Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

» Läs lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1915:218.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och ändringar i lagen

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1916‑01‑01
Ändring, SFS 1955:231
Omfattning: ändr. 31 §
Ändring, SFS 1955:629
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1955:231
Ändring, SFS 1970:1006
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: prop. 1970:145 med förslag till lag om införande av nya jordabalken, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], bet. 1970:3LU81, rskr 444
Ändring, SFS 1975:246
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: prop. 1975:6 om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:91
Ändring, SFS 1976:185
Rubrik: Lag (1976:185) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 36–38 §§
Ändring, SFS 1977:672
Rubrik: Lag (1977:672) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 17, 27 §§
Ändring, SFS 1981:799
Rubrik: Lag (1981:799) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1987:329
Rubrik: Lag (1987:329) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:72 om ändring i räntelagen (1975:635) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:270
Ändring, SFS 1988:1264
Rubrik: Lag (1988:1264) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1994:1513
Rubrik: Lag (1994:1513) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman