: : : : :

Arbetsdomstolens domarLise-Lott Johansson

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Sekreterare / Rättssekreterare ]

Lise-Lott Johansson
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2000 ( 3 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Lise-Lott Johansson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
19 ledamöter ♀ 3 ♂ 16
8 parter
6 ombud ♀ 2 ♂ 4

Lise-Lott Johansson har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Carina Gunnarsson ( 2 st. ) och Lars Johan Eklund ( 1 st. ) varit ordförande

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Sekreterare1999-12-062000-07-317 mån 26 dgr
Förordnad i sammanlagt 7 månader och 26 dagar.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Lise-Lott Johansson som sekreterare / rättssekreterare sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 3 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 75 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om det funnits laga grund för avskedande av en arbetstagare som i brev till företagsledningen påstås ha bl.a. riktat hotelser om våld mot en högre chef.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 75

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Ericsson Microelectronics Aktiebolag & Svenska Metallindustriarbetareförbundet & Sveriges Verkstadsförening

Ombud : Anna Nordin & Kurt Eriksson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Siv Kimbré, Peter Ander, Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Sven Kinnander.
Sekreterare : Lise-Lott Johansson

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 54 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om arbetet för två chaufförer är anordnat så att arbetet skall betraktas som tvåskiftsarbete enligt Transportavtalet.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 54

Parter ( Privata sektorn ) : B.B. Frakt Aktiebolag & Biltrafikens Arbetsgivareförbund & Svenska Transportarbetareförbundet

Ombud : Anders Sandberg & Sofie Rehnström

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Christer Måhl, Mats Holmgren, Olof Nordenfelt, Gunnar Ericson (skiljaktig) och Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Lise-Lott Johansson

Dela :

Prejudikat : AD 2000 nr 26 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om säsonganställd kyrkogårdsarbetare har haft företrädesrätt till återanställning på en befattning som kyrkogårdsarbetare med anställning tills vidare.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 26

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Öckerö församling & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ombud : Bo Ericson & Roger Gåvsten

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Carl Magnus Pontén, Ulf Perbeck, Rolf Lindhh (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Jarl Karlsson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Lise-Lott Johansson

Dela :