: : : : :

Arbetsdomstolens domarBirgitta Tegnér

( 4 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Birgitta Tegnér
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993 ( 4 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Birgitta Tegnér har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
21 ledamöter ♀ 5 ♂ 16
10 parter

Birgitta Tegnér har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Stark ( 4 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1991-08-011993-03-311 år 8 mån
Förordnad i sammanlagt 1 år och 8 månader.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Birgitta Tegnér som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 4 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1993 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 86 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har fällts till ansvar för otukt med barn, misshandel, snatteri och åverkan. Domstolen har ansett att polismannen därigenom visat sig vara uppenbarligen olämplig att inneha anställning som polisman. En talan om ogiltigförklaring av avskedande av polismannen har därför avslagits.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 86

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Kjerstin Nordborg, Palle Landin, Torkel Unge, Lennart Aspegren, Hans Karlsson och Stig Ahlin. Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I anställningsavtal har funnits regler om rätt för den anställde att disponera en av arbetsgivarens bilar på sin fritid. Arbetsgivaren har önskat avveckla bilförmånen. För att åstadkomma detta erbjöd arbetsgivaren ett engångsbelopp mot att den anställde avstod från bilförmånen. Några anställda accepterade erbjudandet. Anställda som avvisade erbjudandet sades upp med erbjudande om återanställning utan bilförmån. Är överenskommelserna om avveckling av bilförmånen ogiltiga enligt 27 § medbestämmandelagen såsom stridande mot kollektivavtalet? Är uppsägningarna sakligt grundade enligt 7 § första stycket anställningsskyddslagen?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 61

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd | 27 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation Centrala Gruppen & Svenska Elektrikerförbundet & Thorn EMI Hyr-TV Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Björn Qvarnström, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margot Ödman (förre förhandlingschefen i Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 41 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning. Tvist har uppstått om uppsägningen. En uppgörelse träffas, som innebär att arbetstagaren förlikningsvis erhåller ett avgångsvederlag. Arbetstagaren begår härefter en mot arbetsgivaren riktad förfalskningsåtgärd. Arbetsdomstolen finner att det inträffade inte har givit arbetsgivaren rätt att häva förlikningsavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 41

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Finansaktiebolaget Skandia Leasing & P.A.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Åke Wänman och Stig Ahlin. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 31 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Ett företag som utför taktäckningsarbeten inställde arbetet under ett antal dagar som följd av otjänlig väderlek. Företaget lämnade besked till arbetstagarna att de skulle kvarstanna på arbetsplatsen för att återuppta arbetet, om vädret senare under dagen skulle tillåta detta. Betalning utgavs i form av väntetidsersättning. Fråga huruvida företaget hade varit skyldigt enligt byggnadsavtalet att i stället permittera arbetstagarna och utge permitteringslön.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 31

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & HBJ Montage Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karl-Ingvar Rundqvist, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Björn Lindell, Inger Karlsson och Inge Janérus. Enhälligt.
Sekreterare : Birgitta Tegnér

Dela :