockholm och har gjort så i :

Militärstabsbyggnaden (MSB) på Östermalmsgatan 87
Militärstabsbyggnaden från 1912 på Östermalmsgatan 87
( under värnplikten )
Wrangelska palatset på Riddarholmen
Wrangelska palatset från 1600-talet på Riddarholmen
( Svea hovrätt )
Hessensteinska palatset på Riddarholmen
Hessensteinska palatset från 1600-talet på Riddarholmen
( Svea hovrätt )
Schering Rosenhanes palats
Schering Rosenhanes palatsRiddarholmen
( Svea hovrätt )
Ryningska palatset
Ryningska palatset från 1600-talet på Stora Nygatan 2 A–B i Gamla stan
( Arbetsdomstolen )
Slottsbacken 6
Slottsbacken 6, från 1600-talet i Gamla stan
( 1992 års arbetsrättskommitté )
Adelswärdska huset på Drottninggatan 2
Adelswärdska huset från 1890 på Drottninggatan 2
( Datalagskommittén )
Rosenbad
Rosenbad från 1902
( Justitiedepartementet )
Rosenbad
Valhallavägen 102 från 1886
( hemmakontor )
Sören Ömans arbetsplatser genom åren

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda kartan. Ha tålamod…
Klicka på markörerna för att se mera information.

Städer där Sören Öman hållit föredrag ( sedan 2004 )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda kartan. Ha tålamod…
För muspekaren över kartan för att se mera information.

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman