Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Ord­förande i Arbets­domstolen
Vice ord­förande i Nämnden mot diskrimi­nering
Utredare åt regeringen
Särskild ut­redare i fråga om det civila försvarets personal­försörj­ning
Skilje­man
Före­läsare
För­fattare
( aktiv med åter­kommande ut­givning hos flera för­lag )

» Om Sören Öman

» Meritförteckning / CV

Sören Öman
Sören Öman

Adress :

Valhallavägen 102
SE-114 41 Stockholm
Sverige

»Karta

E-post : 

Hemsida : 

Tfn : 08-654 94 62 | 070-741 07 12

Visitkort ( vcf-fil för t.ex. Outlook )

Prenumerera via RSS

Följ @soren_oman

Sören Öman på LinkedIn

» Sören Öman AB

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2024-01-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2024-04-12 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2024-05-21 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2024-05-23 Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

Senast uppdaterad 2023-07-27 av Sören Öman