: : : : :

Arbetsdomstolens domarChrister Pettersson På Wikipedia

( 3 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan )

» Gå direkt till listan med refererade avgöranden av Arbetsdomstolen

[ Arbetstagarledamot ]

Christer Pettersson
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
3 st.1994–1995

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 66,7% ( 2 / 3 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 3 st. )

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 1995-12-06, för 22 år 6 mån 17 dgr sedan )

Christer Pettersson har dömt refererade avgöranden med :
16 ledamöter ♀ 5 ♂ 11
3 sekreterare ♀ 1 ♂ 2
9 parter

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Christer Pettersson
( 2 st. ♀ 0 ♂ 2 vid 3 tillfällen )

Har, sedan 1993, varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i tre avgöranden ( 100,0% av alla refererade avgöranden med Christer Pettersson sedan 1993 ), första gången den 20 april 1994 och senast den 6 december 1995.
Titel för Christer Pettersson som tillfällig ersättare : Ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Christer Pettersson som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 3 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

1995 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1995 nr 146 meddelad Enhällig
DirektstämtDom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om saklig grund förelegat för uppsägning av försäljare av flygbiljetter. Även fråga huruvida arbetsgivarens i sammanhanget vidtagna indragning av arbetstagarens personalbiljettförmån utgjort en mot 62 § medbestämmandelagen stridande disciplinpåföljd.

» Läs hela rättsfallet AD 1995 nr 146

Lagrum : 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd | 62 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : HAO Flygbranschens Arbetsgivarförbund & Scandinavian Airlines System & Tjänstemannaförbundet HTF

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Lars Johan Eklund, Marie Hafström, Karin Isacsson, Bengt Huldt, Lars Ahlvarsson, Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Solveig Paulsson. Enhälligt.
Sekreterare : Carl-Johan Karlson

Dela :

1994 ( 2 st. )

Prejudikat : AD 1994 nr 92 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | | | | | |  ]

Sammanfattning :

Mellan ett konkursbo och ett aktiebolag har träffats ett avtal om överlåtelse av varulager, inventarier och pågående arbeten i viss omfattning. Föreligger med hänsyn härtill och till vissa ytterligare omständigheter en övergång av del av rörelse till ny arbetsgivare enligt 25 § andra stycket andra meningen anställningsskyddslagen? Betydelsen av ett EG-direktiv rörande företagsöverlåtelser.

Har ett s.k. kompanjonbolag bildats som utesluter tillämpning av anställningsskyddslagens regler om företrädesrätt (jfr AD 1987 nr 9).

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 92

Lagrum : 25 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter ( Privata sektorn ) : Elektriska Arbetsgivareföreningen & Elenergi i Jönköping Aktiebolag & Svenska Elektrikerförbundet

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Stark, Brita Swan, Olle Claesson (f.d. avdelningsdirektören i Arbetsmarknadsstyrelsen; tillfällig ersättare), Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Mats Holmgren (skiljaktig), Göran Karlsson och Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Jakob Hedenmo

Dela :

Prejudikat : AD 1994 nr 62 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtDom ]

| | |  ]

Sammanfattning :

Enligt ett mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarorganisationen KAB ingånget kollektivavtal om tidlön för fastighetsarbete gäller bl.a. att arbetsgivaren har rätt att kräva s.k. förstadagsintyg och att anvisa läkare. Vidare innehåller avtalet en bestämmelse om att arbetsgivaren inte är skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren ”ej styrkt att arbetsförmågan nedsatts med sjukintyg när sådant krävts”. Fråga om en arbetstagare som av arbetsgivaren anvisats en läkare men som till styrkande av att frånvaro beror på sjukdom företer ett intyg från en annan läkare än den anvisade enligt kollektivavtalet har rätt till sjuklön.

» Läs hela rättsfallet AD 1994 nr 62

Parter ( Privata sektorn ) : Arbetsgivarorganisationen KAB & Fastighetsanställdas Förbund & Stiftelsen Väsbyhem

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Hans Tocklin, Brita Swan, Margit Strandberg, Lennart Hörnlund, Ulf E. Nilsson (skiljaktig), Inge Janérus och Christer Pettersson (ombudsman i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare).
Sekreterare : Gertrud Forkman

Dela :