: : : : :

Arbetsdomstolens domarLotta Bodelius

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

[ Juristledamot | Sekreterare / Rättssekreterare ]

Sök kontaktuppgifter till Lotta Bodelius på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Lotta Bodelius
Aktiv som sekreterare / rättssekreterare 2014–2018 ( 19 refererade avgöranden ) ( sedan 1993 )

Lotta Bodelius har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden med :
53 ledamöter ♀ 25 ♂ 28
39 parter
38 ombud ♀ 20 ♂ 18

Lotta Bodelius har varit sekreterare / rättssekreterare vid refererade avgöranden när Cathrine Lilja Hansson ( 9 st. ), Jonas Malmberg ( 5 st. ), Sören Öman ( 4 st. ) och Karin Renman ( 1 st. ) varit ordförande

Lotta Bodelius
Aktivitet som juristledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
2 st.2014–2018

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 0% ( 0 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,4%

Andel överklagade mål: 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,8%

Ändringsfrekvens : 100,0% ( 1 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,0%

Underinstans : Skaraborgs tingsrätt

Underinstans : Skaraborgs tingsrätt

Lotta Bodelius har dömt refererade avgöranden med :
4 ledamöter ♀ 2 ♂ 2
5 parter
3 ombud ♀ 1 ♂ 2

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Sekre­terare2014-09-012018-02-183 år 5 mån 18 dgr
Förordnad i sammanlagt 3 år 5 månader och 18 dagar.

Har, sedan 1993, dessutom varit juristledamot i Arbetsdomstolen i två avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Lotta Bodelius som ledamot sedan 1993 ), första gången den 5 november 2014 och senast den 10 januari 2018.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden Lotta Bodelius dömt sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2018 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2018 nr 3 meddelad Enhällig
Överklagat ( återförvisat ) – Beslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Bestämmelsen i 7 kap. 54 § första stycket aktiebolagslagen om att en föreskrift om skiljeförfarande i en bolagsordning har samma verkan som ett skiljeavtal gäller bara tvister där bolaget är part på ena sidan och där styrelsen, aktieägare eller bolagsfunktionär för talan i egenskap av styrelse, aktieägare eller bolagsfunktionär. En arbetstvist mellan bolaget och en arbetstagare, som i och för sig också varit aktieägare och styrelseledamot, om anspråk som har sin grund i anställningsförhållandet, som inte avsett verkställande direktör, har således inte ansetts omfattad av bestämmelsen.

» Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 3

Lagrum : 7 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : A.D. & P.D & Rodahl Marin R.D. Aktiebolag

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Karin Renman, Sören Öman och Lotta Bodelius. Enhälligt.
Rättssekreterare : Lotta Bodelius

Dela :

2014 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 2014 nr 76 meddelad Enhällig
DirektstämtBeslut ]

| |  ]

Sammanfattning :

Ett bolag med säte i Norge har väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetstagarorganisation med säte i Norge. Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva målet. Arbetsdomstolen har funnit att svensk domsrätt varken följer av artikel 23, 5.1 eller 5.5 i Luganokonventionen eller någon annan artikel i konventionen, varför talan avvisats.

» Läs hela rättsfallet AD 2014 nr 76

Lagrum : Konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen [2007])

Parter ( Privata sektorn ) : Norwegian Air Norway AS & Norwegian Pilot Union

Ombud : Ebba Walberg Snygg & Johan Karlman & Stefan Wendén

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Cathrine Lilja Hansson, Jonas Malmberg och Lotta Bodelius. Enhälligt.
Rättssekreterare : Lotta Bodelius

Dela :