: : : :

Vice ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929

( 112 förordnade och 60 som dömt sedan 1993 )

Vice ordföranden i Arbetsdomstolen

Det finns fyra ordinarie vice ordföranden, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie vice ordförande har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt tolv förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 60 personer har dömt som vice ordförande i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

FörordnandeAntal personer
Ordinarie vice ordföranden
31 st.
Förordnade ersättare för vice ordförande
81 st.
Tillfälliga ersättare för vice ordförande
43 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Vice ordföranden som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Jämför :

Tredje män
Arbetsgivarledamöter
Arbetstagarledamöter

Vice ordföranden som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 60 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa vice ordföranden som dömt ett visst år

För muspekaren över diagrammen för att se exakta värden.

Totalt antal vice ordföranden vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Genomsnittet sedan 1993 är 17 vice ordföranden per år.

Antal 2019 : 6 st. hittills

Genomsnittlig andel kvinnliga vice ordföranden vid refererade avgöranden av Arbetsdomstolen per år sedan 1993

Andel 2019 : 41,7% ( 5 / 12 )

Ordinarie vice ordföranden i Arbetsdomstolen sedan 1929 ( 31 st. )

Sedan 1929 har det funnits 33 ordinarie vice ordföranden i Arbets­domstolen. Det är dock bara 31 personer som förordnats, eftersom två personer förordnats två gånger i samma funktion. Ledamöterna har förordnanden på högst tre år, dock att ord­förandena sedan den 1 juli 2008 an­ställs med full­makt tills vidare. De nuvarande förordnandena löper ut den 30 juni 2022.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie vice ordföranden.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

I tabellen nedan finns 33 rader trots att bara 31 personer varit förordnade som vice ordförande. Det beror på att två personer – Michaël Koch och Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) – förordnats förordnats i olika funktioner ellertvå gånger i samma funktion och därför finns på två rader.

* Har även varit förordnad ersättare ** Har även varit tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år

Ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen sedan 1929

Förordnade ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen sedan 1929 ( 81 st. )

Sedan 1929 har det funnits 97 förordnade ersättare för vice ordförande i Arbets­domstolen. Det är dock bara 81 personer som förordnats som ersättare, eftersom 16 personer förordnats som ersättare två gånger. Ersättarna har, precis som ledamöterna, förordnanden på högst tre år. De nuvarande förordnandena löper ut den 30 juni 2022.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande förordnade ersättare för vice ordförande.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

I tabellen nedan finns 97 rader trots att bara 81 personer varit förordnade ersättare. Det beror på att 16 personer – Åke Bouvin, Gunnar Danielson, Gunnar Grenfors, Bengt Hamdahl, Eskil Hellner, Bengt Hult, Gösta Ihrfelt, Maj Johansson, Reidunn Laurén, Jan Ljungar, Håkan Lundquist, Lars Lunning, Edvard Nilsson, Sture Petrén, Sven-Hugo Ryman och Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter) – förordnats som ersättare två gånger och därför finns på två rader.

# Har även varit ordinarie ledamot ** Har även varit tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa förordnade ersättare ett visst år