: : : : :

Arbetsdomstolens domarKajsa Nordström

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Kajsa Nordström
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2006 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Kajsa Nordström har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
19 ledamöter ♀ 8 ♂ 11
8 parter
6 ombud ♀ 0 ♂ 6

Kajsa Nordström har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Carina Gunnarsson ( 2 st. ) och Cathrine Lilja Hansson ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2005-08-232007-05-311 år 9 mån 9 dgr
Förordnad i sammanlagt 1 år 9 månader och 9 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Kajsa Nordström som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2006 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 29 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I målet, som rör bl.a. frågan om en arbetsgivare inför vissa beslut i verksamheten har följt gällande kollektivavtal om samverkan, har invänts att talan gått förlorad till följd av preskription. Avgörande för preskriptionsfrågan är vid vilken tidpunkt den centrala tvisteförhandlingen avslutades.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 29

Lagrum : 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Halland & Sveriges Psykologförbund

Ombud : Tom Johansson & Tomas Björck

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan (f.d. lagmannen i Mjölby tingsrätt; tillfällig ersättare), Berndt Molin, Håkan Torngren, Agnes Günther, Inger Efraimsson, Karl-Erik Svensson. Enhälligt.
Sekreterare : Kajsa Nordström

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 10 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade arbetstagare som var medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet. Arbetstagarna lade ned arbetet. Arbetsdomstolen finner att oavsett om arbetstagarna hade en rätt att stå neutrala i konflikten eller ej utgjorde avdelningens uppmaning att lägga ned arbetet en stridsåtgärd och att eftersom något beslut om sympatiåtgärd ej hade fattats var stridsåtgärden olovlig. Även fråga om förbundet bl.a. genom vissa uttalanden från förbundets sida var jämte avdelningen ansvarig för den vidtagna olovliga stridsåtgärden.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 10

Lagrum : 41 §, 42 §, 54 § och 61 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 1 & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Ola Brinnen & Sven Erfors

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Örjan Härneskog (f.d. hovrättsassessorn; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Claes Frankhammar, Anders Hagman, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kajsa Nordström

Dela :

Prejudikat : AD 2006 nr 8 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft rätt att låta en arbetstagares återanställningsrätt förfalla.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 8

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivareföreningen SRAO & Sif & Sveriges Television Aktiebolag

Ombud : Björn Liberg & Lars Åström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Ulrika Stenbeck Gustavson, Kurt Eriksson, Rolf Hugert, Anders Hagman, Lennart Olovsson och Kjell Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Kajsa Nordström

Dela :