: : : : :

Arbetsdomstolens domarNils Gunnarsson

( 24 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Nils Gunnarsson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
24 st.1 st.4,2%1993–1996

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 37,5% ( 9 / 24 st. )
[ i 1 / 9 fall ( 11,1% ) har Nils Gunnarsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 16,7% ( 4 / 24 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,6%

Ändringsfrekvens : 25,0% ( 1 / 4 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,7%

Underinstanser ( 3 st. ) : Göteborgs tingsrätt | Karlskrona tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Underinstanser ( 3 st. ) : Göteborgs tingsrätt | Karlskrona tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 3 st. ( senaste gången 1995-11-15, för 22 år 6 mån 7 dgr sedan )

Nils Gunnarsson har dömt refererade avgöranden med :
57 ledamöter ♀ 13 ♂ 44
15 sekreterare ♀ 11 ♂ 4
62 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Nils Gunnarsson
( 13 st. ♀ 2 ♂ 11 vid 21 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot1974-07-011986-06-3012 år
Förordnad i sammanlagt 12 år.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i 24 avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Nils Gunnarsson sedan 1993 ), första gången den 3 februari 1993 och senast den 13 november 1996.
Titlar för Nils Gunnarsson som tillfällig ersättare : F.d. enhetschef i Landsorganisationen & F.d. ombudsman i Landsorganisationen.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Nils Gunnarsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 6,0 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Nils Gunnarsson som arbetstagarledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Nils Gunnarsson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 24 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1996 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 1996 nr 122 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

I en kollektivavtalsbestämmelse anges dels att semesterlönen utbetalas till arbetstagaren i samband med semestern, dels att semesterlönen utbetalas i samma ordning som ordinarie lön och på ordinarie utbetalningsdagar. Fråga huruvida bestämmelsen innebär att semesterlönen skall utbetalas senast vid löneutbetalningstillfälle som infaller under semesterledigheten.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 122

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & Q 3 Golv Entreprenad Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Erik Lempert, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Bengt Huldt, Göte Larsson och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anette Bergene

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 108 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga i visst fall om en tvist är en sådan rättstvist om lön eller annan ersättning som avses i 35 § medbestämmandelagen och om arbetstagarorganisationens krav är oskäligt.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 108

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Aktiebolaget C.I. Pihl & HAO Handelsarbetsgivarna & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Jenryd (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Karin Isacsson, Peter Ander, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Bergman

Dela :

Prejudikat : AD 1996 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en syokonsulent vid en kommuns gymnasieskola. Som grund för uppsägningen har åberopats långvarig misskötsamhet i form av bl.a. olovlig frånvaro, dåliga arbetsprestationer och underlåtenhet att iaktta arbetstiderna. Arbetsdomstolen finner att den misskötsamhet som styrkts i målet inte har varit av sådant slag att kommunen har haft rätt att skilja syokonsulenten från anställningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1996 nr 102

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Sala kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Gudmund Toijer, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lennart Grudevall (förre direktören i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

1995 ( 4 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 137 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft grund för att avskeda en kypare som påstås ha stulit en flaska eau de toilette i tax-free butiken ombord på det fartyg där denne var anställd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 137

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Stena Line Aktiebolag & Svenska Sjöfolksförbundet & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ola Bengtson (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Ewamaria Eriksson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 102 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Vid en MBL-förhandling om bl.a. neddragning av tjänster vid ett sjukhus accepterade arbetsgivaren ett förslag från Svenska Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund (SHSTF) om att sköterskebemanningen nattetid på sjukhusets akutmottagning skulle bestå enbart av sjuksköterskor, vilket innebar att några undersköterskor inte längre skulle arbeta där under natten. Fråga om det enligt § 6 mom. 1 andra stycket AB 89 förelegat vägande skäl för den stadigvarande förflyttning av ett antal undersköterskor som följde härefter.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 102

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Jan Bergman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Annika Baude, Björn Qvarnström, Hans Horn af Rantzien (förre sektionschefen i Svenska Kommunförbundet; tillfällig ersättare), Göran Karlsson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 37 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en vid en förhandling träffad överenskommelse innefattar ett avtal om avvikelse från anställningsskyddslagens turordningsregler. Även fråga om beräkning av ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 37

Lagrum : 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elajo Elinstallationer Aktiebolag & Elektriska Arbetsgivareföreningen & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Mats Holmgren (skiljaktig), Inge Janérus och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

Prejudikat : AD 1995 nr 23 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en kamrer som enligt arbetsgivaren, en skolstiftelse, haft samarbetssvårigheter och brister i sin kompetens m.m.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 23

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Kommunala Företagens Samorganisation & Stiftelsen Franska Skolan & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Johnny Sköldvall (f.d. föredraganden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott; tillfällig ersättare), Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson. Enhälligt.
Sekreterare : Erik Mosesson

Dela :

1994 ( 6 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 147 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

Två musiker som erhållit anställning hos ett bolag utan att frågan om anställningsform därvid uttryckligen berördes har ansetts anställda tills vidare. Även fråga om en av musikerna själv har avslutat sin anställning eller om han avskedats.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 147

Lagrum : 4 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.N. & Marec Music Production Aktiebolag & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern.
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 104 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att en person som sedan lång tid regelbundet medverkat i en dagstidning som recensent av TV-program intagit en ställning som uppdragstagare och inte som anställd. Betydelsen av det mellan Svenska Tidningsutgivareföreningen och Svenska Journalistförbundet gällande kollektivavtalet för frilansarbetare.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 104

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Journalistförbundet & Svenska Tidningsutgivareföreningen & Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Hans Blyme, Inga Britt Lagerlöf, Christian Tydén, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 103 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida arbetsgivare åsidosatte den primära förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen genom att inte alls förhandla innan en verksamhetsgren överläts eller genom att uppta och genomföra förhandling för sent.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 103

Lagrum : 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Stora Kraft Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet & Svenska Industritjänstemannaförbundet & Sveriges Arbetsledareförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Erik Lempert, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Marie-Louise Strömgren. Enhälligt.
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 86 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetstagares företrädesrätt till återanställning kränkts genom en förlängning av uppsägningstiden för en annan arbetstagare med kortare anställningstid.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 86

Parter ( Privata sektorn ) : Söderhamns Rör & Svets Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Kjerstin Nordborg, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Ulf Göran Liljebladh (skiljaktig), Göran Karlsson och Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 46 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

En arbetstagare med två tillsvidareanställningar hos ett landsting, nämligen en tjänst som vårdlärare vid landstingets vårdgymnasier och – med tjänstledighet från lärartjänsten – en tjänst som rektor för ett av vårdgymnasierna, sände med utnyttjande av sin ställning som rektor till landstinget in grundlöst avlöningsunderlag för sina två barn. Till följd därav betalade landstinget för de båda barnen ut lön och reseersättning med sammanlagt 84 120 kr samt socialavgifter med 29 512 kr. De belopp som sålunda utbetalades som lön och reseersättning överlämnade arbetstagaren enligt uppgift till de båda barnen med förklaringen att arbetstagaren själv tjänat pengarna på övertidsarbete.

Landstinget har ansetts berättigat att på grund av arbetstagarens ifrågavarande handlande avskeda arbetstagaren såväl från lärartjänsten som från rektorstjänsten hos landstinget.

Fråga om det med hänsyn till ett tidigare avgörande av arbetsdomstolen förelåg skäl att med stöd av 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen förordna att vardera parten skulle bära sina egna rättegångskostnader.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 46

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 5 kap. 2 § första stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Parter ( Kommunala sektorn ) : Landstinget Gävleborg & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Erik Lempert, Karin Isacsson, Christian Tydén, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Charlotte Abrahamsson

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 37 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisman har dömts till villkorlig dom för bedrägeri. Arbetsdomstolen har ansett att polismannen inte får avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 37

Lagrum : 11 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : P-O.N. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark (skiljaktig), Erik Lempert (skiljaktig), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Carl-E. Wallström.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Gunilla Svahn Lindström

Dela :

1993 ( 11 st. )

Prejudikat : AD 1993 nr 200 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att ersättning för övertidsarbete som utförts av en vikarie för en sjuk arbetstagare skall ingå i underlaget vid beräkningen av arbetstagarens sjuklön när övertidsarbetet är förutsebart och återkommande och övertidsersättningen därför måste anses vara en normalt utgående förmån.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 200

Lagrum : 1 § och 6 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Statliga sektorn ) : J.M. & Staten genom Statens Arbetsgivarverk & Statsanställdas Förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Ulla Erlandsson, Annika Baude, Lennart Hörnlund, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 147 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Stockholms kyrkliga samfällighet upplöstes och dess verksamhet innefattande viss löneadministration avvecklades. Enskede församling byggde i samband därmed upp en löneadministrativ verksamhet. Skedde därmed en sådan övergång av del av företags verksamhet som åsyftas i 25 § andra stycket anställningsskyddslagen och som kan föranleda företrädesrätt till återanställning?

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 147

Lagrum : 25 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Enskede församling & Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 141 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Beslut ]

|  ]

Sammanfattning :

En skiljeklausul har tagits in i en fristående regelsamling som gällt för samtliga anställda vid ett företag. Arbetsdomstolen finner att klausulen infogats i regelsamlingen på ett sådant sätt att de krav på tydlighet som måste ställas inte har uppfyllts och att klausulen därmed inte blivit en del av arbetstagares anställningsavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 141

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Backes Spielvogel Bates Göteborg Aktiebolag & C.H. & U.H.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Dag Ekman, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 131 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Den 1 september 1988 överlät SSAB Svenskt Stål AB dotterbolaget SSAB Profiler AB (Profilbolaget) med verksamhet i Borlänge och Luleå till Ovako Steel AB. I samband därmed träffades mellan bolaget i SSAB-koncernen och där företrädda arbetstagarorganisationer kollektiva överenskommelser om villkor som skulle gälla för de arbetstagare som vid överlåtelsen övergick från moderbolagsanställningar hos SSAB Svenskt Stål AB till anställningar inom Ovako-koncernen, nämligen hos det överlåtna Profilbolaget. I överenskommelserna intogs bl.a. bestämmelser om en återanställningsgaranti eller återanställningsrätt (här kallade återanställningsgarantin eller återanställningsgarantierna) under en tid av fyra år för de arbetstagare som sålunda lämnade sina anställningar inom SSAB-koncernen.

År 1990 beslöt Ovako-koncernen att flytta Profilbolagets verksamhet i Borlänge till Luleå. Flyttningen var genomförd i juni 1991. Sedan Profilbolaget därefter på grund av ekonomiska problem ställts inför nedläggningshot avyttrade Ovako-koncernen i början av år 1992 Profilbolaget och hela dess verksamhet för rekonstruktion. Med anledning av dessa händelser påfordrade först arbetstagare hos Profilbolaget i Borlänge och senare även arbetstagare hos bolaget i Luleå återanställning hos SSAB med åberopande av återanställningsgarantierna. Deras rätt till återanställning bestreds från SSAB:s sida under påstående bl.a. att återanställningsgarantierna inte avsåg situationer av arbetsbrist hos Profilbolaget och dessutom förutsatte att det finns lediga befattningar hos SSAB.

I tvister om tolkning av återanställningsgarantierna i två av de kollektiva överenskommelserna finner arbetsdomstolen att SSAB genom återanställningsgarantierna får anses ha åtagit sig en förpliktelse att återanställa sådana arbetstagare, som vid överlåtelsen av Profilbolaget övergick från anställningar hos SSAB till anställningar hos Profilbolaget och som därmed omfattas av garantierna, även för fall av arbetsbrist hos Profilbolaget och oavsett huruvida det hos SSAB finns lediga befattningar eller inte.

En invändning från SSAB:s sida om att återanställningsgarantierna med denna innebörd skulle vara att anse som stridande mot anställningsskyddslagen – därför att följden av garantierna skulle kunna bli att SSAB efter en återanställning av ifrågavarande arbetstagare nödgas vidta uppsägningar på grund av arbetsbrist, varvid de återanställda i kraft av lång tidigare anställningstid hos SSAB skulle vid bestämmande av turordning för sådana uppsägningar i många fall slå ut andra arbetstagare hos SSAB – har inte godtagits.

Inte heller har godtagits en invändning från SSAB:s sida om att återanställningsgarantierna, tolkade i enlighet med det tidigare anförda, skulle utgöra ett med hänsyn såväl till sitt innehåll som till efter överenskommelsen inträffade förhållanden oskäligt avtalsvillkor och därför skall lämnas utan avseende med stöd av den förmögenhetsrättsliga generalklausulen i 36 § avtalslagen.

Beträffande en av de aktuella arbetstagarna fråga huruvida denne skall anses ha avstått från eller förverkat sin rätt enligt återanställningsgarantin genom att han, efter det att han begärt återanställning hos SSAB, tagit anställning hos en annan arbetsgivare.

Genom domen förpliktas vissa bolag tillhörande SSAB-koncernen dels att omedelbart anställa de arbetstagare för vilka yrkande därom framställts (i Borlänge tre tjänstemän och i Luleå 206 arbetare och tjänstemän), dels att till arbetstagare för vilka yrkande därom framställts utge ekonomiskt skadestånd (i Borlänge fyra tjänstemän och i Luleå 206 arbetare och tjänstemän), dels att såväl till arbetstagare (i Borlänge fem tjänstemän och i Luleå 514 arbetare och tjänstemän) som till fackliga organisationer vilka på arbetstagarsidan är parter i de omtvistade kollektiva överenskommelserna utge allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Yrkandet om allmänt skadestånd till en av de nämnda fackliga organisationerna avslås dock. Med hänsyn till omständigheterna bestäms storleken av de allmänna skadestånden till betydligt lägre belopp än som yrkats.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 131

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 36 § avtalslagen (1915:218)

Parter ( Privata sektorn ) : Plannja Aktiebolag & SSAB Tunnplåt Aktiebolag & Stål- & Metallförbundet & Stålpartner Aktiebolag & Svenska Industritjänstemannaförbundets tjänstemannaklubb vid SSAB Tunnplåt Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundets verkstadsklubb vid SSAB Tunnplåt Aktiebolag & Sveriges Arbetsledareförbunds arbetsledarklubb vid SSAB Tunnplåt Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Ove Sköllerholm, Kjerstin Nordborg, Olle Gunnarsson (f.d. överdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Christian Tydén, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Nils Thulén (förre förbundsdirektören i Försvarets Civila Tjänstemannaförbund; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det varit tillåtet för ett av de större byggföretagen i landet att säsongsanställa arbetstagare för vissa arbeten inom anläggningsavtalets område.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 67

Lagrum : 5 § första punkten lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggförbundet & NCC Bygg Aktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Christer Måhl, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Ingvar Åsen (förre förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Barius

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 65 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

En kassörska anställd i en livsmedelsbutik har avskedats efter att hon utsatts för s.k. provköp utförda av ett av arbetsgivaren anlitat bevakningsföretag. Fråga om det i målet visats att kassörskan tillägnat sig medel ur kassan och om hon på ett allvarligt sätt brutit mot kassarutiner samt om det därför funnits grund för avskedande eller uppsägning. Arbetsdomstolen som har ogiltigförklarat avskedandet har bestämt det allmänna skadeståndet till kassörskan till 70 000 kr.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 65

Lagrum : 7 § första stycket och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Bonum Livsmedel Aktiebolag & Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation Handelsarbetsgivarna & Handelsanställdas förbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Börje Hårdefelt, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Anders Hagman (skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lennart Andersson.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 54 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om tolkningen av ett lokalt kollektivavtal om nytt lönesystem vid Telub Aktiebolag.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 54

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VERKSTADSINDUSTRI & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Telub Aktiebolag & Telub Verkstadsklubb i Växjö

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp (skiljaktig), Hans Blyme, Annika Lundius (hovrättsassessor i Svea Hovrätt; tillfällig ersättare), Christian Tydén (skiljaktig), Mats Holmgren (direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bengt Lantz (ombudsman i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 52 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

 ]

Sammanfattning :

Arbetsdomstolen finner att förmånen på en arbetsplats av fri lunch, som utgår även under tid då arbetstagaren är sjuk, inte skall inräknas i underlaget vid beräkning av sjuklön enligt 6 § första stycket sjuklönelagen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 52

Lagrum : 6 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivaralliansen Branschkommitté LIVSMEDELSINDUSTRI & Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Brita Swan, Ingemar Källberg, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig) och Bo Hjern (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sundberg (tidigare Jarnfelter)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 40 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

I ett avtal som slutits i anledning av att en anställd direktör slutat sin anställning har intagits en konkurrensklausul. Fråga om arbetstagaren brutit mot konkurrensklausulen, om arbetstagarens åtagande sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt enligt 38 § avtalslagen och om det finns skäl att med stöd av 36 § avtalslagen jämka klausulen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 40

Lagrum : 36 § och 38 § avtalslagen (1915:218)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : R.H. & Starckjohann Telko Oy

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Ingemar Källberg, Torkel Unge, Lars Ahlvarsson, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Hjern. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 18 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida det funnits grund för att avskeda eller säga upp en frisör som för egen del utfört klippningar på sin fritid. I målet åberopar arbetsgivarsidan bl.a. bestämmelserna i § 12 e) i riksavtalet mellan Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund, i vilket sägs att anställd inte äger rätt att under semester eller annan fritid utföra arbete inom yrket. Även fråga om frisörens arbetsgivare före avskedandet fullgjort sin skyldighet att överlägga med den lokala arbetstagarorganisationen.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 18

Lagrum : 18 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Handelsanställdas förbund & Skägg & Lockar L.B. Aktiebolag & Sveriges Frisörföretagare

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Nina Pripp, Christian Tydén och Nils Gunnarsson (förre ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.
Sekreterare : Anna Ekström

Dela :

Prejudikat : AD 1993 nr 12 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om ett rederi haft rätt att avskeda två befälhavare och två överstyrmän som påstås ha planerat och vidtagit förberedelser för etablerandet av en med rederiet konkurrerande verksamhet.

» Läs hela rättsfallet AD 1993 nr 12

Lagrum : 18 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Svenska Rederiaktiebolaget Öresund & Sveriges Arbetsledareförbund & Sveriges Redareförening

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Eliason, Bo Jangenäs, Bengt Huldt, Lennart Aspegren, Nils Gunnarsson (förre enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
Sekreterare : Lena Jönsson (tidigare Bernhardsson)

Dela :