: : : : :

Arbetsdomstolens domarUlrika Stenbeck Gustavson

( 9 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Vice ordförande | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Sök kontaktuppgifter till Ulrika Stenbeck Gustavson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Ulrika Stenbeck Gustavson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2001–2004 ( 9 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Ulrika Stenbeck Gustavson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
35 ledamöter ♀ 16 ♂ 19
18 parter
16 ombud ♀ 6 ♂ 10

Ulrika Stenbeck Gustavson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Lars Johan Eklund ( 7 st. ) och Carina Gunnarsson ( 2 st. ) varit ordförande

Ulrika Stenbeck Gustavson
Aktivitet som vice ordförande i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
21 st.2005–2017

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 4,8% ( 1 / 21 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 14,3% ( 3 / 21 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 66,7% ( 2 / 3 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstanser ( 3 st. ) : Jönköpings tingsrätt | Attunda tingsrätt | Lunds tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Jönköpings tingsrätt | Attunda tingsrätt | Lunds tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 2 st. ( senaste gången 2014-05-14, för 5 år 6 mån 28 dgr sedan )

Ulrika Stenbeck Gustavson har dömt refererade avgöranden med :
74 ledamöter ♀ 29 ♂ 45
16 sekreterare ♀ 11 ♂ 5
50 parter
42 ombud ♀ 12 ♂ 30

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare2001-08-272004-08-222 år 11 mån 27 dgr
Er­sättare för vice ord­förande2005-03-2314 år 8 mån 19 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 17 år 8 månader och 17 dagar hittills.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ulrika Stenbeck Gustavson som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 9 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2004 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 2004 nr 76 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal m.m. Tvisten gäller hur antalet semesterdagar i en semesterperiod skall beräknas för anställda med oregelbundna arbetstider vid Tågia AB.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 76

Lagrum : 9 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & SEKO – Facket för Service och Kommunikation & Tågia Aktiebolag

Ombud : Annett Olofsson & Peter Lindgren

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Karin Isacsson, Peter Ander, Carl Magnus Pontén, Ninel Jansson och Stina Nilsen. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 61 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tvisten handlar om huruvida ett bolag har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte tillämpa en ackordsöverenskommelse som träffades den 27 november 2001 förrän i samband med löneutbetalningar i februari 2002. Det är ostridigt i målet att ackordsöverenskommelsen fick skriftlig form först den 18 januari 2002. Bl.a. fråga om vid vilken tidpunkt ackordsöverenskommelsen fått rättsverkan som kollektivavtal samt huruvida bestämmelsen i byggnadsavtalet § 3 c 2 om att en överenskommelse om prestationslön skall vara skriftlig innebär ett formkrav för sådana avtal eller endast utgör en ordningsföreskrift.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 61

Lagrum : 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : NCC Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet & Sveriges Byggindustrier

Ombud : Magnus Weidenhaijn & Mats Borgström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Peter Syrén (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Siv Kimbré, Rolf Hugert, Olof Nordenfelt, Jan Sjölin och Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 9 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en polisman som dömts för brott bestående i misshandel, olaga frihetsberövande och falsk angivelse. Arbetstagarsidan har i första hand gjort gällande att avskedandet skall ogiltigförklaras eftersom det grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader (18 § andra stycket anställningsskyddslagen). I andra hand har gjorts gällande i sak att grund för avskedande eller uppsägning ändå inte förelegat.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 9

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ombud : Jeffrey Hamberg & Martin Agell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Palle Landin, Mats Holmgren, Anders Hagman, Jan Sjölin och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2004 nr 2 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en polis som dömts för misshandel och olaga hot till villkorlig dom. Polismannen har både i brottmålet och arbetstvisten förnekat gärningspåståendena i vissa delar och i övrigt hävdat att han handlat i nödvärn. Vidare har arbetstagarparten gjort gällande att det inte förelegat grund för avskedande eller uppsägning även om polismannen befinns skyldig till brott. Arbetsdomstolen har ogiltigförklarat avskedandet men jämkat det allmänna skadeståndet.

» Läs hela rättsfallet AD 2004 nr 2

Lagrum : 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Maria Lönegård

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Ulla Erlandsson, Siv Kimbré, Charlott Richardson, Anders Hagman (skiljaktig), Staffan Holmertz och Jarl Karlsson.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

2003 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2003 nr 78 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsgivare har dragit granskningsarvode från de anställdas löner. Tvisten gäller huruvida detta utgjort ett brott mot gällande hängavtal och om fordran på grund av avdragen i sådant fall preskriberats eftersom förbundet inte anmärkt mot bolagets redovisningslistor. Även fråga om bolaget varit skyldigt att redovisa granskningsunderlag för viss person.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 78

Parter ( Privata sektorn ) : Golvtjänst i Örnsköldsvik Kommanditbolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ombud : Mats Borgström & Micael Hammerman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Siv Kimbré, Peter Ander, Carl Magnus Pontén, Anders Tiderman och Sven-Olof Arbestål (f.d. förhandlingschefen i SEKO - Facket för Service och Kommunikation; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 73 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En person A har sökt anställning hos ett bolag men har inte kallats till intervju eller anställts. Bolaget har uppgett att den person inom företaget som fattat beslut om rekryteringen inte erhållit A:s ansökan. DO har anfört att bolaget redan på grund av vad som förekommit vid ett telefonsamtal mellan A och den rekryteringsansvarige beslutat att inte anställa A och att A i vart fall diskriminerats genom en sämre administrativ behandling av hans ansökan. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till etnisk diskriminering av A vid anställningsförfarandet.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 73

Lagrum : 8 § och 10 § lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Ombudsmannen mot etnisk diskriminering & Sveriges Verkstadsförening & Westinghouse Atom Aktiebolag

Ombud : Anna Nordin & Birgitta Lind

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Ulla Erlandsson, Margit Strandberg, Peter Ander, Ola Bengtson, Nils Lang (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

Prejudikat : AD 2003 nr 66 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal. I kollektivavtal gällande för kabinpersonal hos ett flygbolag föreskrivs att turnaroundflygningar till vissa angivna orter efterföljs av streckdag (vilodag). Fråga om bestämmelsen ger rätt till streckdag vid turnaroundflygningar oavsett i vilken riktning dessa går, dvs. om turnaroundflygningar som startar från de angivna orterna också ger rätt till streckdag.

» Läs hela rättsfallet AD 2003 nr 66

Parter ( Privata sektorn ) : Britannia Airways Aktiebolag & Flygarbetsgivarna & Tjänstemannaförbundet HTF

Ombud : Anna Romare & Bo Ericson & Pia Schöldström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Gudmund Toijer, Siv Kimbré (skiljaktig), Charlott Richardson, Anders Sandgren, Margareta Zandén (skiljaktig) och Marie-Louise Strömgren (skiljaktig).
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

2002 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2002 nr 28 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Tolkning av kollektivavtal. Fråga om journalistavtalets bestämmelser om anställning innebär att den dispositiva regeln om rätt till tillsvidareanställning för vikarier i 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd inte är tillämplig inom avtalsområdet.

» Läs hela rättsfallet AD 2002 nr 28

Lagrum : 2 § och 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen

Ombud : Håkan Torén & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Brita Swan, Christer Måhl, Mats Holmgren, Charlott Richardson, Margareta Zandén och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :

2001 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2001 nr 101 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Ett företag A som gav ut ett TV-magasin samarbetade med ett annat företag B som skötte den redaktionella produktionen av magasinet. Fråga om avslutandet av samarbetet mellan företagen, vilket medförde att produktionen av TV-magasinet skulle skötas av företaget A självt, innebär att en övergång av verksamhet har skett i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen.

» Läs hela rättsfallet AD 2001 nr 101

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Pressens Media Service DSV Aktiebolag & Svenska Journalistförbundet

Ombud : Annett Olofsson & Johan Sigeman

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Britt Lagerlöf, Anders Sandgren, Gunilla Boman Pellnäs, Maud Jansson och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Ulrika Stenbeck Gustavson

Dela :