Sören Öman https://www.sorenoman.se Jurist | Domare | Skiljeman | Utredare | Föreläsare | Författare Thu, 23 May 2019 15:27:43 +0000 sv-SE hourly 1 https://www.sorenoman.se/portratt/Soren_Oman_78x78.png Sören Öman https://www.sorenoman.se https://wordpress.org/?v=5.2.1 Nyhet: GDPR-kommentar kommer snart ut https://www.sorenoman.se/gdpr-kommentar-kommer-snart-ut/ Tue, 14 May 2019 07:40:38 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=27009 Nytt från www.sorenoman.se:

Den 25 maj 2019 fyller dataskyddsförordningen (GDPR) ett år. Det firar jag genom att i slutet av maj ge ut en gedigen kommentar till dataskyddsförordningen i Norstedts Gula Bibliotek och elektroniskt i Zeteo. Även dataskyddslagen och bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen kommenteras. Den tryckta kommentaren är på cirka 860 fullmatade sidor. Kommentaren […]

Notisen GDPR-kommentar kommer snart ut kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 24 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-24/ Wed, 24 Apr 2019 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-24/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.

Notisen AD 2019 nr 24 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Dataskydd vid kamerabevakning https://www.sorenoman.se/skrifter/dataskydd-vid-kamerabevakning/ Fri, 29 Mar 2019 15:27:00 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26968 Nytt från www.sorenoman.se:

Ett av de områden där rättsläget ändrats mest på grund av dataskyddsförordningen är kamerabevakning. Nu måste alla dataskyddsregler följas, men privata företag slipper för det mesta att ansöka om tillstånd.

Notisen Dataskydd vid kamerabevakning kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Arbetsrättsliga prejudikat 2018 https://www.sorenoman.se/skrifter/arbetsrattsliga-prejudikat-2018/ Wed, 30 Jan 2019 15:00:56 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26883 Nytt från www.sorenoman.se:

Kan arbetsgivare kräva att kvinnor ska handhälsa på män eller att de som vill ingå i en personalpool ska ha en annan huvudsaklig sysselsättning? Var det diskriminering när en kraftigt överviktig person nekades gå en utbildning? Sören Öman sammanfattar 2018 års viktigaste prejudikat från Arbetsdomstolen, och de lärdomar som kan dras av dessa. » Arbetsdomstolens prejudikat […]

Notisen Arbetsrättsliga prejudikat 2018 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 3 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-3/ Wed, 16 Jan 2019 10:01:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-3/ Nytt från www.sorenoman.se:

SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling med Svensk Pilotförening (SPF). Efter förhandling har SAS betalat visst skadestånd för brott mot förhandlingsskyldighet till SPF. SPF har därefter väckt talan och yrkat skadestånd av SAS för brott mot förhandlingsskyldigheten avseende inhyrningarna från två av flygbolagen. […]

Notisen AD 2019 nr 3 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2019 nr 2 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-2/ Wed, 16 Jan 2019 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2019-nr-2/ Nytt från www.sorenoman.se:

Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl av en arbetstagare med lång anställningstid. Därvid även fråga om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagaren vid upprepade tillfällen under en längre period allvarligt brutit mot sina skyldigheter i anställningen genom ett stort antal fall av arbetsvägran och genom […]

Notisen AD 2019 nr 2 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny e-bok: Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet https://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddslagen-kommentar-pa-internet-6/ Thu, 27 Dec 2018 08:00:01 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26885 Nytt från www.sorenoman.se:

Detta är en år 2013 helt nyskriven paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) som uppdateras löpande på internet. Kommentaren är inriktad på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som […]

Notisen Anställ­nings­skydds­lagen – Kommentar på internet kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Ny praxis inom statlig arbetsrätt https://www.sorenoman.se/skrifter/ny-praxis-inom-statlig-arbetsratt/ Fri, 21 Dec 2018 14:00:04 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26873 Nytt från www.sorenoman.se:

På senare tid har det kommit ett antal viktiga avgöranden från Arbetsdomstolen som belyser den speciella statliga arbetsrätten. Sören Öman analyserar dessa domar – som bland annat behandlar polisers bisysslor, arbetsskyldighet vid omlokalisering av myndigheter samt hur anställning ingås och avslutas.

Notisen Ny praxis inom statlig arbetsrätt kommer från Sören Öman.

]]>
Ny artikel: Anmälan av Eric Grahn & Susanna Kjällström, Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen https://www.sorenoman.se/skrifter/anmalan-av-eric-grahn-susanna-kjallstrom-anstalldas-integritetsskydd-och-dataskyddsforordningen/ Thu, 06 Dec 2018 11:43:37 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26869 Nytt från www.sorenoman.se:

Förbundsjuristerna Eric Grahn och Susanna Kjällström vid LO-TCO Rättsskydd AB, fackförbundens ”advokatbyrå” i Sverige, har skrivit en bok om anställdas integritetsskydd som utkom i slutet av 2017. Sören Öman skriver i sin anmälan av boken bl.a. följande. Boken behandlar ett omfattande material, som författarna behärskar väl, och de har gjort egna analyser. Det stora utrymme […]

Notisen Anmälan av Eric Grahn & Susanna Kjällström, Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2018 nr 74 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-74/ Wed, 28 Nov 2018 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-74/ Nytt från www.sorenoman.se:

Ett bolag har avslutat en kvinnas provanställning, efter att hon under viss del av prövotiden varit deltidssjukskriven med anledning av graviditet, påbörjat heltidssjukskrivning/föräldraledighet och därefter fött barn. Arbetsdomstolen har bedömt att det inte visats omständigheter som ger anledning att anta att avslutandet av provanställningen haft samband med graviditeten.

Notisen AD 2018 nr 74 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Anställ­nings­skydds­praxis https://www.sorenoman.se/skrifter/anstallningsskyddspraxis-9/ Tue, 02 Oct 2018 12:00:25 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26855 Nytt från www.sorenoman.se:

Det här är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden så att man kan se hur bl.a. Arbetsdomstolen själv uppfattar och uttrycker vad som gäller. Anställningsskyddspraxis omfattar sammanlagt 1 984 avgöranden från Arbetsdomstolen och 261 avgöranden eller yttranden […]

Notisen Anställ­nings­skydds­praxis kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt https://www.sorenoman.se/skrifter/nytt-pa-lagstiftningsfronten-om-arbetsratt-2/ Wed, 26 Sep 2018 18:08:31 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26841 Nytt från www.sorenoman.se:

I oktober månads expertkommentar i arbetsrätt skriver Sören Öman om den senaste tidens nyheter på lagstiftningsfronten. Kommentaren tar bland annat upp utstationeringsdirektivet, förslagen att begränsa strejkrätten, översynen av olika frågor gällande arbetstid och arbetsgivarens möjlighet att begära ut belastningsregister samt det förlängda anställningsskyddet.

Notisen Nytt på lagstiftningsfronten om arbetsrätt kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället https://www.sorenoman.se/skrifter/rattsinformatik-juridiken-i-det-digitala-informationssamhallet-3/ Wed, 29 Aug 2018 22:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/skrifter/rattsinformatik-juridiken-i-det-digitala-informationssamhallet-3/ Nytt från www.sorenoman.se:

Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Aktiviteter i nya digitala miljöer ger upphov till rättsliga bedömningar när problem uppstår. Samtidigt har juristen fått en alltmer proaktiv roll vid utveckling, implementering och förvaltning av it-system. Behovet av rättsligt hållbara lösningar blir allt mer påtagligt i det digitala informationssamhället. Modern användning av it förutsätter […]

Notisen Rätts­informa­tik – Juridiken i det digitala informa­tions­sam­hället kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Automatiserade beslut och dataskyddsförordningen https://www.sorenoman.se/skrifter/automatiserade-beslut-och-dataskyddsforordningen/ Wed, 29 Aug 2018 13:00:25 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26832 Nytt från www.sorenoman.se:

I september månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om rätten att slippa automatiserade beslut. Enligt kommentaren omfattar bestämmelsen i dataskyddsförordningen bara beslut som enbart grundas på automatiserad behandling som inbegriper så kallad profilering – och besluten är förbjudna först sedan den registrerade begärt att få slippa dem.

Notisen Automatiserade beslut och dataskyddsförordningen kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2018 nr 45 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-45/ Wed, 04 Jul 2018 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-45/ Nytt från www.sorenoman.se:

En polis, som arbetar i polishuset med annat än brottsutredningar, verkar på sin fritid som ordförande i en ideell förening som bl.a. ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för våld i nära relationer. Arbetsdomstolen har funnit att engagemanget som ordförande i föreningen är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § […]

Notisen AD 2018 nr 45 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Sören Öman föreslår en ny registerlag https://www.sorenoman.se/soren-oman-foreslar-en-ny-registerlag/ Wed, 27 Jun 2018 11:30:44 +0000 https://www.sorenoman.se/?p=26739 Nytt från www.sorenoman.se:

Sören Öman har i dag till Socialdepartementet lämnat ett förslag till en registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Det är en myndighet som följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv och därför behöver behandla många känsliga personuppgifter. Myndigheten har i dag inte någon registerförfattning. Sören […]

Notisen Sören Öman föreslår en ny registerlag kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt betänkande: Behandling av person­­uppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgs­­analys (SOU 2018:52) https://www.sorenoman.se/skrifter/behandling-av-person%c2%aduppgifter-vid-myndigheten-for-vard-och-omsorgs%c2%adanalys/ Wed, 27 Jun 2018 07:30:12 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26752 Nytt från www.sorenoman.se:

Socialdataskyddsutredningen föreslår en registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Den föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Särskilt riskfylld behandling av personuppgifter utan samtycke ska ha godkänts vid en extern etisk prövning för att få utföras. Det behövs en registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Det finns en överenskommelse mellan regering och […]

Notisen Behandling av person­­uppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgs­­analys kommer från Sören Öman.

]]>
Ny bok: AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt https://www.sorenoman.se/skrifter/ad-om-arbetsbrist-turordning-och-foretradesratt-2/ Wed, 16 May 2018 22:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/skrifter/ad-om-arbetsbrist-turordning-och-foretradesratt-2/ Nytt från www.sorenoman.se:

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om fingerad arbetsbrist när arbetsgivaren också har personliga skäl för en arbetsbristuppsägning? Var går gränserna för turordningskretsen? Måste arbetsgivaren erbjuda lediga arbeten i turordning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning och företrädesrätt finns i denna bok. Boken presenterar reglerna såsom AD själv […]

Notisen AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2018 nr 30 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-30/ Wed, 16 May 2018 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-30/ Nytt från www.sorenoman.se:

Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems räkning ska avvisas på grund av en skiljeklausul i ett kollektivavtal som medlemmens anställningsavtal hänvisar till, men som arbetstagarorganisationen inte är bunden av. Även fråga om arbetsgivaren har haft skyldighet att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 13 § medbestämmandelagen innan medlemmens enligt kollektivavtalet tidsbegränsade […]

Notisen AD 2018 nr 30 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2018 nr 23 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-23/ Wed, 25 Apr 2018 09:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-23/ Nytt från www.sorenoman.se:

Kollektivavtalstolkning. Fråga om ett flygbolag har brutit mot en bestämmelse i ett kollektivavtal för piloter om att det första anställningsåret utgör provanställning genom att nyanställa åtta piloter med allmän visstidsanställning.

Notisen AD 2018 nr 23 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Den nya dataskyddslagen https://www.sorenoman.se/skrifter/den-nya-dataskyddslagen/ Wed, 28 Mar 2018 15:38:49 +0000 https://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26685 Nytt från www.sorenoman.se:

I april månads expertkommentar i offentlig rätt skriver Sören Öman om den nya dataskyddslagen, som snart ska träda i kraft. I dataskyddslagen finns bland annat bestämmelser som utsträcker tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning – bestämmelser som i praktiken är de allra viktigaste. » Regeringens förslag till ny dataskyddslag » Dataskyddsförordningen

Notisen Den nya dataskyddslagen kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2018 nr 10 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-10/ Wed, 21 Feb 2018 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-10/ Nytt från www.sorenoman.se:

En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med arbetsgivaren, har under lång tid fått lön för fackligt arbete. Fråga om det varit avtalsbaserat eller en av arbetsgivaren ensidigt reglerad förmån. Fråga också om arbetsgivarens indragning av lön för fackligt arbete och beslut att den fackliga företrädaren ska […]

Notisen AD 2018 nr 10 kommer från Sören Öman.

]]>
Ny expertkommentar: Arbetsrättsliga prejudikat 2017 https://www.sorenoman.se/skrifter/arbetsrattsliga-prejudikat-2017/ Wed, 31 Jan 2018 15:00:17 +0000 http://www.sorenoman.se/?post_type=skrifter&p=26566 Nytt från www.sorenoman.se:

I februari månads expertkommentar i arbetsrätt sammanfattar Sören Öman 2017 års skörd av referat från Arbetsdomstolen. Flera av avgörandena rör uppsägning eller avskedande, diskriminering och konkurrensklausuler – men bara ett rör stridsåtgärder. » Arbetsdomstolens prejudikat 2017

Notisen Arbetsrättsliga prejudikat 2017 kommer från Sören Öman.

]]>
Nytt prejudikat med Sören Öman: AD 2018 nr 3 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-3/ Wed, 10 Jan 2018 10:00:00 +0000 https://www.sorenoman.se/prejudikat-med-soren/ad-2018-nr-3/ Nytt från www.sorenoman.se:

Bestämmelsen i 7 kap. 54 § första stycket aktiebolagslagen om att en föreskrift om skiljeförfarande i en bolagsordning har samma verkan som ett skiljeavtal gäller bara tvister där bolaget är part på ena sidan och där styrelsen, aktieägare eller bolagsfunktionär för talan i egenskap av styrelse, aktieägare eller bolagsfunktionär. En arbetstvist mellan bolaget och en arbetstagare, som […]

Notisen AD 2018 nr 3 kommer från Sören Öman.

]]>
Nyhet: Det har varit en hel del 2017… https://www.sorenoman.se/det-har-varit-en-hel-del-2017/ Tue, 02 Jan 2018 12:00:29 +0000 http://www.sorenoman.se/?p=26471 Nytt från www.sorenoman.se:

Det är dags att summera 2017. Sören Öman tar det lite lugnare sedan han i december 2015 blev ordförande i Arbetsdomstolen, men på något sätt blir det ändå en hel del gjort. Sören Öman har 2017 kommit ut med tre böcker, ett utredningsbetänkande och två artiklar om sammanlagt 1 825 trycksidor. Därtill kommer elektronisk utgivning med sex […]

Notisen Det har varit en hel del 2017… kommer från Sören Öman.

]]>