: : : : :

Arbetsdomstolens domarCecilia Tallkvist

( 8 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Cecilia Tallkvist
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2004–2005 ( 8 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Cecilia Tallkvist har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
47 ledamöter ♀ 20 ♂ 27
21 parter
15 ombud ♀ 6 ♂ 9

Cecilia Tallkvist har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Cathrine Lilja Hansson ( 5 st. ), Inga Åkerlund ( 1 st. ), Lars Johan Eklund ( 1 st. ) och Michaël Koch ( 1 st. ) varit ordförande

Cecilia Tallkvist
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
13 st.2009–2017

3 huvud­för­hand­lings­dagar inför refererade avgöranden sedan 2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 7,7% ( 1 / 13 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 15,4% ( 2 / 13 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 2 / 2 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Umeå tingsrätt

Underinstanser ( 2 st. ) : Stockholms tingsrätt | Umeå tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2009-09-16, för 8 år 8 mån 8 dgr sedan )

Cecilia Tallkvist har dömt refererade avgöranden med :
46 ledamöter ♀ 20 ♂ 26
11 sekreterare ♀ 7 ♂ 4
32 parter
30 ombud ♀ 16 ♂ 14

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2004-02-162006-12-312 år 10 mån 16 dgr
Ersättare för vice ordförande2010-07-017 år 10 mån 23 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 10 år 9 månader och 8 dagar hittills.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i tre avgöranden ( 23,1% av alla refererade avgöranden med Cecilia Tallkvist sedan 1993 ), första gången den 21 januari 2009 och senast den 26 maj 2010.
Titlar för Cecilia Tallkvist som tillfällig ersättare : Revisionssekreterare i Högsta domstolen & F.d. hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Cecilia Tallkvist som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 8 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2005 ( 4 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 86 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en kriminalvårdare som dömts för narkotikabrott och dopningsbrott.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 86

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Staten genom Kriminalvårdsstyrelsen

Ombud : Bo Ericson & Gunilla Eriksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman (skiljaktig), Inga Jerkeman, Gabriella Forssell, Elisabeth Bjar, Ronny Wenngren (skiljaktig) och Bo Almgren (skiljaktig).
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2005 nr 78 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en präst. Påståenden bl.a. om att prästen låtit församlingen stå för kostnaderna för mat som inte kommit verksamheten till del och att hon gjort otillbörliga blomsterinköp samt ställt in gudstjänster utan giltiga skäl. Tillika fråga om vilka omständigheter som kan ligga till grund för prövningen av avskedandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 78

Lagrum : 18 § och 19 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Hässleholms församling & Kyrkans Akademikerförbund & Svenska kyrkans Församlingsförbund

Ombud : Lennart Berggren & Linda Thomasson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman, Mårten Holmström, Tomas Weis (jur. kand. i Sveriges Byggindustrier; tillfällig ersättare), Agnes Günther, Alf Karlsson (f.d. förhandlingschefen i Statsanställdas Förbund; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 22 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsgivaren har fått kännedom om att en arbetstagare anser sig av en arbetskamrat ha blivit utsatt för en våldtäkt på fritiden och för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Fråga om arbetsgivaren, enligt 22 a § jämställdhetslagen, har fullgjort den utredningsskyldighet som ålegat arbetsgivaren och om arbetsgivaren har vidtagit de åtgärder som skäligen kunde krävas för att förhindra fortsatta trakasserier.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 22

Lagrum : 22 a § och 27 § jämställdhetslagen (1991:433)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Jämställdhetsombudsmannen & Posten Aktiebolag

Ombud : Mia Fransson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Per-Anders Edin, Elisabeth Holming Schiller (förhandlingschefen i Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Lennart Olovsson och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

Prejudikat : AD 2005 nr 3 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En kvinna med ryskt ursprung har sökt en utannonserad anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget har gjort sig skyldigt till direkt och indirekt etnisk diskriminering genom att avbryta anställningsförfarandet i samband med ett telefonsamtal, inte kalla till intervju och inte heller anställa kvinnan.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 3

Lagrum : 8 §, 9 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Comsol Aktiebolag & Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Ombud : Birgitta Lind & Ulf Kjerulff

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Ingrid Lyberg, Elisabeth Ankarcrona (direktören i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation; tillfällig ersättare), Ulf Perbeck, Håkan Pettersson och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

2004 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 86 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagare har blivit avskedad från sin anställning eller om arbetstagaren själv har sagt upp sig.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 86

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Montak Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Gunnar Blomberg & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman, Britt Angleryd, Charlott Richardson, Ulla Lönnqvist Endre, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 56 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om laglig grund för avskedande av en byggnadsingenjör vid ett allmännyttigt bostadsföretag. Domstolen har funnit styrkt att ingenjören i samband med en entreprenad handlat på ett sätt som varit ägnat att i hög grad skada arbetsgivarens förtroende för honom. Enligt domstolen har det inte förelegat tillräckliga skäl för avskedande, men väl saklig grund för uppsägning. Omständigheterna har varit sådana att det inte ansetts skäligt att kräva att arbetsgivaren skulle försöka omplacera ingenjören.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 56

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Fastigo & Ingenjörsförbundet & Skelleftebostäder Aktiebolag

Ombud : Jonas Stålnacke & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Susanne Forssman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Henry Sjöström (skiljaktig).
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 43 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om innebörden av arbetsgivares skyldighet att enligt särskilt avtal utbetala tantiem till en arbetstagare. Vidare fråga om tantiemet har utgjort en sådan rörlig lönedel som har haft direkt samband med arbetstagarens personliga arbetsinsats och som därmed enligt det gällande kollektivavtalet har grundat rätt till semestertillägg.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 43

Parter ( Privata sektorn ) : Ledarna & Lime Column Method Aktiebolag & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Johan Sigeman & Karin Hultqvist

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Siv Kimbré, Olof Nordenfelt, Claes Frankhammar (direktören i Youth Skills Sweden; tillfällig ersättare), Margareta Zandén och Annika Borg. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :

Prejudikat med Sören Öman : AD 2004 nr 37 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft rätt att frigöra sig från en av arbetstagaren ännu inte tillträdd tidsbegränsad anställning.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 37

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivareföreningen SRAO & Sif & Sveriges Television Aktiebolag

Ombud : Björn Liberg & Helena Hedlund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Sören Öman, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Hans Wahlström och Henry Sjöström. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Tallkvist

Dela :