: : : :

Arbetsdomstolens domarNya prejudikat från Arbetsdomstolen

( 15 avgöranden, varav 5 refererade, senaste 90 dagarna )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Ordföranden vid refererade avgöranden 2019 ( 4 st.  2  2  )
Förhandlingsdagar inför refererade avgöranden 2019

Refererade prejudikat ( 5 st. senaste 90 dagarna )

Nya refererade prejudikat som inte hunnit föras in på Sören Ömans hemsida än ( 4 st. )

AD 2019 nr 38 meddelad

Sammanfattning :

En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att han gjort ett stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln.

» Avgörandet AD 2019 nr 38 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2019 nr 35 meddelad

Sammanfattning :

En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har tillsammans och i samförstånd med ytterligare en person tagit diverse byggnadsmaterial från arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har funnit att agerandet har utgjort laga grund för avskedande. Arbetsdomstolen har också prövat om bolaget har haft en kvittningsgill motfordran mot arbetstagarens anspråk på allmänt skadestånd för brott mot 19 § anställningsskyddslagen och 30 § semesterlagen men funnit att bolaget inte förmått styrka sin påstådda skada.

» Avgörandet AD 2019 nr 35 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2019 nr 34 meddelad

Sammanfattning :

Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid om det av 10 § medbestämmandelagen följer en skyldighet att förhandla om att teckna kollektivavtal och därutöver om arbetstagarorganisationen haft medlemmar anställda hos bolaget och om bolaget tagit del av kallelserna till alla förhandlingstillfällena.

» Avgörandet AD 2019 nr 34 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2019 nr 33 meddelad

Sammanfattning :

En undersköterska på ett äldreboende har använt ett olämpligt språkbruk samt betett sig bryskt och klandervärt vid ett tillfälle när hon skulle hjälpa en brukare. Arbetsdomstolen har ansett att det varken funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

» Avgörandet AD 2019 nr 33 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

Sök/Filtrera de refererade avgörandena på denna sida :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2019 nr 24 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2019 nr 24

Lagrum : 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning | 11 § och 12 § förvaltningslagen (1986:223)

Parter ( Statliga sektorn ) : Fackförbundet ST & Staten genom Arbetsgivarverket

Ombud : Carl Durling & Jessica Berlin & Lars Åström & Veera Littmarck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Inger Andersson, Kerstin G Andersson, Åsa Kjellberg Kahn, Johanna Torstensson, Ronny Wenngren och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare : Sofia Rasmusson

Dela :

Inte refererade avgöranden ( 10 st. senaste 90 dagarna )