: : : :

Arbetsdomstolens domarUtgången i överklagade mål

Utgången i överklagade mål :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 i överklagade mål efter utgång
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 i överklagade mål efter utgång

Andel 2019 : Fastställt 20,0% ( 1 st. ) | Ändrat 80,0% ( 4 st. ) | Återförvisat 0,0% ( 0 st. ) | Överlämnat 0,0% ( 0 st. )