Sören Öman https://www.sorenoman.se Jurist | Domare | Skiljeman | Utredare | Föreläsare | Författare Fri, 29 May 2020 06:33:56 +0000 sv-SE hourly 1 https://www.sorenoman.se/portratt/Soren_Oman_78x78.png Sören Öman https://www.sorenoman.se https://wordpress.org/?v=5.4.1 Ny bok: AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning, andra upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/ad-om-arbetstagarbegreppet-och-tidsbegransad-anstallning-2/ Thu, 28 May 2020 22:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/skrifter/ad-om-arbetstagarbegreppet-och-tidsbegransad-anstallning-2/ Nytt från www.sorenoman.se:

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om vem som är arbetstagare respektive egen företagare? Vad gäller enligt de nya reglerna om tidsbegränsad anställning från den 1 maj 2016? Vilka är undantagna från anställningsskyddslagen (LAS)? Vad är ett oäkta vikariat? Vilka skadeståndsnivåer gäller när man blivit oriktigt avskedad från en tidsbegränsad anställning? Svaren på dessa och många […]

Notisen AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Ömans GDPR-kommentar årets verk på Norstedts Juridik! https://www.sorenoman.se/soren-omans-gdpr-kommentar-arets-verk-pa-norstedts-juridik/ Sun, 24 May 2020 16:22:25 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27287 Nytt från www.sorenoman.se:

Norstedts Juridik har utsett Sören Ömans kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen m.m. till årets verk. Det var kul! Så här skriver Norstedts Juridik i sin motivering: ”Årets verk har spridit ljus över en aktuell och ny lagstiftning. Med sin långa erfarenhet inom området tog sig författaren an att själv axla detta enorma kommentarsprojekt. Mängden […]

Notisen Sören Ömans GDPR-kommentar årets verk på Norstedts Juridik! kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet, version https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskyddsforordningen-gdpr-m-m-en-kommentar-pa-internet-2/ Tue, 19 May 2020 22:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskyddsforordningen-gdpr-m-m-en-kommentar-pa-internet-2/ Nytt från www.sorenoman.se:

I denna kommentar på internet kommenteras EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras. Det finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Kommentaren finns också i tryckt form från 2019. Kommentaren på internet i Juno hos Norstedts Juridik uppdateras årligen. […]

Notisen Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2020 nr 26 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-26/ Wed, 06 May 2020 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-26/ Nytt från www.sorenoman.se:

En projektledare vid ett installationsföretag, i praktiken platschef för ett av företagets kontor, har avskedats sedan det framkommit att han, vid sidan av sin anställning, utan lov överfört 450 000 kr från arbetsgivarbolagets systerföretag till sitt eget företag. Avskedandet har ansetts lagligen grundat.

Notisen AD 2020 nr 26 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2020 nr 22 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-22/ Wed, 22 Apr 2020 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-22/ Nytt från www.sorenoman.se:

En forskare vid ett statligt universitet har avskedats sedan universitetet beslutat att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Arbetsdomstolen har funnit att universitetets beslut inte i sig är laga grund för avskedandet eller saklig grund för uppsägning, och att det inte heller innebär att forskaren faktiskt gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. […]

Notisen AD 2020 nr 22 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2020 nr 21 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-21/ Tue, 14 Apr 2020 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-21/ Nytt från www.sorenoman.se:

Interimistiskt förordnande. En vice vd i ett bolag som hyr ut byggnadsställningar m.m. har under sin anställning skickat mejl med företagshemlig information till sin mejladress hos ett bolag som han företräder och som bedriver med arbetsgivaren konkurrande verksamhet. Arbetsdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar att enligt 14 § företagshemlighetslagen vid vite förbjuda vice vd:n och […]

Notisen AD 2020 nr 21 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2020 nr 13 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-13/ Wed, 04 Mar 2020 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-13/ Nytt från www.sorenoman.se:

Polismyndigheten har vid avbrytandet av en provanställning för en operatör med huvudsaklig arbetsuppgift att nedteckna på telefon lämnade anmälningar tillämpat ett språkkrav. Fråga om Polismyndigheten därigenom utsatt operatören, som har en funktionsnedsättning i form av dyslexi, för indirekt diskriminering. Också fråga om storlek av diskrimineringsersättning för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Notisen AD 2020 nr 13 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Något om saklig grund för uppsägning av arbetstagare i rättspraxis https://www.sorenoman.se/nagot-om-saklig-grund-for-uppsagning-av-arbetstagare-i-rattspraxis/ Mon, 02 Mar 2020 09:00:46 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27255 Nytt från www.sorenoman.se:

För arbetsgivares uppsägning av arbetstagare krävs enligt 7 § anställningsskyddslagen saklig grund. Frågan om vad som utgör saklig grund berörs i många rättsfall från Arbetsdomstolen. I denna uppsats behandlar Sören Öman rättspraxis om de typfall av saklig grund som brukar benämnas bristande prestationer, samarbetssvårigheter och misskötsamhet. Avsikten är att beskriva vad som i rättspraxis varit avgörande […]

Notisen Något om saklig grund för uppsägning av arbetstagare i rättspraxis kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2020 nr 6 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-6/ Wed, 12 Feb 2020 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-6/ Nytt från www.sorenoman.se:

Målet gäller allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i överklagade delar.

Notisen AD 2020 nr 6 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman intervjuas i dataskyddspodd https://www.sorenoman.se/soren-oman-intervjuas-i-dataskyddspodd/ Wed, 29 Jan 2020 08:30:03 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27181 Nytt från www.sorenoman.se:

Sören Öman firade den internationella dataskyddsdagen i går (den 28 januari) genom medverkan i en dataskyddspodd hos Dataministeriet, som produceras av Anders Bäckström och Filip Johnssén. 75 minuters härligt lyssnande om dataskydd finns nu tillgängligt. Så här presenterar Dataministeriet podden : Glad dataskyddsdag! Vi träffade mr PUL, Sören Öman. Mannen bakom kommentarerna både till PUL men sedan en […]

Notisen Sören Öman intervjuas i dataskyddspodd kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2020 nr 1 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-1/ Wed, 22 Jan 2020 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-1/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om ett måleriföretag brutit mot en bestämmelse i måleriavtalet om att arbetsgivaren ska anvisa personalutrymme

Notisen AD 2020 nr 1 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet, uppdaterad version https://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddslagen-kommentar-pa-internet-7/ Sun, 29 Dec 2019 23:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddslagen-kommentar-pa-internet-7/ Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är en år 2013 helt nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) som uppdateras löpande på internet. Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som […]

Notisen Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman belönad för att hans skrifter används och kopieras så flitigt på universitet och högskolor! https://www.sorenoman.se/soren-oman-belonad-for-att-han-skrifter-anvands-och-kopieras-sa-flitigt-pa-universitet-och-hogskolor/ Wed, 04 Dec 2019 22:19:01 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27115 Nytt från www.sorenoman.se:

Sören Öman har precis fått stipendium från Författarnas kopieringsfond hos Sveriges Författarförbund för att hans skrifter används och kopieras vid universitet och högskolor. Det var kul! Stipendiemedlen får Sveriges Författarförbund genom den upphovsrättsliga förvaltningsorganisationen Bonus Copyright Access som ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur litterära verk. Sören Öman fick ett motsvarande stipendium 2013 […]

Notisen Sören Öman belönad för att hans skrifter används och kopieras så flitigt på universitet och högskolor! kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 53 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-53/ Wed, 27 Nov 2019 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-53/ Nytt från www.sorenoman.se:

En illustratör har enligt huvudsakligen muntliga uppdragsavtal varit uppdragstagare hos ett bolag för att på olika sätt arbeta med illustrationer till ett visst koncept, första gången 2005 och därefter vid skilda tillfällen mellan 2005 och 2008 samt 2012 och 2014. Illustratören anställdes därefter av bolaget 2014 för att på heltid arbeta med illustrationer till konceptet […]

Notisen AD 2019 nr 53 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 52 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-52/ Thu, 14 Nov 2019 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-52/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om behörig domstol. Ett bolag har inkommit till Arbetsdomstolen med en ansökan om att domstolen, med stöd av 56 a § upphovsrättslagen, ska besluta om intrångsundersökning hos tre före detta arbetstagare i deras respektive bostad. Bolaget är bundet av kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation, men organisationen har förklarat att den inte avser att föra bolagets […]

Notisen AD 2019 nr 52 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 47 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-47/ Wed, 16 Oct 2019 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-47/ Nytt från www.sorenoman.se:

I samband med riksavtalsförhandlingar har en arbetstagar- och en arbetsgivarorganisation i ett justerat förhandlingsprotokoll tagit in en överenskommelse om att en viss skrivning ska intas i ett s.k. avtalstryck. Fråga om parternas överenskommelse har utgjort ett kollektivavtal och om arbetsgivarorganisationen i så fall har brutit mot kollektivavtalet genom att offentliggöra ett avtalstryck med en viss […]

Notisen AD 2019 nr 47 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt https://www.sorenoman.se/skrifter/nytt-pa-lagstiftningsfronten-om-arbetsratt-3/ Wed, 25 Sep 2019 09:01:36 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27088 Nytt från www.sorenoman.se:

Det har hänt mycket på den arbetsrättsliga lagstiftningsfronten den senaste tiden. Sören Öman sammanställer de viktigaste nyheterna när det gäller bland annat utstationering, belastningsregister, karens, pensionsålder, anställningsskydd och strejkrätt samt visselblåsning och arbetsvillkor inom EU.

Notisen Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok, andra upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/den-kollektiva-arbetsratten-en-larobok-2/ Fri, 30 Aug 2019 11:36:38 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27081 Nytt från www.sorenoman.se:

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas. Efter en inledning beskriver läroboken i tre kapitel reglerna om – […]

Notisen Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig? https://www.sorenoman.se/skrifter/personuppgiftsbitrade-eller-personuppgiftsansvarig/ Mon, 26 Aug 2019 13:24:03 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27079 Nytt från www.sorenoman.se:

Vem är personuppgiftsansvarig när en uppdragstagare anlitats för att utföra ett uppdrag – uppdragsgivaren eller uppdragstagaren? Sören Öman reder ut hur man gör bedömningen och diskuterar under vilka förutsättningar ansvaret blir gemensamt. När man anlitar någon för att utföra ett uppdrag är det inte alltid så enkelt att bedöma om uppdragstagaren kommer att vara ens […]

Notisen Personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig? kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS, andra upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/ad-om-skadestand-lon-och-preskription-enligt-las-2/ Fri, 26 Jul 2019 06:59:06 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27060 Nytt från www.sorenoman.se:

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om skadestånd till den som pressats att säga upp sig själv? Vilka skadeståndsnivåer gäller vid oriktiga uppsägningar och avskedanden? Har jag någon möjlighet att få ut skadestånd eller lön trots att kravet är preskriberat? Svaren på dessa och många andra frågor om skadestånd, lön och preskription enligt anställningsskyddslagen (LAS) finns […]

Notisen AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 38 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-38/ Wed, 03 Jul 2019 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-38/ Nytt från www.sorenoman.se:

En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att han gjort ett stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln.

Notisen AD 2019 nr 38 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman utreder informationsutbyte mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård https://www.sorenoman.se/soren-oman-utreder-informationsutbyte-mellan-socialtjanst-och-halso-och-sjukvard/ Fri, 28 Jun 2019 07:30:28 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27039 Nytt från www.sorenoman.se:

I går beslutade regeringen direktiv till en översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (dir. 2019:37). Sören Öman utsågs till särskild utredare. Utredningsfrågorna gäller förbättrat informationsutbyte inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, bedriven av både offentliga och privata utförare, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls. […]

Notisen Sören Öman utreder informationsutbyte mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Nu har GDPR-kommentaren kommit ut! https://www.sorenoman.se/nu-har-gdpr-kommentaren-kommit-ut/ Tue, 11 Jun 2019 07:00:53 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27029 Nytt från www.sorenoman.se:

Nu ska min kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) ha kommit ut i bokhandeln och elektroniskt i Zeteo. Även dataskyddslagen och bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen kommenteras. Den tryckta kommentaren är på 880 fullmatade sidor. Kommentaren är skriven från svenska utgångspunkter för en svensk tillämpare som vill veta hur svenska domstolar och myndigheter […]

Notisen Nu har GDPR-kommentaren kommit ut! kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar, första upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskyddsforordningen-gdpr-m-m-en-kommentar/ Tue, 11 Jun 2019 07:00:47 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27025 Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är en nyskriven och omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I GDPR-kommentaren redovisar jag […]

Notisen Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet, version https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskyddsforordningen-gdpr-m-m-en-kommentar-pa-internet/ Tue, 11 Jun 2019 07:00:10 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27028 Nytt från www.sorenoman.se:

I denna kommentar på internet kommenteras EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras. Det finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Kommentaren finns också i tryckt form från 2019. Kommentaren på internet uppdateras årligen. Zeteo har numera ersatts av […]

Notisen Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet kommer från Sören Öman.

]]>