: : : : :

Arbetsdomstolens domarAngelica Jonsson

( 1 refererat avgörande av Arbetsdomstolen, visas nedan » Gå direkt till avgörandet )

» Gå direkt till listan med refererat avgörande av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Angelica Jonsson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2006 ( 1 refererat avgörande ) ( sedan 1993 )

Angelica Jonsson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererat avgörande när Carina Gunnarsson ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare2006-05-082006-08-313 mån 24 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 månader och 24 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Angelica Jonsson som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 1 st. )

2006 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2006 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare, som driver en förskola, haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som sagts upp med hänvisning till att arbetsbrist förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2006 nr 92

Lagrum : 7 § och 8 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 11 § och 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteföretagen & Butterfly Förskola Aktiebolag & Lärarförbundet

Ombud : Lars Viklund & Mia Fransson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Claes-Göran Sundberg, Britt Angleryd, Gunnar Göthberg (skiljaktig), Teddy Glans (skiljaktig), Gunilla Kevdal och Lars E. Rabenius.
Sekreterare : Angelica Jonsson

Dela :