: : : :

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1929

( 0 förordnade och 86 som dömt sedan 1993 )

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen

Det finns 25 ordinarie ledamöter, som förordnats av regeringen. Varje ordinarie ledamot utom de fyra ordförandena har (högst) tre av regeringen förordnade ersättare, dvs. samman­lagt 63 förordnade ersättare. Kan man inte få tag i vare sig någon ordinarie ledamot eller någon förordnad ersättare, får ord­föranden välja någon lämplig person att döma som till­fällig ersättare i det aktuella målet.

Samman­lagt 86 personer har dömt som ordinarie ledamot i refererade avgöranden av Arbets­domstolen sedan 1993.

FunktionOrdinarie ledamöter
Ordförande
0 st.
Vice ordförande
0 st.
Tredje man
0 st.
Arbetsgivarledamot
0 st.
Arbetstagarledamot
0 st.

En del personer kan ha dömt med olika förordnanden under perioden, och alla förordnade personer behöver inte ha dömt i något refererat avgörande.

Ordinarie ledamöter som dömt i refererade avgöranden sedan 1993

Jämför :

Förordnade ersättare
Tillfälliga ersättare
Förordnade ersättare
Tillfälliga ersättare

Ordinarie ledamöter som dömt i Arbetsdomstolen sedan 1993 ( 86 st. )

Det kan ibland ta ett litet tag innan tabellerna och diagrammen visas. Ha tålamod… 

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

Har du liten skärm, kanske inte alla kolumner syns. Du kan då dra tabellen sidledes (horisontellt) för att se all information.

I tabellen nedan finns 0 rader trots att bara 86 personer dömt som ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen. Det beror på att flera personer har dömt i fler än en funktion och därför finns på flera rader.

# Ordinarie ledamot * Förordnad ersättare ** Tillfällig ersättare
*** Har varit ombud i Arbetsdomstolen ( sedan 2000 )

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter som dömt ett visst år

Ordinarie ledamöter i Arbetsdomstolen sedan 1929 ( 0 st. )

Sedan 1929 har det funnits noll ordinarie ledamöter i Arbets­domstolen, noll ord­föranden, noll vice ord­föranden, noll tredje män, noll arbets­givar­ledamöter och noll arbets­tagar­ledamöter. Ledamöterna har förordnanden på högst tre år, dock att ord­förandena sedan den 1 juli 2008 an­ställs med full­makt tills vidare. De nuvarande förordnandena löper ut den 30 juni 2019.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sortering. Klicka på kolumnen ”Avgick” för att se nuvarande ordinarie ordinarie ledamöter.
Klicka på länken med namnet för att se alla refererade avgöranden med personen sedan 1993.

Det kan ta ett litet tag att ladda det här. Ha tålamod…

» Visa ordinarie ledamöter ett visst år

Senast uppdaterad 2018-12-03 av Sören Öman