: :

Sören Ömans arbetsplatser genom åren

» Föredrag av Sören Öman
( 8 st. kommande & 493 st. hållna sedan 2004, med 6 377 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2018-11-06 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2018-11-15 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-11-26 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2018-12-11 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

» Sören Ömans meritförteckning / CV

Sören Öman har genom åren haft arbetsplats på flera olika ställen i Stockholm för skilda upp­drags­givare. I dag har han arbets­plats på Arbets­domstolen i Ryningska palatset på Stora Nygatan 2 A–B i Gamla stan och i hemma­kontoret på Valhallavägen 102.

Sören Öman jobbar helst i palatsliknande miljöer i centrala Stockholm och har gjort så i :

Militärstabsbyggnaden (MSB) på Östermalmsgatan 87
Militärstabsbyggnaden från 1912 på Östermalmsgatan 87
( under värnplikten )
Wrangelska palatset på Riddarholmen
Wrangelska palatset från 1600-talet på Riddarholmen
( Svea hovrätt )
Hessensteinska palatset på Riddarholmen
Hessensteinska palatset från 1600-talet på Riddarholmen
( Svea hovrätt )
Schering Rosenhanes palats
Schering Rosenhanes palatsRiddarholmen
( Svea hovrätt )
Ryningska palatset
Ryningska palatset från 1600-talet på Stora Nygatan 2 A–B i Gamla stan
( Arbetsdomstolen )
Slottsbacken 6
Slottsbacken 6, numera Kungliga myntkabinettet, från 1600-talet i Gamla stan
( 1992 års arbetsrättskommitté )
Adelswärdska huset på Drottninggatan 2
Adelswärdska huset från 1890 på Drottninggatan 2
( Datalagskommittén )
Rosenbad
Rosenbad från 1902
( Justitiedepartementet )
Rosenbad
Valhallavägen 102 från 1886
( hemmakontor )
Sören Ömans arbetsplatser genom åren

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda kartan. Ha tålamod…
Klicka på markörerna för att se mera information.

Städer där Sören Öman hållit föredrag ( sedan 2004 )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda kartan. Ha tålamod…
För muspekaren över kartan för att se mera information.

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman