Hem: Skrifter av Sören Öman:

Skrifter | Bibliografi

Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort antal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 213 st. hittills). Han har åter­kommande ut­givning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Iustus Förlag, Student­litteratur och Blendow Lexnova.

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2024-12-11 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

För muspekaren över skriftens titel för att se kort information om skriften (fungerar inte med pekskärm).

Dagens datum : 2024-06-13 ( Totalt 213 skrifter hittills )

101Böcker ( 101 st. hittills – 23 928 trycksidor plus elektronisk utgivning )

2024 ( 1 st. hittills – 145 trycksidor )

, , tredje upplagan, Åhnberg Förlag, 2024 (145 sid.)

2023 ( 3 st. – 107 trycksidor plus elektronisk utgivning )

, , uppdaterad version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, , uppdaterad version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, , tredje upplagan, Åhnberg Förlag, 2023 (107 sid.)

, , uppdaterad version 2023, Norstedts Juridk / Juno

2022 ( 8 st. – 1 714 trycksidor plus elektronisk utgivning )

(såsom ensamutredare), , Ds 2022:22 (Justitiedepartementet) (82 sid.) » Läs

, , uppdaterad version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, , uppdaterad version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, och , , tredje upplagan, Iustus Förlag, 2022 (174 sid.)

och , , tionde upplagan, Åhnberg Förlag 2022 (616 sid.)

, , elfte upplagan, Jure Förlag, 2022 (619 sid.)

, , tredje upplagan, Åhnberg Förlag, 2022 (223 sid.)

, , uppdaterad version 2022, Norstedts Juridik / Juno

2021 ( 10 st. – 2 779 trycksidor plus elektronisk utgivning )

, , uppdaterad version 2021, Norstedts Juridik / Juno

, , version 2021, Norstedts Juridik / Juno

, , andra upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2021 (930 sid.)

, , version 2021, Norstedts Juridik / Juno

(såsom ensamutredare), , Ds 2021:24 (Arbetsmarknadsdepartementet) (78 sid.) » Läs

(såsom särskild utredare), , SOU 2021:39 – Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (Socialdepartementet) (350 sid.) » Läs

, , tredje upplagan, Åhnberg Förlag, 2021 (255 sid.)

(såsom särskild utredare), , SOU 2021:4 – Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (Socialdepartementet) (876 sid.) » Läs

(medförfattare), , fjärde upplagan, Studentlitteratur, 2021 (680 sid. [s. 176–183, 232–242, 268–272])

2020 ( 5 st. – 1 351 trycksidor plus elektronisk utgivning )

, , uppdaterad version 2020, Norstedts Juridik / Juno

, , tionde upplagan, Jure Förlag, 2020 (606 sid.)

och , , nionde upplagan, Åhnberg Förlag 2020 (608 sid.)

, , andra upplagan, Åhnberg Förlag, 2020 (137 sid.)

, , uppdaterad version 2020, Norstedts Juridik / Juno

2019 ( 5 st. – 1 165 trycksidor plus elektronisk utgivning )

, , uppdaterad version 2019, Norstedts Juridik / Juno

, och , , andra upplagan, Iustus Förlag, 2019 (168 sid.)

, , andra upplagan, Åhnberg Förlag, 2019 (117 sid.)

, , första upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2019 (880 sid.)

, , version 2019, Norstedts Juridik / Zeteo

2018 ( 5 st. – 1 122 trycksidor plus elektronisk utgivning )

, , uppdaterad version 2018, Karnov Group / Lexino

, , nionde upplagan, Jure Förlag, 2018 (576 sid.)

(medförfattare), , tredje upplagan, Studentlitteratur, 2018 (560 sid. [s. 160–167, 210–219, 244–248])

(såsom särskild utredare), , SOU 2018:52 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (312 sid.) » Läs

, , andra upplagan, Åhnberg Förlag, 2018 (211 sid.)

2017 ( 6 st. – 1 815 trycksidor plus elektronisk utgivning )

och , , uppdaterad version 2017, Norstedts Juridik / Zeteo

, , uppdaterad version 2017, Karnov Group / Lexino

och , , åttonde upplagan, Åhnberg Förlag 2017 (589 sid.)

, , andra upplagan, Karnov Group, 2017 (216 sid.)

(såsom särskild utredare), , SOU 2017:66 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (766 sid.) » Läs

, , andra upplagan, Åhnberg Förlag, 2017 (244 sid.)

2016 ( 6 st. – 869 trycksidor plus elektronisk utgivning )

, , uppdaterad version 2016, Karnov Group / Lexino

, , åttonde upplagan, Jure Förlag, 2016 (552 sid.)

och , , uppdaterad version 2016, Wolters Kluwer / Zeteo

(medförfattare), , andra upplagan, Studentlitteratur, 2016 (560 sid. [s. 160–167, 210–219, 244–248])

, och , , Iustus Förlag, 2016 (162 sid.)

, , Åhnberg Förlag, 2016 (132 sid.)

2015 ( 5 st. – 581 trycksidor plus elektronisk utgivning )

och , , uppdaterad version 2015, Wolters Kluwer / Zeteo

(såsom huvudsekreterare), , SOU 2015:83 – Utstationeringskommittén (Arbetsmarknadsdepartementet) (450 sid.) » Läs

, , uppdaterad version 2015, Karnov Group / Lexino

(medförfattare), , Studentlitteratur, 2015 (472 sid. [s. 152–159, 195–204, 227–231])

, , Åhnberg Förlag, 2015 (110 sid.)

2014 ( 4 st. – 729 trycksidor plus elektronisk utgivning )

och , , uppdaterad version 2014, Norstedts Juridik / Zeteo

, , sjunde upplagan, Jure Förlag, 2014 (532 sid.)

, , uppdaterad version 2014, Karnov Group / Lexino

, , Åhnberg Förlag, 2014 (197 sid.)

2013 ( 4 st. – 424 trycksidor plus elektronisk utgivning )

, , Karnov Group, 2013 (200 sid.)

och , , uppdaterad version 2013, Norstedts Juridik / Zeteo

, , första utgåvan 2013, Karnov Group / Lexino

, , Åhnberg Förlag, 2013 (224 sid.)

2012 ( 2 st. – 513 trycksidor plus elektronisk utgivning )

, , sjätte upplagan, Jure Förlag, 2012 (513 sid.)

och , , uppdaterad version 2012, Norstedts Juridik / Zeteo

2011 ( 5 st. – 881 trycksidor plus elektronisk utgivning )

och , , uppdaterad version 2011, Norstedts Juridik / Zeteo

(såsom särskild utredare), , SOU 2011:52 – Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (Arbetsmarknadsdepartementet) (109 sid.) » Läs

, , Kompetensrådet för utveckling i staten (krus), 2011 (50 sid.) » Läs

och , , fjärde upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2011 (722 sid. [s. 11–345, 372–430, 443–468, 507–545 och 557–594])

(såsom konsult), , SOU 2011:10 – Organisationsutredningen mot dopning (Kulturdepartementet) (avsnitt 9 och 10, s. 189–249) » Läs

2010 ( 3 st. – 637 trycksidor plus elektronisk utgivning )

och , , uppdaterad version 2010, Norstedts Juridik / Zeteo

, , femte upplagan, Jure Förlag, 2010 (490 sid.)

(såsom särskild utredare), , SOU 2010:26 – Utredningen om flyttningsbidrag (Arbetsmarknadsdepartementet) (147 sid.) » Läs

2009 ( 4 st. – 701 trycksidor plus elektronisk utgivning )

(såsom ensamutredare), , Ds 2009:61 (Utbildningsdepartementet) (219 sid.) » Läs

och , , uppdaterad version 2009, Norstedts Juridik / Zeteo

(såsom konsult / expert), , SOU 2009:44 – Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (Arbetsmarknadsdepartementet) (avsnitt 5, 10, 13 och 16.1 jämte tillhörande författningskommentarer, s. 89–141, 221–245, 351–359, 401–403, 417–420, 429–433 och 434–435) » Läs

(såsom konsult), , SOU 2009:29 (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) (avsnitt 8 Behandling av personuppgifter, s. 169–193) » Läs

2008 ( 3 st. – 1 175 trycksidor plus elektronisk utgivning )

, , fjärde upplagan, Norstedts Juridik, 2008 (537 sid.)

(såsom särskild utredare), , SOU 2008:83 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (103 sid.) » Läs

(såsom särskild utredare), , SOU 2008:54 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (535 sid.) » Läs

2007 ( 2 st. – 857 trycksidor )

(såsom särskild utredare), , SOU 2007:64 – Studiestödsdatautredningen (Utbildningsdepartementet) (229 sid.) » Läs

och , , tredje upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2007 (628 sid.)

2006 ( 1 st. – 524 trycksidor )

, , tredje upplagan, Norstedts Juridik, 2006 (524 sid.)

2005 ( 3 st. – 238 trycksidor )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 2005:115 – Anonymitetsutredningen (Finansdepartementet) (147 sid.) » Läs

, , Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2005:29 (29 sid.) » Läs

(medförfattare), , andra upplagan, Norstedts Juridik, Arbetsrättsliga föreningens skriftserie VI, 2005 (s. 76–124, 172–180 och 264–267)

2004 ( 3 st. – 949 trycksidor )

, , andra upplagan, Norstedts Juridik, 2004 (481 sid.)

(såsom ensamutredare), , Ds 2004:33 (Finansdepartementet) (101 sid.) » Läs

(såsom särskild utredare), , SOU 2004:6 – Personuppgiftslagsutredningen (Justitiedepartementet) (367 sid.) » Läs

2002 ( 1 st. – 438 trycksidor )

, , Norstedts Juridik, 2002 (438 sid.)

2001 ( 2 st. – 605 trycksidor )

och , , andra upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2001 (423 sid.)

(såsom ensamutredare), , Ds 2001:9 (Justitiedepartementet) (182 sid.) » Läs

2000 ( 1 st. – 36 trycksidor )

och , , Statens institutionsstyrelse, Allmän SiS-rapport 2000:2 (36 sid.) » Läs

1998 ( 1 st. – 303 trycksidor )

och , , Norstedts Gula Bibliotek, 1998 (303 sid.)

1997 ( 1 st. – 873 trycksidor )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 1997:39 – Datalagskommittén (Justitiedepartementet) (873 sid.) » Läs

1995 ( 1 st. – 79 trycksidor )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 1995:2 – Utredningen om arbetsföretag (Arbetsmarknadsdepartementet) (79 sid.) » Läs

1994 ( 2 st. – 821 trycksidor )

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1994:141 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (628 sid.) » Läs

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1994:83 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (193 sid. jämte bil.) » Läs

1993 ( 2 st. – 1 408 trycksidor )

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1993:32 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (1 074 sid.) » Läs

1990 ( 1 st. – 89 trycksidor )

och , , Statens ungdomsråd, 1990 (89 sid.) » Läs

40Artiklar ( 40 st. hittills – 325 trycksidor plus elektronisk utgivning )

2023 ( 1 st. – 22 trycksidor )

(medförfattare) ”” i Daniel Westman, Cecilia Magnusson Sjöberg, Sören Öman, David Törngren och Martin Brinnen (red.), Dataskyddet 50 år – Historia, aktuella problem och framtid, 2023, s. 303-324 » Läs

2021 ( 1 st. – 14 trycksidor )

” i Stefan Lindskog, André Andersson, Axel Calissendorff och Jessika van der Sluijs (red.), Festskrift till Jan Kleineman, Jure Förlag, 2021, s. 879-892 » Läs

2020 ( 1 st. – 13 trycksidor )

” i LO, PTK och Svenskt Näringsliv, Underlag inför fortsatta förhandlingar – Rapport från parternas arbetsgrupper inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning, 2020, s. 53-65 » Läs

2019 ( 1 st. – 11 trycksidor )

” i Staffan Ingmansson, Carin Ulander-Wänman och Ruth Mannelqvist (red.), Festskrift till Örjan Edström, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2019, s. 501–511 » Läs

2017 ( 2 st. – 20 trycksidor )

och ” i Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg (red.), Niklas Bruun i Sverige – En vänbok, Iustus Förlag, 2017, s. 257–273 » Läs

2016 ( 2 st. – 10 trycksidor )

” i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 7 » Läs

” i Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), Sui generis – Festskrift til Stein Evju, Universitetsforlaget, 2016, s. 765–773 » Läs

2012 ( 4 st. – 16 trycksidor )

” i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 4 » Läs

” i EU & arbetsrätt 2012 nr 1 s. 7 » Läs

” i Privat på jobbet – Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst, Kompetensrådet för utveckling i staten (krus), 2012, s. 15–27 » Läs

2011 ( 2 st. – 22 trycksidor )

” i Philip Mielnicki och Mårten Schultz (red.), Stockholm Centre for Commercial Law nr 15 – Årsbok III, 2011, s. 549–569

2010 ( 3 st. – 33 trycksidor )

” i Information & Communication Technology – Legal Issues, Scandinavian Studies in Law Volume 56, 2010, s. 209–225 » Läs

” i Kerstin Ahlberg (red.), Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus Förlag, 2010, s. 655–669 » Läs

2007 ( 1 st. – 13 trycksidor )

” i What is Scandinavian Law? – Social Private Law, Scandinavian Studies in Law Volume 50, 2007, s. 541–553 » Läs

2006 ( 1 st. – 21 trycksidor )

” i Cecilia Magnusson Sjöberg och Peter Wahlgren (red.), Festskrift till Peter Seipel, Norstedts Juridik, 2006, s. 685–705 » Läs

2005 ( 2 st. – 33 trycksidor )

” i Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel (utgivare), Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck, Juristförlaget i Lund, 2005, s. 685–708 » Läs

” i Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 1, Hefte 2, 2005, s. 135–143 » Läs

2004 ( 5 st. – 43 trycksidor )

” i Handlingsoffentlighet utan handlingar?, Skrifter utgivna av Riksarkivet nr 21, 2004, s. 39–48 » Läs

” i IT Law – Scandinavian Studies in Law Volume 47, 2004, s. 389–403 » Läs

” i JFT 2004 nr 1 s. 89–94

” i Viveca Still (red.), Media, innovationer och produktivitet – rättssäkerheten och teknologin i omvandling, Nordisk årsbok i rättsinformatik 2003, 2004, s. 11–16

” i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003, TemaNord 2004:509, s. 145–150

” i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7–8 » Läs

2002 ( 3 st. – 15 trycksidor )

” i Peter Seipel (ed.), Law and Information Technology. Swedish Views SOU 2002:112, s. 177–184 » Läs

2001 ( 1 st. – 15 trycksidor )

” i Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman (red.kommitté), Festskrift till Hans Stark, Arbetsrättsliga föreningens skrifter volym V, 2001, s. 413–427

2000 ( 2 st. – 1 trycksida )

” i Advokaten 2000 nr 2 s. 28

” i Domstolsverket informerar 2000 nr 2 s. 1 ff.

1998 ( 1 st. – 1 trycksida )

” i EU & arbetsrätt 1998 nr 3 s. 2

1997 ( 1 st. – 5 trycksidor )

” i Wolfgang Kilian (ed.), EC Data Protection Directive – Interpretation/Application/Transposition – Working Conference, S. Toeche-Mittler Verlag, Darmstadt, Tyskland, 1997, s. 167–171

1995 ( 1 st. – 1 trycksida )

och ” i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29

1994 ( 1 st. – 1 trycksida )

och ” i Lag & Avtal 1994 nr 9 s. 28

70Expertkommentarer ( 70 st. hittills )

Blendow Lexnova» Blendow Lexnova

2019 ( 4 st. )

” i Blendow Lexnova september 2019 » Läs

” i Blendow Lexnova augusti 2019 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2019 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2019 » Läs

2018 ( 5 st. )

” i Blendow Lexnova december 2018 » Läs

” i Blendow Lexnova september 2018 » Läs

” i Blendow Lexnova augusti 2018 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2018 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2018 » Läs

2017 ( 6 st. )

” i Blendow Lexnova december 2017 » Läs

” i Blendow Lexnova oktober 2017 » Läs

” i Blendow Lexnova augusti 2017 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2017 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2017 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2017 » Läs

2016 ( 5 st. )

” i Blendow Lexnova oktober 2016 » Läs

” i Blendow Lexnova augusti 2016 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2016 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2016 » Läs

2015 ( 7 st. )

” i Blendow Lexnova december 2015 » Läs

” i Blendow Lexnova oktober 2015 » Läs

” i Blendow Lexnova september 2015 » Läs

” i Blendow Lexnova maj 2015 » Läs

” i Blendow Lexnova februari 2015 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2015 » Läs

2014 ( 7 st. )

” i Blendow Lexnova december 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova november 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova oktober 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova maj 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova februari 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2014 » Läs

2013 ( 6 st. )

” i Blendow Lexnova december 2013 » Läs

” i Blendow Lexnova oktober 2013 » Läs

” i Blendow Lexnova augusti 2013 » Läs

” i Blendow Lexnova maj 2013 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2013 » Läs

” i Blendow Lexnova februari 2013 » Läs

2012 ( 8 st. )

” i Blendow Lexnova december 2012 » Läs

” i Blendow Lexnova november 2012 » Läs

” i Blendow Lexnova maj 2012 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2012 » Läs

” i Blendow Lexnova februari 2012 » Läs

2011 ( 10 st. )

” i Blendow Lexnova december 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova augusti 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova juni 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova maj 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova februari 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova september 2010 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2010 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2010 » Läs

2009 ( 5 st. )

” i Blendow Lexnova november 2009 » Läs

” i Blendow Lexnova september 2009 » Läs

” i Blendow Lexnova juli 2009 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2009 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2009 » Läs

2008 ( 3 st. )

” i Blendow Lexnova november 2008 » Läs

” i Blendow Lexnova juli 2008 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2008 » Läs

2Konferensrapporter ( 2 st. hittills – 27 trycksidor )

2003 ( 1 st. – 15 trycksidor )

” i XVII World Congress of Labour Law and Social Security 3–5 september 2003 i Montevideo, Uruguay, 2002 (Ca 15 sid. jämte bil.) » Läs

1995 ( 1 st. – 12 trycksidor )

” i The First International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management 1995 (12 sid.)

26Offentlig utredningar ( 26 st. hittills – 8 471 trycksidor )

2022 ( 1 st. – 82 trycksidor )

(såsom ensamutredare), , Ds 2022:22 (Justitiedepartementet) (82 sid.) » Läs

2021 ( 3 st. – 1 304 trycksidor )

(såsom ensamutredare), , Ds 2021:24 (Arbetsmarknadsdepartementet) (78 sid.) » Läs

(såsom särskild utredare), , SOU 2021:39 – Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (Socialdepartementet) (350 sid.) » Läs

(såsom särskild utredare), , SOU 2021:4 – Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (Socialdepartementet) (876 sid.) » Läs

2018 ( 1 st. – 312 trycksidor )

(såsom särskild utredare), , SOU 2018:52 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (312 sid.) » Läs

2017 ( 1 st. – 766 trycksidor )

(såsom särskild utredare), , SOU 2017:66 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (766 sid.) » Läs

2015 ( 1 st. – 450 trycksidor )

(såsom huvudsekreterare), , SOU 2015:83 – Utstationeringskommittén (Arbetsmarknadsdepartementet) (450 sid.) » Läs

2011 ( 2 st. – 109 trycksidor )

(såsom särskild utredare), , SOU 2011:52 – Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (Arbetsmarknadsdepartementet) (109 sid.) » Läs

(såsom konsult), , SOU 2011:10 – Organisationsutredningen mot dopning (Kulturdepartementet) (avsnitt 9 och 10, s. 189–249) » Läs

2010 ( 1 st. – 147 trycksidor )

(såsom särskild utredare), , SOU 2010:26 – Utredningen om flyttningsbidrag (Arbetsmarknadsdepartementet) (147 sid.) » Läs

2009 ( 3 st. – 701 trycksidor )

(såsom ensamutredare), , Ds 2009:61 (Utbildningsdepartementet) (219 sid.) » Läs

(såsom konsult / expert), , SOU 2009:44 – Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (Arbetsmarknadsdepartementet) (avsnitt 5, 10, 13 och 16.1 jämte tillhörande författningskommentarer, s. 89–141, 221–245, 351–359, 401–403, 417–420, 429–433 och 434–435) » Läs

(såsom konsult), , SOU 2009:29 (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) (avsnitt 8 Behandling av personuppgifter, s. 169–193) » Läs

2008 ( 2 st. – 638 trycksidor )

(såsom särskild utredare), , SOU 2008:83 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (103 sid.) » Läs

(såsom särskild utredare), , SOU 2008:54 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (535 sid.) » Läs

2007 ( 1 st. – 229 trycksidor )

(såsom särskild utredare), , SOU 2007:64 – Studiestödsdatautredningen (Utbildningsdepartementet) (229 sid.) » Läs

2005 ( 1 st. – 147 trycksidor )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 2005:115 – Anonymitetsutredningen (Finansdepartementet) (147 sid.) » Läs

2004 ( 2 st. – 468 trycksidor )

(såsom ensamutredare), , Ds 2004:33 (Finansdepartementet) (101 sid.) » Läs

(såsom särskild utredare), , SOU 2004:6 – Personuppgiftslagsutredningen (Justitiedepartementet) (367 sid.) » Läs

2001 ( 1 st. – 182 trycksidor )

(såsom ensamutredare), , Ds 2001:9 (Justitiedepartementet) (182 sid.) » Läs

1997 ( 1 st. – 873 trycksidor )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 1997:39 – Datalagskommittén (Justitiedepartementet) (873 sid.) » Läs

1995 ( 1 st. – 79 trycksidor )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 1995:2 – Utredningen om arbetsföretag (Arbetsmarknadsdepartementet) (79 sid.) » Läs

1994 ( 2 st. – 821 trycksidor )

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1994:141 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (628 sid.) » Läs

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1994:83 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (193 sid. jämte bil.) » Läs

1993 ( 1 st. – 1 074 trycksidor )

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1993:32 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (1 074 sid.) » Läs

1990 ( 1 st. – 89 trycksidor )

och , , Statens ungdomsråd, 1990 (89 sid.) » Läs

98E-publikationer ( 98 st. hittills )

2023 ( 2 st. )

, , uppdaterad version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, , uppdaterad version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, , uppdaterad version 2023, Norstedts Juridk / Juno

2022 ( 3 st. )

, , uppdaterad version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, , uppdaterad version 2022, Norstedts Juridik / Juno

, , uppdaterad version 2022, Norstedts Juridik / Juno

2021 ( 3 st. )

, , uppdaterad version 2021, Norstedts Juridik / Juno

, , version 2021, Norstedts Juridik / Juno

, , version 2021, Norstedts Juridik / Juno

2020 ( 2 st. )

, , uppdaterad version 2020, Norstedts Juridik / Juno

, , uppdaterad version 2020, Norstedts Juridik / Juno

2019 ( 6 st. )

, , uppdaterad version 2019, Norstedts Juridik / Juno

” i Blendow Lexnova september 2019 » Läs

” i Blendow Lexnova augusti 2019 » Läs

, , version 2019, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova mars 2019 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2019 » Läs

2018 ( 6 st. )

, , uppdaterad version 2018, Karnov Group / Lexino

” i Blendow Lexnova december 2018 » Läs

” i Blendow Lexnova september 2018 » Läs

” i Blendow Lexnova augusti 2018 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2018 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2018 » Läs

2017 ( 8 st. )

och , , uppdaterad version 2017, Norstedts Juridik / Zeteo

, , uppdaterad version 2017, Karnov Group / Lexino

” i Blendow Lexnova december 2017 » Läs

” i Blendow Lexnova oktober 2017 » Läs

” i Blendow Lexnova augusti 2017 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2017 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2017 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2017 » Läs

2016 ( 7 st. )

, , uppdaterad version 2016, Karnov Group / Lexino

” i Blendow Lexnova oktober 2016 » Läs

och , , uppdaterad version 2016, Wolters Kluwer / Zeteo

” i Blendow Lexnova augusti 2016 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2016 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2016 » Läs

2015 ( 9 st. )

” i Blendow Lexnova december 2015 » Läs

och , , uppdaterad version 2015, Wolters Kluwer / Zeteo

” i Blendow Lexnova oktober 2015 » Läs

” i Blendow Lexnova september 2015 » Läs

, , uppdaterad version 2015, Karnov Group / Lexino

” i Blendow Lexnova maj 2015 » Läs

” i Blendow Lexnova februari 2015 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2015 » Läs

2014 ( 9 st. )

och , , uppdaterad version 2014, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova december 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova november 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova oktober 2014 » Läs

, , uppdaterad version 2014, Karnov Group / Lexino

” i Blendow Lexnova maj 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova februari 2014 » Läs

” i Blendow Lexnova januari 2014 » Läs

2013 ( 8 st. )

” i Blendow Lexnova december 2013 » Läs

och , , uppdaterad version 2013, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova oktober 2013 » Läs

, , första utgåvan 2013, Karnov Group / Lexino

” i Blendow Lexnova augusti 2013 » Läs

” i Blendow Lexnova maj 2013 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2013 » Läs

” i Blendow Lexnova februari 2013 » Läs

2012 ( 9 st. )

” i Blendow Lexnova december 2012 » Läs

” i Blendow Lexnova november 2012 » Läs

och , , uppdaterad version 2012, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova maj 2012 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2012 » Läs

” i Blendow Lexnova februari 2012 » Läs

” i Blendow Lexnova december 2011 » Läs

och , , uppdaterad version 2011, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova augusti 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova juni 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova maj 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2011 » Läs

” i Blendow Lexnova februari 2011 » Läs

och , , uppdaterad version 2010, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova september 2010 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2010 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2010 » Läs

2009 ( 6 st. )

” i Blendow Lexnova november 2009 » Läs

och , , uppdaterad version 2009, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova september 2009 » Läs

” i Blendow Lexnova juli 2009 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2009 » Läs

” i Blendow Lexnova mars 2009 » Läs

2008 ( 3 st. )

” i Blendow Lexnova november 2008 » Läs

” i Blendow Lexnova juli 2008 » Läs

” i Blendow Lexnova april 2008 » Läs

Senast uppdaterad 2021-06-05 av Sören Öman