Hem: Skrifter av Sören Öman:

Bokgalleri

Bokryggar

Omslag till LAS-handboken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

Omslag till AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning

LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar
Nionde upplagan 2020
Åhnberg Förlag
( 608 sid. )

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Andra upplagan 2020
Åhnberg Förlag
( 137 sid. )

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet
Version 2020
Norstedts Juridik / Juno

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2019
Karnov Group / Lexino

Omslag till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Omslag till AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS

Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok
Andra upplagan 2019
Iustus Förlag
( 168 sid. )

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Andra upplagan 2019
Åhnberg Förlag
( 117 sid. )

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar

Omslag till Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar på internet

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar
Första upplagan 2019
Norstedts Juridik
( 880 sid. )

Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet
Version 2019
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2018
Karnov Group / Lexino

Anställ­nings­skydds­praxis
Nionde upplagan 2018
Jure Förlag
( 576 sid. )

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Omslag till Behandling av person­uppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgs­analys

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Tredje upplagan 2018
Studentlitteratur
( 560 sid. (s. 156–163, 205–214, 239–243) )

Behandling av person­­uppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgs­­analys
SOU 2018:52
( 312 sid. )

Omslag till AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Andra upplagan 2018
Åhnberg Förlag
( 211 sid. )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2017
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Omslag till LAS-handboken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2017
Karnov Group / Lexino

LAS-hand­boken – Lag­text, kommen­tarer, AD-domar
Åttonde upplagan 2017
Åhnberg Förlag
( 589 sid. )

Omslag till Lagen om anställningsskydd – En kommentar

Omslag till Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar
Andra upplagan 2017
Karnov Group
( 216 sid. )

Dataskydd inom Social­departe­mentets verk­sam­hets­område – en an­pass­ning till EU:s data­skydds­för­ord­ning
SOU 2017:66
( 766 sid. )

Omslag till AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

AD om upp­säg­ning av person­liga skäl och av­skedande
Andra upplagan 2017
Åhnberg Förlag
( 244 sid. )

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2016
Karnov Group / Lexino

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Anställ­nings­skydds­praxis
Åttonde upplagan 2016
Jure Förlag
( 552 sid. )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2016
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Omslag till Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Andra upplagan 2016
Studentlitteratur
( 560 sid. (s. 160–167, 210–219, 244–248) )

Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok
Iustus Förlag 2016
( 162 sid. )

Omslag till AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning
Åhnberg Förlag 2016
( 132 sid. )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2015
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Översyn av lex Laval

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Översyn av lex Laval
SOU 2015:83
( 450 sid. )

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2015
Karnov Group / Lexino

Omslag till Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället

Omslag till AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS

Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället
Studentlitteratur 2015
( 472 sid. (s. 152–159, 195–204, 227–231) )

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Åhnberg Förlag 2015
( 110 sid. )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2014
Norstedts Juridik / Zeteo

Anställ­nings­skydds­praxis
Sjunde upplagan 2014
Jure Förlag
( 532 sid. )

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Omslag till AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Uppdaterad version 2014
Karnov Group / Lexino

AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
Åhnberg Förlag 2014
( 197 sid. )

Omslag till Lagen om anställningsskydd – En kommentar

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Lagen om anställningsskydd – En kommentar
Karnov Group 2013
( 200 sid. )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2013
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

Omslag till AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet
Första utgåvan 2013
Karnov Group / Lexino

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande
Åhnberg Förlag 2013
( 224 sid. )

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Anställ­nings­skydds­praxis
Sjätte upplagan 2012
Jure Förlag
( 513 sid. )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2012
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Omslag till Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2011
Norstedts Juridik / Zeteo

Uppdragstagare i arbets­lös­hets­för­säkringen
SOU 2011:52
( 109 sid. )

Omslag till Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst
Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) 2011
( 50 sid. )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Fjärde upplagan 2011
Norstedts Juridik
( 722 sid. (s. 11–345, 372–430, 443–468, 507–545 och 557–594) )

Omslag till Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning
SOU 2011:10
( s. 189–249 )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2010
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Flyttningsbidrag och unionsrätten

Anställ­nings­skydds­praxis
Femte upplagan 2010
Jure Förlag
( 490 sid. )

Flyttningsbidrag och unionsrätten
SOU 2010:26
( 147 sid. )

Omslag till Leveransplikt för elektroniska dokument

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar på internet

Leveransplikt för elektroniska dokument
Ds 2009:61
( 219 sid. )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar på internet
Uppdaterad version 2009
Norstedts Juridik / Zeteo

Omslag till Integritetsskydd i arbetslivet

Omslag till Fritid på egna villkor

Integritetsskydd i arbetslivet
SOU 2009:44
( s. 89–141, 221–245, 351–359, 401–403, 417–420, 429–433 och 434–435 )

Fritid på egna villkor
SOU 2009:29
( s. 169–193 )

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen

Anställ­nings­skydds­praxis
Fjärde upplagan 2008
Norstedts Juridik
( 537 sid. )

Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen
SOU 2008:83
( 103 sid. )

Omslag till Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Omslag till Studiestödsdatalag

Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring
SOU 2008:54
( 535 sid. )

Studiestöds­datalag
SOU 2007:64
( 229 sid. )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Tredje upplagan 2007
Norstedts Juridik
( 628 sid. )

Anställ­nings­skydds­praxis
Tredje upplagan 2006
Norstedts Juridik
( 524 sid. )

Omslag till Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald

Omslag till Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap

Avidentifiera jobbansökningar – En metod för mångfald
SOU 2005:115
( 147 sid. )

Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap
Arbetslivsinstitutet 2005
( 29 sid. )

Omslag till Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund
Andra upplagan 2005
Norstedts Juridik
( s. 76–124, 172–180 och 264–267 )

Anställ­nings­skydds­praxis
Andra upplagan 2004
Norstedts Juridik
( 481 sid. )

Omslag till Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion

Omslag till Översyn av personuppgiftslagen

Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion
Ds 2004:33
( 101 sid. )

Översyn av person­upp­gifts­lagen
SOU 2004:6
( 367 sid. )

Omslag till Anställningsskyddspraxis

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Anställ­nings­skydds­praxis
Norstedts Juridik 2002
( 438 sid. )

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Andra upplagan 2001
Norstedts Juridik
( 423 sid. )

Omslag till Yttrandefrihet för privatanställda

Omslag till Sluten ungdomsvård 1999

Yttrandefrihet för privatanställda
Ds 2001:9
( 182 sid. )

Sluten ungdomsvård 1999
Statens institutionsstyrelse 2000
( 36 sid. )

Omslag till Personuppgiftslagen – En kommentar

Omslag till Integritet • Offentlighet • Informationsteknik

Person­uppgifts­lagen – En kommentar
Norstedts Juridik 1998
( 303 sid. )

Integritet • Offentlighet • Informations­teknik
SOU 1997:39
( 873 sid. )

Omslag till Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa

Omslag till Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté

Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa
SOU 1995:2
( 79 sid. )

Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrunds­material utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté
SOU 1994:141
( 628 sid. )

Omslag till Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten

Omslag till Anställningsskyddslagen – Sammanställning av rättspraxis

Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten
SOU 1994:83
( 193 sid. jämte bil. )

Anställ­nings­skydds­lagen – Samman­ställ­ning av rätts­praxis
Publica 1993
( 334 sid. )

Omslag till Ny anställningsskyddslag

Omslag till Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdomsverksamhet

Ny anställnings­skydds­lag
SOU 1993:32
( 1 074 sid. )

Förslag till ett reformerat bidragssystem – Statsbidrag till central och lokal ungdoms­verksamhet
Statens ungdomsråd 1990
( 89 sid. )

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman