Hem: Skrifter av Sören Öman:

Bokgalleri

Bokryggar

Omslag till AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning

Omslag till AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Tredje upplagan 2024
Åhnberg Förlag
( 145 )

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Tredje upplagan 2023
Åhnberg Förlag
( 107 )

@

Omslag till Trygghet för EU-åklagare i Sverige

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2023
Karnov Group / Lexino

Trygghet för EU-åklagare i Sverige
Ds 2022:25
( 82 )

@

@

Vissel­blåsar­lagen – En kommen­tar på internet
Uppdaterad version 2022
Norstedts Juridik / Juno

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet
Uppdaterad version 2022
Norstedts Juridik / Juno

Omslag till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Omslag till LAS-handboken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok
Tredje upplagan 2022
Iustus Förlag
( 174 )

LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar
Tionde upplagan 2022
Åhnberg Förlag
( 616 )

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Anställ­nings­skydds­praxis
Elfte upplagan 2022
Jure Förlag
( 619 )

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Tredje upplagan 2022
Åhnberg Förlag
( 223 )

@

@

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2022
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2021
Karnov Group / Lexino

Omslag till Visselblåsarlagen – En kommentar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Omslag till Visselblåsarlagen – En kommentar på internet

Vissel­blåsar­lagen – En kommen­tar till lagen om skydd för personer som rapporterar om miss­för­hållanden
Norstedts Juridik 2021
( 266 )

Vissel­blåsar­lagen – En kommen­tar på internet
Version 2021
Norstedts Juridik / Juno

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Andra upplagan 2021
Norstedts Juridik
( 930 )

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet
Version 2021
Norstedts Juridik / Juno

Omslag till Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Omslag till Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen
Ds 2021:24
( 78 )

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården
SOU 2021:39
( 350 )

Omslag till AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Omslag till Informationsöverföring inom vård och omsorg

AD om upp­säg­ning av person­liga skäl och av­skedande
Tredje upplagan 2021
Åhnberg Förlag
( 255 )

Informations­över­föring inom vård och omsorg
SOU 2021:4
( 876 )

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

@

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Fjärde upplagan 2021
Studentlitteratur
( 680 )

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2020
Karnov Group / Lexino

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till LAS-handboken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

Anställ­nings­skydds­praxis
Tionde upplagan 2020
Jure Förlag
( 606 )

LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar
Nionde upplagan 2020
Åhnberg Förlag
( 608 )

Omslag till AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Andra upplagan 2020
Åhnberg Förlag
( 137 )

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet
Uppdaterad version 2020
Norstedts Juridik / Juno

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Omslag till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2019
Karnov Group / Lexino

Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok
Andra upplagan 2019
Iustus Förlag
( 168 )

Omslag till AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Andra upplagan 2019
Åhnberg Förlag
( 117 )

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Första upplagan 2019
Norstedts Juridik
( 880 )

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet
Version 2019
Norstedts Juridik / Zeteo

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2018
Karnov Group / Lexino

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Anställ­nings­skydds­praxis
Nionde upplagan 2018
Jure Förlag
( 576 )

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
Studentlitteratur
( 560 )

Omslag till Behandling av person­uppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgs­analys

Omslag till AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Behandling av person­­uppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgs­­analys
SOU 2018:52
( 312 )

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag
( 211 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2017
Norstedts Juridik / Zeteo

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2017
Karnov Group / Lexino

Omslag till LAS-handboken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

Omslag till Lagen om anställningsskydd – En kommentar

LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar
Åttonde upplagan 2017
Åhnberg Förlag
( 589 )

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Karnov Group
( 216 )

Omslag till Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Omslag till AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning
SOU 2017:66
( 766 )

AD om upp­säg­ning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag
( 244 )

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2016
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Åttonde upplagan 2016
Jure Förlag
( 552 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2016
Norstedts Juridik / Zeteo

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Andra upplagan 2016
Studentlitteratur
( 560 )

Omslag till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Omslag till AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning

Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok
Iustus Förlag 2016
( 162 )

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Åhnberg Förlag 2016
( 132 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Översyn av lex Laval

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2015
Norstedts Juridik / Zeteo

Översyn av lex Laval
SOU 2015:83
( 450 )

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2015
Karnov Group / Lexino

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Studentlitteratur 2015
( 472 )

Omslag till AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Åhnberg Förlag 2015
( 110 )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2014
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Anställ­nings­skydds­praxis
Sjunde upplagan 2014
Jure Förlag
( 532 )

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2014
Karnov Group / Lexino

Omslag till AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Omslag till Lagen om anställningsskydd – En kommentar

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Åhnberg Förlag 2014
( 197 )

Lagen om anställningsskydd – En kommentar
Karnov Group 2013
( 200 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2013
Norstedts Juridik / Zeteo

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Första utgåvan 2013
Karnov Group / Lexino

Omslag till AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Omslag till Anställningsskyddspraxis

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande
Åhnberg Förlag 2013
( 224 )

Anställ­nings­skydds­praxis
Sjätte upplagan 2012
Jure Förlag
( 513 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2012
Norstedts Juridik / Zeteo

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2011
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Omslag till Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Uppdragstagare i arbets­lös­hets­för­säkringen
SOU 2011:52
( 109 )

Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst
Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) 2011
( 50 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Omslag till Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Fjärde upplagan 2011
Norstedts Juridik
( 722 )

Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning
SOU 2011:10

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2010
Norstedts Juridik / Zeteo

Anställ­nings­skydds­praxis
Femte upplagan 2010
Jure Förlag
( 490 )

Omslag till Flyttningsbidrag och unionsrätten

Omslag till Leveransplikt för elektroniska dokument

Flyttningsbidrag och unionsrätten
SOU 2010:26
( 147 )

Leveransplikt för elektroniska dokument
Ds 2009:61
( 219 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Integritetsskydd i arbetslivet

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2009
Norstedts Juridik / Zeteo

Integritetsskydd i arbetslivet
SOU 2009:44

Omslag till Fritid på egna villkor

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Fritid på egna villkor
SOU 2009:29

Anställ­nings­skydds­praxis
Fjärde upplagan 2008
Norstedts Juridik
( 537 )

Omslag till Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen

Omslag till Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen
SOU 2008:83
( 103 )

Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring
SOU 2008:54
( 535 )

Omslag till Studiestödsdatalag

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Studiestöds­datalag
SOU 2007:64
( 229 )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Tredje upplagan 2007
Norstedts Juridik
( 628 )

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald

Anställ­nings­skydds­praxis
Tredje upplagan 2006
Norstedts Juridik
( 524 )

Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald
SOU 2005:115
( 147 )

Omslag till Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap

Omslag till Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund

Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap
Arbetslivsinstitutet 2005
( 29 )

Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund
Andra upplagan 2005
Norstedts Juridik

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion

Anställ­nings­skydds­praxis
Andra upplagan 2004
Norstedts Juridik
( 481 )

Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion
Ds 2004:33
( 101 )

Omslag till Översyn av personuppgiftslagen

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Översyn av person­upp­gifts­lagen
SOU 2004:6
( 367 )

Anställ­nings­skydds­praxis
Norstedts Juridik 2002
( 438 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Omslag till Yttrandefrihet för privatanställda

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Andra upplagan 2001
Norstedts Juridik
( 423 )

Yttrandefrihet för privatanställda
Ds 2001:9
( 182 )

Omslag till Sluten ungdomsvård 1999

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Sluten ungdomsvård 1999
Statens institutionsstyrelse 2000
( 36 )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Norstedts Juridik 1998
( 303 )

Omslag till Integritet • Offentlighet • Informationsteknik

Omslag till Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

Integritet • Offentlighet • Informations­teknik
SOU 1997:39
( 873 )

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa
SOU 1995:2
( 79 )

Omslag till Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté

Omslag till Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten

Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrunds­material utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté
SOU 1994:141
( 628 )

Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten
SOU 1994:83
( 193 )

Omslag till Anställningsskyddslagen – Sammanställning av rättspraxis

Omslag till Ny anställningsskyddslag

Anställ­nings­skydds­lagen – Samman­ställ­ning av rätts­praxis
Publica 1993
( 334 )

Ny anställnings­skydds­lag
SOU 1993:32
( 1 )

Omslag till Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdomsverksamhet

Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet
Statens ungdomsråd 1990
( 89 )

Senast uppdaterad 2021-12-22 av Sören Öman