Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Ord­förande i Arbets­domstolen
Vice ord­förande i Nämnden mot diskrimi­nering ( ersättare för )
Utredare åt regeringen
Skilje­man
Före­läsare
För­fattare
( aktiv med åter­kommande ut­givning hos flera för­lag )

» Om Sören Öman

» Meritförteckning / CV

Sören Öman
Sören Öman

Adress :

Valhallavägen 102
SE-114 41 Stockholm
Sverige

»Karta

E-post : 

Hemsida : 

Tfn : 08-654 94 62 | 070-741 07 12

Visitkort ( vcf-fil för t.ex. Outlook )

Prenumerera via RSS

Följ @soren_oman

Sören Öman på LinkedIn

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2019-10-15 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2019-10-24 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2019-11-14 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2019-12-04 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

Senast uppdaterad 2019-09-21 av Sören Öman