: : :

Sök person eller annat

» Föredrag av Sören Öman
( 8 st. kommande & 493 st. hållna sedan 2004, med 6 377 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2018-11-06 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2018-11-15 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-11-26 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2018-12-11 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

Sök efter person

Skriv in namnet på personen du söker information om och klicka på sök-knappen till höger :   x

… eller välj / sök en person i listan :

Sök på Sören Ömans hemsida

Sök på Sören Ömans hemsida   x

Sök på andra ställen

Skriv in vad du vill söka efter och klicka på en av sök-länkarna nedan :   x

Sök på regeringens och riksdagens hemsidor

Sök bara i regeringens propositioner och skrivelser

Sök bara i utredningsbetänkanden ( SOU och Ds )

Sök bara i riksdagens egna dokument

Sök i domstolsavgöranden ( NJA, HFD, RÅ, AD, MD, MÖD, MIG, RH & RK )

Sök bara i avgöranden av Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Sök i JO-beslut ( sedan 2000 )

Sök i JK-beslut ( sedan 1998 )

Sök hela webben


Sök litteratur i SwePub hos Kungl. biblioteket ( Artiklar och annat material av personer vid svenska lärosäten )

Sök i nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt ( sedan 1998 )

Sök i Svensk Juristtidning ( SvJT ) ( sedan 1916 )

Sök i Förvaltningsrättslig tidskrift ( sedan 1938 )

Sök i Europarättslig tidskrift ( sedan 1998 )

Sök i Statsvetenskaplig tidskrift ( sedan 1897 )

Sök i tidskriften Advokaten ( sedan 2002 )

Senast uppdaterad 2018-02-17 av Sören Öman