Hem: Teman: Arbetsrätt: Arbetsdomstolens domar: Ledamöter:

Arbetsdomstolens domarUlf E. Nilsson

( 169 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Arbetsgivarledamot ]

Sök kontaktuppgifter till Ulf E. Nilsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Ulf E. Nilsson
Aktivitet som arbetsgivarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
169 st.42 st.24,9%1993–2000

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 35,5% ( 60 / 169 st. )
[ i 42 / 60 fall ( 70,0% ) har Ulf E. Nilsson själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,3%

Andel överklagade mål: 23,1% ( 39 / 169 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 23,1%

Ändringsfrekvens : 41,0% ( 16 / 39 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 55,5%

Underinstanser ( 19 st. ) : Stockholms tingsrätt | Trelleborgs tingsrätt | Norrtälje tingsrätt | Malmö tingsrätt | Sollentuna tingsrätt | Göteborgs tingsrätt | Köpings tingsrätt | Karlstads tingsrätt | Södertälje tingsrätt | Östersunds tingsrätt | Växjö tingsrätt | Handens tingsrätt | Örebro tingsrätt | Lidköpings tingsrätt | Solna tingsrätt | Helsingborgs tingsrätt | Karlskrona tingsrätt | Södra Roslags tingsrätt | Värnamo tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 22 st. ( senaste gången 1999-03-24, för 21 år 3 mån 10 dgr sedan )

Ulf E. Nilsson har dömt refererade avgöranden med :
137 ledamöter ♀ 44 ♂ 93
37 sekreterare ♀ 27 ♂ 10
278 parter
2 ombud ♀ 0 ♂ 2

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Ulf E. Nilsson
( 75 st. ♀ 25 ♂ 50 vid 248 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen* :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Er­sättare för arbets­givar­ledamot1974-07-011980-06-306 år
Arbets­givar­ledamot1992-07-011998-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 12 år.

Utsedd efter förslag av Svenska Arbetsgivareföreningen.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetsgivarledamot i tio avgöranden ( 5,9% av alla refererade avgöranden med Ulf E. Nilsson sedan 1993 ), första gången den 21 oktober 1998 och senast den 30 augusti 2000.
Titel för Ulf E. Nilsson som tillfällig ersättare : F.d. direktör i Svenska Arbetsgivareföreningen.

Det kan ibland ta ett litet tag att ladda diagrammen. Ha tålamod… 

Antal refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Ulf E. Nilsson som ledamot per år sedan 1993

Genomsnittet är 21,1 refererade avgöranden per år.

Andel refererade avgöranden av Arbetsdomstolen med Ulf E. Nilsson som ledamot per år sedan 1993

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Ulf E. Nilsson dömt sedan 1993 ( 169 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2000 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2000 nr 77 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

|  ]

Sammanfattning :

En anställd vid en fondkommissionsfirma har utöver sin fasta lön haft rätt till viss resultatlön som utbetalas i början av det efterföljande året. Fråga om det enligt anställningsavtalet har varit en förutsättning för rätten till resultatlön att anställningen har pågått under hela intjänandeåret.

» Läs hela rättsfallet AD 2000 nr 77

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : J.B. & NF Nordiska Fondkommission Aktiebolag

Ombud : Anders Nordström & Lars Hartzell

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Karin Isacsson, Anders Sandgren, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Margareta Zandén och Lise-Lotte Ewerhard. Enhälligt.
Sekreterare : Karina Hellrup

Dela :

1999 ( 5 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 44 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft laglig grund för att avskeda en lärare vid grundskolan. Enligt kommunen var läraren redovisningsansvarig för den verksamhet som bedrevs vid kommunens naturskola och hade åsidosatt de skyldigheter som följde med detta ansvar i sådan utsträckning att grund för avskedande förelegat. Arbetsdomstolen finner att skäl för avskedande inte förelegat och att omständigheterna inte heller varit sådana att det skulle ha förelegat saklig grund för uppsägning.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 44

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Lärarnas Riksförbund & Vara kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Inger Andersson (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Magnus Neuberg. Enhälligt.
Sekreterare : Jan Lindblad

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 31 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en polisman som dömts bl.a. för förskingring. Betydelsen av polismannens personliga förhållanden.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 31

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Rikspolisstyrelsen & Svenska Polisförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Dag Ekman, Christer Måhl, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Ola Bengtson, Staffan Holmertz (skiljaktig) och Margareta Zandén (skiljaktig).
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 30 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Två byggnadsarbetare A och B blev uppsagda på grund av arbetsbrist. B, som hade den kortaste anställningstiden, blev därefter återanställd. I tvist om arbetsgivaren har åsidosatt A:s företrädesrätt till återanställning uppkommer följande frågor: – a) Enligt byggnadsavtalet har en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning inom det turordningsområde och den turordningsenhet där han tidigare varit sysselsatt. Återanställdes B för att utföra andra arbetsuppgifter än de som A tidigare haft med den verkan att återanställningen av B skedde inom en annan turordningsenhet i byggnadsavtalets mening? – b) Hade A tillräckliga kvalifikationer för den nya anställning som B erhöll?

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 30

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Byggentreprenörerna & JM Byggnadsaktiebolag & Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Inga Britt Lagerlöf (skiljaktig), Mats Holmgren, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Jörgen Andersson (skiljaktig) och Ulla Lindqvist (skiljaktig).
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 14 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning uppkommer följande frågor.

1. Tre arbetstagare, vilkas företrädesrätt till återanställning har åsidosatts av arbetsgivaren A, erhöll anställning hos arbetsgivaren B. Denne gick senare i konkurs. Två av arbetstagarna blev arbetslösa. Den tredje arbetstagaren kunde återgå till en annan anställning från vilken han var tjänstledig. Arbetsdomstolen har ansett att ingen av de tre arbetstagarna har rätt till ersättning från arbetsgivaren A för ekonomisk skada som avser tid efter konkursen.

2. En annan arbetstagare, vilkens företrädesrätt till återanställning har åsidosatts, påbörjade en tid efter det att hon blivit arbetslös en högskoleutbildning till socionom. Studierna bedrevs på heltid under tre och ett halvt år. Arbetsdomstolen anser att det inte är visat i målet att arbetstagaren under terminstiderna har stått till arbetsmarknadens förfogande på det sätt som krävs för att hon skall vara berättigad till ekonomiskt skadestånd.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 14

Lagrum : 25 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Hans Stark (f.d. justitieråd; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Ola Bengtson, Göte Larsson (f.d. bitr. förbundsordföranden i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1999 nr 2 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som skadat material ingående i arbetsgivarens tillverkning och som enligt arbetstagarsidan gjort detta under påverkan av sjukdom.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 2

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Industri och Kemiförbundet & Forbo-Forshaga Aktiebolag & Industrifacket

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Johnny Sköldvall (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gunilla Boman Pellnäs, Gunnar A. Karlsson (f.d. förbundsordföranden i Svenska Träindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Cecilia Klerbro

Dela :

1998 ( 25 st. )

Prejudikat : AD 1998 nr 150 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

En polisinspektör med ställning som gruppbefäl inom Stockholmspolisens hundenhet omplaceras till annat arbete inom polisorganisationen. För omplaceringen anförs skäl som är att hänföra till polisinspektören personligen. Fråga om omplaceringen har medfört sådana verkningar för polisinspektören att omplaceringen kan överprövas i rättslig väg. Sedan denna fråga besvarats jakande uppkommer frågan om det har förelegat godtagbara skäl för omplaceringen av polisinspektören med hänsyn till de samarbetssvårigheter som förekom inom hundenheten.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 150

Parter i Arbetsdomstolen ( Statliga sektorn ) : L-G.N. & Staten genom Rikspolisstyrelsen

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gun Lombach, Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 143 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en arbetsgivare haft rätt att ensidigt förlägga arbetstiden i visst fall till andra tider än de som angetts i ett lokalt kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 143

Parter ( Privata sektorn ) : Holmen Paper Aktiebolag & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet & Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd. 68 & Sveriges Skogsindustriförbund

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Inga Åkerlund, Susanne Sjöblom (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Olof Nordenfelt, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare; skiljaktig), Anders Tiderman och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Inger Andersson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 124 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om vissa arbetstagares anställningar enligt 6 b § anställningsskyddslagen övergått till en ny arbetsgivare. Ansvaret för förvar av utlänningar övergick den 1 oktober 1997 från Rikspolisstyrelsen (RPS) till Statens Invandrarverk (SIV). Vid förvaret i Malmö anlitade RPS ett bevakningsföretag. Arbetstagare hos det företaget utförde arbete vid förvaret. När SIV övertog ansvaret för förvaret satte SIV in egen personal som sedan utförde de arbetsuppgifter som tidigare utförts av arbetstagarna hos bevakningsföretaget. Arbetsdomstolen fann att det avgörande för om de berörda arbetstagarna hos bevakningsföretaget kommit att få anställningar hos SIV är om det skett en övergång av verksamhet eller del av verksamhet i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen från bevakningsföretaget till SIV och att någon sådan övergång inte skett.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 124

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Staten genom Statens invandrarverk & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Göran Söderlöf, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Sven Kinnander (skiljaktig).
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 121 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om viss verksamhet som har bedrivits av den statliga lantmäterimyndigheten i ett län har gått över till en kommun i länet i den mening som avses 6 b § anställningsskyddslagen. I domen berörs frågan om betydelsen av att förändringen skulle kunna betraktas som ett huvudmannaskapsbyte.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 121

Lagrum : 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Kristianstads kommun & Statstjänstemannaförbundet & Uddevalla kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Lars Dirke, Gunilla Upmark (skiljaktig), Ulf E. Nilsson (f.d. direktören i Svenska Arbetsgivareföreningen; tillfällig ersättare), Gun Lombach, Anders Tiderman (skiljaktig) och Ulf Nilsson.
Sekreterare : Catharina Nordlander

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 109 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt § 18 i Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting (PA-KL) är arbetstagare och förmånsberättigade skyldiga att iaktta och följa de ändringar av och tillägg till pensionsbestämmelserna som kan komma att gälla genom i vederbörlig ordning träffad överenskommelse om ändring av bestämmelserna eller om nytt pensionsavtal. Avtalsparterna träffade i december 1992 med stöd av nämnda paragraf ett kollektivavtal som innebar att pensionstagare erhöll lägre pension än som annars skulle ha utgått. Genom riksdagsbeslut hade pensionsutbetalningarna enligt den allmänna pensioneringen reducerats i samma utsträckning. – Tvist huruvida 1992 års avtal kan göras gällande mot pensionstagare som vid avtalets tillkomst börjat uppbära pensionsförmåner enligt pensionsavtalet. Arbetsdomstolen finner att 18 § i PA-KL inte innehåller något bemyndigande för kollektivavtalsparterna som ger behörighet att träffa ett sådant avtal som 1992 års avtal. Vidare anför domstolen att den kommunala pensionsförmånen är hänförlig till området för pensionstagarens ”enskilda rätt”, varför ett förfogande över förmånerna kräver ett särskilt bemyndigande. Domstolen anser vidare att den kommunala pensionsrätten inte kan betraktas som villkorad och pensionsförmånernas storlek beroende av om avtalsparterna sänker nivån på utgående pensioner. Domstolens slutsats är att 1992 års avtal inte kunnat åberopas mot pensionstagaren.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 109

Parter i Arbetsdomstolen ( Kommunala sektorn ) : K.T. & Stockholms stad

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Ingemar Källberg, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Göte Larsson och Lennart Andersson.
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 107 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun har haft saklig grund för uppsägning av en trafikövervakare. I målet uppkommer särskilt frågan om betydelsen av att kommunen vidtog uppsägningen utan att dessförinnan ha klargjort för trafikövervakaren att han enligt kommunens mening inte skötte sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och att han måste ändra sitt beteende.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 107

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Karlstads kommun & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Gudrun Persson Härneskog

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 101 meddelad Enhällig
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en verkställande direktör i ett aktiebolag genom olika åtgärder ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot bolaget.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 101

Lagrum : 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : H.L. & MacMeckarna Sverige Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Erik Lempert, Palle Landin, Ulf E. Nilsson, Ola Bengtson, Staffan Holmertz och Bo Hjern (f.d. verkställande direktören i Sveriges Läkarförbund; tillfällig ersättare). Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 98 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om avskedande av en kommunal tjänsteman med anledning av dennes privata affärsförbindelse med en företagare som av kommunen anlitades som entreprenör.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 98

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Ingenjörsförbundet & Malmö kommun

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Dag Ekman, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Lennart Andersson. Enhälligt.
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 97 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Fråga huruvida en vid ett kärnkraftverk anställd lokalvårdare varit skyldig att medverka i en av arbetsgivaren anordnad drogtestning

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 97

Parter ( Privata sektorn ) : EnergiFöretagens Arbetsgivareförening & OKG Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Karin Renman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Palle Landin, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Lars Ahlvarsson, Göte Larsson (skiljaktig) och Lennart Andersson (skiljaktig).
Sekreterare : Susanne Sjöblom

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 96 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

|  ]

Sammanfattning :

Fråga om uppsägning av kollektivavtal.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 96

Lagrum : 30 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Sälen Mur & Betong Handelsbolag & Svenska Transportarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Erik Lempert, Christer Måhl (skiljaktig), Ulf E. Nilsson, Hans Holmberg, Jörgen Andersson (skiljaktig) och Roger Sjöstrand (ombudsman i Landsorganisationen; tillfällig ersättare; skiljaktig).
[ Enkönad manlig sammansättning ]
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 93 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare träffades överenskommelse om att anställningen skulle upphöra samma dag samt att arbetsgivaren vid två angivna tillfällen skulle utge vissa engångsbelopp till arbetstagaren. I överenskommelsen angavs ytterligare att samtliga mellanhavanden mellan parterna var slutligen reglerade samt att ingendera parten kunde ställa några ytterligare krav. I tvist om rätt till innestående semesterersättning finner arbetsdomstolen att överenskommelsen inte innebar att den anställde avstod från semesterersättningen.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 93

Lagrum : 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet | 30 § semesterlagen (1977:480)

Parter ( Privata sektorn ) : DIK-förbundet & Hallands Läns Trafiksäkerhetsförbund & Kommunala Företagens Samorganisation

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Inger Mattsson Kasserud, Göte Larsson och Sven Kinnander. Enhälligt.
Sekreterare : Susanne Forssman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 88 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga i tvist om uppsägning på grund av arbetsbrist vid en statlig myndighet om tillämpning av turordningsreglerna i 3 § TurA-S. Skulle en arbetstagare med vissa arbetsuppgifter med kartmaterial hänföras till en turordningskrets avseende kartproduktion eller en krets avseende allmänna kontorsarbetsuppgifter?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 88

Lagrum : 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Statliga sektorn ) : Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/SPO) & Staten genom Arbetsgivarverket & Statstjänstemannaförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Inga Åkerlund, Inga Britt Lagerlöf, Ulf E. Nilsson, Björn Qvarnström (f.d. administrative direktören vid Televerket; tillfällig ersättare), Thore Ziethén (f.d. ombudsmannen i Svenska Byggnadsarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ulf Nilsson. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 82 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en arbetstagare som medverkat till att bl.a. utrustning från sjukhus frånhänts arbetsgivaren, ett landsting. – Även frågor om tolkning av bestämmelser i kollektivavtal, § 10 och § 20 i AB 95 om avstängning respektive lön vid avstängning. I domen prövas om det är förenligt med bestämmelserna att avstänga en arbetstagare från tjänstgöring för tiden efter det att åklagaren lagt ned en mot arbetstagaren riktad förundersökning samt om arbetstagaren har rätt att återfå avlöningsförmåner som innehållits under avstängningstiden när han sedan avskedas.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 82

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Malmöhus läns landsting & Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Marianne Jenryd, Karin Isacsson, Ulf E. Nilsson, Eva Frunk Lind, Gunnar Ericson, Sune Israelsson. Enhälligt.
Sekreterare : Anna Middelman

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 80 meddelad Enhällig
Överklagat ( ändrat ) – Dom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Tre arbetstagare A, B och C lämnade sina anställningar hos ett företag D, som bedrev personaluthyrning. De bildade ett aktiebolag och inledde verksamhet i konkurrens med D. I mål om skadestånd på grund av denna verksamhet uppkommer i huvudsak följande frågor:

1) Bedrev A, B och C den konkurrerande verksamheten under bestående anställningar med åsidosättande av lojalitetsplikt gentemot D? – 2) Bedrevs den konkurrerande verksamheten genom utnyttjande av D:s företagshemligheter? – 3) Vilka skadeståndsbestämmelser är tillämpliga? – 4) Vilken skada uppkom hos D?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 80

Lagrum : 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) | 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 7 § och 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter | 54 § och 61 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : First Famberg Invest Aktiebolag (tidigare First Reserve FIR Aktiebolag) & M.H. & Modano Aktiebolag (tidigare Rekryteringsaktiebolaget Vitalitet Partner) & P.L. & P.S.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Michaël Koch, Brita Swan, Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Gun Lombach, Göte Larsson och Jon-Erik Eriksson. Enhälligt.
Sekreterare : Lise Donovan (tidigare Elise-Marie Johansson)

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 67 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Fråga om en kommun haft saklig grund för att säga upp en lärare. Har kommunen fullgjort sin skyldighet att omplacera och rehabilitera läraren?

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 67

Lagrum : 7 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Kommunala sektorn ) : Botkyrka kommun & Lärarförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Anna Middelman (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Margit Strandberg, Ulf E. Nilsson, Lars Ahlvarsson, Göte Larsson och Bo Almgren. Enhälligt.
Sekreterare : Inge-Marie Nilsson

Dela :

Prejudikat : AD 1998 nr 59 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | | | |  ]

Sammanfattning :

I mål om skadestånd för åsidosättande av företrädesrätten till återanställning uppkommer skilda frågor enligt följande.

1. En arbetsgivare åsidosatte återanställningsrätten genom att inte anställa arbetstagaren A vid ett första anställningstillfälle. Om A hade anställts vid detta tillfälle, skulle arbetstagaren B med sämre företrädesrätt rätteligen ha anställts vid ett senare anställningstillfälle. Då anställde arbetsgivaren emellertid A. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren inte åsidosatte B:s företrädesrätt genom att anställa A vid detta senare tillfälle i stället för vid det första.

2. Om arbetsgivaren hade återanställt arbetstagare i enlighet med anställningsskyddslagens regler, skulle arbetstagaren C inte ha erhållit någon anställning. C blev emellertid förbigången av arbetstagare med sämre företrädesrätt eller utan företrädesrätt. Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren var skyldig att utge allmänt skadestånd till C för turordningsbrott (jfr AD 1977 nr 159).

3. Frågor om skyldighet att avräkna inkomst av arbete från skadestånd. Arbetsdomstolen har funnit att i visst fall avräkningsskyldighet inte föreligger för övertidsersättning och inte heller för inkomst av deltidsarbete vid sidan av heltidsanställning. I ett annat fall har arbetsdomstolen ansett att provisionsinkomst skall fördelas jämt över ett antal månader, innan avräkning sker.

4. En arbetstagare, vars företrädesrätt till återanställning har blivit åsidosatt av arbetsgivaren A, erhöll anställning hos arbetsgivaren B. Denne gick senare i konkurs och arbetstagaren blev arbetslös. Domstolen har ansett att rätt till ekonomiskt skadestånd avseende tid efter konkursen inte föreligger från arbetsgivaren A för åsidosättande av företrädesrätten.

» Läs hela rättsfallet AD 1998 nr 59

Lagrum : 25 § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Premiair A/S & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark,