: : : :

Arbetsdomstolens domarArbetsmarknadssektor

Arbetsmarknadssektor :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter arbetsmarknadssektor
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter arbetsmarknadssektor

Andel 2018 : Privata sektorn 2,4% ( 28 st. ) | Kommunala sektorn 0,1% ( 1 st. ) | Statliga sektorn 0,4% ( 5 st. )