: : : : :

Arbetsdomstolens domarMonica Björnfot Spaak

( 8 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Monica Björnfot Spaak
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2003–2006 ( 8 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Monica Björnfot Spaak har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
44 ledamöter ♀ 15 ♂ 29
21 parter
14 ombud ♀ 4 ♂ 10

Monica Björnfot Spaak har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Cathrine Lilja Hansson ( 4 st. ), Michaël Koch ( 3 st. ) och Carina Gunnarsson ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2003-04-112006-02-282 år 10 mån 18 dgr
Förordnad i sammanlagt 2 år 10 månader och 18 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Monica Björnfot Spaak som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 8 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 44 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

 ]

Sammanfattning :

Tvist om huruvida en arbetstagare sagt upp sig eller om anställningen består. Arbetsdomstolen har funnit att arbetsgivaren hade fog för sin uppfattning att arbetstagaren sagt upp sig och att arbetstagaren inte visat att han vidtagit åtgärder för att undanröja eventuellt missförstånd.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 44

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Bröderna B. Personbilar Aktiebolag & L.F.

Ombud : Pia Schöldström & Stefan Flemström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Gunilla Upmark (skiljaktig), Claes Frankhammar, Elisabeth Bjar, Håkan Pettersson (skiljaktig), Lars E. Rabenius (skiljaktig).
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Ett antal personer har ostridigt utfört arbete för ett bolags räkning vid två av bolagets arbetsställen. Fråga om personerna är att anse som arbetstagare hos bolaget eller om de varit inhyrd arbetskraft och därmed inte arbetstagare hos bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 24

Lagrum : 1 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : L:s Snickerier Aktiebolag & Skogs- och Träfacket & Trä- och Möbelindustriförbundet

Ombud : Andreas Edenman & Anne Alfredson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Dirke, Inga Jerkeman, Björn Müntzing, Håkan Torngren, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2006 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av tre arbetstagare som haft anställning vid en chokladfabrik. Arbetsdomstolen finner det inte visat att arbetstagarna känt till eller förstått att de i strid med interna regler hämtat godis på lagret, varför grund för avsked eller uppsägning inte förelegat. Skäl föreligger att kritisera en av arbetstagarna för att utan lov ha hämtat kasserad datautrustning på lagret men domstolen finner att agerandet inte varit av så allvarlig beskaffenhet att det kan motivera ett avskedande eller en uppsägning. Även fråga om storleken av det allmänna skadeståndet.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 22

Lagrum : 18 §, 35 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Cloetta Fazer Produktion Aktiebolag & Livsmedelsföretagen & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ombud : David Hellman & Magnus Weidenhaijn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Christer Måhl, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Teddy Glans, Gunilla Kevdal och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 124 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en lärare på en folkhögskola. Till stöd för avskedandet åberopades bl.a. att läraren skriftligen och muntligen med ett grovt språkbruk framfört kränkande påståenden och omdömen om bl.a. skolans rektor till folkhögskolans styrelse och personal. Fråga också om arbetsgivaren är skadeståndsskyldig eftersom beskedet om avskedande inte lämnats till arbetstagaren personligen eller i rekommenderat brev.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 124

Lagrum : 18 § och 20 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivaralliansen & Lärarnas Riksförbund & Nordiska Folkhögskolan

Ombud : Kristina Rollbäck & Sven Lindvall

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Lars Johan Eklund, Folke K. Larsson, Jan Nordin, Håkan Torngren, Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2004 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Mellan en rikstäckande ideell organisation och dess tidigare förtroendevalda förbundsordförande uppkommer tvist rörande skyldighet för organisationen att teckna tjänstepension för henne. Fråga i första hand huruvida förbundsordföranden har varit att anse som arbetstagare hos organisationen. Sedan denna fråga besvarats nekande uppkommer frågan huruvida det mellan parterna har förelegat en särskild överenskommelse om att förbundsordföranden skulle vara berättigad till tjänstepension. Även denna fråga har besvarats nekande.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 18

Parter ( Privata sektorn ) : Hörselskadades Riksförbund & Kooperationens Förhandlingsorganisation & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Martin Wästfelt & Sara Kullgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Karin Isacsson, Charlott Richardson, Claes Frankhammar (direktören i Youth Skills Sweden; tillfällig ersättare), Bo Almgren och Sven Kinnander (f.d. direktören i Lärarnas Riksförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 5 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om innebörden av bestämmelser om ändring av tjänstgöringsprogram i ett kollektivavtal för piloter, det s.k. Skywaysavtalet, i förhållandet till detta avtals reglering av fritidsperioder. Vidare fråga om den fackliga organisationen utövat tolkningsföreträde på sådant sätt att det föranleder skyldighet för organisationen att betala skadestånd till flygbolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 5

Lagrum : 34 § och 57 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Svensk Pilotförening

Ombud : Pia Schöldström & Tom Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Olof Nordenfelt, Henry Sjöström och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

2003 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 93 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fem frisörer har avskedats från sina anställningar. Enligt arbetsgivaren har frisörerna förskingrat betalningar som de mottagit av kunder. Frisörerna bestrider att de har tillgodogjort sig medel. De medger att de underlåtit att stämpla in intäkter i kassan men invänder att arbetsgivaren har tagit initiativet till detta förfarande. Arbetsdomstolen finner att arbetsgivaren inte har förmått styrka sitt påstående om förskingring och att avskedandena har vidtagits utan laglig grund.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 93

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Söderlings Frisersalong Aktiebolag & Sveriges Frisörföretagare

Ombud : Björn E. Bjurström & Stellan Gärde

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Jonas Alberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 59 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En deltidsanställd arbetstagare inom grafikerbranschen arbetar normalt under fyra dagar i veckan och är ledig den femte dagen. Vid ett tillfälle utförde arbetstagaren arbete under en ledig dag. Arbetet utfördes då inom den ordinarie arbetstid som gällde hos arbetsgivaren. Fråga om arbetet enligt det tillämpliga kollektivavtalet skall betraktas som övertidsarbete.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 59

Parter ( Privata sektorn ) : Grafiska Fackförbundet & Grafiska Företagens Förbund

Ombud : Anne Alfredson & Björn Liberg

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Peter Ander, Mats Holmgren, Inger Öhrn Karlsson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Monica Björnfot Spaak

Dela :