Hem: Teman: Sökning:

Sök person eller annat

» Föredrag av Sören Öman
( 6 st. kommande & 555 st. hållna sedan 2004, med 7 786 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2024-01-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2024-04-12 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

2024-05-07 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2024-05-21 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

Sök efter person

Skriv in namnet på personen du söker information om och klicka på sök-knappen till höger :   x

… eller välj / sök en person i listan :

Sök medverkande i offentliga utredningar :

Sök på Sören Ömans hemsida

Sök på Sören Ömans hemsida   x

Sök på andra ställen

Skriv in vad du vill söka efter och klicka på en av sök-länkarna nedan :   x

Sök på regeringens och riksdagens hemsidor

Sök bara i regeringens propositioner och skrivelser

Sök bara i utredningsbetänkanden ( SOU och Ds )

Sök bara i riksdagens egna dokument

Sök i domstolsavgöranden ( NJA, HFD, RÅ, AD, MD, MÖD, MIG, RH & RK )

Sök bara i avgöranden av Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Sök i JO-beslut ( sedan 2000 )

Sök i JK-beslut ( sedan 1998 )

Sök hela webben


Sök litteratur i SwePub hos Kungl. biblioteket ( Artiklar och annat material av personer vid svenska lärosäten )

Sök i nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt ( sedan 1998 )

Sök i Svensk Juristtidning ( SvJT ) ( sedan 1916 )

Sök i Förvaltningsrättslig tidskrift ( sedan 1938 )

Sök i Europarättslig tidskrift ( sedan 1998 )

Sök i Statsvetenskaplig tidskrift ( sedan 1897 )

Sök i tidskriften Advokaten ( sedan 2002 )

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman