: : : :

Arbetsmarknadssektor

Arbetsmarknadssektor :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter arbetsmarknadssektor
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter arbetsmarknadssektor

Andel 2018 : Privata sektorn 13,9% ( 5 st. ) | Kommunala sektorn 0,0% ( 0 st. ) | Statliga sektorn 2,8% ( 1 st. )