Hem: Om Sören Öman:

Kort presentation av Sören Öman

Förslag på olika korta presentationer av Sören Öman

Presentationerna kan t.ex. användas av kursföretag, förlag och andra. Hänvisa också gärna till min hemsida, www.sorenoman.se.

» Meritförteckning / CV

» Kortfattad meritförteckning

» Längre presentation av Sören Öman

Allmän

Porträtt av Sören ÖmanSören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, föreläsare och författare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och omfattande erfarenhet av utredningar inom olika juridiska områden, såsom arbetsrätt och dataskydd.

Kortkort

Porträtt av Sören ÖmanSören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, skiljeman, föreläsare och författare. Han är expert på bl.a. dataskydd och arbetsrätt.

Med inriktning på arbetsrätt

Porträtt av Sören ÖmanSören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och har arbetat som domare där sedan 1996. Han har lång erfarenhet av offentliga utredningar på arbetsrättens område med början som heltidsarbetande expert i 1992 års parlamentariska arbetsrättskommitté och egna utredningar om bl.a. yttrandefrihet för privatanställda och arbetslöshetsförsäkring. Han har skrivit några böcker om praxis på anställningsskyddets område, en kommentar till anställningsskyddslagen och många artiklar.

Med inriktning på dataskydd och integritetsskydd

Porträtt av Sören ÖmanSören Öman arbetar med frågor om dataskydd sedan 1996. Han var sekreterare i den kommitté som föreslog personuppgiftslagen (PUL) och har senare på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen som lett till betydande ändringar. Han har också medverkat i många andra utredningar om dataskydd och skrivit den ledande svenska kommentaren till dataskyddsförordningen.

Med inriktning på juridiskt utredningsarbete

Porträtt av Sören ÖmanSören Öman har en synnerligen omfattande och bred erfarenhet av offentliga utredningar. Sedan början av 1990-talet har han kontinuerligt anlitats för sådana utredningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg. Han har medverkat i flera parlamentariska kommittéer, där politiker är ledamöter, och dessutom många gånger själv utsetts till ensam särskild utredare.

Med inriktning på skiljetvister

Porträtt av Sören ÖmanSören Öman har medverkat i över 90 nationella och internationella skiljetvister på svenska eller engelska. Han har utsetts till skiljeman av, förutom parter och skiljemän, bl.a. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, International Chamber of Commerce (ICC), Hovrätten för Övre Norrland och Stockholms tingsrätt samt varit ordförande i skiljenämnder enligt kollektivavtal / stadgar.

Med inriktning på föredrag / utbildning

Porträtt av Sören ÖmanSören Öman anlitas ofta och återkommande som föredragshållare / utbildare av både professionella utbildningsorgan, såsom kursföretag och akademiska institutioner, och privata företag, t.ex. advokatbyråer och internationella koncerner, statliga myndigheter, kommuner och regioner samt intresseorganisationer (totalt 557 föredrag sedan 2004, med 7 786 åhörare sedan 2014).

Med inriktning på författarskap

Porträtt av Sören ÖmanSören Öman har sedan början av 1990-talet författat ett stort antal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 211 st. hittills). Han har återkommande utgivning på flera olika förlag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Lexino, Studentlitteratur och Blendow Lexnova.

Titel

Sören Öman är inte så noga med titlar så välj den eller de som passar bäst in i sammanhanget :

  • ordförande i Arbetsdomstolen
  • expert på dataskydd / dataskyddsförordningen / personuppgiftslagen
  • expert på arbetsrätt
  • skiljeman
  • föreläsare
  • författare
  • etc.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2024-05-23 Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2024-05-30 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2024-12-11 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

Senast uppdaterad 2022-05-26 av Sören Öman