: : : :

Arbetsdomstolens domarArbetsmarknadssektor

Arbetsmarknadssektor :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter arbetsmarknadssektor
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 efter arbetsmarknadssektor

Andel 2018 : Privata sektorn 9,9% ( 8 st. ) | Kommunala sektorn 0,0% ( 0 st. ) | Statliga sektorn 1,2% ( 1 st. )