: : : : :

Arbetsdomstolens domarIngemar Hamskär

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Ingemar Hamskär
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.2 st.66,7%1999–2017

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 66,7% ( 2 / 3 st. )
[ i 2 / 2 fall ( 100,0% ) har Ingemar Hamskär själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 33,3% ( 1 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstans : Falu tingsrätt

Underinstans : Falu tingsrätt

Ingemar Hamskär har dömt refererade avgöranden med :
16 ledamöter ♀ 6 ♂ 10
3 sekreterare ♀ 1 ♂ 2
9 parter
6 ombud ♀ 3 ♂ 3

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Ingemar Hamskär
( 10 st. ♀ 5 ♂ 5 vid 10 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Notarie1983-04-011984-01-239 mån 23 dgr
Sekreterare1985-04-221988-03-062 år 10 mån 14 dgr
Ersättare för arbetstagarledamot2013-07-014 år 11 mån 20 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 8 år 7 månader och 28 dagar hittills.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i ett avgörande ( 33,3% av alla refererade avgöranden med Ingemar Hamskär sedan 1993 ), den 22 september 1999.
Titel för Ingemar Hamskär som tillfällig ersättare : Chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ingemar Hamskär som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2017 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2017 nr 32 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagarorganisation, ett arbetarförbund, har för att få träffa ett kollektivavtal varslat om stridsåtgärder mot en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Arbetsgivaren är dock bunden av ett kollektivavtal med arbetstagarorganisationer på tjänstemannasidan. Med anledning av en fredspliktsinvändning från arbetsgivaren yrkar arbetstagarorganisationen interimistisk prövning av de varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet. Arbetsdomstolen har funnit att det inte finns något rättsligt hinder mot dessa stridsåtgärder.

» Läs hela rättsfallet AD 2017 nr 32

Lagrum : 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Sector Alarm Service AB & Svenska Elektrikerförbundet

Ombud : Anne Alfredson & Jonas Stålnacke & Lars Bäckström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson (f.d. hovrättslagmannen i Svea hovrätt; tillfällig ersättare), Berndt Molin, Karl Olof Stenqvist, Ken Johnsson, Erland Olauson (f.d. förste vice ordföranden i LO; tillfällig ersättare) och Ingemar Hamskär. Enhälligt.
Rättssekreterare : Pontus Bromander (tidigare Woxner)

Dela :

2016 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 31 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Två arbetstagarförbund har varslat om stridsåtgärder i form av bl.a. arbetsinställelse mot tre arbetsgivarförbund och vissa av deras medlemmar till stöd för bl.a. krav på s.k. flexpension som skulle innebära att kompletterande avgifter för pension betalas in i det s.k. ITP-systemet. Arbetsgivarförbunden har gjort en fredspliktsinvändning och anfört att fredsplikt råder beträffande pensionsfrågor i företag där ITP-planen – som finns i ett mellan parterna i respektive mål gällande kollektivavtal – gäller. Arbetstagarförbunden har med anledning av arbetsgivarförbundens fredspliktsinvändning begärt en interimistisk prövning av de varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet. Arbetsdomstolen har avslagit arbetstagarförbundens yrkanden om interimistiska beslut.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 31

Lagrum : 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & IT & Telekomföretagen & Medieföretagen & Sveriges Ingenjörer & Unionen

Ombud : Helène Robson & Jonas Stenmo & Karin Lundin & Malin Wulkan & Martin Wästfelt & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Åsa Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Lenita Granlund (skiljaktig) och Ingemar Hamskär (skiljaktig).
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 107 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en journalist som i strid med bl.a. tryckfrihetsförordningens regler om rätt till anonymitet har avslöjat en insändarskribents identitet för dennes arbetsgivare.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 107

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Dalarnas Tidningar Kommanditbolag & G.C.J.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Margit Strandberg, Peter Ander, Mats Holmgren, Magnus Neuberg (skiljaktig) och Ingemar Hamskär (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :