Sören Öman https://www.sorenoman.se Jurist | Domare | Skiljeman | Utredare | Föreläsare | Författare Tue, 24 Mar 2020 12:35:03 +0000 sv-SE hourly 1 https://www.sorenoman.se/portratt/Soren_Oman_78x78.png Sören Öman https://www.sorenoman.se https://wordpress.org/?v=5.3.2 Nyhet: Något om saklig grund för uppsägning av arbetstagare i rättspraxis https://www.sorenoman.se/nagot-om-saklig-grund-for-uppsagning-av-arbetstagare-i-rattspraxis/ Mon, 02 Mar 2020 09:00:46 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27255 Nytt från www.sorenoman.se:

För arbetsgivares uppsägning av arbetstagare krävs enligt 7 § anställningsskyddslagen saklig grund. Frågan om vad som utgör saklig grund berörs i många rättsfall från Arbetsdomstolen. I denna uppsats behandlar Sören Öman rättspraxis om de typfall av saklig grund som brukar benämnas bristande prestationer, samarbetssvårigheter och misskötsamhet. Avsikten är att beskriva vad som i rättspraxis varit avgörande […]

Notisen Något om saklig grund för uppsägning av arbetstagare i rättspraxis kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman intervjuas i dataskyddspodd https://www.sorenoman.se/soren-oman-intervjuas-i-dataskyddspodd/ Wed, 29 Jan 2020 08:30:03 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27181 Nytt från www.sorenoman.se:

Sören Öman firade den internationella dataskyddsdagen i går (den 28 januari) genom medverkan i en dataskyddspodd hos Dataministeriet, som produceras av Anders Bäckström och Filip Johnssén. 75 minuters härligt lyssnande om dataskydd finns nu tillgängligt. Så här presenterar Dataministeriet podden : Glad dataskyddsdag! Vi träffade mr PUL, Sören Öman. Mannen bakom kommentarerna både till PUL men sedan en […]

Notisen Sören Öman intervjuas i dataskyddspodd kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2020 nr 1 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-1/ Wed, 22 Jan 2020 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2020-nr-1/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om ett måleriföretag brutit mot en bestämmelse i måleriavtalet om att arbetsgivaren ska anvisa personalutrymme

Notisen AD 2020 nr 1 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet, uppdaterad version https://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddslagen-kommentar-pa-internet-7/ Sun, 29 Dec 2019 23:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddslagen-kommentar-pa-internet-7/ Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är en år 2013 helt nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) som uppdateras löpande på internet. Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som […]

Notisen Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman belönad för att hans skrifter används och kopieras så flitigt på universitet och högskolor! https://www.sorenoman.se/soren-oman-belonad-for-att-han-skrifter-anvands-och-kopieras-sa-flitigt-pa-universitet-och-hogskolor/ Wed, 04 Dec 2019 22:19:01 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27115 Nytt från www.sorenoman.se:

Sören Öman har precis fått stipendium från Författarnas kopieringsfond hos Sveriges Författarförbund för att hans skrifter används och kopieras vid universitet och högskolor. Det var kul! Stipendiemedlen får Sveriges Författarförbund genom den upphovsrättsliga förvaltningsorganisationen Bonus Copyright Access som ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur litterära verk. Sören Öman fick ett motsvarande stipendium 2013 […]

Notisen Sören Öman belönad för att hans skrifter används och kopieras så flitigt på universitet och högskolor! kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 53 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-53/ Wed, 27 Nov 2019 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-53/ Nytt från www.sorenoman.se:

En illustratör har enligt huvudsakligen muntliga uppdragsavtal varit uppdragstagare hos ett bolag för att på olika sätt arbeta med illustrationer till ett visst koncept, första gången 2005 och därefter vid skilda tillfällen mellan 2005 och 2008 samt 2012 och 2014. Illustratören anställdes därefter av bolaget 2014 för att på heltid arbeta med illustrationer till konceptet […]

Notisen AD 2019 nr 53 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 52 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-52/ Thu, 14 Nov 2019 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-52/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om behörig domstol. Ett bolag har inkommit till Arbetsdomstolen med en ansökan om att domstolen, med stöd av 56 a § upphovsrättslagen, ska besluta om intrångsundersökning hos tre före detta arbetstagare i deras respektive bostad. Bolaget är bundet av kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation, men organisationen har förklarat att den inte avser att föra bolagets […]

Notisen AD 2019 nr 52 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 47 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-47/ Wed, 16 Oct 2019 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-47/ Nytt från www.sorenoman.se:

I samband med riksavtalsförhandlingar har en arbetstagar- och en arbetsgivarorganisation i ett justerat förhandlingsprotokoll tagit in en överenskommelse om att en viss skrivning ska intas i ett s.k. avtalstryck. Fråga om parternas överenskommelse har utgjort ett kollektivavtal och om arbetsgivarorganisationen i så fall har brutit mot kollektivavtalet genom att offentliggöra ett avtalstryck med en viss […]

Notisen AD 2019 nr 47 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt https://www.sorenoman.se/skrifter/nytt-pa-lagstiftningsfronten-om-arbetsratt-3/ Wed, 25 Sep 2019 09:01:36 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27088 Nytt från www.sorenoman.se:

Det har hänt mycket på den arbetsrättsliga lagstiftningsfronten den senaste tiden. Sören Öman sammanställer de viktigaste nyheterna när det gäller bland annat utstationering, belastningsregister, karens, pensionsålder, anställningsskydd och strejkrätt samt visselblåsning och arbetsvillkor inom EU.

Notisen Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok, andra upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/den-kollektiva-arbetsratten-en-larobok-2/ Fri, 30 Aug 2019 11:36:38 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27081 Nytt från www.sorenoman.se:

Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas. Efter en inledning beskriver läroboken i tre kapitel reglerna om – […]

Notisen Den kollektiva arbetsrätten – En lärobok kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig? https://www.sorenoman.se/skrifter/personuppgiftsbitrade-eller-personuppgiftsansvarig/ Mon, 26 Aug 2019 13:24:03 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27079 Nytt från www.sorenoman.se:

Vem är personuppgiftsansvarig när en uppdragstagare anlitats för att utföra ett uppdrag – uppdragsgivaren eller uppdragstagaren? Sören Öman reder ut hur man gör bedömningen och diskuterar under vilka förutsättningar ansvaret blir gemensamt. När man anlitar någon för att utföra ett uppdrag är det inte alltid så enkelt att bedöma om uppdragstagaren kommer att vara ens […]

Notisen Personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig? kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS, andra upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/ad-om-skadestand-lon-och-preskription-enligt-las-2/ Fri, 26 Jul 2019 06:59:06 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27060 Nytt från www.sorenoman.se:

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om skadestånd till den som pressats att säga upp sig själv? Vilka skadeståndsnivåer gäller vid oriktiga uppsägningar och avskedanden? Har jag någon möjlighet att få ut skadestånd eller lön trots att kravet är preskriberat? Svaren på dessa och många andra frågor om skadestånd, lön och preskription enligt anställningsskyddslagen (LAS) finns […]

Notisen AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 38 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-38/ Wed, 03 Jul 2019 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-38/ Nytt från www.sorenoman.se:

En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att han gjort ett stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln.

Notisen AD 2019 nr 38 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman utreder informationsutbyte mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård https://www.sorenoman.se/soren-oman-utreder-informationsutbyte-mellan-socialtjanst-och-halso-och-sjukvard/ Fri, 28 Jun 2019 07:30:28 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27039 Nytt från www.sorenoman.se:

I går beslutade regeringen direktiv till en översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (dir. 2019:37). Sören Öman utsågs till särskild utredare. Utredningsfrågorna gäller förbättrat informationsutbyte inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, bedriven av både offentliga och privata utförare, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls. […]

Notisen Sören Öman utreder informationsutbyte mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Nu har GDPR-kommentaren kommit ut! https://www.sorenoman.se/nu-har-gdpr-kommentaren-kommit-ut/ Tue, 11 Jun 2019 07:00:53 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27029 Nytt från www.sorenoman.se:

Nu ska min kommentar till dataskyddsförordningen (GDPR) ha kommit ut i bokhandeln och elektroniskt i Zeteo. Även dataskyddslagen och bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen kommenteras. Den tryckta kommentaren är på 880 fullmatade sidor. Kommentaren är skriven från svenska utgångspunkter för en svensk tillämpare som vill veta hur svenska domstolar och myndigheter […]

Notisen Nu har GDPR-kommentaren kommit ut! kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar, första upplagan https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskyddsforordningen-gdpr-m-m-en-kommentar/ Tue, 11 Jun 2019 07:00:47 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27025 Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är en nyskriven och omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I GDPR-kommentaren redovisar jag […]

Notisen Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet, version https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskyddsforordningen-gdpr-m-m-en-kommentar-pa-internet/ Tue, 11 Jun 2019 07:00:10 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27028 Nytt från www.sorenoman.se:

I denna kommentar på internet kommenteras EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras. Det finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Kommentaren finns också i tryckt form från 2019. Kommentaren på internet uppdateras årligen. Zeteo har numera ersatts av […]

Notisen Data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) m.m. – En kommen­tar på internet kommer från Sören Öman.

]]>
Ny artikel: Statsanställdas förtroendeskadliga bisysslor https://www.sorenoman.se/skrifter/statsanstalldas-fortroendeskadliga-bisysslor/ Fri, 24 May 2019 08:00:22 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=27033 Nytt från www.sorenoman.se:

Örjan Edström har intresserat sig för offentlig arbetsrätt och, tillsammans med andra, gett ut läroböcker i kommunal arbetsrätt och arbetsrätten i staten. Ett särdrag inom den statliga arbetsrätten är regleringen av vad statstjänstemän får företa sig på sin fritid, dvs. bisyssleregleringen. Denna uppsats behandlar de s.k. förtroendeskadliga bisysslorna. Dagens reglering av förtroendeskadliga bisysslor i lagen […]

Notisen Statsanställdas förtroendeskadliga bisysslor kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: GDPR-kommentar kommer snart ut https://www.sorenoman.se/gdpr-kommentar-kommer-snart-ut/ Tue, 14 May 2019 07:40:38 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27009 Nytt från www.sorenoman.se:

Den 25 maj 2019 fyller dataskyddsförordningen (GDPR) ett år. Det firar jag genom att i slutet av maj ge ut en gedigen kommentar till dataskyddsförordningen i Norstedts Gula Bibliotek och elektroniskt i Zeteo. Även dataskyddslagen och bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen kommenteras. Den tryckta kommentaren är på cirka 860 fullmatade sidor. Kommentaren […]

Notisen GDPR-kommentar kommer snart ut kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 24 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-24/ Wed, 24 Apr 2019 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-24/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.

Notisen AD 2019 nr 24 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Dataskydd vid kamerabevakning https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskydd-vid-kamerabevakning/ Fri, 29 Mar 2019 15:27:00 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26968 Nytt från www.sorenoman.se:

Ett av de områden där rättsläget ändrats mest på grund av dataskyddsförordningen är kamerabevakning. Nu måste alla dataskyddsregler följas, men privata företag slipper för det mesta att ansöka om tillstånd.

Notisen Dataskydd vid kamerabevakning kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Arbetsrättsliga prejudikat 2018 https://www.sorenoman.se/skrifter/arbetsrattsliga-prejudikat-2018/ Wed, 30 Jan 2019 15:00:56 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26883 Nytt från www.sorenoman.se:

Kan arbetsgivare kräva att kvinnor ska handhälsa på män eller att de som vill ingå i en personalpool ska ha en annan huvudsaklig sysselsättning? Var det diskriminering när en kraftigt överviktig person nekades gå en utbildning? Sören Öman sammanfattar 2018 års viktigaste prejudikat från Arbetsdomstolen, och de lärdomar som kan dras av dessa. » Arbetsdomstolens prejudikat […]

Notisen Arbetsrättsliga prejudikat 2018 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 3 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-3/ Wed, 16 Jan 2019 10:01:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-3/ Nytt från www.sorenoman.se:

SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling med Svensk Pilotförening (SPF). Efter förhandling har SAS betalat visst skadestånd för brott mot förhandlingsskyldighet till SPF. SPF har därefter väckt talan och yrkat skadestånd av SAS för brott mot förhandlingsskyldigheten avseende inhyrningarna från två av flygbolagen. […]

Notisen AD 2019 nr 3 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 2 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-2/ Wed, 16 Jan 2019 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-2/ Nytt från www.sorenoman.se:

Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl av en arbetstagare med lång anställningstid. Därvid även fråga om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagaren vid upprepade tillfällen under en längre period allvarligt brutit mot sina skyldigheter i anställningen genom ett stort antal fall av arbetsvägran och genom […]

Notisen AD 2019 nr 2 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet, uppdaterad version https://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddslagen-kommentar-pa-internet-6/ Thu, 27 Dec 2018 08:00:01 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26885 Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är en år 2013 helt nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) som uppdateras löpande på internet. Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som […]

Notisen Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet kommer från Sören Öman.

]]>