Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar:

Ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1929

( 651 förordnade och 358 som dömt sedan 1993 )

Ledamöter i Arbetsdomstolen

Det finns 25 ordinarie ledamöter, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie ledamot utom de fyra ordförandena har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt 63 förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 358 personer har dömt som ledamot i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

Förordnande Antal personer
Ordinarie ledamöter
155 st.
Förordnade ersättare för ledamot
443 st.
Tillfälliga ersättare för ledamot
148 st.

En del personer har dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer har inte dömt i något refererat avgörande.

Ledamöter som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Vice ordföranden
Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Ledamöter som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 358 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 385 rader trots att bara 358 personer dömt som ledamot i Arbetsdomstolen. Det beror på att flera personer har dömt i fler än en funktion och därför finns på flera rader.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ledamöter som dömt ett visst år