Hem: Skrifter av Sören Öman:

Bokgalleri

Bokryggar

Omslag till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Omslag till LAS-handboken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok
Tredje upplagan 2022
Iustus Förlag
( 174 )

LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar
Tionde upplagan 2022
Åhnberg Förlag
( 616 )

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Anställ­nings­skydds­praxis
Elfte upplagan 2022
Jure Förlag
( 619 )

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Tredje upplagan 2022
Åhnberg Förlag
( 223 )

@

@

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2021 2022
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2021
Karnov Group / Lexino

Omslag till Visselblåsarlagen – En kommentar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Omslag till Visselblåsarlagen – En kommentar på internet

Vissel­blåsar­lagen – En kommen­tar till lagen om skydd för personer som rapporterar om miss­för­hållanden
Norstedts Juridik 2021
( 266 )

Vissel­blåsar­lagen – En kommen­tar på internet
Version 2021
Norstedts Juridik / Juno

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Andra upplagan 2021
Norstedts Juridik
( 930 )

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet
Version 2021
Norstedts Juridik / Juno

Omslag till Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

Omslag till Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Arbets­lös­hets­försäkringen och förvalt­nings­lagen
Ds 2021:24
( 78 )

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården
SOU 2021:39
( 350 )

Omslag till AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Omslag till Informationsöverföring inom vård och omsorg

AD om upp­säg­ning av person­liga skäl och av­skedande
Tredje upplagan 2021
Åhnberg Förlag
( 255 )

Informations­över­föring inom vård och omsorg
SOU 2021:4
( 876 )

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

@

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Fjärde upplagan 2021
Studentlitteratur
( 680 )

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2020
Karnov Group / Lexino

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till LAS-handboken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

Anställ­nings­skydds­praxis
Tionde upplagan 2020
Jure Förlag
( 606 )

LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar
Nionde upplagan 2020
Åhnberg Förlag
( 608 )

Omslag till AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Andra upplagan 2020
Åhnberg Förlag
( 137 )

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet
Version 2020
Norstedts Juridik / Juno

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Omslag till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2019
Karnov Group / Lexino

Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok
Andra upplagan 2019
Iustus Förlag
( 168 )

Omslag till AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Andra upplagan 2019
Åhnberg Förlag
( 117 )

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Första upplagan 2019
Norstedts Juridik
( 880 )

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet
Version 2019
Norstedts Juridik / Zeteo

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2018
Karnov Group / Lexino

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Anställ­nings­skydds­praxis
Nionde upplagan 2018
Jure Förlag
( 576 )

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
Studentlitteratur
( 560 )

Omslag till Behandling av person­uppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgs­analys

Omslag till AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Behandling av person­­uppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgs­­analys
SOU 2018:52
( 312 )

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag
( 211 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2017
Norstedts Juridik / Zeteo

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2017
Karnov Group / Lexino

Omslag till LAS-handboken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

Omslag till Lagen om anställningsskydd – En kommentar

LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar
Åttonde upplagan 2017
Åhnberg Förlag
( 589 )

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Karnov Group
( 216 )

Omslag till Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Omslag till AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning
SOU 2017:66
( 766 )

AD om upp­säg­ning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag
( 244 )

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2016
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Åttonde upplagan 2016
Jure Förlag
( 552 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2016
Norstedts Juridik / Zeteo

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Andra upplagan 2016
Studentlitteratur
( 560 )

Omslag till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Omslag till AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning

Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok
Iustus Förlag 2016
( 162 )

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Åhnberg Förlag 2016
( 132 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Översyn av lex Laval

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2015
Norstedts Juridik / Zeteo

Översyn av lex Laval
SOU 2015:83
( 450 )

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2015
Karnov Group / Lexino

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Studentlitteratur 2015
( 472 )

Omslag till AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Åhnberg Förlag 2015
( 110 )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2014
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Anställ­nings­skydds­praxis
Sjunde upplagan 2014
Jure Förlag
( 532 )

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2014
Karnov Group / Lexino

Omslag till AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Omslag till Lagen om anställningsskydd – En kommentar

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Åhnberg Förlag 2014
( 197 )

Lagen om anställningsskydd – En kommentar
Karnov Group 2013
( 200 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2013
Norstedts Juridik / Zeteo

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Första utgåvan 2013
Karnov Group / Lexino

Omslag till AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Omslag till Anställningsskyddspraxis

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande
Åhnberg Förlag 2013
( 224 )

Anställ­nings­skydds­praxis
Sjätte upplagan 2012
Jure Förlag
( 513 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2012
Norstedts Juridik / Zeteo

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2011
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Omslag till Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Uppdragstagare i arbets­lös­hets­för­säkringen
SOU 2011:52
( 109 )

Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst
Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) 2011
( 50 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Omslag till Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Fjärde upplagan 2011
Norstedts Juridik
( 722 )

Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning
SOU 2011:10

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2010
Norstedts Juridik / Zeteo

Anställ­nings­skydds­praxis
Femte upplagan 2010
Jure Förlag
( 490 )

Omslag till Flyttningsbidrag och unionsrätten

Omslag till Leveransplikt för elektroniska dokument

Flyttningsbidrag och unionsrätten
SOU 2010:26
( 147 )

Leveransplikt för elektroniska dokument
Ds 2009:61
( 219 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Integritetsskydd i arbetslivet

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2009
Norstedts Juridik / Zeteo

Integritetsskydd i arbetslivet
SOU 2009:44

Omslag till Fritid på egna villkor

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Fritid på egna villkor
SOU 2009:29

Anställ­nings­skydds­praxis
Fjärde upplagan 2008
Norstedts Juridik
( 537 )

Omslag till Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen

Omslag till Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen
SOU 2008:83
( 103 )

Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring
SOU 2008:54
( 535 )

Omslag till Studiestödsdatalag

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Studiestöds­datalag
SOU 2007:64
( 229 )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Tredje upplagan 2007
Norstedts Juridik
( 628 )

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald

Anställ­nings­skydds­praxis
Tredje upplagan 2006
Norstedts Juridik
( 524 )

Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald
SOU 2005:115
( 147 )

Omslag till Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap

Omslag till Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund

Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap
Arbetslivsinstitutet 2005
( 29 )

Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund
Andra upplagan 2005
Norstedts Juridik

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion

Anställ­nings­skydds­praxis
Andra upplagan 2004
Norstedts Juridik
( 481 )

Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion
Ds 2004:33
( 101 )

Omslag till Översyn av personuppgiftslagen

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Översyn av person­upp­gifts­lagen
SOU 2004:6
( 367 )

Anställ­nings­skydds­praxis
Norstedts Juridik 2002
( 438 )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Omslag till Yttrandefrihet för privatanställda

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Andra upplagan 2001
Norstedts Juridik
( 423 )

Yttrandefrihet för privatanställda
Ds 2001:9
( 182 )

Omslag till Sluten ungdomsvård 1999

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Sluten ungdomsvård 1999
Statens institutionsstyrelse 2000
( 36 )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Norstedts Juridik 1998
( 303 )

Omslag till Integritet • Offentlighet • Informationsteknik

Omslag till Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

Integritet • Offentlighet • Informations­teknik
SOU 1997:39
( 873 )

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa
SOU 1995:2
( 79 )

Omslag till Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté

Omslag till Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten

Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrunds­material utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté
SOU 1994:141
( 628 )

Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten
SOU 1994:83
( 193 )

Omslag till Anställningsskyddslagen – Sammanställning av rättspraxis

Omslag till Ny anställningsskyddslag

Anställ­nings­skydds­lagen – Samman­ställ­ning av rätts­praxis
Publica 1993
( 334 )

Ny anställnings­skydds­lag
SOU 1993:32
( 1 )

Omslag till Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdomsverksamhet

Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet
Statens ungdomsråd 1990
( 89 )

Senast uppdaterad 2021-12-22 av Sören Öman