: : : : :

Arbetsdomstolens domarEllen Linder

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Ellen Linder
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
1 st.1 st.100,0%1999

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 100,0% ( 1 / 1 st. )
[ i 1 / 1 fall ( 100,0% ) har Ellen Linder själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 1 st. )

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i ett avgörande, den 30 juni 1999.
Titel för Ellen Linder som tillfällig ersättare : Utredare i Landsorganisationen.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ellen Linder som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 1 st. )

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 93 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om byggnadsarbetares rätt till permitteringslön för dag då arbetstagarna på grund av naturhinder inte inställt sig på arbetsplatsen.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 93

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & Skanska Sverige Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman, Margit Strandberg, Anders Sandgren, Karin Ekenger (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Ellen Linder (utredare i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :