: : : :

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1929

( 149 förordnade och 86 som dömt sedan 1993 )

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen

Det finns 25 ordinarie ledamöter, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie ledamot utom de fyra ordförandena har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt 63 förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 86 personer har dömt som ordinarie ledamot i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

FunktionOrdinarie ledamöter
Ordförande
15 st.
Vice ordförande
28 st.
Tredje man
24 st.
Arbetsgivarledamot
39 st.
Arbetstagarledamot
56 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Ordinarie ledamöter som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Förordnade ersättare
Tillfälliga ersättare
Förordnade ersättare
Tillfälliga ersättare

Ordinarie ledamöter som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 86 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.
Klicka på länken med siffran med skiljaktig mening för att se alla refererade avgöranden med skiljaktig mening av personen sedan 1993.
Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 88 rader trots att bara 86 personer dömt som ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen. Det beror på att flera personer har dömt i fler än en funktion och därför finns på flera rader.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
## Har varit sekreterare i Arbetsdomstolen *** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter som dömt ett visst år