: : : : :

Arbetsdomstolens domarBarbro Fischerström På Wikipedia

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Vice ordförande ]

Sök kontaktuppgifter till Barbro Fischerström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Barbro Fischerström
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
4 st.1993

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 25,0% ( 1 / 4 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 4 st. )

Barbro Fischerström har dömt refererade avgöranden med :
22 ledamöter ♀ 6 ♂ 16
4 sekreterare ♀ 2 ♂ 2
12 parter

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Tredje man1983-07-011985-05-311 år 11 mån
Vice ordf­örande1985-06-011994-10-199 år 4 mån 19 dgr
Förordnad i sammanlagt 11 år 3 månader och 19 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Barbro Fischerström dömt sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1993 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 138 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Enligt 3 § i kollektivavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller – i stället för reglerna i 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd – att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. – Fråga om tillämpning av denna bestämmelse på skilda arbetstagare vid länsstyrelsen i Stockholms län. Arbetstagarna hade hänförts till turordningskretsar med bl.a. följande beteckningar: ”Allmänna kontorsgöromål inkl. utskriftsarbete”, ”Handläggare vid handels- och föreningsregistren” och ”Handläggare vid bil- och båtregistren”. – Särskild fråga om saklig grund enligt 7 § anställningsskyddslagen förelegat. Har uppsägningar på grund av arbetsbrist skett ”för säkerhets skull”?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 138

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens Arbetsgivarverk & TCO-OF:s sektor för området civil statsförvaltning (TCO-OF/C)

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Barbro Fischerström, Inga Britt Lagerlöf, Anders Hagman, Marika Fröberg, Bo Almgren och Anders Eklundh (förbundsjurist i Privattjänstemannakartellen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Margareta Palmstierna

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 128 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I det mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och Svenska Transportarbetareförbundet gällande åkeri-, billots- och maskinförareavtalet finns bestämmelser om bl.a. arbetstid. Av dessa framgår att ordinarie arbetstid kan förläggas till tid som anges i ett på förhand upprättat arbetstidsschema. I avtalet finns också bestämmelser om beräkningen av lön vid infallande helgdagar och om omfördelning av arbetstiden i anledning av infallande helgdag. Sådan omfördelning får ske endast efter medgivande av den anställde. – Ett åkeri i Skåne, medlem i BA, brukade lägga ut arbete för en av sina chaufförer så att bl.a. en körning från Skåne till Stockholm påbörjades på eftermiddagen söndag kväll med ankomst i Stockholm måndag morgon och återfärd till Skåne samma dags eftermiddag och ankomst till Skåne tisdag morgon. Fredagen i samma vecka brukade då vara arbetsfri. År 1991 inföll påskdagen på en söndag och annandag påsk på en måndag. åkeriet lade därför inte ut någon körning söndag kväll till tisdag morgon, men lade ut arbete under fredagen. Något medgivande från den anställde härtill finns inte. Tvisten i målet gäller om åkeriet genom sitt handlande omfördelat arbetstiden för chauffören och, om så varit fallet, om det krävts medgivande från denne till omfördelningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 128

Parter ( Privata sektorn ) : Bilspedition Östra Skåne Aktiebolag & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Barbro Fischerström, Annika Baude, Torkel Unge, Ola Bengtson, Göran Karlsson (skiljaktig) och Lise-Lotte Ewerhard (ombudsman i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I kollektivavtal mellan Sveriges Skogsindustriförbund och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet finns bl.a. en regel som innebär att lokala ackordsöverenskommelser kan sägas upp under vissa förutsättningar. Fråga om en arbetsgivare i ett visst fall haft rätt att säga upp en sådan överenskommelse. Fråga också om arbetsgivaren brutit mot kollektivavtal genom att inte utlämna arbete på ackord.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : Stora Feldtmähle Kvarnsveden AB & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd. 50 & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Barbro Fischerström, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Björn Lindell, Hans Karlsson och Erik Berglund (förre utredningschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Claes-Göran Sundberg

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 34 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en omplacering av en arbetstagare haft så ingripande verkningar för arbetstagaren och företagits av sådan anledning att det krävts godtagbara skäl för omplaceringen (jfr AD 1978 nr 89). Har godtagbara skäl förelegat?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 34

Parter ( Privata sektorn ) : Malmö Sjöterminal Aktiebolag & Svenska Hamnarbetarförbundet & Sveriges Stuvareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Barbro Fischerström, Margit Strandberg, Torkel Unge, Lennart Grudevall, Hans Karlsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :