: : : :

Arbetsdomstolens domarUtgången i överklagade mål

Utgången i överklagade mål :

Refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 i överklagade mål efter utgång
Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993 i överklagade mål efter utgång

Andel 2018 : Fastställt 0,0% ( 0 st. ) | Ändrat 33,3% ( 1 st. ) | Återförvisat 66,7% ( 2 st. ) | Överlämnat 0,0% ( 0 st. )