Hem: Teman: Förarbeten:

Semesterlagen (1977:480)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Semesterlagen (1977:480)

» Läs semesterlagen (1977:480) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1977:480 :
prop. 1976/77:90 om semesterlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1976/77:32, rskr 1976/77:315

Förarbeten till semesterlagen (1977:480) och ändringar i lagen

Semesterlag (1977:480)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1978‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1976/77:90 om semesterlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1976/77:32, rskr 1976/77:315
Ändring, SFS 1978:411
Rubrik: Lag (1978:411) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1979‑01‑01
Ändring, SFS 1982:90
Rubrik: Lag (1982:90) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1982‑04‑01
Förarbeten: prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1985:86
Rubrik: Lag (1985:86) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:91
Rubrik: Lag (1985:91) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1986:164
Rubrik: Lag (1986:164) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1987:293
Rubrik: Lag (1987:293) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.10 p.E 5), bet. 1986/87:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1988:1468
Rubrik: Lag (1988:1468) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:55
Ändring, SFS 1989:339
Rubrik: Lag (1989:339) om ändring i lagen (1988:1468) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §, övergångsbest. till 1988:1468
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:102
Rubrik: Lag (1990:102) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 4, 15, 16, 27 §§
Ikraft: 1990‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:59 Den sjätte semesterveckan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:AU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:142
Ändring, SFS 1990:638
Rubrik: Lag (1990:638) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1114
Rubrik: Lag (1991:1114) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:115 om vissa skollagsfrågor m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Ändring, SFS 1992:1329
Rubrik: Lag (1992:1329) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 4, 16, 27 §§
Ikraft: 1993‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:334
Rubrik: Lag (1993:334) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1993‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:606
Rubrik: Lag (1994:606) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:637
Rubrik: Lag (1994:637) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1688
Rubrik: Lag (1994:1688) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2079
Rubrik: Lag (1994:2079) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 15, 17 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:585
Rubrik: Lag (1995:585) om ändring i lagen (1994:2079) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 § i 1994:2079
Ändring, SFS 1996:1396
Rubrik: Lag (1996:1396) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:565
Rubrik: Lag (1998:565) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1399
Rubrik: Lag (1999:1399) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:625
Rubrik: Lag (2002:625) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1529
Rubrik: Lag (2006:1529) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:392
Rubrik: Lag (2007:392) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 5, 17 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1052
Rubrik: Lag (2009:1052 ) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1439
Rubrik: Lag (2009:1439) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: upph. 23, 27 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 2, 3–22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33 §§, rubr. närmast före 9, 10, 18, 31 §§; nya 2 a, 3 a, 12 a, 12 b, 16 a, 16 b, 17 a, 17 b, 26 a, 29 a, 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 1, 2, 3, 3 a, 7, 8, 13, 14, 16 a, 16 b, 17, 20, 22, 26, 26 a, 30, 30 a, 30 b §§
Ikraft: 2010‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:869
Rubrik: Lag (2010:869) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 b §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1223
Rubrik: Lag (2010:1223) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 a, 17 b §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1224
Rubrik: Lag (2010:1224) om ändring i lagen (2010:869) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 17 b § i 2010:869
Ändring, SFS 2011:129
Rubrik: Lag (2011:129) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: upph. rubr. före 1 §; ändr. 15 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:1439
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2012:333
Rubrik: Lag (2012:333) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2013:950
Rubrik: Lag (2013:950) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 7, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:424
Rubrik: Lag (2014:424) om ändring i semesterlagen (1977:480)
Omfattning: ändr. 5, 28 §§
Ikraft: 2014‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman