: : : :

Tillfälliga ersättare i Arbetsdomstolen sedan 1993

( 142 st. )

Tillfälliga ersättare i Arbetsdomstolen

Det finns 25 ordinarie ledamöter, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie ledamot utom de fyra ordförandena har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt 63 förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 142 personer har dömt som tillfällig ersättare i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

FunktionTillfälliga ersättare
Vice ordförande
43 st.
Tredje man
9 st.
Arbetsgivarledamot
32 st.
Arbetstagarledamot
59 st.

En person har dömt i olika funktioner under perioden.

Tillfälliga ersättare som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Ordinarie ledamöter
Förordnade ersättare
Ordinarie ledamöter
Förordnade ersättare

Tillfälliga ersättare som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 142 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 143 rader trots att bara 142 personer dömt som tillfällig ersättare i Arbetsdomstolen. Det beror på att en person – Erik Mosesson – varit tillfällig ersättare i två olika funktioner och därför finns på två rader.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa tillfälliga ersättare som dömt ett visst år