: : : : :

Arbetsdomstolens domarKarin Lundsten

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Karin Lundsten
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1997 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Karin Lundsten har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererat avgörande när Hans Stark ( 1 st. ) varit ordförande

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Karin Lundsten som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 1 st. )

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 111 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt § 7 mom. 3 verkstadsavtalet utgår ett skiftformstillägg vid treskiftsarbete. Fråga huruvida månadsavlönade arbetstagare som arbetar treskift har rätt till detta tillägg.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 111

Parter ( Privata sektorn ) : Avex Electronics Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Bengt Huldt (skiljaktig), Gunnar A. Karlsson och Jörgen Andersson.
Sekreterare : Karin Lundsten

Dela :