Hem: Teman: Sökning:

Sök hela webben

» Föredrag av Sören Öman
( 1 st. kommande & 559 st. hållna sedan 2004, med 7 890 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2024-12-11 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

Sök hela webben ( utom Sören Ömans hemsida ) :

Senast uppdaterad 2023-04-09 av Sören Öman