Hem: Teman: Arbetsrätt: Domarpersonalen i Arbetsdomstolen: Ordföranden i Arbetsdomstolen:

Ordföranden i Arbetsdomstolen – Statistik

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Hur ofta blir det ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande med de olika ordförandena?

Genomsnittligt antal refererade avgöranden/år sedan 1993 med ogiltigförklaring av uppsägning / avskedande för olika ordföranden i Arbetsdomstolen

Avser refererade avgöranden sedan 1993 under respektive ordförandes mandatperiod:
refererade avgöranden med ogiltigförklaring / (antal dagar i mandatperioden / 365)

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993 och klicka på siffran för totalt antal ogiltigförklaringar för att se alla sådana avgöranden med ordföranden.

Genomsnittet är 0,98 ogiltigförklaringar per år och ordförande ( totalt 118 ogiltigförklaringar sedan 1993 )

Hur ofta blir det ändring av ett överklagat tingsrättsavgörande med de olika ordförandena?

Andel refererade avgöranden i överklagade mål sedan 1993 med ändring av ett tingsrättsavgörande (ändringsfrekvens) för olika ordföranden i Arbetsdomstolen

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993. Klicka på siffrorna med länkar för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993 i överklagade mål respektive bara de avgöranden där tingsrättens avgörande ändrats.

Genomsnittet är 54,3% ändringar ( 17,2 st. ; totalt 206 ändringar sedan 1993 )

Tar det lång tid innan domen kommer?

Tiden mellan huvudförhandlingen avslutas och meddelandet av domen i refererade avgöranden för olika ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 2016

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993. Klicka på siffrorna med länkar för att se domen med längst respektive kortast domstid.

Genomsnittet är 61 dagar ( ca 9 veckor ) | Median : 54 dagar ( ca 8 veckor )

Tiden mellan underinstansens och Arbetsdomstolens domar i refererade avgöranden för olika ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1993

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade domar i överklagade mål med personen sedan 1993. Klicka på siffrorna med länkar för att se domen med längst respektive kortast tid mellan tingsrättens och Arbetsdomstolens domar.

Genomsnittet är 373 dagar ( ca 53 veckor ) | Median : 350 dagar ( ca 50 veckor )

Hur ofta blir det ett skiljaktigt avgörande med de olika ordförandena?

Andel refererade avgöranden med skiljaktig mening per ordförande sedan 1993

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på namnet för att se alla avgöranden med ordföranden. Klicka på siffran för skiljaktiga avgöranden för att se alla sådana avgöranden med ordföranden.

Genomsnittligt antal refererade avgöranden/år sedan 1993 med skiljaktiga meningar för olika ordföranden i Arbetsdomstolen

Avser refererade avgöranden sedan 1993 under respektive ordförandes mandatperiod :
refererade avgöranden med skiljaktig mening / (antal dagar i mandatperioden / 365)

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på för att se avgörandena med skiljaktig mening. Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

Typ av ledamöter som är skiljaktig från respektive ordförande

Avser refererade avgöranden sedan 1993 under ordförandens mandatperiod. Typer av ledamöter som haft skiljaktig mening när ordföranden själv inte haft det, dvs. ingått i den majoritet som bestämde hur det gick i målet, eller som ingått i majoriteten när ordföranden haft skiljaktig mening. Juristsammansättningar är exkluderade.

Hur ofta har de olika ordförandena själva skiljaktig mening?

Antal refererade avgöranden med skiljaktig mening av en ordförande sedan 1993 ( 15 st. )

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.

Vilka tillfälliga ersättare har de olika ordförandena valt?

Tillfällig ersättare är en ledamot i Arbetsdomstolen som inte förordnats av regeringen utan som handplockats av ordföranden för att döma i ett visst mål. Det sker när man inte kan få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller de många ersättare som regeringen förordnat. Ordföranden har då oftast valt en man (i 774 av 1 030 fall, 75,1%).

Sedan 1993 har det funnits tillfälliga ersättare i hela 48,5% (779 st.) av alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen.

Hans Stark
( 1993–1998  41 st. ♀ 12 ♂ 29 vid 78 tillfällen )

Ove Sköllerholm
( 1993–1996  26 st. ♀ 6 ♂ 20 vid 41 tillfällen )

Nina Pripp
( 1993–1998  36 st. ♀ 7 ♂ 29 vid 51 tillfällen )

Hans Tocklin
( 1993–2004  59 st. ♀ 13 ♂ 46 vid 131 tillfällen )

Michaël Koch
( 1996–2012  71 st. ♀ 23 ♂ 48 vid 176 tillfällen )

Carina Gunnarsson
( 1998–2015  50 st. ♀ 15 ♂ 35 vid 122 tillfällen )

Inga Åkerlund
( 1998–2010  52 st. ♀ 22 ♂ 30 vid 134 tillfällen )

Cathrine Lilja Hansson
( 2004–2023  40 st. ♀ 16 ♂ 24 vid 165 tillfällen )

Karin Renman
( 2010 →  18 st. ♀ 7 ♂ 11 vid 69 tillfällen )

Jonas Malmberg
( 2012–2022  12 st. ♀ 5 ♂ 7 vid 65 tillfällen )

Sören Öman
( 2015 →  10 st. ♀ 4 ♂ 6 vid 44 tillfällen )

Senast uppdaterad 2023-09-01 av Sören Öman