Sören Öman https://www.sorenoman.se Jurist | Domare | Skiljeman | Utredare | Föreläsare | Författare Thu, 19 Sep 2019 07:57:48 +0000 sv-SE hourly 1 https://www.sorenoman.se/portratt/Soren_Oman_78x78.png Sören Öman https://www.sorenoman.se https://wordpress.org/?v=5.2.3 Ny bok: Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok, andra upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/den-kollektiva-arbetsratten-en-larobok-2/ Fri, 30 Aug 2019 11:36:38 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27081 Nytt från www.sorenoman.se:

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas. Efter en inledning beskriver läroboken i tre kapitel reglerna om – […]

Notisen Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig? https://www.sorenoman.se/skrifter/personuppgiftsbitrade-eller-personuppgiftsansvarig/ Mon, 26 Aug 2019 13:24:03 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27079 Nytt från www.sorenoman.se:

Vem är personuppgiftsansvarig när en uppdragstagare anlitats för att utföra ett uppdrag – uppdragsgivaren eller uppdragstagaren? Sören Öman reder ut hur man gör bedömningen och diskuterar under vilka förutsättningar ansvaret blir gemensamt. När man anlitar någon för att utföra ett uppdrag är det inte alltid så enkelt att bedöma om uppdragstagaren kommer att vara ens […]

Notisen Personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig? kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS, andra upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/ad-om-skadestand-lon-och-preskription-enligt-las-2/ Fri, 26 Jul 2019 06:59:06 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27060 Nytt från www.sorenoman.se:

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om skadestånd till den som pressats att säga upp sig själv? Vilka skadeståndsnivåer gäller vid oriktiga uppsägningar och avskedanden? Har jag någon möjlighet att få ut skadestånd eller lön trots att kravet är preskriberat? Svaren på dessa och många andra frågor om skadestånd, lön och preskription enligt anställningsskyddslagen (LAS) finns […]

Notisen AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 38 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-38/ Wed, 03 Jul 2019 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-38/ Nytt från www.sorenoman.se:

En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att han gjort ett stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln.

Notisen AD 2019 nr 38 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman utreder informationsutbyte mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård https://www.sorenoman.se/soren-oman-utreder-informationsutbyte-mellan-socialtjanst-och-halso-och-sjukvard/ Fri, 28 Jun 2019 07:30:28 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27039 Nytt från www.sorenoman.se:

I går beslutade regeringen direktiv till en översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (dir. 2019:37). Sören Öman utsågs till särskild utredare. Utredningsfrågorna gäller förbättrat informationsutbyte inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, bedriven av både offentliga och privata utförare, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls. […]

Notisen Sören Öman utreder informationsutbyte mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Nu har GDPR-kommentaren kommit ut! https://www.sorenoman.se/nu-har-gdpr-kommentaren-kommit-ut/ Tue, 11 Jun 2019 07:00:53 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27029 Nytt från www.sorenoman.se:

Nu ska min kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) ha kommit ut i bokhandeln och elektroniskt i Zeteo. Även dataskyddslagen och bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen kommenteras. Den tryckta kommentaren är på 880 fullmatade sidor. Kommentaren är skriven från svenska utgångspunkter för en svensk tillämpare som vill veta hur svenska domstolar och myndigheter […]

Notisen Nu har GDPR-kommentaren kommit ut! kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar, första upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskyddsforordningen-gdpr-m-m-en-kommentar/ Tue, 11 Jun 2019 07:00:47 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27025 Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är en nyskriven och omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I GDPR-kommentaren redovisar jag […]

Notisen Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskyddsforordningen-gdpr-m-m-en-kommentar-pa-internet/ Tue, 11 Jun 2019 07:00:10 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27028 Nytt från www.sorenoman.se:

I denna kommentar på internet kommenteras EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras. Det finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Kommentaren finns också i tryckt form från 2019. Kommentaren på internet kommer att uppdateras årligen. » Zeteo » […]

Notisen Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet kommer från Sören Öman.

]]>
Ny artikel: Statsanställdas förtroendeskadliga bisysslor https://www.sorenoman.se/skrifter/statsanstalldas-fortroendeskadliga-bisysslor/ Fri, 24 May 2019 08:00:22 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27033 Nytt från www.sorenoman.se:

Örjan Edström har intresserat sig för offentlig arbetsrätt och, tillsammans med andra, gett ut läroböcker i kommunal arbetsrätt och arbetsrätten i staten. Ett särdrag inom den statliga arbetsrätten är regleringen av vad statstjänstemän får företa sig på sin fritid, dvs. bisyssleregleringen. Denna uppsats behandlar de s.k. förtroendeskadliga bisysslorna. Dagens reglering av förtroendeskadliga bisysslor i lagen […]

Notisen Statsanställdas förtroendeskadliga bisysslor kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: GDPR-kommentar kommer snart ut https://www.sorenoman.se/gdpr-kommentar-kommer-snart-ut/ Tue, 14 May 2019 07:40:38 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27009 Nytt från www.sorenoman.se:

Den 25 maj 2019 fyller dataskyddsförordningen (GDPR) ett år. Det firar jag genom att i slutet av maj ge ut en gedigen kommentar till dataskyddsförordningen i Norstedts Gula Bibliotek och elektroniskt i Zeteo. Även dataskyddslagen och bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen kommenteras. Den tryckta kommentaren är på cirka 860 fullmatade sidor. Kommentaren […]

Notisen GDPR-kommentar kommer snart ut kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 24 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-24/ Wed, 24 Apr 2019 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-24/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.

Notisen AD 2019 nr 24 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Dataskydd vid kamerabevakning https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskydd-vid-kamerabevakning/ Fri, 29 Mar 2019 15:27:00 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26968 Nytt från www.sorenoman.se:

Ett av de områden där rättsläget ändrats mest på grund av dataskyddsförordningen är kamerabevakning. Nu måste alla dataskyddsregler följas, men privata företag slipper för det mesta att ansöka om tillstånd.

Notisen Dataskydd vid kamerabevakning kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Arbetsrättsliga prejudikat 2018 https://www.sorenoman.se/skrifter/arbetsrattsliga-prejudikat-2018/ Wed, 30 Jan 2019 15:00:56 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26883 Nytt från www.sorenoman.se:

Kan arbetsgivare kräva att kvinnor ska handhälsa på män eller att de som vill ingå i en personalpool ska ha en annan huvudsaklig sysselsättning? Var det diskriminering när en kraftigt överviktig person nekades gå en utbildning? Sören Öman sammanfattar 2018 års viktigaste prejudikat från Arbetsdomstolen, och de lärdomar som kan dras av dessa. » Arbetsdomstolens prejudikat […]

Notisen Arbetsrättsliga prejudikat 2018 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 3 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-3/ Wed, 16 Jan 2019 10:01:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-3/ Nytt från www.sorenoman.se:

SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling med Svensk Pilotförening (SPF). Efter förhandling har SAS betalat visst skadestånd för brott mot förhandlingsskyldighet till SPF. SPF har därefter väckt talan och yrkat skadestånd av SAS för brott mot förhandlingsskyldigheten avseende inhyrningarna från två av flygbolagen. […]

Notisen AD 2019 nr 3 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 2 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-2/ Wed, 16 Jan 2019 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-2/ Nytt från www.sorenoman.se:

Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl av en arbetstagare med lång anställningstid. Därvid även fråga om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagaren vid upprepade tillfällen under en längre period allvarligt brutit mot sina skyldigheter i anställningen genom ett stort antal fall av arbetsvägran och genom […]

Notisen AD 2019 nr 2 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet, uppdaterad version https://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddslagen-kommentar-pa-internet-6/ Thu, 27 Dec 2018 08:00:01 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26885 Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är en år 2013 helt nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) som uppdateras löpande på internet. Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som […]

Notisen Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Ny praxis inom statlig arbetsrätt https://www.sorenoman.se/skrifter/ny-praxis-inom-statlig-arbetsratt/ Fri, 21 Dec 2018 14:00:04 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26873 Nytt från www.sorenoman.se:

På senare tid har det kommit ett antal viktiga avgöranden från Arbetsdomstolen som belyser den speciella statliga arbetsrätten. Sören Öman analyserar dessa domar – som bland annat behandlar polisers bisysslor, arbetsskyldighet vid omlokalisering av myndigheter samt hur anställning ingås och avslutas.

Notisen Ny praxis inom statlig arbetsrätt kommer från Sören Öman.

]]>
Ny artikel: Anmälan av Eric Grahn & Susanna Kjällström, Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen https://www.sorenoman.se/skrifter/anmalan-av-eric-grahn-susanna-kjallstrom-anstalldas-integritetsskydd-och-dataskyddsforordningen/ Thu, 06 Dec 2018 11:43:37 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26869 Nytt från www.sorenoman.se:

Förbundsjuristerna Eric Grahn och Susanna Kjällström vid LO-TCO Rättsskydd AB, fackförbundens ”advokatbyrå” i Sverige, har skrivit en bok om anställdas integritetsskydd som utkom i slutet av 2017. Sören Öman skriver i sin anmälan av boken bl.a. följande. Boken behandlar ett omfattande material, som författarna behärskar väl, och de har gjort egna analyser. Det stora utrymme […]

Notisen Anmälan av Eric Grahn & Susanna Kjällström, Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2018 nr 74 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-74/ Wed, 28 Nov 2018 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-74/ Nytt från www.sorenoman.se:

Ett bolag har avslutat en kvinnas provanställning, efter att hon under viss del av prövotiden varit deltidssjukskriven med anledning av graviditet, påbörjat heltidssjukskrivning/föräldraledighet och därefter fött barn. Arbetsdomstolen har bedömt att det inte visats omständigheter som ger anledning att anta att avslutandet av provanställningen haft samband med graviditeten.

Notisen AD 2018 nr 74 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Anställ­nings­skydds­praxis, nionde upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddspraxis-9/ Tue, 02 Oct 2018 12:00:25 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26855 Nytt från www.sorenoman.se:

Det här är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden så att man kan se hur bl.a. Arbetsdomstolen själv uppfattar och uttrycker vad som gäller. Anställningsskyddspraxis omfattar sammanlagt 1 984 avgöranden från Arbetsdomstolen och 261 avgöranden eller yttranden […]

Notisen Anställ­nings­skydds­praxis kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt https://www.sorenoman.se/skrifter/nytt-pa-lagstiftningsfronten-om-arbetsratt-2/ Wed, 26 Sep 2018 18:08:31 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26841 Nytt från www.sorenoman.se:

I oktober månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om den senaste tidens nyheter på lagstiftningsfronten. Kommentaren tar bland annat upp utstationeringsdirektivet, förslagen att begränsa strejkrätten, översynen av olika frågor gällande arbetstid och arbetsgivarens möjlighet att begära ut belastningsregister samt det förlängda anställningsskyddet.

Notisen Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället, tredje upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/rattsinformatik-juridiken-i-det-digitala-informationssamhallet-3/ Wed, 29 Aug 2018 22:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/skrifter/rattsinformatik-juridiken-i-det-digitala-informationssamhallet-3/ Nytt från www.sorenoman.se:

Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Aktiviteter i nya digitala miljöer ger upphov till rättsliga bedömningar när problem uppstår. Samtidigt har juristen fått en alltmer proaktiv roll vid utveckling, implementering och förvaltning av it-system. Behovet av rättsligt hållbara lösningar blir allt mer påtagligt i det digitala informationssamhället. Modern användning av it förutsätter […]

Notisen Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Automatiserade beslut och dataskyddsförordningen https://www.sorenoman.se/skrifter/automatiserade-beslut-och-dataskyddsforordningen/ Wed, 29 Aug 2018 13:00:25 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26832 Nytt från www.sorenoman.se:

I september månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om rätten att slippa automatiserade beslut. Enligt kommentaren omfattar bestämmelsen i dataskyddsförordningen bara beslut som enbart grundas på automatiserad behandling som inbegriper så kallad profilering – och besluten är förbjudna först sedan den registrerade begärt att få slippa dem.

Notisen Automatiserade beslut och dataskyddsförordningen kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2018 nr 45 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-45/ Wed, 04 Jul 2018 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-45/ Nytt från www.sorenoman.se:

En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar på sin fritid som ordförande i en ideell förening som bl.a. ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för våld i nära relationer. Arbetsdomstolen har funnit att engagemanget som ordförande i föreningen är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § […]

Notisen AD 2018 nr 45 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman föreslår en ny registerlag https://www.sorenoman.se/soren-oman-foreslar-en-ny-registerlag/ Wed, 27 Jun 2018 11:30:44 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=26739 Nytt från www.sorenoman.se:

Sören Öman har i dag till Socialdepartementet lämnat ett förslag till en registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Det är en myndighet som följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv och därför behöver behandla många känsliga personuppgifter. Myndigheten har i dag inte någon registerförfattning. Sören […]

Notisen Sören Öman föreslår en ny registerlag kommer från Sören Öman.

]]>