Hem:

Teman

» Föredrag av Sören Öman
( 3 st. kommande & 520 st. hållna sedan 2004, med 6 899 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2021-04-28 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-05-05 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2021-05-19 Skyddet för företagshemligheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Temasidor Sören Öman gjort :

För muspekaren över en sidrubrik för att se kort information om sidan (fungerar inte med pekskärm).

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman