Hem: Nyheter:

Vad har Sören Öman gjort olika år?

Här finns en sammanställning av vad Sören Öman gjort i fråga om publicering, föredrag och prejudikat under de senaste tio åren. Dessutom har han till december 2015, då han blev ordförande i Arbetsdomstolen, löpande haft deltidsarbete med offentliga utredningar och som föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet samt verkat som juristkonsult med olika mer eller mindre omfattande uppdrag. Därutöver har Sören Öman varit skiljeman i många skiljetvister.

» Diagram över uppgifterna

Klicka på ett år om du vill se allt från det året.

2022

Sören Ömans verksamhet hittills 2022 :

Publikationer ( 4 st. totalt ) :

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 3 st.

E-böcker : 1 st.

2021

Sören Ömans verksamhet 2021 :

Publikationer ( 11 st. totalt ) :

2 793 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 4 st.

E-böcker : 3 st.

Utredningsbetänkanden : 3 st.

Artiklar : 1 st.

Föredrag :

Föredrag : 12 st.

Varav heldag : 2 st.

Varav publika : 10 st.

Antal åhörare : 231 st.

Åhörare / föredrag : 19 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 7 st.

Varav som ordförande : 6 st.

Varav med skiljaktig mening : 2 st.

Seminarier : 2 st. med 359 deltagare

2020

Sören Ömans verksamhet 2020 :

Publikationer ( 6 st. totalt ) :

1 364 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 3 st.

E-böcker : 2 st.

Artiklar : 1 st.

Föredrag :

Föredrag : 6 st.

Varav heldag : 2 st.

Varav publika : 6 st.

Antal åhörare : 134 st.

Åhörare / föredrag : 22 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 12 st.

Varav som ordförande : 9 st.

Varav med skiljaktig mening : 1 st.

Seminarier : 1 st. med 165 deltagare

2019

Sören Ömans verksamhet 2019 :

Publikationer ( 10 st. totalt ) :

1 176 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 3 st.

E-böcker : 2 st.

Artiklar : 1 st.

Expertkommentarer : 4 st.

Föredrag :

Föredrag : 13 st.

Varav heldag : 5 st.

Varav publika : 12 st.

Antal åhörare : 261 st.

Åhörare / föredrag : 20 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 7 st.

Varav som ordförande : 6 st.

Varav med skiljaktig mening : 1 st.

Seminarier : 2 st. med 69 deltagare

2018

Sören Ömans verksamhet 2018 :

Publikationer ( 11 st. totalt ) :

1 125 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 3 st.

E-böcker : 1 st.

Utredningsbetänkanden : 1 st.

Artiklar : 1 st.

Expertkommentarer : 5 st.

Föredrag :

Föredrag : 22 st.

Varav heldag : 6 st.

Varav publika : 20 st.

Antal åhörare : 456 st.

Åhörare / föredrag : 21 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 6 st.

Varav som ordförande : 5 st.

Varav med skiljaktig mening : 1 st.

Seminarier : 1 st. med 97 deltagare

2017

Sören Ömans verksamhet 2017 :

Publikationer ( 14 st. totalt ) :

1 835 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 3 st.

E-böcker : 2 st.

Utredningsbetänkanden : 1 st.

Artiklar : 2 st.

Expertkommentarer : 6 st.

Föredrag :

Föredrag : 34 st.

Varav heldag : 11 st.

Varav publika : 29 st.

Antal åhörare : 1 302 st.

Åhörare / föredrag : 38 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 15 st.

Varav som ordförande : 13 st.

Varav med skiljaktig mening : 2 st.

Seminarier : 2 st. med 155 deltagare

2016

Sören Ömans verksamhet 2016 :

Publikationer ( 13 st. totalt ) :

879 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 4 st.

E-böcker : 2 st.

Artiklar : 2 st.

Expertkommentarer : 5 st.

Föredrag :

Föredrag : 28 st.

Varav heldag : 16 st.

Varav publika : 20 st.

Antal åhörare : 1 293 st.

Åhörare / föredrag : 46 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 11 st.

Varav som ordförande : 11 st.

Varav med skiljaktig mening : 1 st.

Seminarier : 5 st. med 254 deltagare

2015

Sören Ömans verksamhet 2015 :

Publikationer ( 12 st. totalt ) :

581 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 2 st.

Utredningsbetänkanden : 1 st.

Expertkommentarer : 7 st.

Föredrag :

Föredrag : 49 st.

Varav heldag : 26 st.

Varav publika : 34 st.

Antal åhörare : 1 666 st.

Åhörare / föredrag : 34 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 6 st.

Varav som ordförande : 2 st.

Varav med skiljaktig mening : 2 st.

Seminarier : 4 st. med 219 deltagare

2014

Sören Ömans verksamhet 2014 :

Publikationer ( 11 st. totalt ) :

729 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 2 st.

Expertkommentarer : 7 st.

Föredrag :

Föredrag : 51 st.

Varav heldag : 24 st.

Varav publika : 29 st.

Antal åhörare : 1 729 st.

Åhörare / föredrag : 34 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 6 st.

Varav som ordförande : 2 st.

Varav med skiljaktig mening : 1 st.

Seminarier : 6 st. med 301 deltagare

2013

Sören Ömans verksamhet 2013 :

Publikationer ( 10 st. totalt ) :

424 trycksidor plus elektronisk utgivning

Tryckta böcker ( utom utredningsbetänkanden ) : 2 st.

E-böcker : 2 st.

Expertkommentarer : 6 st.

Föredrag :

Föredrag : 49 st.

Varav heldag : 25 st.

Varav publika : 31 st.

Prejudikat från Arbetsdomstolen :

Avgöranden : 8 st.

Varav som ordförande : 1 st.

Varav med skiljaktig mening : 2 st.

Seminarier : 5 st. med 335 deltagare

Senast uppdaterad 2021-12-04 av Sören Öman