: : : :

Arbetsdomstolens domarNya prejudikat från Arbetsdomstolen

( 13 avgöranden, varav 7 refererade, senaste 90 dagarna )

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammet. Ha tålamod… 

Ordföranden vid refererade avgöranden 2018 ( 4 st.  2  2  )
Förhandlingsdagar inför refererade avgöranden 2018

Refererade prejudikat ( 7 st. senaste 90 dagarna )

Nya refererade prejudikat som inte hunnit föras in på Sören Ömans hemsida än ( 7 st. )

AD 2018 nr 55 meddelad

Sammanfattning :

En byggnadsarbetare har som facklig förtroendeman på heltid haft en kontorsplats hos arbetsgivaren. Han har med hänvisning till detta, som facklig förtroendeman inte fått behålla den reskostnadsersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, som han tidigare fått i enlighet med byggavtalet. Tvisten har huvudsakligen rört om arbetsgivaren därigenom brutit mot löneskyddet i 4 § förtroendemannalagen och därutöver brutit mot underrättelse- och varselskyldigheten i 5 § förtroendemannalagen.

» Avgörandet AD 2018 nr 55 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 54 meddelad

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har ansett att det funnits laga skäl att avskeda en polisman som dömts för hot mot tjänsteman, olovlig körning och ofredande.

» Avgörandet AD 2018 nr 54 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 51 meddelad

Sammanfattning :

En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt rekryteringsförfarandet sedan kvinnan under en anställningsintervju, med hänvisning till sin religion, inte handhälsat på en manlig företrädare för företaget. Arbetsdomstolen har funnit att kvinnan blivit utsatt för indirekt diskriminering.

» Avgörandet AD 2018 nr 51 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 50 meddelad

Sammanfattning :

Ett flygbolag i Sverige genomförde viss utbildning, line training, för piloter hos ett schweiziskt flygbolag. Under utbildningen flög piloterna det utbildande bolagets flygplan i kommersiell linjetrafik med en särskild instruktör ombord. Huvudsakligen fråga om piloterna under line training utförde arbete för det utbildande flygbolagets räkning eller i dess verksamhet och om bolaget därmed brutit mot förhandlingsskyldigheten i 38 § medbestämmandelagen genom att inte påkalla förhandling innan flygbolaget lät piloterna genomgå line training hos bolaget.

» Avgörandet AD 2018 nr 50 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 49 meddelad

Sammanfattning :

Fyra arbetstagare vid ett låsföretag har sagt upp sig för att verka för ett konkurrerande företag. Fråga dels om två av arbetstagarna brutit mot en konkurrensklausul, dels om arbetstagarna brutit mot lojalitetsplikten och därför är skyldiga att betala ekonomiskt skadestånd till låsföretaget.

» Avgörandet AD 2018 nr 49 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 48 meddelad

Sammanfattning :

En tandhygienist har avskedats efter att han flera gånger i mejl till Migrationsverket lämnat uppgifter om patienter som han behandlat, som var asylsökande, och ifrågasatt deras uppgivna ålder. Såväl tingsrätten som Arbetsdomstolen har funnit att han därmed brutit mot tystnadsplikten och sekretessen enligt bl.a. offentlighets- och sekretesslagen. Till skillnad mot tingsrätten har Arbetsdomstolen funnit att det förelegat laga skäl för avskedande.

» Avgörandet AD 2018 nr 48 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

AD 2018 nr 45 meddelad

Sammanfattning :

En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar på sin fritid som ordförande i en ideell förening som bl.a. ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för våld i nära relationer. Arbets-domstolen har funnit att engagemanget som ordförande i föreningen är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

» Avgörandet AD 2018 nr 45 i pdf-format (hos Arbetsdomstolen)

Sök/Filtrera de refererade avgörandena på denna sida :

Inte refererade avgöranden ( 6 st. senaste 90 dagarna )