Hem: Teman: Arbetsrätt: Domarpersonalen i Arbetsdomstolen:

Ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

Det är bara de fyra ord­förandena i Arbets­domstolen som är an­ställda på hel­tid, numera sedan den 1 juli 2008 med full­makt och inte som tidigare på tre­års­förord­nanden. Ord­förandena och vice ord­förandena måste ha domar­er­faren­het och vara jurister, medan övriga domare i Arbets­domstolen inte behöver ha sådan er­faren­het och ut­bild­ning.

Arbets­domstolen har sedan den in­rättades 1929 haft 23 ord­föranden, sex kvinnor (26%) och 17 män. År 1987 förordnades den första kvinnan till ord­förande. I dag är 50% av ord­förandena kvinnor. Den genomsnittliga åldern vid första förordnande som ordförande är 48,8 år, lägst 42 år och högst 64 år. Bara fyra ordföranden har suttit kvar till pensionen, Hans Stark, Hans Tocklin, Inga Åkerlund och Michaël Koch. En ordförande har avlidit på sin post, Gunnar Dahlman, och en avled dagen efter förordnandet gick ut, Olof Bergqvist.

Ord­förandena har som regel haft tidigare er­faren­het som vice ord­förande i dom­stolen (19 eller 83%), och drygt hälften av ord­förandena (13 eller 57%) har också varit sekre­terare i dom­stolen. Förutom de som förordnades under dom­stolens allra första verk­samhets­år saknade bara två ord­föranden tidigare er­faren­het av Arbets­domstolen. Ordförandena med tidigare erfarenhet i Arbetsdomstolen hade i genomsnitt 8 år och 322 dagars erfarenhet före det första förordnandet som ordförande.

Tidigare funktioner för ord­föranden i Arbets­domstolen
Funktion Antal ord­föranden
Vice ordförande 8 st. ( 34,8% )
Sekreterare 13 st. ( 56,5% )
Notarie 1 st. ( 4,3% )
Ersättare för vice ordförande 17 st. ( 73,9% )
Ersättare för tredje man 3 st. ( 13,0% )

Till och med den sista juni 1974 hade Arbets­domstolen en enda ord­förande, som också var myndig­hets­chef.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tidslinjen. Ha tålamod… 

För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).

Tidslinje med ordföranden 1929–1973

» Detaljerade tidslinjer för varje årtionde

Sedan den 1 juli 1974 kan Arbets­domstolen ha tre ordföranden, vilket blev fallet först den 1 juli 1976, och sedan den 1 april 1992 kan dom­stolen ha fyra ordföranden, varav en också är myndig­hets­chef (nr 1 i tids­linjen nedan).

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tidslinjen. Ha tålamod… 

För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).
Ordföranden med nr 1 i tidslinjen har också varit myndighetschef.

Tidslinje med ordföranden 1974 →

» Detaljerade tidslinjer för varje årtionde

Statistiska profiler för de nuvarande ordförandena

Cathrine Lilja Hansson
( f. 1955 )  ( ordförande 2004 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 13,1.%, 29 / 222 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 36 st. ♀ 9 ♂ 27 vid 46 tillfällen, 22 ag 24 at )

Ändrings­frekvens

( 69.1%, 38 / 55 st. )

Ogiltig­förklaringar

1,25 st.
per år i genomsnitt
( 23 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 55 dagar ( ca 8 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 415 dagar ( ca 59 veckor )

Karin Renman
( f. 1960 )  ( ordförande 2010 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 25,0.%, 25 / 100 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 30 st. ♀ 14 ♂ 16 vid 44 tillfällen, 18 ag 26 at )

Ändrings­frekvens

( 80.0%, 20 / 25 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,08 st.
per år i genomsnitt
( 1 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 75 dagar ( ca 11 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 464 dagar ( ca 66 veckor )

Lars Dirke
( f. 1958 )  ( ordförande 2022 → )

Ogiltig­förklaringar

Har inte varit ordförande i ett år än

Sören Öman
( f. 1961 )  ( ordförande 2015 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 14,8.%, 8 / 54 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 vid 15 tillfällen, 3 ag 12 at )

Ändrings­frekvens

( 100.0%, 5 / 5 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,70 st.
per år i genomsnitt
( 5 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 43 dagar ( ca 6 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 253 dagar ( ca 36 veckor )

Ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

År Administrativ chef

1929

Arthur Lindhagen, revisions­sekre­terare (1/1)

Lindhagen blir justitie­råd och avgår 11/10

Emil Sandström, revisions­sekre­terare (1/12)

1931

Sandström blir justitie­råd och avgår 14/6

Arthur Lindhagen, justitie­råd (1/7)

1946

Lindhagen blir president i Svea hovrätt och avgår 31/12

1947

Johan Hagander, justitie­råd (1/1)

1949

Hagander blir över­ståt­hållare i Stockholm och avgår 1/10

Gunnar Dahlman, justitie­råd (16/12)

1963

Dahlman avgår 14/12 (avliden)

1964

Bengt Hult, justitie­råd (1/1)

1973

Hult blir justitie­råd på nytt och avgår 31/10

Hans Stark, justitie­råd (1/11)

1974

Stark blir adm. chef 1/7

1975

Jan Ljungar, hovrätts­lag­man (1/1)

1976

Johan Lind, hov­rätts­lag­man (1/7)

1978

Ljungar blir justitie­råd och avgår 31/1

Åke Bouvin, hov­rätts­lag­man (1/2)

1984

Bouvin blir regerings­råd och avgår 29/2

Ove Sköllerholm, hov­rätts­råd (hov­rätts­lag­man 1986) (1/3)

Lind blir justitie­råd och avgår 30/6

1985

Stark blir justitie­kansler och avgår 31/12

Claes Eklundh, hov­rätts­råd (hov­rätts­lag­man 1986) (18/2)

1986

Olof Bergqvist, justitie­råd, adm. chef (1/1)

1987

Eklundh blir chefs­justitie­ombuds­man och avgår 31/10

Reidunn Laurén, regerings­råd (15/11)

1990

Laurén avgår 14/11 för att bli stats­råd

1991

Bergqvist avgår 31/12 för att på nytt bli justitieråd

Nina Pripp, hov­rätts­råd (1/2)

1992

Hans Stark, f.d. justitie­råd, justitie­kansler, adm. chef (1/1)

Hans Tocklin, hov­rätts­assessor (3/4)

1996

Sköllerholm blir justitie­råd och avgår 29/2

Michaël Koch, hov­rätts­assessor, departe­ments­råd (1/3)

1998

Stark avgår med pension 30/9

Michaël Koch, ord­förande, blir adm. chef 1/9

Koch blir adm. chef 1/9

Inga Åkerlund, hov­rätts­assessor (1/10)

Pripp blir justitie­råd och avgår 19/4

Carina Gunnarsson, hov­rätts­assessor, kansliråd (1/7)

2004

Tocklin avgår med pension 2/4

Cathrine Lilja Hansson, hov­rätts­assessor, rätts­chef (16/8)

2010

Åkerlund avgår med pension 30/9

Karin Renman, hov­rätts­assessor, expeditions- och rätts­chef (1/11)

2012

Koch avgår med pension 30/4

Cathrine Lilja Hansson, ord­förande, blir adm. chef 1/5

Hansson blir adm. chef 1/5

Jonas Malmberg, f.d. hov­rätts­fiskal, professor (1/10)

2015

Gunnarsson blir general­direktör för Medlings­institutet och avgår 31/8

Sören Öman, hov­rätts­assessor, före­ståndare (1/12)

2022

Malmberg blir justitie­råd i Högsta dom­stolen och avgår 30/4

Lars Dirke, hov­rätts­lagman (1/11)

Ordförandenas tjänstgöring i Arbetsdomstolen

Ord­förandena har som regel haft tidigare erfarenhet som vice ord­förande i dom­stolen (19 eller 83%), och drygt hälften av ord­förandena (13 eller 57%) har också varit sekre­terare i dom­stolen. Förutom de som förordnades under dom­stolens allra första verk­samhets­år saknade bara två ord­föranden tidigare erfarenhet av Arbets­domstolen.

Två personer – Arthur Lindhagen och Hans Stark – har förordnats som ord­förande två gånger.

Klicka på för att söka efter personen på hela webben.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.
För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).

Nr Ordförande / Funktion Tillträdde Avgick
1 Arthur Lindhagen ( f. 1884  †1950 )Ordförande 1929 & 1931–1946
Ordförande 1929-01-01
( vid 44 års ålder )
1929-10-11
( vid 45 års ålder )
9 mån 11 dgr
Ordförande 1931-07-01
( vid 46 års ålder )
1946-12-31
( vid 62 års ålder )
15 år 6 mån
2 Emil Sandström ( f. 1886  †1962 )Ordförande 1929–1931
Ordförande 1929-12-01
( vid 43 års ålder )
1931-06-14
( vid 44 års ålder )
1 år 6 mån 14 dgr
3 Johan Hagander ( f. 1896  †1991 )Ordförande 1947–1949
Vice ordförande 1936-09-11
( vid 39 års ålder )
1943-07-20
( vid 46 års ålder )
6 år 10 mån 10 dgr
Ordförande 1947-01-01
( vid 50 års ålder )
1949-09-30
( vid 53 års ålder )
2 år 9 mån
4 Gunnar Dahlman ( f. 1895  †1963 )Ordförande 1949–1963
Ersättare för vice ordförande 1931-05-01
( vid 35 års ålder )
1933-11-17
( vid 38 års ålder )
2 år 6 mån 17 dgr
Ordförande 1949-12-16
( vid 54 års ålder )
1963-12-14
( vid 68 års ålder )
13 år 11 mån 29 dgr
5 Bengt Hult ( f. 1917  †2008 )Ordförande 1964–1973
Sekreterare 1949-01-01
( vid 31 års ålder )
1950-12-31
( vid 33 års ålder )
2 år
Ersättare för tredje man 1953-01-01
( vid 35 års ålder )
1960-10-13
( vid 43 års ålder )
7 år 9 mån 13 dgr
Ersättare för vice ordförande 1960-10-14
( vid 43 års ålder )
1961-12-31
( vid 44 års ålder )
1 år 2 mån 18 dgr
Ordförande 1964-01-01
( vid 46 års ålder )
1973-10-31
( vid 56 års ålder )
9 år 10 mån
6 Hans Stark ( f. 1931  †2020 )Ordförande 1973–1986 & 1992–1998
Sekreterare 1961-01-01
( vid 29 års ålder )
1963-12-31
( vid 32 års ålder )
3 år
Ersättare för vice ordförande 1972-09-15
( vid 41 års ålder )
1973-10-31
( vid 42 års ålder )
1 år 1 mån 17 dgr
Ordförande 1973-11-01
( vid 42 års ålder )
1985-12-31
( vid 54 års ålder )
12 år 2 mån
Ordförande 1992-01-01
( vid 60 års ålder )
1998-09-30
( vid 67 års ålder )
6 år 9 mån
7 Jan Ljungar ( f. 1928  †2018 )Ordförande 1975–1978
Sekreterare 1960-01-01
( vid 31 års ålder )
1961-12-31
( vid 33 års ålder )
2 år
Ersättare för tredje man 1971-01-01
( vid 42 års ålder )
1973-12-31
( vid 45 års ålder )
3 år
Ersättare för vice ordförande 1974-01-01
( vid 45 års ålder )
1974-12-31
( vid 46 års ålder )
1 år
Ordförande 1975-01-01
( vid 46 års ålder )
1978-01-31
( vid 49 års ålder )
3 år 1 mån
8 Johan Lind ( f. 1934 )Ordförande 1976–1984
Sekreterare 1963-01-01
( vid 28 års ålder )
1967-12-31
( vid 33 års ålder )
5 år
Ersättare för vice ordförande 1975-01-01
( vid 40 års ålder )
1976-06-30
( vid 42 års ålder )
1 år 6 mån
Ordförande 1976-07-01
( vid 42 års ålder )
1984-06-30
( vid 50 års ålder )
8 år
9 Åke Bouvin ( f. 1928  †2014 )Ordförande 1978–1984
Ersättare för tredje man 1974-01-01
( vid 45 års ålder )
1974-06-30
( vid 46 års ålder )
6 mån
Ersättare för vice ordförande 1974-07-01
( vid 46 års ålder )
1978-01-31
( vid 49 års ålder )
3 år 7 mån
Ordförande 1978-02-01
( vid 49 års ålder )
1984-01-31
( vid 55 års ålder )
6 år
10 Ove Sköllerholm ( f. 1939  †1996 )Ordförande 1984–1996
Sekreterare 1971-01-01
( vid 31 års ålder )
1973-12-31
( vid 34 års ålder )
3 år
Ersättare för vice ordförande 1976-07-01
( vid 36 års ålder )
1981-12-31
( vid 42 års ålder )
5 år 6 mån
Vice ordförande 1982-01-01
( vid 42 års ålder )
1984-02-29
( vid 44 års ålder )
2 år 2 mån
Ordförande 1984-03-01
( vid 44 års ålder )
1996-02-29
( vid 56 års ålder )
12 år
11 Claes Eklundh ( f. 1939  †2005 )Ordförande 1985–1987
Ersättare för vice ordförande 1982-01-01
( vid 42 års ålder )
1984-06-30
( vid 45 års ålder )
2 år 6 mån
Vice ordförande 1984-07-01
( vid 45 års ålder )
1985-02-17
( vid 46 års ålder )
7 mån 17 dgr
Ordförande 1985-02-18
( vid 46 års ålder )
1987-10-31
( vid 48 års ålder )
2 år 8 mån 14 dgr
12 Olof Bergqvist ( f. 1936  †1992 )Ordförande 1987–1991
Sekreterare 1969-01-01
( vid 32 års ålder )
1972-12-31
( vid 36 års ålder )
4 år
Ersättare för vice ordförande 1975-10-11
( vid 38 års ålder )
1976-06-30
( vid 39 års ålder )
8 mån 20 dgr
Vice ordförande 1976-07-01
( vid 39 års ålder )
1983-06-30
( vid 46 års ålder )
7 år
Ersättare för vice ordförande 1983-07-01
( vid 46 års ålder )
1984-08-31
( vid 47 års ålder )
1 år 2 mån
Ordförande 1986-01-01
( vid 49 års ålder )
1991-12-31
( vid 55 års ålder )
6 år
13 Reidunn Laurén ( f. 1931  †2022 )Ordförande 1987–1990
Ersättare för vice ordförande 1978-08-01
( vid 46 års ålder )
1983-06-30
( vid 51 års ålder )
4 år 11 mån
Vice ordförande 1983-07-01
( vid 51 års ålder )
1985-08-31
( vid 54 års ålder )
2 år 2 mån
Ersättare för vice ordförande 1985-09-01
( vid 54 års ålder )
1987-09-30
( vid 56 års ålder )
2 år 1 mån
Ordförande 1987-11-15
( vid 56 års ålder )
1990-01-14
( vid 58 års ålder )
2 år 2 mån
14 Nina Pripp ( f. 1942 )Ordförande 1991–1998
Ersättare för vice ordförande 1982-02-24
( vid 39 års ålder )
1988-06-30
( vid 46 års ålder )
6 år 4 mån 7 dgr
Ordförande 1991-02-01
( vid 48 års ålder )
1998-04-19
( vid 55 års ålder )
7 år 2 mån 19 dgr
15 Hans Tocklin ( f. 1940 )Ordförande 1992–2004
Sekreterare 1976-03-01
( vid 35 års ålder )
1978-08-31
( vid 38 års ålder )
2 år 6 mån
Vice ordförande 1988-04-01
( vid 47 års ålder )
1992-04-02
( vid 51 års ålder )
4 år 2 dgr
Ordförande 1992-04-03
( vid 51 års ålder )
2004-04-02
( vid 63 års ålder )
12 år
16 Michaël Koch ( f. 1946 )Ordförande 1996–2012
Sekreterare 1979-01-01
( vid 32 års ålder )
1980-12-31
( vid 34 års ålder )
2 år
Ersättare för vice ordförande 1984-07-01
( vid 37 års ålder )
1985-08-31
( vid 38 års ålder )
1 år 2 mån
Vice ordförande 1985-09-01
( vid 38 års ålder )
1988-03-31
( vid 41 års ålder )
2 år 7 mån
Vice ordförande 1988-07-01
( vid 41 års ålder )
1996-02-29
( vid 49 års ålder )
7 år 8 mån
Ordförande 1996-03-01
( vid 49 års ålder )
2012-04-30
( vid 65 års ålder )
16 år 2 mån
17 Carina Gunnarsson ( f. 1954 )Ordförande 1998–2015
Notarie 1982-06-01
( vid 27 års ålder )
1982-12-31
( vid 28 års ålder )
7 mån
Sekreterare 1984-01-16
( vid 29 års ålder )
1987-10-04
( vid 33 års ålder )
3 år 8 mån 19 dgr
Ersättare för vice ordförande 1996-11-21
( vid 42 års ålder )
1998-06-30
( vid 43 års ålder )
1 år 7 mån 10 dgr
Ordförande 1998-07-01
( vid 43 års ålder )
2015-08-31
( vid 60 års ålder )
17 år 2 mån
18 Inga Åkerlund ( f. 1945 )Ordförande 1998–2010
Sekreterare 1989-06-26
( vid 44 års ålder )
1990-06-17
( vid 45 års ålder )
11 mån 23 dgr
Ersättare för vice ordförande 1994-12-15
( vid 49 års ålder )
1998-09-09
( vid 53 års ålder )
3 år 8 mån 26 dgr
Ordförande 1998-10-01
( vid 53 års ålder )
2010-09-30
( vid 65 års ålder )
12 år
19 Cathrine Lilja Hansson ( f. 1955 )Ordförande 2004 →67 år gammal i dag
Ordförande 2004-08-16
( vid 49 års ålder )
18 år 5 mån 15 dgr hittills
20 Karin Renman ( f. 1960 )Ordförande 2010 →62 år gammal i dag
Sekreterare 1991-09-09
( vid 31 års ålder )
1992-04-20
( vid 31 års ålder )
7 mån 12 dgr
Ersättare för vice ordförande 1999-03-01
( vid 38 års ålder )
2005-03-31
( vid 44 års ålder )
6 år 1 mån
Ordförande 2010-11-01
( vid 50 års ålder )
12 år 2 mån 30 dgr hittills
21 Jonas Malmberg ( f. 1962 )Ordförande 2012–2022
Ordförande 2012-10-01
( vid 50 års ålder )
2022-04-30
( vid 60 års ålder )
9 år 7 mån
22 Sören Öman ( f. 1961 )Ordförande 2015 →61 år gammal i dag
Sekreterare 1989-04-01
( vid 27 års ålder )
1991-03-10
( vid 29 års ålder )
1 år 11 mån 10 dgr
Ersättare för vice ordförande 1996-11-21
( vid 35 års ålder )
2004-06-30
( vid 43 års ålder )
7 år 7 mån 10 dgr
Vice ordförande 2004-07-01
( vid 43 års ålder )
2015-11-30
( vid 54 års ålder )
11 år 5 mån
Ordförande 2015-12-01
( vid 54 års ålder )
7 år 1 mån 30 dgr hittills
23 Lars Dirke ( f. 1958 )Ordförande 2022 →64 år gammal i dag
Sekreterare 1990-01-01
( vid 31 års ålder )
1991-03-14
( vid 32 års ålder )
1 år 2 mån 14 dgr
Ersättare för vice ordförande 1996-11-21
( vid 38 års ålder )
2022-10-31
( vid 64 års ålder )
25 år 11 mån 11 dgr
Ordförande 2022-11-01
( vid 64 års ålder )
2 mån 30 dgr hittills

» Visa ordföranden ett visst år

Vilken ordförande har tjänstgjort längst i Arbetsdomstolen?

All tjänstgöring i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Genomsnittet är 6 099 dagar ( 16 år och 258 dagar )

Tjänstgöring som ordförande i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla avgöranden Sören Öman dömt tillsammans med ordföranden innan Sören Öman blev ordförande i december 2015.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Genomsnittet är 3 628 dagar ( 9 år och 343 dagar ) | Median : 3 499 dagar ( 9 år och 214 dagar ).
Yngst vid första förordnandet som ordförande var Hans Stark och Johan Lind (42 år) och äldst var Gunnar Dahlman och Sören Öman (54 år).

Andra som agerat ordförande i Arbetsdomstolen vid refererade avgöranden

Ordinarie vice ord­förande i Arbets­domstolen kan agera ord­förande vid för­hand­lingar. Det är bara tre personer som har gjort det vid refererade av­göranden sedan 1993: Lars Johan Eklund, som var hel­tids­an­ställd vid Arbets­domstolen, Sören Öman, som blev ord­förande i december 2015, och vid ett tillfälle Erik Lempert.

Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.

Ordinarie vice ord­föranden i Arbets­domstolen som agerat ord­förande sedan 1993
Vice ordförande Orförandeskap Först aktiv Senast aktiv
Lars Johan Eklund [] 78 st. 1993-02-10 2006-10-18
Sören Öman [] 8 st. 2011-04-06 2015-11-25
Erik Lempert [] 1 st. 1993-09-29 1993-09-29

Tidigare, före 1993, var det betydligt vanligare att ordinarie vice ordföranden agerade ordförande vid refererade avgöranden. Under perioden 1960–1992 har 14 ordinarie vice ordföranden agerat ordförande i 191 refererade avgöranden.

Ordinarie vice ord­föranden i Arbets­domstolen som agerat ord­förande 1960–1992
Vice ordförande Ordförandeskap
Lars-Johan Eklund [] ( 1992 )
Visa avgörandena ( 2 st. )
2 st.
Erik Lempert [] ( 1991 )
Visa avgörandet
1 st.
Hans Tocklin [] ( 1988–1992 )
Visa avgörandena ( 37 st. )
37 st.
Barbro Fischerström [] ( 1988 )
Visa avgörandet
1 st.
Michaël Koch [] ( 1987–1988 )
Visa avgörandena ( 4 st. )
4 st.
Claes Eklundh [] ( 1984–1985 )
Visa avgörandena ( 2 st. )
2 st.
Reidunn Laurén [] ( 1984–1985 )
Visa avgörandena ( 3 st. )
3 st.
Edvard Nilsson [] ( 1980–1988 )
Visa avgörandena ( 11 st. )
11 st.
Gunnar Grenfors [] ( 1979–1981 )
Visa avgörandena ( 3 st. )
3 st.
Olof Bergqvist [] ( 1977–1982 )
Visa avgörandena ( 11 st. )
11 st.
Lars Lunning [] ( 1976–1978 )
Visa avgörandena ( 6 st. )
6 st.
Axel Wallén [] ( 1973–1978 )
Visa avgörandena ( 26 st. )
26 st.
Sven-Hugo Ryman [] ( 1964–1972 )
Visa avgörandena ( 45 st. )
45 st.
Kurt Samuelsson [] ( 1960–1963 )
Visa avgörandena ( 39 st. )
39 st.

Senast uppdaterad 2022-11-12 av Sören Öman