Home:

Speeches by Sören Öman

( 1 upcoming and 559 held speeches since 2004 )

Portrait of Sören Öman
Sören Öman

Address : Valhallavägen 102, SE-114 41 Stockholm, Sweden

Email : 

Homepage : 

Telephone : +46 8 654 94 62 | +46 70 741 07 12

Sören Öman is often engaged as a speaker or lecturer on various legal subjects by renowned conference businesses, companies such as law firms and international corporations, authorities, organisations and academic institutions, or at national and international conferences (1 speeches since 2004). He gives speeches and lectures in Swedish and English.

Today : 2024-06-16

Upcoming speeches by Sören Öman ( 1 )

2024-12-11 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

Speeches held by Sören Öman since 2004 ( 559 )

2024 ( 4 so far with 104 participants )

2024-05-30 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2024-05-23 Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2024-05-07 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2024-04-17 Person­upp­gifter i arbets­livet ( Göteborg Advokatbyrå » Homepage ) [ public ]

2023 ( 12 with 333 participants )

2023-11-09 Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2023-11-08 Personuppgifter inom arbetslivet ( Stockholm Nätverket Unga Dataskyddsjurister ) [ closed ]

2023-11-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2023-10-26 Arbetsrätt – Det nya anställningsskyddet ( Lund Lunds domarakademi » Homepage ) [ public ]

2023-10-24 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2023-10-18 Yttrandefriheten i arbetslivet ( Örebro Kommun / Landsting / Region ) [ closed ]

2023-08-30 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2023-05-09 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2023-04-20 Nya LAS i praktiken – av­slutande av an­ställ­ning ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2023-03-30 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2023-02-07 Det nya anställningsskyddet ( Stockholm Företag ) [ closed ]

2023-01-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2022 ( 14 with 381 participants )

2022-12-02 Det nya anställningsskyddet ( Solna Företag ) [ closed ]

2022-11-30 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2022-11-24 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2022-10-07 Det nya anställ­nings­skyddet ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2022-10-05 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2022-09-15 Det nya anställ­nings­skyddet ( Göteborg Advokatbyrå ) [ closed ]

2022-08-25 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2022-05-31 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2022-05-23 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Kommun / Landsting / Region ) [ closed ]

2022-05-03 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2022-04-07 Det nya anställ­nings­skyddet ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2022-03-29 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2022-03-22 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2022-02-01 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2021 ( 12 with 231 participants )

2021-12-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2021-12-02 Yttrandefriheten i arbetslivet ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ closed ]

2021-11-09 Den nya vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2021-10-26 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2021-10-19 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2021-08-31 Bisysslor ( Stockholm Statlig myndighet ) [ closed ]

2021-08-31 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2021-05-05 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2021-04-28 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2021-03-23 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2021-03-18 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2021-01-21 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2020 ( 6 with 134 participants )

2020-11-10 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2020-10-20 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2020-09-18 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2020-04-28 Angrepp från anställda på före­tagets hemlig­heter och renommé ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2020-02-13 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2020-02-06 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2019 ( 13 with 261 participants )

2019-12-04 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2019-11-14 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2019-10-24 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2019-10-15 Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2019-09-19 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2019-09-05 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2019-06-11 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2019-06-04 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2019-04-25 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2019-03-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2019-03-06 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2019-02-12 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2019-02-11 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2018 ( 22 with 456 participants )

2018-12-11 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2018-11-26 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2018-11-15 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2018-11-08 Integriteten och GDPR i arbetslivet ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ closed ]

2018-11-06 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2018-10-19 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2018-10-11 Konkurensklausuler och den nya företagshemlighetslagen ( Västervik Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund ) [ closed ]

2018-09-19 Det nya direktivet om ändringar i utstationeringsdirektivet ( Stockholm Institutet för social civilrätt ) [ public ]

2018-09-04 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2018-08-30 Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Homepage ) [ public ]

2018-05-29 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2018-05-22 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2018-05-03 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2018-04-19 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2018-04-19 Dataskyddsförordningen och arbetsrätt ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2018-04-13 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2018-03-28 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2018-03-21 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2018-02-20 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2018-02-14 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017 ( 34 with 1 302 participants )

2017-12-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-12-06 Dataskyddsförordningen och arbetsrätten ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen » Homepage ) [ public ]

2017-11-10 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2017-11-09 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2017-11-07 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-11-02 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2017-10-25 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-10-18 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Statlig myndighet ) [ closed ]

2017-10-12 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2017-10-11 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå ) [ closed ]

2017-10-05 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-10-04 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2017-09-28 Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Homepage ) [ public ]

2017-09-14 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-09-11 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2017-09-06 Arbetsrätt – Avslutande av anställning och konkurrens från tidigare medarbetare ( Lund Lunds domarakademi ) [ public ]

2017-08-30 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-06-16 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2017-06-14 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-06-08 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-05-31 PuL och dataskyddsförordningen i det nämndadministrativa arbetet – vad är nytt och hur förbereder du dig? ( Stockholm Ability Partner » Homepage ) [ public ]

2017-05-30 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2017-05-24 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-04-27 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-04-04 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2017-03-29 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2017-03-28 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-03-14 Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Homepage ) [ public ]

2017-03-09 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2017-02-21 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-02-06 Den nationella anpassningen till dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå & Företag ) [ closed ]

2017-01-31 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2017-01-30 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2017-01-25 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2016 ( 28 with 1 293 participants )

2016-12-14 Person­uppgifts­lagen (PUL) för privata sektorn ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2016-11-30 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2016-11-23 EU:s data­skydds­förord­ning ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2016-11-21 När skyddet för företags­hemlig­heter får be­tydelse för integritets­skyddet ( Stockholm Akademin för Immaterial- Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) » Homepage ) [ public ]

2016-11-17 Person­uppgifts­lagen för offentliga sektorn ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2016-11-09 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2016-10-12 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2016-10-05 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2016-09-28 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2016-09-26 EU:s nya dataskyddsförordning ( Stockholm Statlig myndighet ) [ closed ]

2016-09-20 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2016-09-13 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2016-08-30 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2016-06-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2016-06-02 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2016-05-31 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2016-05-27 Personuppgiftslagen – praxis och nyheter inom området ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2016-05-20 Arbetsrättsliga nyheter 2016 ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2016-05-12 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2016-05-11 Juridik och ny teknik ( Stockholm Statlig myndighet ) [ closed ]

2016-04-28 Person­uppgifts­lagen för offentliga sektorn ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2016-04-05 EU:s data­skydds­förord­ning ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2016-02-04 Utstationerings­kommitténs betänkande ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ closed ]

2016-02-02 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2016-01-28 Skadestånd inom arbetsrätten ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2016-01-27 Översyn av lex Laval ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen » Homepage ) [ public ]

2016-01-21 Nya rättsfall om arbetsrätt ( Göteborg Advokatbyrå ) [ closed ]

2016-01-20 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2015 ( 49 with 1 666 participants )

2015-12-16 Person­uppgifts­lagen (PUL) för privata sektorn ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2015-12-10 Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2015-12-09 Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner ( Stockholm JP Infonet » Homepage ) [ public ]

2015-12-03 Personuppgiftslagen för statliga myndigheter ( Sundsvall Statlig myndighet » Homepage ) [ public ]

2015-11-26 Konkurrensklausuler ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ closed ]

2015-11-24 Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ closed ]

2015-11-23 Översyn av lex Laval ( Stockholm Svenska ilera-föreningen (International Labour and Employment Relations Association) ) [ public ]

2015-11-20 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-11-17 Personuppgiftslagen för offentliga sektorn ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) ) [ public ]

2015-11-16 Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-11-05 Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-10-23 Personuppgifts­behandling och ny myndighets­datalag ( Jönköping Kommun / Landsting / Region » Homepage ) [ public ]

2015-10-20 Arbetsrättsliga nyheter 2015 ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2015-10-19 Utstationeringskommitténs betänkande ( Stockholm Institutet för social civilrätt » Homepage ) [ public ]

2015-10-15 Information disclosure regulation trend in Sweden ( Seoul (Sydkorea) Korea Legislation Research Institute ) [ public ]

2015-10-13 Avslutande av anställning ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2015-10-12 Konkurrens­klausuler, företags­hemligheter och processen i AD ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-10-05 Den nya kamera­övervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgifts­skydd ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-10-01 EU-förslaget till dataskydds­förordning ( Stockholm SIPU » Homepage ) [ public ]

2015-09-29 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2015-09-22 Nya rättsfall inom arbetsrätt ( Stockholm InfoTorg Juridik / Bisnode » Homepage ) [ public ]

2015-09-15 Personuppgifts­lagen – Praxis och praktik ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-09-14 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2015-09-11 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2015-09-04 Ny myndighetsdatalag och andra nyheter om personuppgiftsskydd för offentlig sektor ( Stockholm JP Infonet » Homepage ) [ public ]

2015-09-03 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2015-09-02 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2015-08-27 Nordiska domstolars hållning till instanserna i Luxemburg ( Köpenhamn Københavns Universitet & Nordiska nyhetsbrevet EU & Arbetsrätt » Homepage ) [ public ]

2015-05-27 Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet ( Göteborg Göteborgsregionens kommunalförbund & Kommun / Landsting / Region » Homepage ) [ public ]

2015-05-26 Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-05-19 Nya rättsfall om övergång av verksamhet ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2015-05-06 Arbetsrättsliga nyheter 2015 ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2015-04-09 Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2015-04-08 Personuppgiftslagen för offentliga sektorn ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2015-03-18 Juridiken vid upphörande av anställning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2015-03-13 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Dans och Cirkushögskolan ) [ closed ]

2015-03-12 Europakonventionen och svensk arbetsrätt ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-03-05 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2015-03-04 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2015-02-25 Lavalfrågan ( Stockholm STAR (Stockholms arbetsrättare) ) [ public ]

2015-02-17 Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-02-16 Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet ) [ closed ]

2015-02-09 Den nya kameraövervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgiftsskydd ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-02-06 Särskilda registerförfattningar för myndigheter – Myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-02-02 Personuppgiftslagen – Praxis och praktik ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2015-01-30 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2015-01-27 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ closed ]

2015-01-20 Integritesskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2015-01-19 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ closed ]

2014 ( 51 with 1 729 participants )

2014-12-18 Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2014-11-26 Skadestånd inom arbetsrätten ( Malmö Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2014-11-12 Den nya kameraövervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgiftsskydd ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2014-11-11 Föreningsrätt & Stridsåtgärder ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation ) [ closed ]

2014-11-08 Nya viktiga domar från Arbetsdomstolen ( Båstad Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige ) [ public ]

2014-11-07 Omplacering och omreglering av anställningsvillkor & Konkurrensklausuler ( Båstad Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige ) [ public ]

2014-11-03 Personuppgiftslagen ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ closed ]

2014-10-29 Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet ) [ closed ]

2014-10-17 Skadestånd inom arbetsrätten ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2014-10-15 Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2014-10-14 Skadestånd inom arbetsrätten ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ closed ]

2014-10-13 Skadestånd inom arbetsrätten ( Stockholm Föredrag för organisation ) [ closed ]

2014-09-30 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2014-09-29 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ closed ]

2014-09-26 Personuppgiftslagen – Praxis och praktik ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2014-09-24 Arbetstagarbegreppet, anställningsformerna, uppsägning, avskedande, turordning och återanställning ( Stockholm Domstolsakademin & Föredrag för domare & Statlig myndighet » Homepage ) [ public ]

2014-09-23 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ closed ]

2014-09-18 Arbetsrättsligt kurspaket, dag 3 av 3 ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Homepage ) [ public ]

2014-09-17 Särskilda registerförfattningar för myndigheter – Myndigheters elektroniska informationshantering och informationsutbyte ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2014-09-16 Personuppgiftslagen och Databaslagen – tillåten och icke tillåten behandling av uppgifter – nu och framöver ( Stockholm Föreningen Sveriges Kronofogdar ) [ closed ]

2014-09-12 Lavalfrågan ( Cascais (Portugal) Institutet för social civilrätt ) [ public ]

2014-09-08 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ closed ]

2014-09-01 Att arbeta i en kommitté ( Stockholm Regeringskansliet ) [ closed ]

2014-08-29 Avslutande av anställning & Arbetstagares yttrandefrihet och användning av sociala medier ( Göteborg Föredrag för organisation ) [ closed ]

2014-06-11 Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2014-06-04 Den nya kameraövervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgiftsskydd ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2014-05-16 Heta nya rättsfall inom arbetsrätt ( Stockholm InfoTorg Juridik / Bisnode » Homepage ) [ public ]

2014-05-09 Arbetsrättsliga nyheter 2014 ( Stockholm Blendow Institute » Homepage ) [ public ]

2014-04-28 Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD ( Stockholm Fakultetskurser » Homepage ) [ public ]

2014-04-22 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola ) [ closed ]