: : : : :

Arbetsdomstolens domarUlla Lindqvist

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Ulla Lindqvist
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
2 st.1 st.50,0%1999–2000

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 50,0% ( 1 / 2 st. )
[ i 1 / 1 fall ( 100,0% ) har Ulla Lindqvist själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 2 st. )

Ulla Lindqvist har dömt refererade avgöranden med :
10 ledamöter ♀ 2 ♂ 8
2 sekreterare ♀ 1 ♂ 1
5 parter
2 ombud ♀ 1 ♂ 1

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1998-07-012001-06-303 år
Förordnad i sammanlagt 3 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ulla Lindqvist som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 68 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Frågor om bestämmande av allmänt skadestånd till arbetstagare vilkas företrädesrätt till återanställning vid flera tillfällen har åsidosatts av den tidigare arbetsgivaren.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 68

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Johan Sigeman & Lena Ekman-Joo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Palle Landin, Mats Holmgren, Anders Hagman, Ulla Lindqvist och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Peter Syrén

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 30 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Två byggnadsarbetare A och B blev uppsagda på grund av arbetsbrist. B, som hade den kortaste anställningstiden, blev därefter återanställd. I tvist om arbetsgivaren har åsidosatt A:s företrädesrätt till återanställning uppkommer följande frågor:

a) Enligt byggnadsavtalet har en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning inom det turordningsområde och den turordningsenhet där han tidigare varit sysselsatt. Återanställdes B för att utföra andra arbetsuppgifter än de som A tidigare haft med den verkan att återanställningen av B skedde inom en annan turordningsenhet i byggnadsavtalets mening?

b) Hade A tillräckliga kvalifikationer för den nya anställning som B erhöll?

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 30

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & JM Byggnadsaktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf (skiljaktig), Mats Holmgren, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson (skiljaktig) och Ulla Lindqvist (skiljaktig).
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :