: :

Tidslinje

Komprimerad lista i kronologisk ordning över vad Sören Öman gjort och skrivit

» Föredrag av Sören Öman
( 12 st. kommande & 490 st. hållna sedan 2004, med 6 250 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2018-09-19 Det nya direktivet om ändringar i utstationeringsdirektivet ( Stockholm Institutet för social civilrätt )

2018-10-04 GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

2018-10-19 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

2018-11-06 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

» Sören Ömans arbetsplatser genom åren

Komprimerad tidslinje 1969 →

Dra i spakarna nedan för att ändra vad som visas.

Komprimerade tidslinjer för olika årtionden

Visa!( Klicka här )

Tidslinje med inlägg

 Visa i tidslinjen nedan :

 Sorteringsordning :


För att ändra : Klicka i boxarna och sedan på knappen Visa!

Visa bara inlägg från ett visst år :

Sök/Filtrera inläggen på denna sida :

1961

1977

1980

1981

1985

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000