: : :

Sök hela webben

» Föredrag av Sören Öman
( 9 st. kommande & 503 st. hållna sedan 2004, med 6 545 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2019-06-04 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2019-06-11 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2019-09-19 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2019-10-10 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Sök hela webben ( utom Sören Ömans hemsida ) :

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman