: : : :

Arbetsdomstolens domarArbetsmarknadssektor

Arbetsmarknadssektor :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter arbetsmarknadssektor
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter arbetsmarknadssektor

Andel 2019 : Privata sektorn 4,8% ( 14 st. ) | Kommunala sektorn 0,0% ( 0 st. ) | Statliga sektorn 1,0% ( 3 st. )