: : : : :

Arbetsdomstolens domarGudrun Persson Härneskog

( 17 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Gudrun Persson Härneskog
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1998–2001 ( 17 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Gudrun Persson Härneskog har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
56 ledamöter ♀ 20 ♂ 36
35 parter
7 ombud ♀ 2 ♂ 5

Gudrun Persson Härneskog har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 7 st. ), Carina Gunnarsson ( 4 st. ), Inga Åkerlund ( 3 st. ) och Michaël Koch ( 3 st. ) varit ordförande

Gudrun Persson Härneskog
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.1999–2003

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 66,7% ( 2 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Malmö tingsrätt

Underinstans : Malmö tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2001-04-11, för 16 år 11 mån 11 dgr sedan )

Gudrun Persson Härneskog har dömt refererade avgöranden med :
16 ledamöter ♀ 6 ♂ 10
3 sekreterare ♀ 2 ♂ 1
6 parter
4 ombud ♀ 0 ♂ 4

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Gudrun Persson Härneskog
( 6 st. ♀ 2 ♂ 4 vid 6 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1998-03-012001-03-113 år 11 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år och 11 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Gudrun Persson Härneskog sedan 1993 ), första gången den 31 mars 1999 och senast den 19 februari 2003.
Titel för Gudrun Persson Härneskog som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gudrun Persson Härneskog som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Genomsnittet är 4,3 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gudrun Persson Härneskog som sekreterare / rättssekreterare per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Gudrun Persson Härneskog som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 17 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2001 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om uppsägning av en stuveriarbetare som gjort sig skyldig till bl.a. ringa varusmuggling.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 12

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stockholms Hamn Aktiebolag & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Hamnar TransportGruppen

Ombud : Cecilia Herm & Christian Åhlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Marianne Jenryd, Ingemar Källberg, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Inger Öhrn Karlsson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 10 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation beslutar att utöva tolkningsföreträde enligt 34 § första stycket medbestämmandelagen. Enligt organisationen har arbetsskyldighet inte förelegat beträffande en viss arbetsuppgift, i första hand på grund av att den enligt organisationens mening inneburit fara för arbetstagarnas liv eller hälsa. Arbetsdomstolen finner att arbetstagarorganisationens uppfattning i tolkningstvisten varit oriktig, samt att felbedömningen varit sådan att tolkningsföreträdet får anses ha utövats utan fog. Arbetstagarorganisationen har därför ålagts att enligt 57 § medbestämmandelagen utge ekonomiskt och allmänt skadestånd till arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 10

Lagrum : 34 § och 57 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Bengt Johansson & Erik Danhard

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Karin Renman, Inga Jerkeman, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Magnus Neuberg (skiljaktig).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

2000 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 90 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om tillämpning av 34 § andra och tredje stycket lagen om anställningsskydd i ett fall där parterna tvistar om huruvida arbetstagaren är bunden av sin egen uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 90

Lagrum : 34 § andra och tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Alliansen & Posten Sverige Aktiebolag & SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ombud : Annett Olofsson & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Carl Magnus Pontén och Jan Sjölin. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 35 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som blivit uppsagd av personliga skäl har kort tid därefter, sedan denna uppsägning återtagits, blivit uppsagd på nytt på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningarna var sakligt grundade. Beträffande den andra uppsägningen har frågan gällt om även denna uppsägning i själva verket berott på förhållanden som var hänförliga till arbetstagaren personligen, s.k. fingerad arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 35

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hansahälsan Aktiebolag & Privatvårdens Arbetsgivarförbund & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Jonas Stålnacke & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Ingemar Källberg, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Gunnar Ericson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

1999 ( 7 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 149 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i det s.k. installationsavtalet har arbetstagare rätt till traktamente vid arbete utanför hemorten vid bortavaro i minst 12 timmar. Tvisten i målet gällde om montörer med hemort i Västerås hade rätt till traktamente när de utförde arbete i Berbol, något norr om Arlanda. Av betydelse för tvisten var därvid om det i bortavaron skall inräknas tid för ombyten och dusch samt en extra tidsmarginal för att arbetstagarna skall vara säkra på att komma i tid till arbetet, s.k. bufferttid.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 149

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Svenska Elektrikerförbundet & Västmanlands Elektriska Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Per Virdesten, Bo Jangenäs, Anders Sandgren (skiljaktig), Olof Nordenfelt (skiljaktig), Inger Öhrn Karlsson och Lennart Olovsson (ombudsmannen i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 124 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en elinstallatör. Han hade till följd av en s.k. pisksnärtsskada nedsatt arbetsförmåga och kunde därför enligt arbetsgivarens mening inte längre utföra arbete av någon betydelse för företaget. Fråga om arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter vad gäller rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering. Arbetstagarsidan har särskilt framhållit att arbetsgivaren brustit i sin skyldighet till samråd med arbetstagaren. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen är sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 124

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Installatörsorganisationen EIO & Elmontage Eklind & Löfgren Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Ola Bengtson, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare) och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 79 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare vid ett bageri på grund av påstått dålig personlig hygien. Även fråga om avstängning av arbetstagaren stått i strid med anställningsskyddslagen och kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 79

Lagrum : 7 § och 34 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget Skogaholms Bröd & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Sveriges Bageriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Britt Angleryd, Sverker Rudeberg (skiljaktig), Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig), Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En polisinspektör har tilldelats varning för att han underlåtit att vidta åtgärder för att verkställa ett beslut från Statens invandrarverk om att en förvarstagen utlänning omedelbart skulle friges. Fråga om felet var att anse som ringa eller ej.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 69

Lagrum : 14 och 15 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Palle Landin, Carl Magnus Pontén, Tage Persson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 47 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som dömts för narkotikabrott.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 47

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens järnvägar & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Inga Jerkeman, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 27 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal finns en bestämmelse om bisysslor. Bestämmelsen innehåller regler om skyldighet för arbetstagare att efter anfordran lämna uppgift om bisysslor och om rätt för arbetsgivaren att meddela förbund mot utövande av bisysslor. Fråga i visst fall om arbetsgivaren haft rätt att meddela bisyssleförbud.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 27

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Östergötland & Vårdförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Maj Johansson, Christer Måhl, Göran Söderlöf, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; särskilt yttrande) och Lars E. Rabenius (särskilt yttrande).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 7 meddelad — Med särskilt yttrande
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om en tidsbegränsad anställning var tillåten enligt reglerna i 5 a § anställningsskyddslagen om överenskommen visstidsanställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 7

Lagrum : 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Göteborgs universitet & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Helena Larsson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Göran Söderlöf, Valter Carlsson (f.d. förbundsordföranden i Grafiska Fackförbundet; tillfällig ersättare; särskilt yttrande) och Marie-Louise Strömgren (särskilt yttrande). Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

1998 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag A som bedrev restaurangrörelse överlät samtliga materiella tillgångar i restaurangen till bolaget B. Tvist huruvida det har skett en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen konstaterar bl.a. att bolaget B inte har övertagit några immateriella tillgångar, arbetskraft, administration eller kunder. Domstolen finner vid den helhetsbedömning som skall göras att det som har överlåtits inte kan beskrivas som en bestående ekonomisk enhet och kommer därför till slutsatsen att det inte har skett någon övergång av verksamhet i anställningsskyddslagens mening. Även fråga om det genom bolaget B:s handlande uppkommit ett anställningsförhållande mellan detta bolag och de som vid tidpunkten för överlåtelsen var anställda i bolaget A.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 146

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Copperdeli Aktiebolag & Hotell- och Restauranganställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Palle Landin, Rolf Hugert, Anders Hagman, Jan Sjölin och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 134 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett bolag vid anställning av en bilskadereparatör gjort sig skyldigt till diskriminering i strid med bestämmelserna i 8 § lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 134

Lagrum : 8 § lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering

Parter ( Privata sektorn ) : O.F. Bilskadeverkstad Aktiebolag & Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Dag Ekman, Siv Kimbré, Olof Nordenfelt, Ola Bengtson, Lilian Hindersson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 124 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskyddslagen övergått till en ny arbetsgivare. Ansvaret för förvar av utlänningar övergick den 1 oktober 1997 från Rikspolisstyrelsen (RPS) till Statens Invandrarverk (SIV). Vid förvaret i Malmö anlitade RPS ett bevakningsföretag. Arbetstagare hos det företaget utförde arbete vid förvaret. När SIV övertog ansvaret för förvaret satte SIV in egen personal som sedan utförde de arbetsuppgifter som tidigare utförts av arbetstagarna hos bevakningsföretaget. Arbetsdomstolen fann att det avgörande för om de berörda arbetstagarna hos bevakningsföretaget kommit att få anställningar hos SIV är om det skett en övergång av verksamhet eller del av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen från bevakningsföretaget till SIV och att någon sådan övergång inte skett.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 124

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens invandrarverk & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Göran Söderlöf, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Sven Kinnander (skiljaktig).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun har haft saklig grund för uppsägning av en trafikövervakare. I målet uppkommer särskilt frågan om betydelsen av att kommunen vidtog uppsägningen utan att dessförinnan ha klargjort för trafikövervakaren att han enligt kommunens mening inte skötte sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och att han måste ändra sitt beteende.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 107

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Karlstads kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 61 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Sedan en arbetstagare sagts upp uppkommer tvist om hans skyldighet att utföra visst arbete under uppsägningstiden. Arbetstagarens fackliga organisation uttalar med hänvisning till 34 § medbestämmandelagen att arbetstagaren enligt organisationens mening inte är skyldig att utföra arbetet. Samtidigt förklarar organisationen att den inte har för avsikt att företräda sin medlem i ärendet vid förhandlingar med arbetsgivaren. Skall i denna situation organisationens mening i tvistefrågan gälla?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 61

Lagrum : 34 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.M. & Sveriges Fastighetsägare Umeå Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Carina Gunnarsson, Margit Strandberg, Olof Nordenfelt, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 49 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Vid ett statligt affärsverk träffas ett lokalt kollektivavtal om nya lönetariffer. Fråga om kollektivavtalet omfattar vissa medlemmar i den fackliga organisationen vilka enligt särskilda överenskommelser med arbetsgivaren hade lämnat den aktiva tjänsten före pensionering.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 49

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Luftfartsverket & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Siv Kimbré, Lars Ahlvarsson, Ulf Perbeck, Margareta Zandén och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :