Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarGunilla Svahn Lindström

( 12 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Sök kontaktuppgifter till Gunilla Svahn Lindström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gunilla Svahn Lindström
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 1993–1995 ( 18 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Gunilla Svahn Lindström har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
51 ledamöter ♀ 10 ♂ 41
42 parter

Gunilla Svahn Lindström har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Hans Stark ( 8 st. ), Lars Johan Eklund ( 8 st. ) och Ove Sköllerholm ( 2 st. ) varit ordförande

Gunilla Svahn Lindström
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
12 st.1 st.8,3%1996–2010

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 25,0% ( 3 / 12 st. )
[ i 1 / 3 fall ( 33,3% ) har Gunilla Svahn Lindström själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 33,3% ( 4 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,2%

Ändringsfrekvens : 25,0% ( 1 / 4 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 55,5%

Underinstanser ( 4 st. ) : Nacka tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Södertälje tingsrätt

Underinstanser ( 4 st. ) : Nacka tingsrätt | Kristianstads tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Södertälje tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1996-06-26, för 23 år 11 mån 9 dgr sedan )

Gunilla Svahn Lindström har dömt refererade avgöranden med :
52 ledamöter ♀ 18 ♂ 34
11 sekreterare ♀ 8 ♂ 3
27 parter
15 ombud ♀ 4 ♂ 11

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Gunilla Svahn Lindström
( 7 st. ♀ 2 ♂ 5 vid 7 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare1993-09-271995-09-171 år 11 mån 22 dgr
Er­sättare för vice ord­förande2004-07-012010-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 7 år 11 månader och 21 dagar.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för vice ordförande i fyra avgöranden ( 33,3% av alla refererade avgöranden med Gunilla Svahn Lindström sedan 1993 ), första gången den 24 januari 1996 och senast den 14 april 1999.
Titel för Gunilla Svahn Lindström som tillfällig ersättare : Hovrättsassessor.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Gunilla Svahn Lindström dömt sedan 1993 ( 12 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2010 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2010 nr 53 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare som arbetat som säljare av finansiella tjänster hade i sitt anställningsavtal en konkurrensklausul. Fråga bl.a. om arbetstagaren brutit mot konkurrensklausulen och om klausulen kan anses oskälig enligt 38 § avtalslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2010 nr 53

Lagrum : 36 § och 38 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Finanshuset 2002 Aktiebolag i konkurs & I.N.

Ombud : Hans-Christian Löth & Johan Linder

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gunilla Svahn Lindström, Inga Jerkeman, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Gösta Rehnstam, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Per Lindblom

Dela :

2009 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2009 nr 80 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare har bytt arbetsgivare inom en koncern. Fråga i huvudsak om hos den tidigare arbetsgiven eventuellt intjänade semesterförmåner övergått till anställningen hos den nya arbetsgivaren och därvid om kravet på förklaring enligt 31 § andra stycket semesterlagen varit uppfyllt.

» Läs hela rättsfallet AD 2009 nr 80

Lagrum : 31 § andra stycket semesterlagen (1977:480)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.E. & Segezha Packaging Aktiebolag

Ombud : Anders Elmér & Anders Nordström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Gunilla Svahn Lindström, Ingrid Lyberg, Kerstin Brodowsky, Gun Tidestav, Anders Tiderman och Inger Efraimsson. Enhälligt.
Sekreterare : Julia Damerau Malmström

Dela :

2008 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 2008 nr 45 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetstagarorganisation brutit mot bestämmelserna i 45 § medbestämmandelagen genom att inte varsla ett berört företag om en förestående stridsåtgärd.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 45

Lagrum : 45 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & Göteborgs Handel & Servicesyndikat

Ombud : Antje Dedering & Johan Larsson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gunilla Svahn Lindström, Mårten Holmström, Jan Nordin, Ylva Tengblad, Anders Tiderman och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Kristine Skår

Dela :

Prejudikat : AD 2008 nr 20 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En processoperatör vid ett massa- och pappersbruk har sagts upp från sin anställning med anledning av att han dömts till åtta års fängelse för dråp av sin sambo. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad. Även fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2008 nr 20

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & SCA Packaging Obbola Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Ombud : Andreas Edenman & Carolina Öhrn

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gunilla Svahn Lindström, Ingrid Lyberg, Bengt Huldt, Anders Hagman, Maria Hansson (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Anders Canemyr

Dela :

2007 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2007 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Ett bolag har fattat beslut om neddragning av produktionen, vilket bl.a. inneburit att 35 arbetstagare kom att sägas upp. Bolaget har före beslutet förhandlat med den arbetstagarorganisation vars medlemmar direkt kom att beröras av uppsägningarna. Frågan om bolaget även varit förhandlingsskyldigt enligt 11 § medbestämmandelagen gentemot en annan arbetstagarorganisation, vars medlemmar inte direkt berördes av uppsägningarna. Arbetsdomstolen finner att bolaget varit förhandlingsskyldigt enligt 11 § medbestämmandelagen. Vidare uppkommer fråga om förhandlingsskyldigheten har fullgjorts. Domstolen uttalar att det i princip är arbetsgivaren som har bevisbördan för att han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbestämmandelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2007 nr 98

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Föreningen Sveriges Skogsindustrier & Setra Trävaror Aktiebolag & Sif

Ombud : Andreas Edenman & Lars Åström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gunilla Svahn Lindström, Ingrid Lyberg, Rolf Hugert, Teddy Glans, Ronny Wenngren och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Emma Görnerup Cardell

Dela :

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 20 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

I ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning mellan ett bolag och dess verkställande direktör fanns bl.a. en bestämmelse om att den verkställande direktören ”vid uppsägning eller avsked” från bolagets sida inte längre skulle ha rätt till vissa avtalade förmåner. I tvist rörande tolkningen av denna bestämmelse uppstod bl.a. fråga om rätten till uppsägning var inskränkt på visst sätt samt om bestämmelsen skulle anses innebära att den verkställande direktören förlorade rätten till de aktuella förmånerna under uppsägningstid om han under denna blev arbetsbefriad. Arbetsdomstolen har funnit att den verkställande direktören inte hade rätt till de omtvistade förmånerna.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 20

Lagrum : 1 § 1 p. lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : N.S. & Villaägarnas Utveckling Aktiebolag

Ombud : Björn Lindskog & Toivo Öhman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Gunilla Svahn Lindström, Christer Måhl, Peter Ander, Ulf Perbeck, Jan Sjölin (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Anu Rintala

Dela :

2005 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2005 nr 13 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I ett kollektivavtal som gäller för cateringarbetare föreskrivs att ett lönetillägg om 1 200 kr skall utgå om anställningen avser arbete som kräver särskild yrkesutbildning, t.ex. utbildning till kock eller kallskänka. I målet är fråga om fyra arbetstagare haft sådant kallskänksarbete att de varit berättigade till lönetillägg enligt kollektivavtalet. De har samtliga varit anställda hos ett cateringföretag som levererar färdiga måltider till bl.a. flygbolag.

» Läs hela rättsfallet AD 2005 nr 13

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Hotell- och restaurangfacket & LSG Sky Chefs Sverige Aktiebolag

Ombud : Lena Widman & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Gunilla Svahn Lindström, Gunilla Upmark, Bengt Huldt, Karl Olof Stenqvist, Håkan Pettersson (skiljaktig) och Inger Öhrn Karlsson.
Sekreterare : Kristina Andersson

Dela :

2004 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 99 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

|  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen har vid interimistisk prövning av ett yrkande om förbud mot stridsåtgärd funnit att det ifrågasatta handlandet inte utgjorde en stridsåtgärd.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 99

Lagrum : 38 §, 39 § och 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Iso Team Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 12

Ombud : Alexander E. Broch & Peter Kindblom

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Gunilla Svahn Lindström, Gunilla Upmark, Åsa Kjellberg Kahn (förhandlingschefen i Elektriska Istallatörsorganisationen; tillfällig ersättare), Agnes Günther, Lennart Olovsson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.
Sekreterare : Annica Hellström

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 55 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En pilot har accepterat att tjänstgöra under två dagar då han enligt sitt tjänstgöringsschema skulle vara ledig och har därmed blivit berättigad till fyra dagars kompensationsledighet. Fråga huruvida piloten även blivit berättigad till särskild ersättning på grund av att han under arbetsperioden har överskridit de begränsningar som enligt avtalet gäller för tjänstgöringstiden.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 55

Parter ( Privata sektorn ) : Flygarbetsgivarna & Skyways Aktiebolag & Svensk Pilotförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Sverker Rudeberg, Birgitta Laurent (jur. kand. i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Lise-Lotte Ewerhard och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

1997 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1997 nr 3 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

En verkställande direktör A i ett företag i livsmedelsbranschen skiljs från sin anställning utan iakttagande av den uppsägningstid som anges i anställningsavtalet. A väcker talan vid tingsrätt mot bolaget med yrkande om skadestånd motsvarande hans lön under uppsägningstiden. Bolaget bestrider yrkandet och väcker för egen del talan mot A med yrkande om skadestånd enligt de särskilda bestämmelserna i aktiebolagslagen. – I målet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1. Har A i strid med styrelsens beslut låtit vissa av bolagets återförsäljare köpa varor på kredit till skada för bolaget på ett sådant sätt att grund för avskedande förelegat och bolaget blivit berättigat till skadestånd enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen?

2. Har A i samband med förhandlingar om samgående med ett annat företag i branschen agerat illojalt och därigenom åsidosatt sina åligganden mot bolaget på ett sådant sätt att grund för avskedande förelegat?

» Läs hela rättsfallet AD 1997 nr 3

Lagrum : 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : L.L. & Lännocks Glassförsäljning Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson, Hans Forselius (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Inge Janérus och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1996 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

En idrottslärare vid en gymnasieskola har avskedats. Som grund för avskedandet har kommunen angivit att läraren på olika sätt misskött sin lärartjänst, såsom genom att använda ett grovt och kränkande språk med sexuella anspelningar gentemot elever och arbetskamrater samt genom att uppträda respektlöst och illojalt mot skolans rektor. Betydelsen av att idrottsläraren efter det att han erhållit vad som får uppfattas som en skarp varning under en så förhållandevis lång tid som drygt sex månader inte låtit sig komma något till last. – Arbetsdomstolen finner att avskedandet har skett under omständigheter som inte ens skulle ha varit tillräckliga för en giltig uppsägning av idrottsläraren.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 82

Lagrum : 18 § första stycket, 35 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Danderyds kommun & Lärarnas Riksförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund (förre direktören i Sveriges Skogsindustriförbund; tillfällig ersättare), Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson och Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 6 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En lagerarbetare vid ett företag som med stöd av tillstånd från tullmyndigheten säljer skatte- och tullfria varor till företag och beskickningar påstås ha stulit eller ha försökt stjäla ett antal juiceburkar. Tvist föreligger om lagerarbetaren lagligen kunnat avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 6

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & HAO Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund & Margell Shipping Service Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Gunilla Svahn Lindström (hovrättsassessor; tillfällig ersättare; skiljaktig), Ingemar Källberg, Mats Holmgren, Lars Ahlvarsson, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Sune Israelsson (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :