: : : : :

Arbetsdomstolens domarÖrjan Härneskog

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Örjan Härneskog
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1996–1997 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Örjan Härneskog har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
20 ledamöter ♀ 7 ♂ 13
10 parter

Örjan Härneskog har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Tocklin ( 3 st. ) och Nina Pripp ( 1 st. ) varit ordförande

Örjan Härneskog
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
7 st.2001–2009

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 14,3% ( 1 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 7 st. )

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2002-04-17, för 15 år 11 mån 1 dag sedan )

Örjan Härneskog har dömt refererade avgöranden med :
31 ledamöter ♀ 14 ♂ 17
7 sekreterare ♀ 6 ♂ 1
17 parter
13 ombud ♀ 1 ♂ 12

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1990-03-051991-05-261 år 2 mån 22 dgr
Sekreterare1996-09-161998-12-312 år 3 mån 16 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 6 månader och 5 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i sju avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Örjan Härneskog sedan 1993 ), första gången den 7 februari 2001 och senast den 14 januari 2009.
Titel för Örjan Härneskog som tillfällig ersättare : F.d. hovrättsassessor.

Örjan Härneskog
Har varit ledamot i en tingsrätt (Solna tingsrätt) i överklagade mål i Arbetsdomstolen 2011–2016 (2 refererade avgöranden) ( sedan 1993 )

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Örjan Härneskog som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1997 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en landstingsanställd sjuksköterska som på grund av en s.k. pisksnärtskada har nedsatt arbetsförmåga. Arbetsdomstolen finner att landstinget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att försöka omplacera sjuksköterskan.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 73

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Norrbottens läns landsting & Vårdförbundet SHSTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 57 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av tre ambulanssjukvårdare som enligt arbetsgivaren, ett bolag, förfarit illojalt genom att göra en anmälan till en tillsynsmyndighet och genom att uttala sig kritiskt om arbetsgivaren till tidningar och i TV.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 57

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Samariten Ambulans Aktiebolag & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig), Göte Larsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft grund för att häva ett anställningsavtal med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler om avtals ogiltighet eller att skilja arbetstagaren ifråga från anställningen genom avskedande eller uppsägning när det framkommit att arbetstagaren på grund av ekonomiska oegentligheter avskedats från en tidigare anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 36

Lagrum : 30 § och 33 § avtalslagen (1915:218) | 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svanberg & Co Aktiebolag & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert (skiljaktig), Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ulf Perbeck, Inger Karlsson och Sven Kinnander.
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :

1996 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 126 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

I en ackordsöverenskommelse finns bestämmelser bl.a. om ackordets omfattning och om undantagna arbeten. Fråga huruvida arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot överenskommelsen genom att anlita entreprenörer för arbeten som inte omfattas av de arbeten som uttryckligen undantagits i överenskommelsen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 126

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & Skanska Sydöst Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Dag Ekman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson, Mats Holmgren, Göte Larsson (skiljaktig) och Inger Karlsson (skiljaktig).
Sekreterare : Örjan Härneskog

Dela :