Hem: Teman: Sökning:

Sök hela webben

» Föredrag av Sören Öman
( 3 st. kommande & 516 st. hållna sedan 2004, med 6 811 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2020-11-10 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2020-12-03 Skyddet för företagshemligheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2021-01-21 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

Sök hela webben ( utom Sören Ömans hemsida ) :

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman