Hem: Nyheter:

Tidslinje

Komprimerad lista i kronologisk ordning över vad Sören Öman gjort och skrivit

» Föredrag av Sören Öman
( 3 st. kommande & 552 st. hållna sedan 2004, med 7 697 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2023-11-08 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group) » Hemsida )

2023-11-09 Vissel­blåsar­lagen och yttrande­fri­heten i arbets­livet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

» Sören Ömans arbetsplatser genom åren

Komprimerad tidslinje 1969 →

Dra i spakarna nedan för att ändra vad som visas.

Komprimerade tidslinjer för olika årtionden

Visa!( Klicka här )

Tidslinje med inlägg

 Visa i tidslinjen nedan :

 Sorteringsordning :


För att ändra : Klicka i boxarna och sedan på knappen Visa!

Visa bara inlägg från ett visst år :

Sök/Filtrera inläggen på denna sida :

1961

1977

1980

1981

1985

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

Betänkande : Ny anställnings­skydds­lag, 1993

(såsom heltidsarbetande expert), Ny anställnings­skydds­lag, SOU 1993:32 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (1 074 sid.)

1994

Betänkande : Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten, 1994

(såsom heltidsarbetande expert), Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten, SOU 1994:83 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (193 sid. jämte bil.)

Betänkande : Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrunds­material utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté, 1994

(såsom heltidsarbetande expert), Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrunds­material utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté, SOU 1994:141 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (628 sid.)

1995

Betänkande : Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa, 1995

(såsom utredningssekreterare), Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa, SOU 1995:2 – Utredningen om arbetsföretag (Arbetsmarknadsdepartementet) (79 sid.)

Konferensrapport : Risk and Labour Legislation, 1995

Risk and Labour Legislation” i The First International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management 1995 (12 sid.)

1996

1997

Betänkande : Integritet • Offentlighet • Informations­teknik, 1997

(såsom utredningssekreterare), Integritet • Offentlighet • Informations­teknik, SOU 1997:39 – Datalagskommittén (Justitiedepartementet) (873 sid.)

Artikel : The EC Directive on Data Protection and Swedish Law – An Introduction, 1997

The EC Directive on Data Protection and Swedish Law – An Introduction” i Wolfgang Kilian (ed.), EC Data Protection Directive – Interpretation/Application/Transposition – Working Conference, S. Toeche-Mittler Verlag, Darmstadt, Tyskland, 1997, s. 167–171

1998

Bok : Person­uppgifts­lagen – En kommentar, 1998

och , Person­uppgifts­lagen – En kommentar, Norstedts Gula Bibliotek, 1998 (303 sid.)

1999

2000

Bok : Sluten ungdomsvård 1999, 2000

och , Sluten ungdomsvård 1999, Statens institutionsstyrelse, Allmän SiS-rapport 2000:2 (36 sid.)