Hem: Teman: Arbetsrätt: Domarpersonalen i Arbetsdomstolen:

Ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

Det är bara de fyra ord­förandena i Arbets­domstolen som är an­ställda på hel­tid, numera sedan den 1 juli 2008 med full­makt och inte som tidigare på tre­års­förord­nanden. Ord­förandena och vice ord­förandena måste ha domar­er­faren­het och vara jurister, medan övriga domare i Arbets­domstolen inte behöver ha sådan er­faren­het och ut­bild­ning.

Arbets­domstolen har sedan den in­rättades 1929 haft 22 ord­föranden, sex kvinnor (27%) och 16 män. År 1987 förordnades den första kvinnan till ord­förande. I dag är 50% av ord­förandena kvinnor. Den genomsnittliga åldern vid första förordnande som ordförande är 47,9 år, lägst 42 år och högst 54 år. Bara fyra ordföranden har suttit kvar till pensionen, Hans Stark, Hans Tocklin, Inga Åkerlund och Michaël Koch. En ordförande har avlidit på sin post, Gunnar Dahlman, och en avled dagen efter förordnandet gick ut, Olof Bergqvist.

Ord­förandena har som regel haft tidigare er­faren­het som vice ord­förande i dom­stolen (18 eller 82%), och drygt hälften av ord­förandena (tolv eller 55%) har också varit sekre­terare i dom­stolen. Förutom de som förordnades under dom­stolens allra första verk­samhets­år saknade bara två ord­föranden tidigare er­faren­het av Arbets­domstolen. Ordförandena med tidigare erfarenhet i Arbetsdomstolen hade i genomsnitt 7 år och 317 dagars erfarenhet före det första förordnandet som ordförande.

Tidigare funktioner för ord­föranden i Arbets­domstolen
FunktionAntal ord­föranden
Vice ordförande8 st. ( 36,4% )
Sekreterare12 st. ( 54,5% )
Notarie1 st. ( 4,5% )
Ersättare för vice ordförande16 st. ( 72,7% )
Ersättare för tredje man3 st. ( 13,6% )

Till och med den sista juni 1974 hade Arbets­domstolen en enda ord­förande, som också var myndig­hets­chef.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tidslinjen. Ha tålamod… 

För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).

Tidslinje med ordföranden 1929–1973

» Detaljerade tidslinjer för varje årtionde

Sedan den 1 juli 1974 kan Arbets­domstolen ha tre ordföranden, vilket blev fallet först den 1 juli 1976, och sedan den 1 april 1992 kan dom­stolen ha fyra ordföranden, varav en också är myndig­hets­chef (nr 1 i tids­linjen nedan).

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda tidslinjen. Ha tålamod… 

För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).
Ordföranden med nr 1 i tidslinjen har också varit myndighetschef.

Tidslinje med ordföranden 1974 →

» Detaljerade tidslinjer för varje årtionde

Statistiska profiler för de nuvarande ordförandena

Cathrine Lilja Hansson
( f. 1955 )  ( ordförande 2004 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 12,3.%, 26 / 212 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 32 st. ♀ 8 ♂ 24 vid 41 tillfällen, 19 ag 22 at )

Ändrings­frekvens

( 68.5%, 37 / 54 st. )

Ogiltig­förklaringar

1,44 st.
per år i genomsnitt
( 23 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 56 dagar ( 8 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 415 dagar ( ca 59 veckor )

Karin Renman
( f. 1960 )  ( ordförande 2010 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 22,6.%, 19 / 84 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 22 st. ♀ 9 ♂ 13 vid 33 tillfällen, 14 ag 19 at )

Ändrings­frekvens

( 81.8%, 18 / 22 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,10 st.
per år i genomsnitt
( 1 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 81 dagar ( ca 12 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 493 dagar ( ca 70 veckor )

Jonas Malmberg
( f. 1962 )  ( ordförande 2012 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 16,3.%, 14 / 86 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 21 st. ♀ 8 ♂ 13 vid 23 tillfällen, 10 ag 13 at )

Ändrings­frekvens

( 82.1%, 23 / 28 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,38 st.
per år i genomsnitt
( 3 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 71 dagar ( ca 10 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 372 dagar ( ca 53 veckor )

Sören Öman
( f. 1961 )  ( ordförande 2015 → )

Skiljaktiga avgöranden

( 11,9.%, 5 / 42 st. )

Skiljaktiga ledamöter

( 9 st. ♀ 6 ♂ 3 vid 11 tillfällen, 1 ag 10 at )

Ändrings­frekvens

( 100.0%, 5 / 5 st. )

Ogiltig­förklaringar

0,64 st.
per år i genomsnitt
( 3 st. totalt )

Genomsnittlig domstid : 45 dagar ( ca 6 veckor )

Genomsnittlig tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar : 253 dagar ( ca 36 veckor )

Ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

ÅrAdministrativ chef

1929

Arthur Lindhagen, revisions­sekre­terare (1/1)

Lindhagen blir justitie­råd och avgår 11/10

Emil Sandström, revisions­sekre­terare (1/12)

1931

Sandström blir justitie­råd och avgår 14/6

Arthur Lindhagen, justitie­råd (1/7)

1946

Lindhagen blir president i Svea hovrätt och avgår 31/12

1947

Johan Hagander, justitie­råd (1/1)

1949

Hagander blir över­ståt­hållare i Stockholm och avgår 1/10

Gunnar Dahlman, justitie­råd (16/12)

1963

Dahlman avgår 14/12 (avliden)

1964

Bengt Hult, justitie­råd (1/1)

1973

Hult blir justitie­råd på nytt och avgår 31/10

Hans Stark, justitie­råd (1/11)

1974

Stark blir adm. chef 1/7

1975

Jan Ljungar, hovrätts­lag­man (1/1)

1976

Johan Lind, hov­rätts­lag­man (1/7)

1978

Ljungar blir justitie­råd och avgår 31/1

Åke Bouvin, hov­rätts­lag­man (1/2)

1984

Bouvin blir regerings­råd och avgår 29/2

Ove Sköllerholm, hov­rätts­råd (hov­rätts­lag­man 1986) (1/3)

Lind blir justitie­råd och avgår 30/6

1985

Stark blir justitie­kansler och avgår 31/12

Claes Eklundh, hov­rätts­råd (hov­rätts­lag­man 1986) (18/2)

1986

Olof Bergqvist, justitie­råd, adm. chef (1/1)

1987

Eklundh blir chefs­justitie­ombuds­man och avgår 31/10

Reidunn Laurén, regerings­råd (15/11)

1990

Laurén avgår 14/11 för att bli stats­råd

1991

Bergqvist avgår 31/12 för att på nytt bli justitieråd

Nina Pripp, hov­rätts­råd (1/2)

1992

Hans Stark, f.d. justitie­råd, justitie­kansler, adm. chef (1/1)

Hans Tocklin, hov­rätts­assessor (3/4)

1996

Sköllerholm blir justitie­råd och avgår 29/2

Michaël Koch, hov­rätts­assessor, departe­ments­råd (1/3)

1998

Stark avgår med pension 30/9

Michaël Koch, ord­förande, blir adm. chef 1/9

Koch blir adm. chef 1/9

Inga Åkerlund, hov­rätts­assessor (1/10)

Pripp blir justitie­råd och avgår 19/4

Carina Gunnarsson, hov­rätts­assessor, kansliråd (1/7)

2004

Tocklin avgår med pension 2/4

Cathrine Lilja Hansson, hov­rätts­assessor, rätts­chef (16/8)

2010

Åkerlund avgår med pension 30/9

Karin Renman, hov­rätts­assessor, expeditions- och rätts­chef (1/11)

2012

Koch avgår med pension 30/4

Cathrine Lilja Hansson, ord­förande, blir adm. chef 1/5

Hansson blir adm. chef 1/5

Jonas Malmberg, f.d. hov­rätts­fiskal, professor (1/10)

2015

Gunnarsson blir general­direktör för Medlings­institutet och avgår 31/8

Sören Öman, hov­rätts­assessor, före­ståndare (1/12)

Ordförandenas tjänstgöring i Arbetsdomstolen

Ord­förandena har som regel haft tidigare erfarenhet som vice ord­förande i dom­stolen (18 eller 82%), och drygt hälften av ord­förandena (tolv eller 55%) har också varit sekre­terare i dom­stolen. Förutom de som förordnades under dom­stolens allra första verk­samhets­år saknade bara två ord­föranden tidigare erfarenhet av Arbets­domstolen.

Två personer – Arthur Lindhagen och Hans Stark – har förordnats som ord­förande två gånger.

Klicka på för att söka efter personen på hela webben.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.
För muspekaren över tidslinjen för att se mera information (delvis på engelska).

NrOrdförande / FunktionTillträddeAvgick
1Arthur Lindhagen ( f. 1884  †1950 )Ordförande 1929 & 1931–1946
Ordförande1929-01-01
( vid 44 års ålder )
1929-10-11
( vid 45 års ålder )
9 mån 11 dgr
Ordförande1931-07-01
( vid 46 års ålder )
1946-12-31
( vid 62 års ålder )
15 år 6 mån
2Emil Sandström ( f. 1886  †1962 )Ordförande 1929–1931
Ordförande1929-12-01
( vid 43 års ålder )
1931-06-14
( vid 44 års ålder )
1 år 6 mån 14 dgr
3Johan Hagander ( f. 1896  †1991 )Ordförande 1947–1949
Vice ordförande1936-09-11
( vid 39 års ålder )
1943-07-20
( vid 46 års ålder )
6 år 10 mån 10 dgr
Ordförande1947-01-01
( vid 50 års ålder )
1949-09-30
( vid 53 års ålder )
2 år 9 mån
4Gunnar Dahlman ( f. 1895  †1963 )Ordförande 1949–1963
Ersättare för vice ordförande1931-05-01
( vid 35 års ålder )
1933-11-17
( vid 38 års ålder )
2 år 6 mån 17 dgr
Ordförande1949-12-16
( vid 54 års ålder )
1963-12-14
( vid 68 års ålder )
13 år 11 mån 29 dgr
5Bengt Hult ( f. 1917  †2008 )Ordförande 1964–1973
Sekreterare1949-01-01
( vid 31 års ålder )
1950-12-31
( vid 33 års ålder )
2 år
Ersättare för tredje man1953-01-01
( vid 35 års ålder )
1960-10-13
( vid 43 års ålder )
7 år 9 mån 13 dgr
Ersättare för vice ordförande1960-10-14
( vid 43 års ålder )
1961-12-31
( vid 44 års ålder )
1 år 2 mån 18 dgr
Ordförande1964-01-01
( vid 46 års ålder )
1973-10-31
( vid 56 års ålder )
9 år 10 mån
6Hans Stark ( f. 1931  †2020 )Ordförande 1973–1986 & 1992–1998
Sekreterare1961-01-01
( vid 29 års ålder )
1963-12-31
( vid 32 års ålder )
3 år
Ersättare för vice ordförande1972-09-15
( vid 41 års ålder )
1973-10-31
( vid 42 års ålder )
1 år 1 mån 17 dgr
Ordförande1973-11-01
( vid 42 års ålder )
1985-12-31
( vid 54 års ålder )
12 år 2 mån
Ordförande1992-01-01
( vid 60 års ålder )
1998-09-30
( vid 67 års ålder )
6 år 9 mån
7Jan Ljungar ( f. 1928  †2018 )Ordförande 1975–1978
Sekreterare1960-01-01
( vid 31 års ålder )
1961-12-31
( vid 33 års ålder )
2 år
Ersättare för tredje man1971-01-01
( vid 42 års ålder )
1973-12-31
( vid 45 års ålder )
3 år
Ersättare för vice ordförande1974-01-01
( vid 45 års ålder )
1974-12-31
( vid 46 års ålder )
1 år
Ordförande1975-01-01
( vid 46 års ålder )
1978-01-31
( vid 49 års ålder )
3 år 1 mån
8Johan Lind ( f. 1934 )Ordförande 1976–1984
Sekreterare1963-01-01
( vid 28 års ålder )
1967-12-31
( vid 33 års ålder )
5 år
Ersättare för vice ordförande1975-01-01
( vid 40 års ålder )
1976-06-30
( vid 42 års ålder )
1 år 6 mån
Ordförande1976-07-01
( vid 42 års ålder )
1984-06-30
( vid 50 års ålder )
8 år
9Åke Bouvin ( f. 1928  †2014 )Ordförande 1978–1984
Ersättare för tredje man1974-01-01
( vid 45 års ålder )
1974-06-30
( vid 46 års ålder )
6 mån
Ersättare för vice ordförande1974-07-01
( vid 46 års ålder )
1978-01-31
( vid 49 års ålder )
3 år 7 mån
Ordförande1978-02-01
( vid 49 års ålder )
1984-01-31
( vid 55 års ålder )
6 år
10Ove Sköllerholm ( f. 1939  †1996 )Ordförande 1984–1996
Sekreterare1971-01-01
( vid 31 års ålder )
1973-12-31
( vid 34 års ålder )
3 år
Ersättare för vice ordförande1976-07-01
( vid 36 års ålder )
1981-12-31
( vid 42 års ålder )
5 år 6 mån
Vice ordförande1982-01-01
( vid 42 års ålder )
1984-02-29
( vid 44 års ålder )
2 år 2 mån
Ordförande1984-03-01
( vid 44 års ålder )
1996-02-29
( vid 56 års ålder )
12 år
11Claes Eklundh ( f. 1939  †2005 )Ordförande 1985–1987
Ersättare för vice ordförande1982-01-01
( vid 42 års ålder )
1984-06-30
( vid 45 års ålder )
2 år 6 mån
Vice ordförande1984-07-01
( vid 45 års ålder )
1985-02-17
( vid 46 års ålder )
7 mån 17 dgr
Ordförande1985-02-18
( vid 46 års ålder )
1987-10-31
( vid 48 års ålder )
2 år 8 mån 14 dgr
12Olof Bergqvist ( f. 1936  †1992 )Ordförande 1987–1991
Sekreterare1969-01-01
( vid 32 års ålder )
1972-12-31
( vid 36 års ålder )
4 år
Ersättare för vice ordförande1975-10-11
( vid 38 års ålder )
1976-06-30
( vid 39 års ålder )
8 mån 20 dgr
Vice ordförande1976-07-01
( vid 39 års ålder )
1983-06-30
( vid 46 års ålder )
7 år
Ersättare för vice ordförande1983-07-01
( vid 46 års ålder )
1984-08-31
( vid 47 års ålder )
1 år 2 mån
Ordförande1986-01-01
( vid 49 års ålder )
1991-12-31
( vid 55 års ålder )
6 år
13Reidunn Laurén ( f. 1931 )Ordförande 1987–1990
Ersättare för vice ordförande1978-08-01
( vid 41 års ålder )
1983-06-30
( vid 46 års ålder )
4 år 11 mån
Vice ordförande1983-07-01
( vid 46 års ålder )
1985-08-31
( vid 49 års ålder )
2 år 2 mån
Ersättare för vice ordförande1985-09-01
( vid 49 års ålder )
1987-09-30
( vid 51 års ålder )
2 år 1 mån
Ordförande1987-11-15
( vid 51 års ålder )
1990-01-14
( vid 53 års ålder )
2 år 2 mån
14Nina Pripp ( f. 1942 )Ordförande 1991–1998
Ersättare för vice ordförande1982-02-24
( vid 39 års ålder )
1988-06-30
( vid 46 års ålder )
6 år 4 mån 7 dgr
Ordförande1991-02-01
( vid 48 års ålder )
1998-04-19
( vid 55 års ålder )
7 år 2 mån 19 dgr
15Hans Tocklin ( f. 1940 )Ordförande 1992–2004
Sekreterare1976-03-01
( vid 35 års ålder )
1978-08-31
( vid 38 års ålder )
2 år 6 mån
Vice ordförande1988-04-01
( vid 47 års ålder )
1992-04-02
( vid 51 års ålder )
4 år 2 dgr
Ordförande1992-04-03
( vid 51 års ålder )
2004-04-02
( vid 63 års ålder )
12 år
16Michaël Koch ( f. 1946 )Ordförande 1996–2012
Sekreterare1979-01-01
( vid 32 års ålder )
1980-12-31
( vid 34 års ålder )
2 år
Ersättare för vice ordförande1984-07-01
( vid 37 års ålder )
1985-08-31
( vid 38 års ålder )
1 år 2 mån
Vice ordförande1985-09-01
( vid 38 års ålder )
1988-03-31
( vid 41 års ålder )
2 år 7 mån
Vice ordförande1988-07-01
( vid 41 års ålder )
1996-02-29
( vid 49 års ålder )
7 år 8 mån
Ordförande1996-03-01
( vid 49 års ålder )
2012-04-30
( vid 65 års ålder )
16 år 2 mån
17Carina Gunnarsson ( f. 1954 )Ordförande 1998–2015
Notarie1982-06-01
( vid 27 års ålder )
1982-12-31
( vid 28 års ålder )
7 mån
Sekreterare1984-01-16
( vid 29 års ålder )
1987-10-04
( vid 33 års ålder )
3 år 8 mån 19 dgr
Ersättare för vice ordförande1996-11-21
( vid 42 års ålder )
1998-06-30
( vid 43 års ålder )
1 år 7 mån 10 dgr
Ordförande1998-07-01
( vid 43 års ålder )
2015-08-31
( vid 60 års ålder )
17 år 2 mån
18Inga Åkerlund ( f. 1945 )Ordförande 1998–2010
Sekreterare1989-06-26
( vid 44 års ålder )
1990-06-17
( vid 45 års ålder )
11 mån 23 dgr
Ersättare för vice ordförande1994-12-15
( vid 49 års ålder )
1998-09-09
( vid 53 års ålder )
3 år 8 mån 26 dgr
Ordförande1998-10-01
( vid 53 års ålder )
2010-09-30
( vid 65 års ålder )
12 år
19Cathrine Lilja Hansson ( f. 1955 )Ordförande 2004 →65 år gammal i dag
Ordförande2004-08-16
( vid 49 års ålder )
15 år 11 mån 29 dgr hittills
20Karin Renman ( f. 1960 )Ordförande 2010 →60 år gammal i dag
Sekreterare1991-09-09
( vid 31 års ålder )
1992-04-20
( vid 31 års ålder )
7 mån 12 dgr
Ersättare för vice ordförande1999-03-01
( vid 38 års ålder )
2005-03-31
( vid 44 års ålder )
6 år 1 mån
Ordförande2010-11-01
( vid 50 års ålder )
9 år 9 mån 13 dgr hittills
21Jonas Malmberg ( f. 1962 )Ordförande 2012 →58 år gammal i dag
Ordförande2012-10-01
( vid 50 års ålder )
7 år 10 mån 13 dgr hittills
22Sören Öman ( f. 1961 )Ordförande 2015 →59 år gammal i dag
Sekreterare1989-04-01
( vid 27 års ålder )
1991-03-10
( vid 29 års ålder )
1 år 11 mån 10 dgr
Ersättare för vice ordförande1996-11-21
( vid 35 års ålder )
2004-06-30
( vid 43 års ålder )
7 år 7 mån 10 dgr
Vice ordförande2004-07-01
( vid 43 års ålder )
2015-11-30
( vid 54 års ålder )
11 år 5 mån
Ordförande2015-12-01
( vid 54 års ålder )
4 år 8 mån 13 dgr hittills

» Visa ordföranden ett visst år

Vilken ordförande har tjänstgjort längst i Arbetsdomstolen?

All tjänstgöring i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Genomsnittet är 5 770 dagar ( 15 år och 295 dagar )

Tjänstgöring som ordförande i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla avgöranden Sören Öman dömt tillsammans med ordföranden innan Sören Öman blev ordförande i december 2015.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

Genomsnittet är 3 638 dagar ( 9 år och 352 dagar ) | Median : 3 248 dagar ( 8 år och 328 dagar ).
Yngst vid första förordnandet som ordförande var Hans Stark och Johan Lind (42 år) och äldst var Gunnar Dahlman och Sören Öman (54 år).

Andra som agerat ordförande i Arbetsdomstolen vid refererade avgöranden

Ordinarie vice ord­förande i Arbets­domstolen kan agera ord­förande vid för­hand­lingar. Det är bara tre personer som har gjort det vid refererade av­göranden sedan 1993: Lars Johan Eklund, som var hel­tids­an­ställd vid Arbets­domstolen, Sören Öman, som blev ord­förande i december 2015, och vid ett tillfälle Erik Lempert.

Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran för att se alla refererade avgöranden med personen som ordförande sedan 1993.

Ordinarie vice ord­föranden i Arbets­domstolen som agerat ord­förande sedan 1993
Vice ordförandeOrförandeskapFörst aktivSenast aktiv
Lars Johan Eklund []78 st.1993-02-102006-10-18
Sören Öman []8 st.2011-04-062015-11-25
Erik Lempert []1 st.1993-09-291993-09-29

Tidigare, före 1993, var det betydligt vanligare att ordinarie vice ordföranden agerade ordförande vid refererade avgöranden. Under perioden 1960–1992 har 14 ordinarie vice ordföranden agerat ordförande i 191 refererade avgöranden.

Ordinarie vice ord­föranden i Arbets­domstolen som agerat ord­förande 1960–1992
Vice ordförandeOrdförandeskap
Lars-Johan Eklund [] ( 1992 )
Visa avgörandena ( 2 st. )
2 st.
Erik Lempert [] ( 1991 )
Visa avgörandet
1 st.
Hans Tocklin [] ( 1988–1992 )
Visa avgörandena ( 37 st. )
37 st.
Barbro Fischerström [] ( 1988 )
Visa avgörandet
1 st.
Michaël Koch [] ( 1987–1988 )
Visa avgörandena ( 4 st. )
4 st.
Claes Eklundh [] ( 1984–1985 )
Visa avgörandena ( 2 st. )
2 st.
Reidunn Laurén [] ( 1984–1985 )
Visa avgörandena ( 3 st. )
3 st.
Edvard Nilsson [] ( 1980–1988 )
Visa avgörandena ( 11 st. )
11 st.
Gunnar Grenfors [] ( 1979–1981 )
Visa avgörandena ( 3 st. )
3 st.
Olof Bergqvist [] ( 1977–1982 )
Visa avgörandena ( 11 st. )
11 st.
Lars Lunning [] ( 1976–1978 )
Visa avgörandena ( 6 st. )
6 st.
Axel Wallén [] ( 1973–1978 )
Visa avgörandena ( 26 st. )
26 st.
Sven-Hugo Ryman [] ( 1964–1972 )
Visa avgörandena ( 45 st. )
45 st.
Kurt Samuelsson [] ( 1960–1963 )
Visa avgörandena ( 39 st. )
39 st.

Senast uppdaterad 2020-01-27 av Sören Öman