: : : : :

Arbetsdomstolens domarGunnar Ericson

( 43 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Gunnar Ericson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
43 st.2 st.4,7%1995–2010

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 23,3% ( 10 / 43 st. )
[ i 2 / 10 fall ( 20,0% ) har Gunnar Ericson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 25,6% ( 11 / 43 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 63,6% ( 7 / 11 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 8 st. ) : Norrköpings tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Eslövs tingsrätt | Halmstads tingsrätt | Norrtälje tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Luleå tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1999-01-27, för 19 år 3 mån 25 dgr sedan )

Gunnar Ericson har dömt refererade avgöranden med :
94 ledamöter ♀ 28 ♂ 66
24 sekreterare ♀ 17 ♂ 7
120 parter
18 ombud ♀ 3 ♂ 15

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Gunnar Ericson
( 17 st. ♀ 6 ♂ 11 vid 25 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Arbetstagarledamot1995-07-012001-06-306 år
Ersättare för arbetstagarledamot2001-07-012010-06-309 år
Förordnad i sammanlagt 15 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gunnar Ericson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 2,7 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Gunnar Ericson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Gunnar Ericson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 43 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2010 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 42 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har under sin anställningstid hos arbetsgivaren, som driver verksamhet med personlig assistans, bl.a. startat och registrerat ett handelsbolag, genom handelsbolaget utfört visst uppdrag åt en kommun och ingått avtal om vård av en arbetsgivarens kunder. Fråga om arbetstagaren åsidosatt sin lojalitetsplikt enligt gällande kollektivavtal och därmed är skyldig att utge allmänt skadestånd till sin tidigare arbetsgivare.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 42

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.H. & Svensk Assistans och Handikappservice AB

Ombud : Andreas Joo & Christian Wahlström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Charlotte Abrahamsson, Berndt Molin, Claes Frankhammar, Staffan Löwenborg, Gunnar Ericson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Carin Häckter

Dela :

Prejudikat : AD 2010 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En gravid kvinna A, som var anställd som lokalredaktör hos ett tidningsföretag, sökte en ledig anställning vid tidningens centralredaktion. Arbetsgivaren valde en annan sökande till arbetet. Fråga om arbetsgivaren därigenom har missgynnat A i strid mot 16 § föräldraledighetslagen. Uttalanden bl.a. om betydelsen i bevishänseende av det tidssamband som förelåg mellan A:s föräldraledighet och arbetsgivarens anställningsbeslut.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 14

Lagrum : 16 § och 24 § föräldraledighetslagen (1995:584)

Parter ( Privata sektorn ) : Medieföretagen & Svenska Journalistförbundet & Tryckeriaktiebolaget Norrländska Socialdemokraten

Ombud : Bo Villner & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Rolf Hugert, Håkan Torngren, Gunnar Ericson och Kjell Eriksson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Marie-Louise Collin

Dela :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En deltidsanställd säljare i en skobutik har till sin arbetsgivare anmält intresse av att erhålla anställning med en högre sysselsättningsgrad. I samband med att en av de andra säljarna sade upp sin anställning i butiken har arbetsgivaren vidtagit en omorganisation. Den deltidsanställde säljaren har med anledning av omorganisationen inte erbjudits någon högre sysselsättningsgrad. Fråga om arbetsgivaren brutit företrädesrättsregleringen i 25 a § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 9

Lagrum : 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Nilson Group Aktiebolag & Svensk Handel

Ombud : Bo Villner & Dennis Lager

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Inger Andersson, Ingrid Lyberg, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Ulla Lönnqvist Endre, Gunnar Ericson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Emma Görnerup Cardell

Dela :

2008 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 71 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Enligt 21 § 6 mom Transportavtalet är arbetsgivaren skyldig att på i förväg gjord framställning från Svenska Transportarbetareförbundet, då anledning därtill föreligger, förete avlöningslistor, arbetstidskort, arbetstidsschema samt andra handlingar, som organisationen behöver för att tillvarata arbetstagarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Fråga om omständigheterna i ett visst fall varit sådana att ”anledning” i avtalets mening förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 71

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet & V-B Transport Aktiebolag

Ombud : Eva Glückman & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Inger Andersson, Inga Jerkeman, Björn Müntzing, Anders Sandgren, Anders Tiderman och Gunnar Ericson. Enhälligt.
Sekreterare : Maria Vereide Dahlberg

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 25 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som efter att på arbetsplatsen ha blivit utsatt för ringa misshandel från en arbetskamrats sida har efter långvarig sjukskrivning erbjudits att återgå i arbete. Sedan han avböjt de erbjudna arbetsuppgifterna sades han upp under åberopande av arbetsbrist. Fråga bl.a. om uppsägningen varit sakligt grundad.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 25

Lagrum : 7 § och 29 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 10 § och 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : R.B. & Sif & Yanmar Scandinavia Aktiebolag

Ombud : Henrik Hansén & Roland Bergkvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Christian von Szalay (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Gunnar Ericson och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

2001 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 42 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Hos Televerket fanns när verket bolagiserades vissa arbetstagare som hade s.k. bottentjänster tillsatta med konstitutorial samt vid sidan av dessa tjänster statligt reglerade förordnandetjänster utan konstitutorial som de faktiskt utövade. Alla arbetstagare som accepterade att anta ett erbjudande om anställning i det nybildade bolaget Telia AB fick samtidigt säga upp sig från Televerket. Frågan i målet rör om några av de arbetstagare som hade konstitutorial och som när de accepterade anställning hos Telia AB begränsade sina uppsägningar så att dessa bara tog sikte på de tjänster som arbetstagarna innehade med förordnanden och således inte även gällde deras med konstitutorial tillsatta tjänster.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 42

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : Å.J. & B.F. & B.H. & B.J. & B.L. & F.L. & G.T. & H.C. & H.E. & I.H. & J-E.P. & K-Å.K. & K.A. & K.C. & K.J. & L-E.L. & L.G. & O.E. & O.L. & R.E. & R.F. & R.R. & S-O.N. & S.D. & S.E. & S.G. & S.I. & Staten genom Televerket under avveckling & U.H. & X.X.

Ombud : Stefan Ruben & Sten Åke Zethræus

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gudmund Toijer, Siv Kimbré, Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Ola Bengtson, Gunnar Ericson och Margareta Zandén (skiljaktig)
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 2001 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Hos en stiftelse som bl.a. bedriver projektverksamhet i vilken anställda placeras på skolor som s.k. skolvärdar uppkommer misstankar om att en skolvärd missbrukar narkotika. Projektledningen beslutar därför att arbetstagaren skall lämna urinprov i syfte att utröna om det finns grund för misstankarna. Arbetstagaren vägrar emellertid att medverka i provtagningen med hänvisning till sin personliga integritet. Då han efter flera uppmaningar vidhåller sin ståndpunkt sägs han upp från sin anställning. Fråga om stiftelsen har haft saklig grund för uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 3

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Anders Hult & Tomas Berggren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Gunnar Ericson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Håkan Lundquist

Dela :

2000 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 54 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetet för två chaufförer är anordnat så att arbetet skall betraktas som tvåskiftsarbete enligt Transportavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 54

Parter ( Privata sektorn ) : B.B. Frakt Aktiebolag & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Anders Sandberg & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Christer Måhl, Mats Holmgren, Olof Nordenfelt, Gunnar Ericson (skiljaktig) och Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Lise-Lott Johansson

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 35 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som blivit uppsagd av personliga skäl har kort tid därefter, sedan denna uppsägning återtagits, blivit uppsagd på nytt på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningarna var sakligt grundade. Beträffande den andra uppsägningen har frågan gällt om även denna uppsägning i själva verket berott på förhållanden som var hänförliga till arbetstagaren personligen, s.k. fingerad arbetsbrist.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 35

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hansahälsan Aktiebolag & Privatvårdens Arbetsgivarförbund & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ombud : Jonas Stålnacke & Jonas Stenmo

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Karin Renman, Ingemar Källberg, Anders Sandgren, Göran Söderlöf, Gunnar Ericson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 7 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om chaufförer i visst fall utfört s.k. blandad verksamhet enligt 6 § transportavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 7

Parter ( Privata sektorn ) : Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Schenker-BTL i Östra Skåne Aktiebolag & Svenska Transportarbetareförbundet & Transportkompaniet Aktiebolag

Ombud : Cecilia Herm & Håkan Torén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Per Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Peter Ander, Mats Holmgren, Gunnar Ericson och Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :

1999 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 102 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun har haft rätt att avskeda en arbetstagare som gjort sig skyldig till arbetsvägran.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 102

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : Eslövs kommun & S.C.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Carl Magnus Pontén, Göran Söderlöf, Gunnar Ericson och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som i många år hade varit anställd vid ett textilföretag som verkstadsmekaniker och sedermera – efter omplacering till följd av avveckling av delar av verksamheten – som lagerarbetare och fastighetsskötare blev uppsagd på grund av arbetsbrist. All företagets verksamhet på orten hade då avvecklats förutom den försäljning av tyger m.m. som ägde rum i företagets särskilda s.k. fabriksbutik. Fråga om arbetstagaren hade haft tillräckliga kvalifikationer för arbete i butiken.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 98

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Industrifacket & Strömma Textil Aktiebolag & TEKOindustrierna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Bo Jangenäs, Rolf Hugert, Tage Persson, Gunnar Ericson och Lennart Andersson (f.d. förhandlingschefen i Lärarförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 72 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Ett aktiebolags verkställande direktör A sades upp med en längre arbetsfri uppsägningstid. Under uppsägningstiden skulle utbetalas gällande månadslön m.m. Senare gjorde bolaget kvittning i lönen under åberopande av en motfordran avseende skadestånd. I tvist mellan parterna rörande kvittningen och bolagets rätt till skadestånd uppkommer i huvudsak följande frågor.

a) Kan bolagets skadeståndstalan tas upp till saklig prövning eller föreligger rättegångshinder med hänsyn till reglerna i 15 kap. aktiebolagslagen?

b) Har ansvarsfrihet beviljats A för samtliga verksamhetsår som avses med bolagets skadeståndstalan?

c) Har A ådragit sig skadeståndsskyldighet genom att på bolagets vägnar teckna avtal med ett försäkringsbolag om pensionsförsäkring för A själv? Vilken betydelse har det att A var jävig?

d) Med vilket belopp skall bolaget utge allmänt skadestånd för brott mot lagen om arbetsgivares kvittningsrätt?

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 72

Lagrum : 8 kap. 28 § och 15 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) | Lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.T. & Superfos Emballage Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lars Josefsson (jur. kand. i VVS-Installatörerna; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Gunnar Ericson och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 61 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En konsult i databranschen sade upp anställningen med en månads uppsägningstid och lämnade samtidigt ett anbud på ett arbete hos en uppdragsgivare till arbetsgivaren. Fråga om arbetsgivaren i denna situation varit berättigad att genom avskedande skilja arbetstagaren från hans anställning (jfr domen 1977 nr 118).

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 61

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : P.S. & R.G.S. Infosystem Aktiebolag i konkurs

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Mats Holmgren och Gunnar Ericson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 10 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare hos ett slakteriföretag. Arbetstagaren hade på grund av en knäskada nedsatt arbetsförmåga och kunde därför enligt arbetsgivarens mening inte längre utföra arbete av någon betydelse för företaget. Fråga om arbetsgivaren har fullgjort sin skyldighet att medverka till arbetstagarens rehabilitering och sin skyldighet att söka omplacera denne. Arbetsdomstolen finner att uppsägningen inte är sakligt grundad. I målet uppkommer också fråga om arbetstagarens rätt till lön under tid såväl före som efter uppsägningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 10

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund & Scan Farmek Ekonomisk förening & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Mats Holmgren (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Gunnar Ericson och Margareta Zandén.
Sekreterare : Jonas Alberg

Dela :

1998 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som medverkat till att bl.a. utrustning från sjukhus frånhänts arbetsgivaren, ett landsting.

Även frågor om tolkning av bestämmelser i kollektivavtal, § 10 och § 20 i AB 95 om avstängning respektive lön vid avstängning. I domen prövas om det är förenligt med bestämmelserna att avstänga en arbetstagare från tjänstgöring för tiden efter det att åklagaren lagt ned en mot arbetstagaren riktad förundersökning samt om arbetstagaren har rätt att återfå avlöningsförmåner som innehållits under avstängningstiden när han sedan avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 82

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Jenryd, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Eva Frunk Lind, Gunnar Ericson, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 69 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i kollektivavtalet kan en arbetstagare som i anställningen gjort sig skyldig till fel eller försummelse åläggas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning eller – vid svårare förseelse – löneavdrag. Fråga om en arbetsgivare, ett landsting, brutit mot kollektivavtalet genom att tilldela en lärare en skriftlig varning för att denne uteblivit från studiedagar.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 69

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget i Kalmar län & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Mosesson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Lotta Kärger (förhandlaren i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson, Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 36 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt en bestämmelse i träindustriavtalet får anställning för viss tid, ej överstigande tre månader, avtalas även i de fall arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet så ej föranleder och fråga ej är om praktikarbete eller vikariat. Fråga om bestämmelsen innebär att överenskommen visstidsanställning inte får ingås för en längre anställningstid än tre månader.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 36

Lagrum : 5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Träindustriarbetareförbundet & Träindustriförbundet & Träspecialen Möbel Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Dag Ekman, Siv Kimbré, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Carl Magnus Pontén (skiljaktig), Göte Larsson och Gunnar Ericson.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 16 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare enligt 7 § fjärde stycket anställningsskyddslagen försuttit sin rätt att åberopa de händelser arbetsgivaren lagt en arbetstagare till last som grund för uppsägningen. Medför det förhållandet att lång tid förflutit mellan underrättelsen enligt 30 § anställningsskyddslagen och uppsägningen att tvåmånadersfristen i stället skall räknas från uppsägningen?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 16

Lagrum : 7 § fjärde stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Mats Holmgren, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare – verkmästare vid ett företags fastighetsavdelning – som från ett varulager hos företaget tillägnat sig ett par bromsbelägg.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 2

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kooperationens Förhandlingsorganisation & Kooperativa Detaljhandelsgruppen Aktiebolag & Ledarna

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Susanne Sundberg (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Sverker Rudeberg (bitr. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Birgitta Brånedal-Sund, Gunnar Ericson, Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

1997 ( 11 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 147 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett vaktbolag haft rätt att skilja en hallvakt på Arlanda flygplats från hennes anställning sedan vakten omkring tio minuter före tjänstgöringens slut underlåtit att bege sig på ett s.k. läkarutrop.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 147

Lagrum : 18 §, 35 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : B.N. & Falck Security Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Bo Jangenäs, Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Gunnar Ericson, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 122 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Det s.k. bageriavtalet innehåller bl.a. bestämmelser om s.k. söndagstillägg vid ordinarie arbetstid förlagd till söndag före kl. 24.00. Tvisten i målet gäller frågan om endast bageriarbetare med ordinarie arbetstid förlagd till söndagsdygn är berättigade till detta tillägg och om andra bageriarbetare, som arbetar övertid under söndagsdygn, inte är berättigad till sådant tillägg men väl för lön för arbetad tid jämte övertidstillägg enligt avtalet. Arbetsdomstolen finner att avtalet skall förstås på detta sätt. Med söndagsdygn förstås här tiden från lördag kl. 11.00 till söndag kl. 24.00.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 122

Parter ( Privata sektorn ) : Delicato Bakverk Aktiebolag & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet & Sveriges Bageriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson och Gunnar Ericson. Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 110 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida ett pastorat har fullgjort sin primära förhandlingsskyldighet enligt 11 § första stycket och 38 § första stycket medbestämmandelagen innan kyrkorådet i pastoratet beslutade bl.a. om en förändring av den kamerala organisationen. Vid prövningen har domstolen att ta ställning till bl.a. om det var ett godtagbart skäl för en facklig organisation att utebli från ett förhandlingssammanträde med hänsyn till att förhandlingen utgjorde en fortsatt förhandling med andra fackliga organisationer och om vilken betydelse det har att organisationen hade ett rättsligt sett befogat anspråk på att få förhandla självständigt med pastoratet.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 110

Lagrum : 11 § första stycket och 38 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : S:t Johannes pastorat & Svenska Kyrkans Personalförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Margit Strandberg, Bengt Huldt, Anders Hagman, Gunnar Ericson och Lena Moberg-Lindwall (enhetschef i Statstjänstemannaförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 106 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare hos den statliga myndigheten Postverket blev uppsagd på grund av arbetsbrist. I uppsägningsbeskedet angavs – mot bakgrund av den då gällande lagen om offentlig anställning – att anmälan om företrädesrätt till återanställning skulle göras skriftligen på en särskild blankett som skulle skickas till personalavdelningen. Efter anställningens upphörande men inom den tid under vilken företrädesrätten till återanställning gällde bolagiserades Postverket. Tvist har uppkommit mellan arbetstagaren och det nya bolaget huruvida anmälan om företrädesrätt skall anses ha gjorts med giltig verkan. Arbetsdomstolen finner att en facklig företrädares påkallande av lokal förhandling angående fråga om åsidosättande av företrädesrätten innebär att företrädesrätten skall anses anmäld oavsett att någon anmälan i formell mening inte förekommit.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 106

Lagrum : 27 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : M.W. & Posten Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Bengt Huldt och Gunnar Ericson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Nordin

Dela :

Prejudikat : AD 1997 nr 104 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om skiljeklausul i kollektivavtal utgör hinder för tingsrätt att pröva viss tvist.

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 104

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : K.T. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Hans Blyme, Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson (skiljaktig), Gunnar Ericson och Erik Adolfsson (utredningschef vid Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Kaisa Söderberg

Dela :