: : : :

Ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

Det är bara de fyra ord­förandena i Arbets­domstolen som är an­ställda på hel­tid, numera sedan den 1 juli 2008 med full­makt och inte som tidigare på tre­års­förord­nanden. Ord­förandena och vice ord­förandena måste ha domar­er­faren­het och vara jurister, medan övriga domare i Arbets­domstolen inte behöver ha sådan er­faren­het och ut­bild­ning.

Arbets­domstolen har sedan den in­rättades 1929 haft 22 ord­föranden, sex kvinnor (27%) och 16 män. År 1987 förordnades den första kvinnan till ord­förande. I dag är 50% av ord­förandena kvinnor. Den genomsnittliga åldern vid första förordnande som ordförande är 47,9 år, lägst 42 år och högst 54 år.

Ord­förandena har som regel haft tidigare er­faren­het som vice ord­förande i dom­stolen (18 eller 82%), och drygt hälften av ord­förandena (tolv eller 55%) har också varit sekre­terare i dom­stolen. Förutom de som förordnades under dom­stolens allra första verk­samhets­år saknade bara två ord­föranden tidigare er­faren­het av Arbets­domstolen. Ordförandena med tidigare erfarenhet i Arbetsdomstolen hade i genomsnitt 7 år och 296 dagars erfarenhet före det första förordnandet som ordförande.

Tidigare funktioner för ord­föranden i Arbets­domstolen
FunktionAntal ord­föranden
Vice ordförande8 st. ( 36,4% )
Sekreterare12 st. ( 54,5% )
Notarie1 st. ( 4,5% )
Ersättare för vice ordförande16 st. ( 72,7% )
Ersättare för tredje man2 st. ( 9,1% )

Till och med den sista juni 1974 hade Arbets­domstolen en enda ord­förande, som också var myndig­hets­chef.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tidslinjen. Ha tålamod… 

För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).

Tidslinje med ordföranden 1929–1973

» Detaljerade tidslinjer för varje årtionde

Sedan den 1 juli 1974 kan Arbets­domstolen ha tre ordföranden, vilket blev fallet först den 1 juli 1976, och sedan den 1 april 1992 kan dom­stolen ha fyra ordföranden, varav en också är myndig­hets­chef (nr 1 i tids­linjen nedan).

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tidslinjen. Ha tålamod… 

För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).
Ordföranden med nr 1 i tidslinjen har också varit myndighetschef.

Tidslinje med ordföranden 1974 →

» Detaljerade tidslinjer för varje årtionde

Statistiska profiler för de nuvarande ordförandena

Cathrine Lilja Hansson
( f. 1955 )  ( ordförande 2004 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 12,4.%, 25 / 201 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 30 st. ♀ 6 ♂ 24 vid 39 tillfällen, 19 ag 20 at )

Ändrings­frekvens

( 67.3%, 33 / 49 st. )

Ogiltig­förklaringar

1,51 st.
per år i genomsnitt
( 22 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 56 dagar ( 8 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 420 dagar ( 60 veckor )

Karin Renman
( f. 1960 )  ( ordförande 2010 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 22,8.%, 18 / 79 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 21 st. ♀ 8 ♂ 13 vid 31 tillfällen, 14 ag 17 at )

Ändrings­frekvens

( 80.0%, 16 / 20 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,12 st.
per år i genomsnitt
( 1 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 83 dagar ( ca 12 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 520 dagar ( ca 74 veckor )

Jonas Malmberg
( f. 1962 )  ( ordförande 2012 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 18,1.%, 13 / 72 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 19 st. ♀ 7 ♂ 12 vid 21 tillfällen, 8 ag 13 at )

Ändrings­frekvens

( 75.0%, 15 / 20 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,46 st.
per år i genomsnitt
( 3 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 65 dagar ( ca 9 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 382 dagar ( ca 55 veckor )

Sören Öman
( f. 1961 )  ( ordförande 2015 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 16,1.%, 5 / 31 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 9 st. ♀ 6 ♂ 3 vid 11 tillfällen, 1 ag 10 at )

Ändrings­frekvens

( 100.0%, 3 / 3 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,30 st.
per år i genomsnitt
( 1 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 47 dagar ( ca 7 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 279 dagar ( ca 40 veckor )

Ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

ÅrAdministrativ chef

1929

Arthur Lindhagen, revisions­sekre­terare (1/1)

Lindhagen blir justitie­råd och avgår 11/10

Emil Sandström, revisions­sekre­terare (1/12)

1931

Sandström blir justitie­råd och avgår 14/6

Arthur Lindhagen, f.d. justitie­råd (1/7)

1946

Lindhagen blir president i Svea hovrätt och avgår 31/12

1947

Johan Hagander, f.d. justitie­råd (1/1)

1949

Hagander blir över­ståt­hållare i Stockholm och avgår 1/10

Gunnar Dahlman, f.d. justitie­råd (16/12)

1963

Dahlman avgår 31/12 (avliden)

1964

Bengt Hult, f.d. justitie­råd (1/1)

1973

Hult blir justitie­råd på nytt och avgår 31/10

Hans Stark, f.d. justitie­råd (1/11)

1974

Stark blir adm. chef 1/7

1975

Jan Ljungar, hovrätts­lag­man (1/1)

1976

Johan Lind, hov­rätts­lag­man (1/7)

1978

Ljungar blir justitie­råd och avgår 31/1

Åke Bouvin, hov­rätts­lag­man (1/2)

1984

Bouvin blir regerings­råd och avgår 29/2

Ove Sköllerholm, hov­rätts­råd (hov­rätts­lag­man 1986) (1/3)

Lind blir justitie­råd och avgår 30/6

1985

Claes Eklundh, hov­rätts­råd (hov­rätts­lag­man 1986) (18/2)

1986

Stark blir justitie­kansler och avgår 31/12

1987

Olof Bergqvist, f.d. justitie­råd, adm. chef (1/1)

Eklundh blir chefs­justitie­ombuds­man och avgår 31/10

Reidunn Laurén, f.d. regerings­råd (15/11)

1990

Laurén avgår 14/11 för att bli stats­råd

1991

Bergqvist avgår 31/12 (avliden)

Nina Pripp, hov­rätts­råd (1/2)

1992

Hans Stark, f.d. justitie­råd & justitie­kansler, adm. chef (1/1)

Hans Tocklin, hov­rätts­assessor (3/4)

1996

Sköllerholm blir justitie­råd och avgår 29/2

Michaël Koch, hov­rätts­assessor (1/3)

1998

Stark avgår med pension 30/9

Michaël Koch, ord­förande, blir adm. chef 1/9

Koch blir adm. chef 1/9

Inga Åkerlund, hov­rätts­assessor (1/10)

Pripp blir justitie­råd och avgår 19/4

Carina Gunnarsson, hov­rätts­assessor (1/7)

2004

Tocklin avgår med pension 2/4

Cathrine Lilja Hansson, hov­rätts­assessor, f.d. rätts­chef (16/8)

2010

Åkerlund avgår med pension 30/9

Karin Renman, hov­rätts­assessor, f.d. rätts­chef (1/11)

2012

Koch avgår med pension 30/4

Cathrine Lilja Hansson, ord­förande, blir adm. chef 1/5

Hansson blir adm. chef 1/5

Jonas Malmberg, professor (1/10)

2015

Gunnarsson blir general­direktör för Medlings­institutet och avgår 31/8

Sören Öman, före­ståndare (1/12)

Ordförandenas tjänstgöring i Arbetsdomstolen

Ord­förandena har som regel haft tidigare erfarenhet som vice ord­förande i dom­stolen (18 eller 82%), och drygt hälften av ord­förandena (tolv eller 55%) har också varit sekre­terare i dom­stolen. Förutom de som förordnades under dom­stolens allra första verk­samhets­år saknade bara två ord­föranden tidigare erfarenhet av Arbets­domstolen.

Två personer – Arthur Lindhagen och Hans Stark – har förordnats som ord­förande två gånger.

Klicka på för att söka efter personen på hela webben.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.
För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).

NrOrdförande / FunktionTillträddeAvgick
1Arthur Lindhagen ( f. 1884  †1950 )Ordförande 1929 & 1931–1946
Ordförande
( vid 44 års ålder )
1929-01-011929-10-119 mån 11 dgr
Ordförande
( vid 46 års ålder )
1931-07-011946-12-3115 år 6 mån
2Emil Sandström ( f. 1886  †1962 )Ordförande 1929–1931
Ordförande
( vid 43 års ålder )
1929-12-011931-06-141 år 6 mån 14 dgr
3Johan Hagander ( f. 1896  †1991 )Ordförande 1947–1949
Vice ordförande
( vid 39 års ålder )
1936-09-111943-07-206 år 10 mån 10 dgr
Ordförande
( vid 50 års ålder )
1947-01-011949-09-302 år 9 mån
4Gunnar Dahlman ( f. 1895  †1963 )Ordförande 1949–1963
Ersättare för vice ordförande
( vid 35 års ålder )
1931-05-011933-11-172 år 6 mån 17 dgr
Ordförande
( vid 54 års ålder )
1949-12-161963-12-3114 år 16 dgr
5Bengt Hult ( f. 1917  †2008 )Ordförande 1964–1973
Sekreterare
( vid 31 års ålder )
1949-01-011950-12-312 år
Ersättare för tredje man
( vid 35 års ålder )
1953-01-011960-10-137 år 9 mån 13 dgr
Ersättare för vice ordförande
( vid 43 års ålder )
1960-10-141961-12-311 år 2 mån 18 dgr
Ordförande
( vid 46 års ålder )
1964-01-011973-10-319 år 10 mån
6Hans Stark ( f. 1931 )Ordförande 1973–1986 & 1992–1998
Sekreterare
( vid 29 års ålder )
1961-01-011963-12-313 år
Ersättare för vice ordförande
( vid 41 års ålder )
1972-09-151973-10-311 år 1 mån 17 dgr
Ordförande
( vid 42 års ålder )
1973-11-011986-12-3113 år 2 mån
Ordförande
( vid 60 års ålder )
1992-01-011998-09-306 år 9 mån
7Jan Ljungar ( f. 1928  †2018 )Ordförande 1975–1978
Sekreterare
( vid 31 års ålder )
1960-01-011961-12-312 år
Ersättare för tredje man
( vid 42 års ålder )
1971-01-011973-12-313 år
Ersättare för vice ordförande
( vid 45 års ålder )
1974-01-011974-12-311 år
Ordförande
( vid 46 års ålder )
1975-01-011978-01-313 år 1 mån
8Johan Lind ( f. 1934 )Ordförande 1976–1984
Sekreterare
( vid 28 års ålder )
1963-01-011967-12-315 år
Ersättare för vice ordförande
( vid 40 års ålder )
1975-01-011976-06-301 år 6 mån
Ordförande
( vid 42 års ålder )
1976-07-011984-06-308 år
9Åke Bouvin ( f. 1928  †2014 )Ordförande 1978–1984
Ersättare för vice ordförande
( vid 46 års ålder )
1975-01-011978-01-313 år 1 mån
Ordförande
( vid 49 års ålder )
1978-02-011984-01-316 år
10Ove Sköllerholm ( f. 1939  †1996 )Ordförande 1984–1996
Sekreterare
( vid 31 års ålder )
1971-01-011973-12-313 år
Ersättare för vice ordförande
( vid 36 års ålder )
1976-07-011981-12-315 år 6 mån
Vice ordförande
( vid 42 års ålder )
1982-01-011984-02-292 år 2 mån
Ordförande
( vid 44 års ålder )
1984-03-011996-02-2912 år
11Claes Eklundh ( f. 1939  †2005 )Ordförande 1985–1987
Ersättare för vice ordförande
( vid 42 års ålder )
1982-01-011984-06-302 år 6 mån
Vice ordförande
( vid 45 års ålder )
1984-07-011985-02-177 mån 17 dgr
Ordförande
( vid 46 års ålder )
1985-02-181987-10-312 år 8 mån 14 dgr
12Olof Bergqvist ( f. 1936  †1992 )Ordförande 1987–1991
Sekreterare
( vid 32 års ålder )
1969-01-011972-12-314 år
Ersättare för vice ordförande
( vid 38 års ålder )
1975-10-111976-06-308 mån 20 dgr
Vice ordförande
( vid 39 års ålder )
1976-07-011983-06-307 år
Ersättare för vice ordförande
( vid 46 års ålder )
1983-07-011984-08-311 år 2 mån
Ordförande
( vid 50 års ålder )
1987-01-011991-12-315 år
13Reidunn Laurén ( f. 1931 )Ordförande 1987–1990
Ersättare för vice ordförande
( vid 41 års ålder )
1978-08-011983-06-304 år 11 mån
Vice ordförande
( vid 46 års ålder )
1983-07-011985-08-312 år 2 mån
Ersättare för vice ordförande
( vid 49 års ålder )
1985-09-011987-09-302 år 1 mån
Ordförande
( vid 51 års ålder )
1987-11-151990-01-142 år 2 mån
14Nina Pripp ( f. 1942 )Ordförande 1991–1998
Ersättare för vice ordförande
( vid 39 års ålder )
1982-02-241988-06-306 år 4 mån 7 dgr
Ordförande
( vid 48 års ålder )
1991-02-011998-04-197 år 2 mån 19 dgr
15Hans Tocklin ( f. 1940 )Ordförande 1992–2004
Sekreterare
( vid 35 års ålder )
1976-03-011978-08-312 år 6 mån
Vice ordförande
( vid 47 års ålder )
1988-04-011992-04-024 år 2 dgr
Ordförande
( vid 51 års ålder )
1992-04-032004-04-0212 år
16Michaël Koch ( f. 1946 )Ordförande 1996–2012
Sekreterare
( vid 32 års ålder )
1979-01-011980-12-312 år
Ersättare för vice ordförande
( vid 37 års ålder )
1984-07-011985-08-311 år 2 mån
Vice ordförande
( vid 38 års ålder )
1985-09-011988-03-312 år 7 mån
Vice ordförande
( vid 41 års ålder )
1988-07-011996-02-297 år 8 mån
Ordförande
( vid 49 års ålder )
1996-03-012012-04-3016 år 2 mån
17Carina Gunnarsson ( f. 1954 )Ordförande 1998–2015
Notarie
( vid 27 års ålder )
1982-06-011982-12-317 mån
Sekreterare
( vid 29 års ålder )
1984-01-161987-10-043 år 8 mån 19 dgr
Ersättare för vice ordförande
( vid 42 års ålder )
1996-11-211998-06-301 år 7 mån 10 dgr
Ordförande
( vid 43 års ålder )
1998-07-012015-08-3117 år 2 mån
18Inga Åkerlund ( f. 1945 )Ordförande 1998–2010
Sekreterare
( vid 44 års ålder )
1989-06-261990-06-1711 mån 23 dgr
Ersättare för vice ordförande
( vid 49 års ålder )
1994-12-151998-09-093 år 8 mån 26 dgr
Ordförande
( vid 53 års ålder )
1998-10-012010-09-3012 år
19Cathrine Lilja Hansson ( f. 1955 )Ordförande 2004 →
Ordförande
( vid 49 års ålder )
2004-08-1614 år 7 mån 10 dgr hittills
20Karin Renman ( f. 1960 )Ordförande 2010 →
Sekreterare
( vid 31 års ålder )
1991-09-091992-04-207 mån 12 dgr
Ersättare för vice ordförande
( vid 38 års ålder )
1999-03-012005-03-316 år 1 mån
Ordförande
( vid 50 års ålder )
2010-11-018 år 4 mån 25 dgr hittills
21Jonas Malmberg ( f. 1962 )Ordförande 2012 →
Ordförande
( vid 50 års ålder )
2012-10-016 år 5 mån 25 dgr hittills
22Sören Öman ( f. 1961 )Ordförande 2015 →
Sekreterare
( vid 27 års ålder )
1989-04-011991-03-101 år 11 mån 10 dgr
Ersättare för vice ordförande
( vid 35 års ålder )
1996-11-212004-06-307 år 7 mån 10 dgr
Vice ordförande
( vid 43 års ålder )
2004-07-012015-11-3011 år 5 mån
Ordförande
( vid 54 års ålder )
2015-12-013 år 3 mån 25 dgr hittills

» Visa ordföranden ett visst år

Vilken ordförande har tjänstgjort längst i Arbetsdomstolen?

All tjänstgöring i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Genomsnittet är 5 662 dagar ( 15 år och 187 dagar )

Tjänstgöring som ordförande i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla avgöranden Sören Öman dömt tillsammans med ordföranden innan Sören Öman blev ordförande i december 2015.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Genomsnittet är 3 563 dagar ( 9 år och 277 dagar ) | Median : 2 995 dagar ( 8 år och 74 dagar )

Andra som agerat ordförande i Arbetsdomstolen vid refererade avgöranden

Ordinarie vice ord­förande i Arbets­domstolen kan agera ord­förande vid för­hand­lingar. Det är bara tre personer som har gjort det vid refererade av­göranden sedan 1993: Lars Johan Eklund, som var hel­tids­an­ställd vid Arbets­domstolen, Sören Öman, som blev ord­förande i december 2015, och vid ett tillfälle Erik Lempert.

Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.

Ordinarie vice ord­föranden i Arbets­domstolen som agerat ord­förande sedan 1993
Vice ordförandeOrförandeskapFörst aktivSenast aktiv
Lars Johan Eklund []78 st.1993-02-102006-10-18
Sören Öman []8 st.2011-04-062015-11-25
Erik Lempert []1 st.1993-09-291993-09-29

Tidigare, före 1993, var det betydligt vanligare att ordinarie vice ordföranden agerade ordförande vid refererade avgöranden. Under perioden 1960–1992 har 14 ordinarie vice ordföranden agerat ordförande i 191 refererade avgöranden.

Ordinarie vice ord­föranden i Arbets­domstolen som agerat ord­förande 1960–1992
Vice ordförandeOrdförandeskap
Lars-Johan Eklund [] ( 1992 )
Visa avgörandena ( 2 st. )
2 st.
Erik Lempert [] ( 1991 )
Visa avgörandet
1 st.
Hans Tocklin [] ( 1988–1992 )
Visa avgörandena ( 37 st. )
37 st.
Barbro Fischerström [] ( 1988 )
Visa avgörandet
1 st.
Michaël Koch [] ( 1987–1988 )
Visa avgörandena ( 4 st. )
4 st.
Claes Eklundh [] ( 1984–1985 )
Visa avgörandena ( 2 st. )
2 st.
Reidunn Laurén [] ( 1984–1985 )
Visa avgörandena ( 3 st. )
3 st.
Edvard Nilsson [] ( 1980–1988 )
Visa avgörandena ( 11 st. )
11 st.
Gunnar Grenfors [] ( 1979–1981 )
Visa avgörandena ( 3 st. )
3 st.
Olof Bergqvist [] ( 1977–1982 )
Visa avgörandena ( 11 st. )
11 st.
Lars Lunning [] ( 1976–1978 )
Visa avgörandena ( 6 st. )
6 st.
Axel Wallén [] ( 1973–1978 )
Visa avgörandena ( 26 st. )
26 st.
Sven-Hugo Ryman [] ( 1964–1972 )
Visa avgörandena ( 45 st. )
45 st.
Kurt Samuelsson [] ( 1960–1963 )
Visa avgörandena ( 39 st. )
39 st.

Senast uppdaterad 2018-05-11 av Sören Öman