: :

Vad har Sören Öman gjort olika år?

Här finns en sammanställning av vad Sören Öman gjort i fråga om publicering, föredrag och prejudikat under de senaste tio åren. Dessutom har han till december 2015, då han blev ordförande i Arbetsdomstolen, löpande haft deltidsarbete med offentliga utredningar och som föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet samt verkat som juristkonsult med olika mer eller mindre omfattande uppdrag. Därutöver har Sören Öman varit skiljeman i många skiljetvister.

» Diagram över uppgifterna

Klicka på ett år om du vill se allt från det året.

2019

Sören Ömans verksamhet hittills 2019 :

Publikationer ( 5 st. totalt ) :

891 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 1 st.

E-böcker : 1 st.

Artiklar : 1 st.

Expertkommentarer : 2 st.

Föredrag :

Föredrag : 7 st. ( och 5 kommande föredrag 2019 )

Varav heldag : 3 st. ( och 3 kommande föredrag 2019 )

Varav publika : 7 st. ( och 5 kommande föredrag 2019 )

Antal åhörare : 117 st.

Åhörare / föredrag : 17 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 3 st.

Varav som ordförande : 3 st.

Varav med skiljaktig mening : 1 st.

2018

Sören Ömans verksamhet 2018 :

Publikationer ( 11 st. totalt ) :

1 125 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 3 st.

E-böcker : 1 st.

Utredningsbetänkanden : 1 st.

Artiklar : 1 st.

Expertkommentarer : 5 st.

Föredrag :

Föredrag : 22 st.

Varav heldag : 6 st.

Varav publika : 20 st.

Antal åhörare : 456 st.

Åhörare / föredrag : 21 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 6 st.

Varav som ordförande : 5 st.

Varav med skiljaktig mening : 1 st.

Seminarier : 1 st. med 97 deltagare

2017

Sören Ömans verksamhet 2017 :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 3 st.

E-böcker : 2 st.

Utredningsbetänkanden : 1 st.

Artiklar : 2 st.

Expertkommentarer : 6 st.

Föredrag :

Föredrag : 34 st.

Varav heldag : 11 st.

Varav publika : 29 st.

Antal åhörare : 1 302 st.

Åhörare / föredrag : 38 st.

2016

Sören Ömans verksamhet 2016 :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 4 st.

E-böcker : 2 st.

Artiklar : 2 st.

Expertkommentarer : 5 st.

Föredrag :

Föredrag : 28 st.

Varav heldag : 16 st.

Varav publika : 20 st.

Antal åhörare : 1 293 st.

Åhörare / föredrag : 46 st.

2015

Sören Ömans verksamhet 2015 :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 2 st.

Utredningsbetänkanden : 1 st.

Expertkommentarer : 7 st.

Föredrag :

Föredrag : 49 st.

Varav heldag : 26 st.

Varav publika : 34 st.

Antal åhörare : 1 666 st.

Åhörare / föredrag : 34 st.

2014

Sören Ömans verksamhet 2014 :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 2 st.

Expertkommentarer : 7 st.

Föredrag :

Föredrag : 51 st.

Varav heldag : 24 st.

Varav publika : 29 st.

Antal åhörare : 1 729 st.

Åhörare / föredrag : 34 st.

2013

Sören Ömans verksamhet 2013 :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 2 st.

Expertkommentarer : 6 st.

Föredrag :

Föredrag : 49 st.

Varav heldag : 25 st.

Varav publika : 31 st.

2012

Sören Ömans verksamhet 2012 :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 1 st.

E-böcker : 1 st.

Artiklar : 4 st.

Expertkommentarer : 8 st.

Föredrag :

Föredrag : 31 st.

Varav heldag : 16 st.

Varav publika : 19 st.

2011

Sören Ömans verksamhet 2011 :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 1 st.

Utredningsbetänkanden : 2 st.

Artiklar : 2 st.

Expertkommentarer : 10 st.

Föredrag :

Föredrag : 35 st.

Varav heldag : 14 st.

Varav publika : 25 st.

2010

Sören Ömans verksamhet 2010 :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 1 st.

E-böcker : 1 st.

Utredningsbetänkanden : 1 st.

Artiklar : 3 st.

Expertkommentarer : 4 st.

Föredrag :

Föredrag : 24 st.

Varav heldag : 7 st.

Varav publika : 15 st.

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman